Johan Forssell

Bio

Carl Johan Henrik Forssell, född 8 december 1979 i Kista i Stockholm, är en svensk civilekonom och politiker (moderat). Sedan den 18 oktober 2022 är han Sveriges bistånds- och utrikeshandelsminister och statsråd i utrikesdepartementet i regeringen Kristersson.Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010 (dessförinnan även riksdagsledamot under en kort period efter valet 2006), invald för Stockholms kommuns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Johan Forssell, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1056 (32.9%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
494 (15.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
212 (6.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1451 (45.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Johan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Johan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
StatsrådUtrikesdepartementet2022-10-182026-09-21
RiksdagsledamotCarl Nordblom 2022-10-18 - 2026-09-21 Statsråd2022-10-182026-09-21
LedamotJustitieutskottet2022-10-042022-10-18
Riksdagsledamot2022-09-262022-10-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
RevisorSystembolaget AB2019-02-142020-02-29
LedamotJustitieutskottet2019-02-132022-09-26
SuppleantDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2019-01-312022-10-09
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Vice ordförandeSocialförsäkringsutskottet2014-12-192018-09-24
LedamotSocialförsäkringsutskottet2014-12-182014-12-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2014-10-282016-10-18
SuppleantOSSE-delegationen2014-10-142018-10-09
SuppleantFinansutskottet2014-10-072018-02-02
LedamotFörsvarsutskottet2014-10-072014-12-18
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-04-152014-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
Riksdagsledamot2013-04-292014-09-29
RevisorssuppleantSystembolaget AB2013-03-202015-03-25
RiksdagsledamotTobias Sjö 2013-03-04 - 2013-03-31, Mohamoud M. Enow 2013-04-01 - 2013-04-28 Föräldraledighet2013-03-042013-04-28
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-09-202011-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
SuppleantOSSE-delegationen2010-10-192014-10-14
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotFörsvarsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042013-03-03
Riksdagsledamot2006-10-022006-11-15

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En oberoende utredning av de s.k. påskupploppen 2021/22:136 33, 33 2022-06-22
Åtgärder mot personer som blockerar vägar 2021/22:126 208, 208 2022-06-08
Särskild debatt om påskhelgens kravaller 2021/22:109 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 78, 80, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 3, 78, 80 2022-05-06
Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet 2021/22:71 69, 69 2022-02-23
Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck 2021/22:61 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39 2022-01-28
Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet 2020/21:142 80, 82, 84, 76, 78, 80, 82, 84, 76, 78 2021-06-16
Särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer 2020/21:120 79, 87, 89, 111, 113, 115, 142, 144, 79, 87, 89, 111, 113, 115, 142, 144 2021-05-06
(forts. från § 9) Översyn av regleringen om sluten ungdomsvård (forts. JuU39) 2020/21:111 108, 108 2021-04-21
Särskild debatt om kriminalvårdens stabsläge och kapacitet 2020/21:32 60, 62, 67, 69, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44, 60, 62, 67, 69, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 40, 42, 44 2020-11-10
Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord 2020/21:29 4, 4 2020-11-04
Särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten 2020/21:8 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 3, 11, 66, 13, 68, 31, 33, 35, 37, 41, 43, 66, 68, 3, 11, 13 2020-09-16
Ett förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning 2019/20:131 22, 22 2020-06-03
Polisfrågor 2019/20:120 38, 67, 67, 38 2020-05-13
Straffrättsliga frågor 2019/20:120 48, 48, 2 2020-05-13
Särskild debatt om förnedringsrånen 2019/20:100 10, 12, 20, 22, 40, 10, 12, 20, 22, 40 2020-04-03
Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor 2019/20:64 4, 11, 13, 33, 35, 45, 47, 49, 65, 67, 4, 11, 13, 33, 35, 45, 47, 49, 65, 67 2020-01-28
Rättsväsendet 2019/20:49 32, 34, 19, 21, 50, 32, 34, 50, 50, 52, 54, 78, 80, 68, 50, 52, 71, 54, 73, 84, 86, 78, 80, 68, 71, 2, 73, 4, 6, 84, 86, 19, 2, 21, 4, 6 2019-12-11
Särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot 2019/20:41 35, 37, 39, 41, 43, 1, 3, 11, 13, 35, 37, 39, 41, 43, 1, 3, 11, 13 2019-11-29
Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning 2019/20:35 35, 35 2019-11-20
Straffet för mord 2019/20:31 134, 136, 138, 140, 142, 134, 136, 138, 140, 142 2019-11-13
Statsministerns frågestund 2019/20:25 57, 82, 77, 57, 82, 56, 72, 56, 62, 130, 79 2019-10-24
Frågestund 2019/20:3 23, 25, 44, 46, 118, 120, 39, 41, 39, 41, 63, 65, 29, 31, 72, 74, 67, 69, 92, 94, 56, 48, 50, 23, 25, 66, 68, 61, 63, 22, 24, 56 2019-09-12
Aktuell debatt om gängkriminalitet 2018/19:110 1, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 62, 64, 1, 3, 11, 13, 31, 33, 35, 37, 39, 62, 64 2019-06-25
Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten 2018/19:107 137, 137 2019-06-18
Terrorism 2018/19:87 103, 112, 114 2019-05-07
Unga lagöverträdare 2018/19:72 38 2019-04-03
Genomförande av rättshjälpsdirektivet 2018/19:68 23, 25, 27 2019-03-27
Aktuell debatt om hantering av IS-återvändare 2018/19:63 3, 11, 20 2019-03-12
Svar på interpellation 2018/19:71 om höjda löner för polisen 2018/19:59 83, 85, 87 2019-03-05
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 302, 304, 310, 312, 314, 316, 318 2018-10-17
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd 2017/18:122 2 2018-05-30
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2017/18:93 2, 4, 6, 13, 15, 22, 24 2018-03-28
Svar på interpellation 2017/18:401 om arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning 2017/18:83 80, 82, 84 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:393 om regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd 2017/18:79 11, 13, 15 2018-03-06
Svar på interpellation 2017/18:143 om ensamkommande som hunnit fylla 18 år under sin asylprocess 2017/18:59 77, 79, 81 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:134 om arbetet med återvändande 2017/18:43 102, 104, 106 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:135 om unga utan asylskäl 2017/18:43 109, 111, 113 2017-12-05
Svar på interpellationerna 2017/18:137 och 160 om tidsgränserna i rehabiliteringskedjan 2017/18:43 50, 53, 56 2017-12-05
Svar på interpellation 2017/18:108 om långa sjukskrivningar 2017/18:38 30, 32, 34 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:90 om obligatorisk samhällsorientering under asyltiden 2017/18:38 58, 60, 62 2017-11-28
Aktuell debatt om situationen för ensamkommande 2017/18:3 3, 11, 19 2017-09-13
Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring 2016/17:123 45 2017-06-12
Riksrevisionens rapport om sjukskrivning 2016/17:123 35, 37, 39 2017-06-12
Svar på interpellation 2016/17:415 om tillkännagivanden från riksdagen 2016/17:106 9, 11, 13 2017-05-05
Svar på interpellation 2016/17:418 om långa sjukskrivningar 2016/17:106 16, 18, 20 2017-05-05
Medborgarskap, Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2016/17:101 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15 2017-04-27
Svar på interpellation 2016/17:330 om arbetskraftsinvandring 2016/17:90 11, 13, 15 2017-03-31
Svar på interpellation 2016/17:331 om Migrationsverkets handläggningstider 2016/17:90 18, 20, 22 2017-03-31
Svar på interpellation 2016/17:164 om återvändandearbetet 2016/17:50 9, 11, 13 2016-12-20
Svar på interpellation 2016/17:155 om asylsökande som saknar skyddsskäl 2016/17:48 47, 49, 51 2016-12-16
Svar på interpellation 2016/17:156 om förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd 2016/17:48 54, 56, 58 2016-12-16
Svar på interpellation 2016/17:149 om skillnader i sjukfrånvaro 2016/17:43 54, 56, 58 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:150 om den psykiska ohälsan 2016/17:43 61, 63, 65 2016-12-09
Migration 2016/17:41 119, 121, 133, 135, 1, 3, 5, 18, 20, 32, 34, 10, 12, 23, 25, 27, 29, 31, 88, 90, 92, 94, 96 2016-12-07
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet 2016/17:38 3 2016-12-01
Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige 2015/16:123 1, 34, 36 2016-06-20
Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar 2015/16:122 3, 11, 19 2016-06-17
Migration och asylpolitik, Medborgarskap och Anhörig- och arbetskraftsinvandring 2015/16:87 1, 28, 30 2016-04-06
Svar på interpellation 2015/16:478 om kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen 2015/16:86 25, 28, 31 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:410 om medicinska åldersbedömningar 2015/16:83 8, 11, 14 2016-03-18
Svar på interpellation 2015/16:411 om regeringens hållning vad gäller asylpolitiken 2015/16:83 17, 19, 21 2016-03-18
Svar på interpellation 2015/16:232 om målet om nio dagars sjukfrånvaro 2015/16:48 130, 132, 134 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:241 om tillfällig paus i flyktingmottagandet 2015/16:44 9, 11, 13 2015-12-11
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2015/16:42 61, 63, 65 2015-12-09
Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen 2015/16:8 3, 11, 19 2015-09-25
Svar på interpellation 2014/15:675 om avhysning av läger och bosättningar 2014/15:122 50, 53, 56 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:702 om uppenbart ogrundade ansökningar 2014/15:122 68, 70, 72 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:626 om sjukskrivningar hos ungdomsgenerationen 2014/15:115 41, 43, 45 2015-06-12
Svar på interpellation 2014/15:535 om regeringens hantering av ökande sjukskrivningar 2014/15:103 106, 108, 110 2015-05-26
Svar på interpellation 2014/15:351 om konsekvenser av borttagande av den s.k. bortre parentesen i sjukförsäkringen 2014/15:81 105, 108 2015-04-07
Svar på interpellation 2014/15:405 om Försäkringskassans regleringsbrev och målet för den ekonomiska familjepolitiken 2014/15:81 118, 121, 124 2015-04-07
(forts.) Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen 2014/15:69 59 2015-03-10
Svar på interpellationerna 2014/15:273 och 316 om förstärkning av jämställdhetsbonusen 2014/15:69 47, 53 2015-03-10
Försvar och samhällets krisberedskap 2014/15:39 37 2014-12-16
Svar på interpellation 2014/15:101 om saklig prövning av svenskt medlemskap i Nato 2014/15:25 104, 108, 113 2014-11-20
Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser snabbprotokoll 14, 16, 10, 12, 18 2014-06-17
Anskaffning av nya generationens ubåtar snabbprotokoll 71, 69 2014-06-12
Svar på interpellation 2013/14:369 om besparingar inom Försvarsmakten snabbprotokoll 64, 60 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:282 om försvarets överlevnadsskola i Karlsborg snabbprotokoll 97, 94 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:283 om soldater som slutar i förtid snabbprotokoll 101, 104 2014-03-04
Den grundläggande militära utbildningen snabbprotokoll 90, 88 2014-01-23
Försvarets personalförsörjning och personalpolitik m.m. snabbprotokoll 68, 72, 74, 70, 66 2014-01-22
Försvarspolitik snabbprotokoll 490, 488 2013-10-16
Barns och ungdomars uppväxtvillkor snabbprotokoll 201, 205, 199, 207, 203 2013-10-14
Bostäder för soldater och försvarsanställda sjömän protokoll 39, 41 2013-09-26
Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband snabbprotokoll 123, 136, 127, 138, 129 2013-05-23
(forts. från 9 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 (forts. FöU1) snabbprotokoll 123 2012-12-06
Soldatanställningar i Försvarsmakten protokoll 4, 2, 20, 6, 22 2012-05-23
Svar på interpellation 2011/12:338 om hoten mot vår säkerhet protokoll 83, 86 2012-05-11
(forts. från 6 §) Vissa frågor om Försvarsmaktens materielförsörjning (forts. FöU3) protokoll 97 2012-03-15
Försvarsmaktens ekonomi protokoll 63, 61 2012-02-23
(forts. från 12 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2012 (forts. FöU1) protokoll 112, 116, 122, 124, 120, 118, 114 2011-12-15
Alarmeringstjänsten protokoll 58, 60 2011-12-01
(forts. från 9 §) Försvarsmakten (forts. FöU4) snabbprotokoll 148, 150, 140 2011-04-27
Svar på interpellation 2010/11:302 om Arbetsförmedlingen och Försvarsmaktens personalförsörjning snabbprotokoll 28, 31 2011-04-08
Svenska insatsen i Adenviken snabbprotokoll 32, 30 2011-03-03
Utrikespolitik och försvaret snabbprotokoll 306, 308, 310 2010-11-04
Övrigt snabbprotokoll 383, 385 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Johan Forssell

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.