Joar Forssell

Bio

Joar Nils Arvid Karlsson Forssell, född 17 februari 1993 i Maria Magdalena församling i Stockholm, är en svensk politiker (liberal), som är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Stockholms kommuns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Joar Forssell, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1730 (53.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
374 (11.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
282 (8.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
827 (25.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Joar röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Joar röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2023-05-012026-09-21
RiksdagsledamotMartin Melin 2022-10-31 - 2023-04-30 Föräldraledighet2022-10-312023-04-30
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantKulturutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantOSSE-delegationen2022-10-112026-10-11
SuppleantEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotUtrikesutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-30
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
LedamotUtrikesutskottet2021-09-082022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantSkatteutskottet2020-10-232022-09-26
LedamotNäringsutskottet2020-10-232021-09-08
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182020-10-23
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-10-26
SuppleantEU-nämnden2019-12-192022-10-04
SuppleantCivilutskottet2019-11-152020-02-07
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-092022-09-26
SuppleantFinansutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotSkatteutskottet2018-10-022020-10-23
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-022021-09-08
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Verksamheten i Europeiska unionen under 2022 2022/23:127 30, 32, 34 2023-06-19
Strategisk exportkontroll 2022 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2022/23:120 13, 15, 20 2023-06-08
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2022/23:119 15 2023-06-07
Mänskliga rättigheter 2022/23:103 195, 197, 199, 195, 197, 199 2023-05-04
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 20-21 oktober 2022/23:14 131 2022-10-26
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 21-22 oktober 2022/23:14 131, 131 2022-10-26
Svar på interpellation 2021/22:511 om avräkning på demokratibiståndet för flyktingar från Ukraina 2021/22:136 110, 112, 114, 110, 112, 114 2022-06-22
Riksrevisionens rapport om svenskt bistånd till multilaterala organisationer 2021/22:133 14, 14 2022-06-17
Strategisk exportkontroll 2021 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden och Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden 2021/22:130 72, 72 2022-06-14
Verksamheten i Europeiska unionen under 2021 2021/22:130 81, 93, 95, 81, 93, 95 2022-06-14
Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa under 2021 2021/22:121 17, 17 2022-05-31
Förbättrade rättsliga förutsättningar för att kunna ta emot militärt stöd från andra stater 2021/22:116 19, 21, 23, 25, 27, 19, 21, 23, 25, 27 2022-05-18
(forts. från § 13) Vapenfrågor (forts. JuU28) 2021/22:107 85, 87, 89, 85, 87, 89 2022-05-04
(forts. från § 7) Internationellt utvecklingsbistånd (forts. UU6) 2021/22:104 87, 89, 91, 87, 89, 91 2022-04-28
(forts. från § 10) Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m. (forts. UU15) 2021/22:103 90, 92 2022-04-27
(forts. från § 10) Mänskliga rättigheter och regioner m.m. (forts. UU15) 2021/22:103 90, 92 2022-04-27
Mänskliga rättigheter i länder och regioner m.m. 2021/22:103 87, 87 2022-04-27
