Johan Hultberg

Bio

Johan Anders Simon Hultberg, född 20 juli 1985 i Forshälla församling, Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (moderat) och riksdagsledamot sedan år 2010. Han blev först invald i riksdagen för Kronobergs läns valkrets, men sedan valet 2018 sitter han för Västra Götalands läns norra valkrets.
Han var Moderaternas miljöpolitiska talesperson mellan den 5 april 2014 och den 10 oktober 2017. Som nytillträdd riksdagsledamot blev Hultberg ledamot i miljö- och jordbruksutskottet. Han har sedermera även blivit ordinarie ledamot i EU-nämnden. Sedan 2018 är han ledamot i socialutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Johan Hultberg, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1172 (38.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
573 (18.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
245 (8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1074 (35.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Johan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Johan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotSocialutskottet2022-10-272026-09-21
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-262023-10-31
SuppleantEU-nämnden2022-10-122022-11-10
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2022-10-112022-10-26
LedamotSocialutskottet2022-10-042022-10-27
SuppleantUtbildningsutskottet2022-10-042022-11-29
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotRiksdagens delegation till Interparlamentariska unionen2022-02-232022-10-24
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
Riksdagsledamot2020-03-022022-09-26
RiksdagsledamotLars-Arne Staxäng 2019-09-09 - 2020-03-01 Föräldraledighet2019-09-092020-03-01
SuppleantUtbildningsutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-02-142022-10-04
LedamotEU-nämnden2018-10-022019-02-14
LedamotSocialutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242019-09-08
LedamotEU-nämnden2017-12-192018-10-02
Riksdagsledamot2017-02-272018-09-24
RiksdagsledamotRoland Gustbée 2016-09-12 - 2017-02-26 Föräldraledighet2016-09-122017-02-26
LedamotEU-nämnden2014-10-072017-12-19
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292016-09-11
SuppleantEU-nämnden2013-10-042014-10-07
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2013-09-272014-09-29
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122013-09-26
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Barn och unga inom socialtjänsten 2022/23:123 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 2023-06-13
En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke 2022/23:110 5, 8, 10 2023-05-23
Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2022/23:93 11, 13, 15, 17, 19, 11, 13, 15, 17, 19 2023-04-20
Frågestund 2022/23:93 92, 53, 105, 55, 101, 72, 9, 80, 11, 72, 101, 83, 88, 83, 93, 72, 92, 79, 105, 67, 13, 15, 92, 70, 80, 92, 128, 130, 88, 65, 50, 52, 80, 70, 93, 93, 116, 72, 88, 90, 105, 92, 64, 102, 104, 161, 93, 114, 83, 64, 80, 92, 82, 161, 67, 76, 84, 78, 86, 92, 80, 65, 70, 80, 114, 79 2023-04-20
(forts. från § 12) Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (forts. SoU19) 2022/23:80 126, 128, 126, 128 2023-03-23
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 2022/23:80 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 2023-03-23
Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet 2022/23:71 67, 69, 71, 73, 75, 85, 87, 89, 91, 67, 93, 69, 95, 71, 97, 73, 75, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97 2023-03-08
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 2022/23:51 50, 50 2023-01-25
(forts. från § 6) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2022/23:39 175, 177, 179, 181, 187, 189, 192, 194, 175, 177, 179, 181, 187, 189, 192, 194 2022-12-15
