Johan Andersson

Bio

Ernst Johan Andersson, född 8 december 1961 i Motala församling, Östergötlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Östergötlands läns valkrets.I riksdagen är han ledamot i försvarsutskottet sedan 2022, Nordiska rådets svenska delegation sedan 2022 och riksdagens valberedning sedan 2018. Andersson var ledamot i arbetsmarknadsutskottet 2010–2014 och 2018–2022 samt ledamot i trafikutskottet 2014–2018. Andersson är eller har varit suppleant i bland annat arbetsmarknadsutskottet, EU-nämnden, finansutskottet, kulturutskottet, trafikutskottet, utbildningsutskottet och Nordiska rådets svenska delegation.
Artikeln innehåller material från wikipedia Johan Andersson (socialdemokrat), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1740 (54.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
239 (7.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
6 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1228 (38.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Johan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Johan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
SuppleantKulturutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-10-04
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantFinansutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2018-10-022019-02-08
LedamotArbetsmarknadsutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantEU-nämnden2016-03-312017-12-31
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
LedamotTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantTrafikutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:205 om framtida hemmabas för landets radarspaningsflyg 2022/23:73 9, 11, 13, 9, 11, 13 2023-03-10
Försvarspolitik och totalförsvar 2022/23:59 18, 20, 22, 30, 32, 18, 20, 22, 30, 32 2023-02-08
Genomförande av arbetsvillkorsdirektivet 2021/22:111 21, 21 2022-05-11
Arbetsmiljö och arbetstid 2021/22:94 77, 79, 81, 83, 85, 202, 77, 204, 79, 206, 81, 83, 85 2022-04-06
Subsidiaritetsprövning av direktivförslaget om bättre arbetsvillkor för plattformsarbete 2021/22:77 101, 101 2022-03-02
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2021/22:46 56, 58, 60, 62, 64, 56, 58, 60, 62, 64, 56, 58, 60, 62, 64 2021-12-15
(forts. från § 7) En god arbetsmiljö för framtiden - regeringens arbetsmiljöstrategi 2021-2025 m.m. (forts. AU11) 2020/21:138 94, 94 2021-06-10
Riksrevisionens rapport om statens insatser mot exploatering av arbetskraft 2020/21:138 98, 98 2021-06-10
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillräckliga minimilöner i Europeiska unionen 2020/21:53 185, 185 2020-12-14
ILO:s hundraårsdeklaration för framtidens arbetsliv 2020/21:25 28, 28 2020-10-21
Utvidgad tillträdesrätt för de regionala skyddsombuden 2019/20:131 41, 48, 50, 53, 55, 41, 48, 50, 53, 55 2020-06-03
Frågestund 2019/20:7 90, 100, 102, 143, 103, 105, 48, 48, 50, 50, 129, 53, 99, 55, 60, 90, 50, 52, 82, 102, 104, 50, 52, 84, 86, 82, 131, 133, 60 2019-09-19
Arbetsmarknad och arbetsliv 2018/19:34 125, 127, 129, 115, 113, 117 2018-12-20
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 65 2018-10-16
En möjlighet till körkortslån 2017/18:130 46, 48, 50, 52, 54 2018-06-12
Några frågor om alkolås 2017/18:68 1, 4, 6, 9, 11, 14, 16 2018-02-07
(forts. från § 8) Cykelfrågor (forts. TU16) 2016/17:118 120, 122, 124 2017-06-01
Trafiksäkerhet 2016/17:92 25, 35, 37, 108, 110, 112, 114, 116, 49, 51, 53, 75, 77, 79, 81, 83, 21, 23 2017-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:406 och 408 om alkobommar i svenska hamnar 2015/16:90 80, 84 2016-04-12
Yrkestrafik och taxi 2015/16:85 104 2016-03-23
Cykelfrågor 2015/16:62 80, 26, 28, 30, 150 2016-02-03
Tydlig prisuppgift vid taxiresor 2014/15:27 86 2014-11-26
Subventionerade anställningar för nyanlända snabbprotokoll 143 2014-06-23
Svar på interpellation 2013/14:465 om negativa konsekvenser av neddragningen på Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 158, 155 2014-06-05
Svar på interpellationerna 2013/14:456 och 458 om bristen på åtgärder för att mildra ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 131, 141, 136 2014-06-05
Svar på interpellation 2013/14:394 om regelverket för visstidsanställningar snabbprotokoll 50, 47 2014-04-11
Svar på interpellationerna 2013/14:360 och 368 om regeringens ambitioner för en ökad jämställdhet snabbprotokoll 31, 28, 34 2014-04-11
(forts. från 10 §) Arbetsrätt (forts. AU6) snabbprotokoll 106, 108 2014-03-27
(forts. från 8 §) Arbetsrätt (forts. AU6) snabbprotokoll 93, 91 2014-03-27
Svar på interpellationerna 2013/14:305 och 309 om arbetslösheten snabbprotokoll 77, 88, 67 2014-03-18