Mänskliga rättigheter ur ett tematiskt perspektiv 2021/22:91 135, 135 2022-03-31
Ukrainas, Georgiens och Moldaviens ansökningar om medlemskap i EU 2021/22:89 53, 53 2022-03-29
Vissa säkerhetspolitiska frågor 2021/22:82 66, 68, 66, 70, 68, 70 2022-03-16
Utrikespolitisk debatt 2021/22:67 106, 108, 119, 121, 123, 125, 127, 22, 24, 56, 58, 85, 87, 106, 108, 119, 121, 123, 125, 127, 22, 24, 56, 58, 85, 87 2022-02-16
Svar på interpellation 2021/22:275 om situationen i Hongkong 2021/22:65 123, 119, 121, 123, 119, 121 2022-02-04
Utökade möjligheter att stänga skolor med allvarliga brister 2021/22:59 144, 146, 148, 144, 146, 148 2022-01-26
(forts. från § 8) Internationellt bistånd (forts. UU2) 2021/22:41 204, 206, 170, 172, 204, 206, 170, 172 2021-12-08
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:41 35, 37, 39, 35, 37, 39 2021-12-08
Internationellt bistånd 2021/22:41 143, 151, 153, 160, 162, 164, 112, 114, 138, 141, 143, 151, 153, 160, 162, 164, 112, 114, 141 2021-12-08
Internationell samverkan 2021/22:38 24, 46, 48, 51, 53, 24, 46, 48, 51, 53 2021-12-01
 §10  Frågestund 2021/22:9 40, 42 2021-09-23
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan 2020/21:158 32, 66, 68, 75, 77, 79, 7, 101, 103, 30, 32, 66, 68, 75, 77, 79, 101, 103, 7, 30 2021-09-13
Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi 2020/21:142 111, 111 2021-06-16
Regelförenkling för företag 2020/21:141 66, 76, 78, 66, 76, 78 2021-06-15
Riksrevisionens rapport om effektutvärderingar av näringspolitiken 2020/21:141 85, 87, 89, 85, 87, 89 2021-06-15
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks och livsmedelsprodukter 2020/21:138 13 2021-06-10
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2020/21:138 13 2021-06-10
Terrorism 2020/21:138 6, 6 2021-06-10
Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2020/21:137 210, 210 2021-06-09
Nationell strategi för hållbar regional utveckling i hela landet 2021-2030 2020/21:132 101, 101 2021-06-02
Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro 2020/21:132 84, 84 2021-06-02
Åtgärder avseende stöd vid korttidsarbete 2020/21:127 105, 105 2021-05-26
(forts. från § 16) Energipolitik (forts. NU21) 2020/21:119 94, 96, 106, 108, 94, 96, 106, 108, 94, 96, 106, 108 2021-05-05
Energipolitik 2020/21:119 92, 92, 92 2021-05-05
Näringspolitik 2020/21:119 64, 74, 76, 64, 74, 76, 64, 74, 76 2021-05-05
Afrika 2020/21:116 183, 183 2021-04-30
Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag 2020/21:117 8, 44, 8, 44 2021-04-30
Svar på interpellation 2020/21:649 om utsläppsgränser i EU:s taxonomi 2020/21:114 93, 95, 97, 93, 95, 97 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:661 om EU-kommissionens agerande i energipolitiken 2020/21:114 18, 20, 22, 18, 20, 22 2021-04-27
Hanteringen av använt kärnbränsle 2020/21:111 165, 167, 169, 183, 185, 165, 200, 167, 202, 169, 183, 185, 200, 202 2021-04-21
Internationella försvarssamarbeten 2020/21:111 71, 73, 28, 30, 32, 50, 52, 28, 30, 32, 71, 73, 50, 52 2021-04-21
Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken 2020/21:111 149, 149 2021-04-21
Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession 2020/21:111 140, 142, 144, 140, 142, 144 2021-04-21
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet 2020/21:111 127, 127 2021-04-21
Svar på interpellation 2020/21:634 om kraftsystemets funktion under sommaren 2020/21:110 77, 79, 77, 81, 79, 81 2021-04-20
Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset 2020/21:103 15, 17, 19, 15, 17, 19 2021-04-07
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2020/21:96 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 2021-03-18