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2022/23:39 63, 65, 63, 65, 89, 91, 93, 95, 97, 89, 91, 93, 95, 97 2022-12-15
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 99, 101, 103, 105, 109, 111, 114, 116, 125, 127, 137, 139, 97, 99, 101, 103, 105, 109, 111, 114, 97, 116, 99, 101, 103, 97, 105, 99, 125, 101, 127, 109, 103, 111, 105, 114, 109, 116, 111, 137, 139, 114, 116, 125, 127, 125, 127, 137, 139, 137, 139, 97 2022-10-19
Svar på interpellation 2021/22:490 om initiativ för att ge det nordiska samarbetet en pånyttfödelse 2021/22:136 117, 119, 121, 117, 119, 121 2022-06-22
Hårdare regler för nya nikotinprodukter 2021/22:135 25, 27, 29, 45, 25, 27, 29, 45 2022-06-21
En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025 2021/22:133 35, 35 2022-06-17
Sammanhållen vård- och omsorgsdokumentation 2021/22:129 2, 5, 7 2022-06-13
Svar på interpellation 2021/22:489 om Vision e-hälsa 2025 2021/22:118 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-05-20
E-hälsa m.m. 2021/22:116 155, 159, 161, 155, 159, 161 2022-05-18
Nya regler för organdonation 2021/22:116 171, 171 2022-05-18
Socialtjänstens arbete m.m. 2021/22:104 112, 112 2022-04-28
(forts. från § 9) Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. (forts. SoU14) 2021/22:100 88, 90, 98, 100, 88, 90, 98, 100, 88, 90, 98, 100 2022-04-21
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. 2021/22:100 13, 15, 13, 13, 15 2022-04-21
Äldrefrågor 2021/22:90 107, 107 2022-03-30
Svar på interpellation 2021/22:288 om beroendevården inom kriminalvården 2021/22:73 16, 18, 20, 16, 18, 20 2022-02-25
Alkohol, narkotika, dopnings, tobaks- och spelfrågor 2021/22:67 239, 243, 245, 249, 251, 239, 243, 245, 249, 251 2022-02-16
Utrikespolitisk debatt 2021/22:67 218, 218 2022-02-16
Svar på interpellationerna 2021/22:267 och 280 om enklare regler för försäljning av vildsvinskött 2021/22:66 135, 139, 135, 143, 139, 143 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:274 om elförsörjningens betydelse för jobb och företagande 2021/22:62 105, 107, 109, 105, 107, 109, 105, 107, 109 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:281 om de ekonomiska förutsättningarna för kommuner med många delårsboende 2021/22:62 119, 121, 123, 119, 121, 123, 119, 121, 123 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:290 om åtgärder för en bättre diabetesvård 2021/22:62 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:53 om provtagningen av dioxin i fisk 2021/22:24 42, 44, 46, 42, 44, 46 2021-10-29
Svar på interpellation 2021/22:57 om skötsel av formellt skyddade områden 2021/22:24 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-10-29
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 2020/21:140 60, 67, 69, 60, 67, 69 2021-06-14
Förebyggande av våld i nära relationer 2020/21:136 34, 36, 23, 34, 36, 23 2021-06-08
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2020/21:131 10, 16, 18, 10, 16, 18 2021-06-01
Svar på interpellation 2020/21:691 om brister i smittspårningen 2020/21:129 106, 108, 110, 106, 108, 110 2021-05-28
Svar på interpellationerna 2020/21:444 och 474 om en nationell kampanj för vaccination 2020/21:122 21, 24, 27, 21, 24, 27 2021-05-18
Svar på interpellationerna 2020/21:472 och 473 om antigentester för covid-19 och sekvensering av provsvar 2020/21:122 63, 65, 67, 63, 65, 67 2021-05-18
Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:119 5, 5, 5 2021-05-05
Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 2020/21:119 14, 14, 14 2021-05-05
Vaccininköp och vaccinleveranser 2020/21:115 18, 20, 22, 24, 26, 18, 20, 22, 24, 26 2021-04-28
