Johan Hedin

Bio

Johan Niclas Hedin, född 6 maj 1969 i Farsta, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2014–2022 (dessförinnan tjänstgörande ersättare i riksdagen 2012–2013), invald för Stockholms kommuns valkrets.Mellan september 2012 och april 2013 tjänstgjorde Hedin som ersättare i riksdagen för Fredrick Federley. Efter att Federley valts till Centerpartiets europaparlamentariker 2014 utsågs Hedin till ordinarie riksdagsledamot i juni 2014.
Artikeln innehåller material från wikipedia Johan Hedin (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
773 (30.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
259 (10.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
157 (6.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1329 (52.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Johan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Johan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2021-03-012022-09-26
RiksdagsledamotHannes Hervieu 2021-01-01 - 2021-02-28 Föräldraledighet2021-01-012021-02-28
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Riksdagsledamot2019-06-202020-12-31
RiksdagsledamotAbir Al-Sahlani 2019-01-14 - 2019-06-19 Föräldraledighet2019-01-142019-06-19
SuppleantEU-nämnden2018-10-022022-09-26
LedamotJustitieutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022021-09-17
Riksdagsledamot2018-09-242019-01-13
SuppleantEU-nämnden2014-10-072018-10-02
LedamotJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotEU-nämnden2014-06-162014-10-07
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2014-06-162014-09-29
Riksdagsledamot2014-06-162014-09-29
Extra suppleantEU-nämnden2012-09-062013-04-26
Extra suppleantSocialförsäkringsutskottet2012-09-062013-04-26
ErsättareFredrick Federley2012-09-032013-04-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Särskild debatt om påskhelgens kravaller 2021/22:109 49, 51, 53, 55, 57, 5, 49, 51, 53, 55, 57, 5 2022-05-06
Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek 2021/22:107 56, 59, 61, 56, 59, 61 2022-05-04
Riksrevisionens rapport om polisens och åklagarnas arbete mot internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn 2021/22:100 116, 116, 116 2022-04-21
Straffrättsliga frågor 2021/22:100 121, 14, 50, 121, 9, 11, 13, 121, 86, 88, 90, 167, 14, 50, 4, 6, 8 2022-04-21
2021 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2021/22:71 65, 65 2022-02-23
Preventiva tvångsmedel för att förhindra allvarlig brottslighet 2021/22:71 68, 68 2022-02-23
Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare 2021/22:67 232, 234, 236, 232, 234, 236 2022-02-16
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer 2021/22:29 82, 82, 82 2021-11-17
Slopad straffrabatt för unga myndiga vid allvarlig brottslighet 2021/22:29 54, 56, 58, 54, 56, 58, 54, 56, 58 2021-11-17
Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål 2021/22:22 10, 14, 16, 10, 14, 16 2021-10-27
Åtgärder för att förbättra polisens effektivitet 2020/21:142 73, 73 2021-06-16
Terrorism 2020/21:138 4, 4 2021-06-10
(forts. från § 7) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU27) 2020/21:133 101, 101 2021-06-03
Barn som bevittnar brott 2020/21:127 16, 16 2021-05-26
Processrättsliga frågor 2020/21:119 20, 40, 20, 20, 96, 192 2021-05-05
Sveriges tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet 2020/21:99 53, 53 2021-03-24
2020 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2020/21:95 4, 4, 4 2021-03-17
Särskild debatt om kriminalvårdens stabsläge och kapacitet 2020/21:32 58, 5, 58, 5 2020-11-10
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - förändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige 2020/21:29 17, 17 2020-11-04
En strängare syn på hantering av vapen och explosiva varor 2020/21:29 13, 13 2020-11-04
Omständigheter som särskilt ska beaktas som skäl för livstids fängelse för mord 2020/21:29 5, 5 2020-11-04
Utvidgad förundersökningsrätt för Tullverket 2020/21:17 3, 3 2020-09-30
Svar på interpellation 2019/20:475 om straffrättsliga åtgärder mot otillåtna vägspärrar 2020/21:9 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-09-17
Särskild debatt om den organiserade gängkriminaliteten 2020/21:8 45, 47, 49, 5, 45, 47, 49, 5 2020-09-16
Extra ändringsbudget för 2020 - Ersättning till riskgrupper, kapitalinsatser i statligt ägda företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:143 10, 12, 14, 10, 12, 14 2020-06-23
Ungdomsövervakning 2019/20:139 37, 37 2020-06-15
Ett effektivare informationsutbyte mellan polis och socialtjänst vid samverkan mot terrorism 2019/20:136 160, 160 2020-06-10
Vapenfrågor 2019/20:131 30, 32, 34, 30, 32, 34 2020-06-03
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 2019/20:125 6, 6 2020-05-26
2019 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2019/20:120 34, 34 2020-05-13
Kommunala och regionala frågor 2019/20:106 88, 88 2020-04-16
Sjöfartsfrågor 2019/20:106 112, 112 2020-04-16
Reglering av vapenmagasin 2019/20:105 11, 11 2020-04-15
Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset 2019/20:100 6, 6 2020-04-03
Särskild debatt om förnedringsrånen 2019/20:100 14, 42, 14, 42 2020-04-03
Hemlig dataavläsning 2019/20:77 73, 73 2020-02-19
Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor 2019/20:64 6, 51, 53, 59, 61, 63, 6, 51, 53, 59, 61, 63 2020-01-28