Infrastrukturavgifter på väg snabbprotokoll 136, 138, 141, 134, 143 2014-01-29
Svar på interpellationerna 2013/14:153 och 157 om lex Laval och Europarådets kritik snabbprotokoll 83, 79 2013-12-18
Svar på interpellationerna 2013/14:161 och 167 om medfinansiering av statlig infrastruktur snabbprotokoll 111, 108, 105 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:65 om matchningsproblematiken på arbetsmarknaden snabbprotokoll 145, 148, 151 2013-11-05
Jämställdhetsfrågor snabbprotokoll 340, 196, 194, 319, 321 2013-10-15
Svar på interpellation 2012/13:469 om utländska bärplockare snabbprotokoll 31, 36, 34 2013-06-14
Svar på interpellation 2012/13:433 om avtal om medfinansiering av en ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden snabbprotokoll 10, 13 2013-05-31
Anmälningsskyldighet vid utstationering snabbprotokoll 152, 139, 141, 150, 132 2013-05-16
Arbetsrätt snabbprotokoll 81, 12, 103, 149, 143, 92, 152, 101, 154, 90, 147, 141, 139 2013-04-24
Svar på interpellation 2012/13:299 om lex Laval och brott mot internationella konventioner snabbprotokoll 86, 91 2013-04-09
Svar på interpellationerna 2012/13:260 och 272 om en bra och tillgänglig förskola snabbprotokoll 122, 116, 119 2013-03-12
Svar på interpellationerna 2012/13:223 och 241 om framtidssäkra och kostnadseffektiva investeringar i nya järnvägar snabbprotokoll 26, 23, 29 2013-02-22
Arbetsmarknaden för nyanlända snabbprotokoll 62, 60 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:199 om hästnäringen i Boden snabbprotokoll 91 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:221 om övergång från etableringsersättning till försörjningsstöd snabbprotokoll 156, 159, 154 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:69 om jämställdhet snabbprotokoll 90, 94 2012-11-27
(forts. från 11 §) Lag om uthyrning av arbetstagare m.m. (forts. AU5) snabbprotokoll 115, 108, 110, 113 2012-11-22
Lag om uthyrning av arbetstagare m.m. snabbprotokoll 103, 101, 105 2012-11-22
Svar på interpellation 2012/13:64 om åtgärder för en jämställd vuxenutbildning snabbprotokoll 52, 54, 50 2012-11-13
Svar på interpellationerna 2012/13:34 och 41 om krav på en aktiv näringspolitik snabbprotokoll 111, 115, 108 2012-11-06
Fas 3 protokoll 46, 44 2012-06-07
Frågor om ledighet och anställningsformer protokoll 68, 70, 63, 65, 44, 54, 52 2012-05-30
Vissa arbetsrättsliga frågor protokoll 165, 187, 184, 182, 189, 167, 147, 154, 152 2012-03-28
Svar på interpellationerna 2011/12:248, 261 och 266 om arbetslöshetsersättningen protokoll 117, 110, 124 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:206 om sluten kontanthantering i detaljhandeln protokoll 3 2012-02-21
Svar på interpellation 2011/12:142 om växande andel arbetslösa i fas 3 protokoll 2, 6, 9 2011-12-21
Svar på interpellation 2011/12:105 om Arbetsmiljöverket protokoll 39 2011-11-29
Svar på interpellationerna 2011/12:108, 122 och 123 om säkerställande av likvärdiga villkor på den svenska arbetsmarknaden protokoll 85, 90, 78 2011-11-29
Svar på interpellation 2010/11:379 om barnomsorg på oregelbunden arbetstid som en jämställdhetsfråga snabbprotokoll 9, 11, 13 2011-05-31
Utländsk näringsverksamhet i Sverige snabbprotokoll 150 2011-05-19
Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m. snabbprotokoll 1, 8, 10 2011-05-18
Ny lag om europeiska företagsråd snabbprotokoll 18, 21, 23, 33, 31 2011-04-14
Svar på interpellation 2010/11:278 om förändringar i arbetstidslagen snabbprotokoll 54, 58, 56 2011-04-01
Svar på interpellation 2010/11:279 om arbetsmiljö snabbprotokoll 67, 62 2011-04-01
Svar på interpellation 2010/11:293 om ungas arbetsvillkor snabbprotokoll 77, 82 2011-04-01
Proposition om studieledighetslagen snabbprotokoll 70, 72 2011-03-31
Svar på interpellation 2010/11:217 om kapacitetsbrist på Södra stambanan genom Östergötland snabbprotokoll 117, 115, 113 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:141 om hotade spelregler på arbetsmarknaden snabbprotokoll 27, 22 2011-01-21
Svar på interpellation 2010/11:142 om anordnare av fas 3 snabbprotokoll 40, 37, 35 2011-01-21
Svar på interpellationerna 2010/11:53, 66, 67, 82, 89 och 90 om vindkraftverkens framtid snabbprotokoll 11, 29, 19 2010-12-07
Svar på interpellation 2010/11:63 om försvarets omsvängning i synen på vindkraft upp till fyra mil från militära flygplatser snabbprotokoll 8, 4 2010-11-26
Arbetsmarknad och regionalpolitik snabbprotokoll 357, 368, 370, 355 2010-11-04
Trafik och IT-politik snabbprotokoll 340 2010-11-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Johan Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.