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor 2020/21:103 67, 86, 88, 99, 101, 67, 86, 88, 99, 101 2021-04-07
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2020/21:99 84, 86, 88, 84, 86, 88 2021-03-24
Språkplikt - deltagande i vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) för rätt till försörjningsstöd 2020/21:87 19, 21, 23, 19, 21, 23 2021-03-03
Svar på interpellation 2020/21:428 om åtgärder mot långa handläggningstider för miljötillstånd 2020/21:85 9, 11, 13, 9, 11, 13, 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-02-26
Svar på interpellation 2020/21:431 om efterlevnaden av svavelförordningen 2020/21:85 16, 18, 20, 16, 18, 20, 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-02-26
Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor 2020/21:82 2, 8, 10, 25, 27, 2, 8, 10, 25, 27 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:432 om snabbare tågförbindelse Göteborg-Oslo 2020/21:82 102, 105, 108, 102, 105, 108 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:329 om nordiskt samarbete med anledning av coronapandemin 2020/21:74 104, 108, 104, 108 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:333 om säkerheten vid Sis ungdomshem 2020/21:74 25, 28, 31, 25, 28, 31 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:345 om växande vårdköer 2020/21:74 34, 36, 38, 34, 36, 38 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:269 om massvaccination mot covid-19 2020/21:64 131, 133, 135, 131, 133, 135 2021-01-14
Svar på interpellation 2020/21:106 om flyttning av båtar och skrotbåtar 2020/21:52 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-12-11
Svar på interpellation 2020/21:180 om överförskrivning och missbruk av narkotikaklassade läkemedel 2020/21:49 43, 45, 47, 43, 45, 47, 43, 45, 47 2020-12-08
Svar på interpellation 2020/21:181 om bättre tillgång till läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende 2020/21:49 50, 52, 54, 50, 52, 54, 50, 52, 54 2020-12-08
Svar på interpellation 2020/21:183 om arbetsmarknaden i Strömstad 2020/21:49 71, 73, 75, 71, 73, 75, 71, 73, 75 2020-12-08
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2020/21:40 33, 35, 33, 35 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:108 om bättre förutsättningar för svenskt vattenbruk 2020/21:36 86, 88, 90, 86, 88, 90 2020-11-17
Svar på interpellation 2020/21:107 om digitala arbetssätt för vårdens medarbetare 2020/21:35 46, 48, 50, 46, 48, 50 2020-11-13
Svar på interpellation 2020/21:28 om yrkesfisket och dess beredningsindustri 2020/21:26 135, 137, 139, 135, 137, 139 2020-10-22
Förbättrade möjligheter till bilstöd 2019/20:135 5, 5 2020-06-09
Riksrevisionens rapport om Inspektionen för vård och omsorg 2019/20:135 7, 11, 13, 7, 11, 13 2020-06-09
Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m. 2019/20:132 122, 126, 128, 140, 142, 122, 126, 128, 140, 142 2020-06-04
Socialtjänst- och barnfrågor 2019/20:132 109, 40, 47, 49, 109 2020-06-04
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 2019/20:130 13, 13 2020-06-02
Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården 2019/20:121 97, 97, 97 2020-05-14
Statsministerns frågestund 2019/20:121 68, 26, 45, 26, 45, 68, 41, 68 2020-05-14
Svar på interpellation 2019/20:369 om kameraövervakning av svenska fiskefartyg 2019/20:87 44, 46, 48, 44, 46, 48 2020-03-17
Svar på interpellation 2018/19:221 om föräldrastödsprogram 2018/19:102 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-06-11
Reglering av alkoglass m.fl. produkter 2018/19:96 11, 13, 15 2019-05-28
Ändringar av övergångsbestämmelse avseende behörighetsreglering 2018/19:94 96, 99, 101 2019-05-16
Svar på interpellation 2018/19:222 om dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Oslo 2018/19:91 66, 68, 70 2019-05-13
