Jessika Roswall

Bio

Jessika Elisabeth Andersdotter Roswall, tidigare Vilhelmsson, född 18 december 1972 i Uppsala (Helga Trefaldighet) i Uppsala län, är en svensk advokat och politiker (moderat). Sedan 18 oktober 2022 är hon EU-minister och statsråd i Statsrådsberedningen i regeringen Kristersson.Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan valet 2010, invald för Uppsala läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jessika Roswall, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1082 (33.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
526 (16.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
217 (6.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1388 (43.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jessika röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jessika röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådStatsrådsberedningen2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotFredrik Ahlstedt 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-11-15
OrdförandeEU-nämnden2022-10-052022-10-18
LedamotEU-nämnden2022-10-042022-10-05
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-042022-10-18
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-10-042022-10-18
LedamotValberedningen2022-09-262022-10-18
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
Förste vice gruppledareModeraterna2020-09-292022-10-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-02-212022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2019-12-192022-09-26
Andre vice ordförandeEU-nämnden2019-12-162022-10-04
Andre vice ordförandeEU-nämnden2019-12-132019-12-16
LedamotEU-nämnden2019-06-172019-12-12
SuppleantEU-nämnden2019-02-142019-06-17
LedamotTrafikutskottet2019-02-132019-12-16
LedamotDomarnämnden2019-01-012022-10-25
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotRiksdagens överklagandenämnd2018-10-092018-10-24
LedamotEU-nämnden2018-10-022019-02-14
LedamotFinansutskottet2018-10-022019-02-13
SuppleantSkatteutskottet2018-10-022019-02-13
LedamotRiksdagsstyrelsen2018-10-022022-10-02
LedamotValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantValberedningen2018-01-162018-09-24
LedamotArbetsmarknadsutskottet2017-03-242018-09-24
LedamotDomarnämnden2015-01-012018-12-31
SuppleantEU-nämnden2014-10-152018-10-02
SuppleantEU-nämnden2014-10-142014-10-14
LedamotRiksdagens överklagandenämnd2014-10-142018-10-09
LedamotCivilutskottet2014-10-072017-03-24
SuppleantNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotCivilutskottet2011-09-302014-09-29
LedamotSkatteutskottet2010-10-122011-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Frågestund 2021/22:91 59, 88, 61, 63, 45, 47, 59, 53, 77, 54, 56, 45, 47, 65, 67, 76, 78, 88, 89, 91, 96, 98, 18, 71, 20, 73, 94, 58, 77, 60, 53 2022-03-31
Ukrainas, Georgiens och Moldaviens ansökningar om medlemskap i EU 2021/22:89 51, 51 2022-03-29
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24-25 mars 2021/22:89 2, 4, 2, 4 2022-03-29
Subsidiaritetsprövning av direktivförslaget om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete 2021/22:77 98, 98 2022-03-02
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 24 februari 2021/22:76 2, 4, 2, 4 2022-03-01
Svar på interpellation 2021/22:292 om fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm 2021/22:62 53, 56, 59, 53, 56, 59, 53, 56, 59 2022-02-01
EU-politisk debatt 2021/22:59 10, 2, 12, 10, 12, 38, 40, 42, 34, 2, 44, 36, 46, 38, 40, 42, 10, 44, 12, 46, 48, 50, 56, 58, 74, 34, 76, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 2, 50, 86, 88, 56, 10, 58, 12, 117, 38, 86, 119, 40, 88, 42, 44, 46, 117, 119, 74, 76, 2 2022-01-26
Svar på interpellation 2021/22:164 om kärnkraftens hållbarhet 2021/22:48 138, 140, 142, 138, 140, 142 2021-12-17
Svar på interpellation 2021/22:190 om beslut om slutförvaret 2021/22:48 124, 126, 128, 124, 126, 128 2021-12-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 25 maj 2020/21:128 8, 10, 8, 10 2021-05-27
Svar på interpellation 2020/21:475 om slutförvaret i Östhammar 2020/21:97 16, 19, 22, 16, 19, 22 2021-03-19
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer den 25-26 februari 2020/21:87 101, 103, 101, 103 2021-03-03
Utrikespolitisk debatt 2020/21:83 188, 188 2021-02-24
Svar på interpellationerna 2020/21:429 och 465 om Josep Borrells resa till Moskva 2020/21:82 53, 58, 53, 58 2021-02-23
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 10-11 december 2020/21:54 73, 75, 73, 75 2020-12-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober 2020/21:24 34, 36, 34, 36 2020-10-20
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2019/20:143 35, 37, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 35, 37 2020-06-23
Statsministerns frågestund 2019/20:99 67, 67 2020-04-02
