Jessica Wetterling

Bio

Jessica Elisabeth Wetterling, född 1 december 1986 i Fässbergs församling i Mölndal, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Västra Götalands läns västra valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jessica Wetterling, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1417 (44.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
536 (16.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
291 (9.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
969 (30.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jessica röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jessica röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantValprövningsnämnden2023-03-232027-03-23
LedamotRiksdagens råd för Riksrevisionen2022-10-272026-10-27
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
SuppleantSkatteutskottet2022-10-122026-09-21
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-172022-09-26
LedamotValprövningsnämnden2019-03-132023-03-22
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En tillfällig allmän flaggdag för att högtidlighålla 50-årsdagen av konungens trontillträde 2022/23:129 6 2023-06-21
Behandlingen av riksdagens skrivelser 2022/23:122 41 2023-06-12
Sekretessgenombrott vid utlämnande för teknisk bearbetning eller teknisk lagring av uppgifter 2022/23:116 2 2023-05-31
Effektivare åtgärder mot spridning av terrorisminnehåll online 2022/23:111 19 2023-05-24
Fri- och rättigheter m.m. 2022/23:106 19, 14, 19, 133, 19, 14, 133 2023-05-10
Valfrågor 2022/23:106 9, 48, 9, 9, 48 2023-05-10
Författningsfrågor 2022/23:98 65, 65, 139, 139 2023-04-26
Offentlig förvaltning 2022/23:98 51, 53, 55, 51, 53, 55 2023-04-26
2022 års rapport om rättsstatsprincipen 2022/23:83 26, 26 2023-03-29
Bättre möjligheter för Skatteverket att göra dataanalyser och urval i folkbokföringsverksamheten 2022/23:83 20, 20 2023-03-29
Offentlighet, sekretess och integritet 2022/23:83 41, 41 2023-03-29
Riksdagens arbetsformer m.m. 2022/23:83 32, 32 2023-03-29
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2022/23:51 39, 17, 39 2023-01-25
Sekretess vid Försäkringskassans handläggning av ärenden om elstöd samt slopad kontrolluppgiftsskyldighet 2022/23:51 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21, 6, 8, 11, 13, 15, 19, 21 2023-01-25
Svar på interpellationerna 2022/23:30, 39, 45 och 48 om Sveriges klimat- och miljömål 2022/23:32 8, 16, 8, 16 2022-12-06
Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:21 110, 110 2022-11-16
Föreningsfrihet och terroristorganisationer (vilande grundlagsförslag) 2022/23:21 105, 105 2022-11-16
Utlandsspioneri (vilande grundlagsförslag m.m.) 2022/23:21 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 134, 136, 139, 141, 145, 147, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 134, 136, 139, 141, 145, 147 2022-11-16
(forts. från § 6) Granskningsbetänkande (forts. KU20) 2021/22:130 41, 41 2022-06-14
Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna 2021/22:130 47, 47 2022-06-14
Utvecklingen på it-området när det gäller integritet och ny teknik 2021/22:125 21, 21 2022-06-07
Riksdagen under coronapandemin 2020 2021/22:122 44, 44 2022-06-01
Riksdagens arbetsformer 2021/22:111 10, 10 2022-05-11
Utlandsspioneri 2021/22:94 7, 10, 12, 7, 10, 12 2022-04-06
Trossamfund och begravningsfrågor 2021/22:77 9, 12, 14, 5, 9, 12, 14 2022-03-02
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket 2021/22:59 112, 112 2022-01-26
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2021/22:55 5, 30, 5, 5, 30, 5, 5 2022-01-19
Rikets styrelse 2021/22:38 5, 7, 9, 42, 44, 46, 49, 51, 42, 44, 46, 49, 51, 3, 3, 5, 7, 9 2021-12-01
Granskningsbetänkande 2020/21:140 6, 13, 2, 16, 23, 18, 18, 18, 18 2021-06-14
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 6, 13 2021-06-14
Ett institut för mänskliga rättigheter 2020/21:137 130, 130 2021-06-09
Frågestund 2020/21:133 66, 78, 45, 47, 33, 35, 78, 64, 33, 35, 64, 78, 33, 35, 66, 33, 35 2021-06-03
Kulturarvsfrågor 2020/21:116 157, 157 2021-04-30
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 15, 15 2020-12-07
Valfrågor och Riksrevisionens rapport om valförfarandet 2019/20:136 155, 155 2020-06-10
Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning 2019/20:114 18, 18 2020-04-29
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2019/20:114 33, 33 2020-04-29
Våldsbrott och brottsoffer 2019/20:114 12, 12 2020-04-29
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2019/20:106 23, 23 2020-04-16
Riksrevisionens ledningsstruktur 2019/20:77 1, 1 2020-02-19
Fri- och rättigheter, m.m. 2018/19:106 42, 42 2019-06-17
Minoritetsfrågor 2018/19:80 17, 101, 25, 25, 101, 25, 16, 16 2019-04-24
Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service 2018/19:80 37 2019-04-24
Nystart för en stärkt minoritetspolitik 2018/19:42 20 2019-01-23
Ändringar i regleringen av Sametinget och sametingsvalet 2018/19:19 2 2018-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 376 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jessica Wetterling

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.