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 maj 2018/19:91 2, 4 2019-05-13
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor 2018/19:84 161, 167, 169, 177, 179 2019-05-02
Svar på interpellation 2018/19:100 om fisket i Koster-Väderöfjorden 2018/19:62 73, 75, 77 2019-03-08
Svar på interpellation 2018/19:77 om rekryteringen av politiska tjänstemän 2018/19:62 5, 10 2019-03-08
Svar på interpellation 2018/19:78 om CCS 2018/19:62 15, 17, 19 2019-03-08
Svar på interpellation 2018/19:101 om hälsa och livsvillkor bland unga hbtq-personer 2018/19:61 2, 4, 6 2019-03-07
Svar på interpellation 2018/19:66 om barn som far illa 2018/19:59 9, 11, 13 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:67 om läkemedelsstatistik 2018/19:59 16, 18, 20 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:68 om läkemedelsförsörjning 2018/19:59 23, 25, 27 2019-03-05
Ny lag om tobak och liknande produkter 2018/19:26 2, 4, 6, 10, 12, 25, 27 2018-12-11
Bastjänstgöring för läkare 2018/19:20 5 2018-11-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 26, 28, 57, 60, 62 2018-10-18
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 126, 128, 146, 148 2018-10-16
(forts.) Svar på interpellation 2017/18:459 om ett nationellt skogsprogram 2017/18:99 49, 52 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:457 om försäljning av vildsvinskött 2017/18:99 28, 31, 34 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:458 om EU:s antibiotikastrategi 2017/18:99 37, 39, 42 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:459 om ett nationellt skogsprogram 2017/18:99 46 2018-04-17
(forts. från § 17) Skogspolitik (forts. MJU17) 2017/18:95 125, 127, 139, 141 2018-04-11
Svar på interpellation 2017/18:378 om odemokratiska påverkansmetoder 2017/18:83 34, 37, 40 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:287 om körkort för diabetiker 2017/18:67 63, 66, 69 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:314 om intrångsersättning till ägare av fjällnära skog 2017/18:63 103, 105, 108 2018-01-30
Svar på interpellationerna 2017/18:323 och 334 om en utredning om dödshjälp 2017/18:63 41, 45, 49 2018-01-30
Svar på interpellation 2017/18:113 om möjlighet till fler organdonationer 2017/18:38 44, 46, 48 2017-11-28
Återrapportering från socialt toppmöte om rättvisa jobb och tillväxt 2017/18:36 145 2017-11-23
Svar på interpellation 2017/18:106 om bristande efterlevnad av svaveldirektivet 2017/18:34 131, 133, 135 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:114 om EU-regler för förnybar energi 2017/18:34 28, 30, 33 2017-11-21
Miljöbedömningar 2017/18:23 16, 18, 20 2017-10-25
Svar på interpellation 2017/18:8 om det ökade ekonomiska stödet till solceller 2017/18:18 2, 4, 6 2017-10-17
Svar på interpellation 2016/17:622 om elfordonspremie 2017/18:6 11, 14, 17 2017-09-19
Svar på interpellation 2016/17:583 om politisering av utredningsväsendet 2017/18:5 8, 10, 12 2017-09-15
Svar på interpellation 2016/17:584 om trygghet i utsatta områden 2017/18:5 15, 17, 19 2017-09-15
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 2016/17:125 192, 194, 148, 150, 152, 154, 156, 169, 171 2017-06-14
Övergripande miljöfrågor 2016/17:117 94, 97, 99, 102, 104, 163 2017-05-31
Svar på interpellation 2016/17:462 om efterlevnaden av svaveldirektivet 2016/17:107 103, 105, 107 2017-05-09
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 mars 2016/17:79 34, 36 2017-03-14
Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m. 2015/16:123 120, 128, 130, 116, 118 2016-06-20
Nagoyaprotokollet om användning av genetiska resurser 2015/16:123 160 2016-06-20