Särskild debatt om Sveriges elförsörjning 2020/21:89 8, 27, 29, 40, 42, 53, 55, 58, 60, 63, 65, 80, 8, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 27, 29, 110, 112, 40, 42, 53, 55, 58, 60, 63, 65, 80, 82, 88, 90, 92, 94, 96, 110, 112 2021-03-05
Handelspolitik 2020/21:84 172, 174, 176, 172, 174, 176 2021-02-25
Medborgarskap 2020/21:84 143, 143 2021-02-25
Regional utvecklingspolitik 2020/21:84 192, 192 2021-02-25
Svar på interpellation 2020/21:394 om minskad elimport från Norge 2020/21:81 36, 38, 40, 36, 38, 40 2021-02-12
Svar på interpellationerna 2020/21:239 och 243 om slutförvar av kärnavfall 2020/21:73 16, 19, 22, 16, 19, 22 2021-01-29
(forts. från § 12) 2020 års redogörelse för företag med statligt ägande (forts. NU4) 2020/21:71 100, 102, 100, 102 2021-01-27
2020 års redogörelse för företag med statligt ägande 2020/21:71 94, 96, 98, 94, 96, 98 2021-01-27
Konkurrensverkets befogenheter 2020/21:71 78, 78 2021-01-27
Riksrevisionens rapport om Kommerskollegiums arbete mot handelshinder 2020/21:71 109, 109 2021-01-27
Sveriges genomförande av Agenda 2030 2020/21:55 278, 278, 278 2020-12-16
Näringsliv 2020/21:54 214, 216, 218, 220, 222, 214, 216, 218, 220, 222 2020-12-15
Regional utveckling 2020/21:51 125, 127, 129, 131, 133, 125, 127, 129, 131, 133 2020-12-10
Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen 2020/21:51 22, 22 2020-12-10
Energi 2020/21:50 187, 187 2020-12-09
Försvar och samhällets krisberedskap 2020/21:50 66, 66 2020-12-09
Svar på interpellationerna 2020/21:190 och 207 om EU-förslaget om taxonomi 2020/21:49 12, 15, 18, 12, 15, 18, 12, 15, 18 2020-12-08
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2020/21:40 22, 24, 22, 24 2020-11-24
Elcertifikat - stoppregel och kontrollstation 2019 2020/21:33 36, 36, 42, 44, 42, 44 2020-11-11
Kapacitetsbrist i elnäten 2020/21:33 23, 25, 23, 27, 25, 27 2020-11-11
Riksrevisionens rapport om samverkansprogram och strategiska innovationsprogram 2020/21:33 56, 56 2020-11-11
Riksrevisionens rapport om RUT-avdraget 2020/21:25 48, 48 2020-10-21
Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden - regional skattereduktion 2020/21:25 65, 65 2020-10-21
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober 2020/21:24 22, 24, 22, 24 2020-10-20
Särskild debatt om en ny bankläcka, skatteflykt och penningtvätt 2020/21:23 9, 37, 9, 37 2020-10-16
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar 2020/21:17 16, 16 2020-09-30
Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket 2020/21:17 5, 5 2020-09-30
Svar på interpellation 2019/20:451 om bistånd till stater som inte respekterar mänskliga rättigheter 2020/21:12 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-09-22
Särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten 2020/21:8 39 2020-09-16
Svar på interpellationerna 2019/20:449 och 453 om särbehandling av enskilda bolag 2020/21:5 3, 8, 14 2020-09-10
Svar på interpellationerna 2019/20:449 och 453 om särbehandling av enskilda företag 2020/21:5 3, 8, 14, 3, 8, 14 2020-09-10
Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2020/21:3 4, 4 2020-09-08
Skatteförfarande och folkbokföring 2019/20:141 21, 21, 136 2020-06-17
Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 2019/20:137 11, 11 2020-06-11
En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan 2019/20:135 55, 55 2020-06-09
(forts. från § 4) Det östliga partnerskapet efter 2020 (forts. UU16) 2019/20:132 96, 96 2020-06-04
Vapenfrågor 2019/20:131 36, 38, 40, 36, 38, 40 2020-06-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset 2019/20:126 7, 7 2020-05-27
(forts. från § 10) Europarådet (forts. UU8) 2019/20:121 92, 92, 92 2020-05-14
Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2019/20:120 22, 22 2020-05-13
Inkomstskatt 2019/20:117 53, 53, 119, 126, 128 2020-05-06
Punktskatt 2019/20:117 60, 60, 31 2020-05-06