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12-13 december 2019/20:53 2, 4 2019-12-17
(forts. från § 6) Kommunikationer (forts. TU1) 2019/20:50 117, 119, 117, 119 2019-12-12
Kommunikationer 2019/20:50 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 2019-12-12
Skydd av Sveriges säkerhet vid radioanvändning 2019/20:39 153, 153 2019-11-27
Svar på interpellation 2019/20:109 om Förbifart Stockholm 2019/20:37 32, 35, 38, 32, 35, 38 2019-11-22
Fyrstegsprincipen inom planeringen av transportinfrastruktur 2018/19:105 45, 45 2019-06-14
Järnvägsfrågor 2018/19:105 14, 20, 22, 14, 20, 22 2019-06-14
Svar på interpellation 2018/19:262 om Arlandas framtid 2018/19:102 101, 103, 105, 101, 103, 105 2019-06-11
Kollektivtrafik 2018/19:94 103 2019-05-16
Svar på interpellation 2018/19:178 om illegala körskolor 2018/19:83 23, 25, 27 2019-04-30
(forts. från § 12) Infrastrukturfrågor (forts. TU5) 2018/19:73 132, 134, 136, 138, 140, 179, 181 2019-04-04
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:31 2, 4, 31, 33, 2, 4, 2, 4, 31, 33, 2, 4, 2, 4, 2, 4 2018-12-17
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 72, 74, 76 2018-10-16
Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen 2017/18:135 1, 6, 8, 11, 13, 17, 19 2018-06-19
Arbetsrätt 2017/18:104 87, 102, 104 2018-04-25
Svar på interpellation 2017/18:437 om mobbning och psykisk ohälsa i arbetslivet 2017/18:94 2, 5 2018-04-10
Svar på interpellation 2017/18:439 om 90-dagarsgarantin 2017/18:94 9, 12, 15 2018-04-10
Integration 2017/18:80 2, 4, 6 2018-03-07
Svar på interpellationerna 2017/18:196, 197, 198, 204 och 220 om följderna av hamnkonflikten i Göteborg och rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden 2017/18:43 17, 25, 33 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:43 om språkutbildning för nyanlända kvinnor 2017/18:26 9, 11 2017-11-07
Svar på interpellation 2017/18:77 om Arbetsförmedlingens upphandlingar 2017/18:26 28, 31, 35 2017-11-07
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare 2016/17:129 58 2017-06-20
Åtgärder mot diskriminering 2016/17:129 42, 57 2017-06-20
Nya utstationeringsregler 2016/17:100 1, 18, 20 2017-04-26
Svar på interpellation 2016/17:438 om social pelare i EU 2016/17:99 23, 25, 28 2017-04-25
Svar på interpellation 2016/17:421 om regeringens konsumentpolitiska inriktning 2016/17:98 34, 36, 38 2017-04-21
(forts. från § 8) Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) 2016/17:37 168, 170, 172, 179, 181 2016-11-30
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden 2016/17:25 13 2016-11-09
Svar på interpellation 2015/16:704 om ökat konsumentskydd vid kroppsbehandlingar 2015/16:126 31, 33, 35 2016-06-27
Svar på interpellation 2015/16:615 om månggifte 2015/16:119 26, 29 2016-06-14
Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt 2015/16:107 2, 12, 14 2016-05-18
Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring 2015/16:59 41 2016-01-27
Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer 2015/16:38 139 2015-12-03
Konsumenträtt och överskuldsättning 2014/15:90 113, 118, 120 2015-04-22
Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning 2014/15:27 35 2014-11-26
Svar på interpellation 2014/15:30 om sms-lån 2014/15:15 93, 96 2014-11-04
Könsfördelningen i bolagsstyrelser snabbprotokoll 84, 82 2014-06-05
Konsumenträtt snabbprotokoll 76, 37, 70, 72, 74, 78 2014-04-02
Telefonförsäljning på premiepensionsområdet snabbprotokoll 100, 98, 102 2014-04-02
Lätt byte - enklare att välja ny leverantör av elektroniska kommunikationstjänster snabbprotokoll 7, 3, 5 2014-03-26
Rådgivningen vid privat sparande snabbprotokoll 82, 84 2014-02-06
Svar på interpellation 2013/14:244 om proposition som reglerar betaltider mellan företag snabbprotokoll 8, 3 2014-02-06
Svar på interpellationerna 2013/14:119 och 121 om begränsning av kredittider snabbprotokoll 11, 15 2013-11-22
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 287, 293, 289, 291, 295 2013-10-15
Snabblån och skuldsättning snabbprotokoll 70, 68 2013-02-14
Snabbare betalningar snabbprotokoll 48, 44, 46, 50, 52 2013-01-23
Insolvens- och utsökningsrätt snabbprotokoll 124 2013-01-16
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik snabbprotokoll 42, 52, 50, 70, 87, 89, 44, 48, 40 2012-11-28
Ersättningsrätt protokoll 19, 21, 17 2012-04-26
Bostadsmarknaden protokoll 75, 73 2012-04-12
Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor protokoll 150, 148, 146 2011-12-07
Bostadsbyggandet protokoll 80, 78 2011-12-01
Pendeltågstrafiken till Stockholm snabbprotokoll 83, 85 2011-03-10
Rättsväsendet och kriminalpolitik snabbprotokoll 262 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jessika Roswall

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.