Särskild debatt om verkställighet av utvisning av personer som utgör säkerhetshot 2019/20:41 19, 21, 45, 47, 53, 55, 57, 64, 66, 5, 19, 21, 45, 47, 53, 55, 57, 64, 66, 5 2019-11-29
Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning 2019/20:35 39, 39 2019-11-20
Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande 2019/20:31 162, 162 2019-11-13
Straffet för mord 2019/20:31 143, 143 2019-11-13
En mer heltäckande terrorismlagstiftning 2017/18:131 156 2018-06-13
Ny kamerabevakningslag 2017/18:131 184 2018-06-13
En ny strafftidslag 2017/18:129 80 2018-06-11
Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering 2017/18:116 29 2018-05-22
En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet 2017/18:116 2 2018-05-22
Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag 2017/18:112 109 2018-05-16
Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen 2017/18:99 6, 14, 22 2018-04-17
Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet 2017/18:60 14 2018-01-24
Snabbare omval 2017/18:56 146 2018-01-17
Aktuell debatt om antisemitism i Sverige 2017/18:52 6, 14, 22 2017-12-18
Rättsväsendet 2017/18:44 13, 16, 34, 36, 55, 57, 59, 102, 104, 55, 57, 77, 74, 59, 79, 81, 37, 39, 41, 43, 45, 102, 104, 77, 79, 81, 16 2017-12-06
Aktuell debatt om attentatet i Stockholm 2016/17:102 22, 6, 14 2017-04-28
Unga lagöverträdare 2016/17:97 15, 17, 19, 3, 12, 122, 124, 126, 12 2017-04-20
(forts.) Svar på interpellation 2016/17:376 om återvändande Daishkrigare 2016/17:87 54, 57 2017-03-28
Svar på interpellation 2016/17:376 om återvändande Daishkrigare 2016/17:87 51 2017-03-28
Aktuell debatt om tryggheten i Sverige 2016/17:82 34, 42, 50 2017-03-17
Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp 2016/17:60 17 2017-01-25
Falska polisbilar 2016/17:29 56 2016-11-16
Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar 2015/16:122 6, 14, 22 2016-06-17
Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:115 26, 34, 36 2016-06-08
Straffrättsligt skydd mot olovlig identitetsanvändning 2015/16:107 49 2016-05-18
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet 2015/16:104 146 2016-05-12
(forts. från § 4) Polisfrågor (forts. JuU20) 2015/16:92 122 2016-04-14
Våldsbrott och brottsoffer 2015/16:87 135, 11, 93, 11, 31, 172 2016-04-06
Åtgärder mot missbruk av svenska pass 2015/16:73 23 2016-03-02
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 2015/16:65 35 2016-02-10
En modernare rättegång II 2015/16:62 54 2016-02-03
Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv 2015/16:59 58 2016-01-27
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 10, 19, 21, 32, 34 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:134 om skjutningar i storstadsområden 2015/16:44 67, 69, 71 2015-12-11
Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism 2015/16:40 220 2015-12-07
Aktuell debatt om rasism och hatbrott 2015/16:35 85, 93, 101 2015-11-27
Aktuell debatt om den akuta flyktingkrisen 2015/16:8 6, 14, 22 2015-09-25
Svar på interpellation 2014/15:719 om alkoholsmuggling 2014/15:122 112, 114, 116 2015-09-03
Genomförande av brottsofferdirektivet 2014/15:117 102 2015-06-16
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) 2014/15:96 37 2015-05-06
Kriminalvårdsfrågor 2014/15:78 191, 127, 127, 12, 19, 127, 19, 102, 5 2015-03-25
Polisfrågor 2014/15:78 173, 14, 69, 8, 69, 4, 4 2015-03-25
Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott 2014/15:62 36 2015-02-18
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet 2014/15:62 30 2015-02-18
Frågestund 2014/15:59 89, 91, 35, 37, 63, 65, 70, 72, 10, 12, 28, 30, 10, 12, 35, 37, 63, 65, 14, 16, 47, 49 2015-02-12
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 2014/15:59 128 2015-02-12
Tydligare reaktioner på ungas brottslighet 2014/15:59 142 2015-02-12
(forts. från § 14) Rättsväsendet (forts. JuU1) 2014/15:40 145 2014-12-17
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 2014/15:27 49 2014-11-26
Cirkulär migration och utveckling snabbprotokoll 15 2014-06-16
Åtgärder mot missbruk av reglerna för arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 45, 43, 41 2014-06-16
Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande snabbprotokoll 71 2014-06-16
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 152, 150, 148 2013-04-24
Aktuell debatt: Den inre utlänningskontrollen och ID-kontroller i kollektivtrafiken snabbprotokoll 6, 14, 22 2013-04-19
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 14 och 15 mars snabbprotokoll 19, 17 2013-03-19
Aktuell debatt: Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 22, 14, 6 2013-02-14
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 7 och 8 februari snabbprotokoll 20, 22 2013-02-12
Miljölagstiftningen snabbprotokoll 78, 80 2013-01-31
Svar på interpellation 2012/13:170 om utnyttjande av arbetskraftsinvandrare snabbprotokoll 3, 6 2012-12-20
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december snabbprotokoll 115 2012-12-18
Migration snabbprotokoll 19 2012-12-07
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården snabbprotokoll 15 2012-11-07
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 18 och 19 oktober snabbprotokoll 28, 26 2012-10-23
Anslagen till energiforskning protokoll 50, 52 2012-09-27

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Johan Hedin

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.