Civila samhället inklusive idrott och folkbildning 2019/20:114 61, 61 2020-04-29
Frågor om film och public service 2019/20:114 75, 75 2020-04-29
Kultur för alla 2019/20:114 69, 69 2020-04-29
(forts. från § 13) Övergripande miljöfrågor (forts. MJU12) 2019/20:109 90, 90 2020-04-22
(forts. från § 10) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2019/20:106 100, 100 2020-04-16
Kommunala och regionala frågor 2019/20:106 89, 89 2020-04-16
Ekonomisk familjepolitik 2019/20:105 26, 26 2020-04-15
Pensioner 2019/20:105 36, 36 2020-04-15
Reglering av vapenmagasin 2019/20:105 14, 14 2020-04-15
Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:102 7, 7 2020-04-08
Arbetsmiljö och arbetstid 2019/20:98 72, 74, 72, 76, 74, 76 2020-04-01
Försvarspolitik 2019/20:98 23, 25, 23, 27, 25, 27 2020-04-01
Integration 2019/20:98 59, 59 2020-04-01
Djurskydd 2019/20:88 66, 66 2020-03-18
Vattenvård 2019/20:88 72, 72 2020-03-18
Skatt på plastbärkassar 2019/20:65 39, 39 2020-01-29
Tullverket 2019/20:65 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-01-29
Sveriges feministiska utrikespolitik 2019/20:62 71, 71 2020-01-22
Frågestund 2019/20:59 53, 55, 43, 45, 46, 79, 48, 29, 76, 31, 78, 60, 62, 78, 80, 90, 76, 60, 78, 62, 60, 62, 60, 62, 53, 55, 60, 62, 78, 80, 29, 31, 43, 45, 79, 40, 42, 90 2020-01-16
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2019/20:51 109, 18, 20, 22, 18, 20, 22, 14, 109 2019-12-13
(forts. från § 13) Internationell samverkan (forts. UU1) 2019/20:44 124, 126, 122, 124, 126, 122 2019-12-04
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2019/20:44 81, 6, 6, 12, 81 2019-12-04
Skatt på avfallsförbränning 2019/20:44 41, 41 2019-12-04
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2019/20:44 94, 41, 7, 41, 94, 7 2019-12-04
Sänkt skatt på drivmedel 2019/20:44 65, 65 2019-12-04
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 117, 119, 121, 117, 119, 121 2019-11-27
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 2019/20:35 4, 6, 8, 21, 23, 4, 6, 8, 21, 23 2019-11-20
Svar på interpellation 2019/20:63 om Kinastrategin och stödet till demokratisk utveckling i Hongkong 2019/20:30 37, 39, 42, 37, 39, 42 2019-11-12
Riksrevisionens rapport om Klimatklivet 2019/20:24 83, 83 2019-10-23
Norden 2018/19:99 57 2019-06-04
Befrielse från koldioxid- och energiskatt och förändrad omräkning av skatt för diesel och bensin 2018/19:96 99, 101, 103 2019-05-28
Höjt tak för RUT-avdrag 2018/19:96 80, 82, 84 2019-05-28
Statsministerns frågestund 2018/19:94 69 2019-05-16
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2018/19:93 115 2019-05-15
Författningsfrågor 2018/19:93 38 2019-05-15
Offentlig förvaltning 2018/19:93 32 2019-05-15
Riksdagens arbetsformer 2018/19:93 48 2019-05-15
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2018/19:93 25 2019-05-15
Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag 2018/19:88 212 2019-05-08
Granskning av meddelande om ett förändrat beslutsfattande för EU:s skattepolitik 2018/19:87 95 2019-05-07
Riksrevisionens rapport om investeringssparkonto 2018/19:68 111 2019-03-27
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 2018/19:64 49 2019-03-13
Företag, kapital och fastighet 2018/19:64 25, 14, 14 2019-03-13
Mervärdesskatt 2018/19:64 37, 20, 20 2019-03-13
Svar på interpellation 2018/19:110 om förföljelser av hbtqi-personer i Ryssland 2018/19:62 29, 31, 33 2019-03-08
Skatt, tull och exekution 2018/19:31 72, 74, 76, 31, 31 2018-12-17
Statens budget 2019 Rambeslutet 2018/19:27 38 2018-12-12
Ny lag om tobak och liknande produkter 2018/19:26 29 2018-12-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Joar Forssell

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.