Svar på interpellation 2015/16:680 om införandet av bonus-malus-system 2015/16:119 63, 65, 67 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:594 om inriktningen för skydd av skog 2015/16:102 2, 4, 6 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:555 om placering i familjehem 2015/16:101 63, 65, 67 2016-04-29
Svar på interpellation 2015/16:552 om vildsvin och viltskador 2015/16:98 62, 64, 66 2016-04-26
Svar på interpellation 2015/16:517 om oljepåslaget på Tjörn 2015/16:90 66, 69, 72 2016-04-12
Svar på interpellation 2015/16:451 om internationella styrmedel för minskade utsläpp från flyg 2015/16:80 79, 81, 83 2016-03-15
Svar på interpellation 2015/16:452 om hållbara städer och hållbara transporter 2015/16:80 86, 88, 90 2016-03-15
(forts. från § 10) Naturvård och områdesskydd och Biologisk mångfald (forts. MJU6 och MJU11) 2015/16:77 107, 109 2016-03-09
Naturvård och områdesskydd och Biologisk mångfald 2015/16:77 87, 91, 93, 102, 104 2016-03-09
Återrapportering från toppmöte med Turkiet samt informellt europeiskt råd 2015/16:76 34, 36 2016-03-08
Svar på interpellation 2015/16:372 om utredning om dödshjälp 2015/16:68 163, 166 2016-02-23
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2015/16:68 34, 36, 138, 140, 42, 44, 39, 41, 148, 150, 34, 36, 38 2016-02-23
Svar på interpellation 2015/16:326 om ett ändamålsenligt strandskydd 2015/16:63 2, 4, 7 2016-02-04
Svar på interpellation 2015/16:205 om regeringens försämring av supermiljöbilspremien 2015/16:52 2, 4, 6 2016-01-14
Svar på interpellation 2014/15:747 om marint skräp - ett allvarligt miljöhot 2014/15:122 18, 20, 22 2015-09-03
Svar på interpellation 2014/15:628 om kryssningsfartyg som förorenar Östersjön 2014/15:107 94, 96, 98 2015-06-02
Klimatpolitik m.m. 2014/15:104 1, 3, 5, 13, 15, 36, 38, 41, 43 2015-05-27
Svar på interpellation 2014/15:521 om klimatinvesteringar i kommuner och regioner 2014/15:97 9, 11, 13 2015-05-07
Naturvård och biologisk mångfald 2014/15:94 78, 80, 82, 89, 91 2015-04-29
Svar på interpellation 2014/15:408 om förenklad försäljning av vildsvinskött 2014/15:89 22, 24, 26 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:250 om kortare handläggningstider för vapenlicens 2014/15:76 2, 4, 6 2015-03-20
Vattenvård 2014/15:70 58, 60, 62, 66, 68, 81, 83 2015-03-11
Svar på interpellation 2014/15:264 om skogsnäringens konkurrenskraft 2014/15:65 40, 44 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:268 om skogsnäringens roll i klimatomställningen 2014/15:65 47, 49, 51 2015-03-03
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12 februari 2014/15:61 38, 40 2015-02-17
Svar på interpellation 2014/15:207 om gårdsförsäljning 2014/15:60 33, 35, 37 2015-02-13
(forts. från § 19) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2014/15:41 198, 200, 202, 208, 210, 213, 215, 223, 225, 238, 240 2014-12-18
Svar på interpellation 2014/15:157 om nedläggning av Miljömålsberedningen 2014/15:33 14, 16, 18 2014-12-05
Svar på interpellationerna 2014/15:149 och 158 om miljösatsningar på vägtrafiken 2014/15:33 3, 7, 11 2014-12-05
Svar på interpellation 2014/15:8 om EU:s klimat- och energimål till 2030 2014/15:11 4, 10 2014-10-21
En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster snabbprotokoll 154, 148, 150, 156, 158, 152, 146 2014-06-18
Svenska miljömål snabbprotokoll 185, 187, 181, 179, 183 2014-06-18
Klimatpolitik snabbprotokoll 105, 107, 109, 97, 93, 99, 101, 103, 95 2014-06-09
Aktuell debatt: FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport snabbprotokoll 20, 4, 12 2014-06-05
Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 74, 248, 246, 242, 166, 168, 68, 170, 172, 174, 176, 178, 79, 72, 244, 208, 210, 250, 238, 221, 223, 235, 237, 77, 240, 66, 70 2013-12-12
Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen snabbprotokoll 35, 41, 37, 29, 39, 33, 31 2013-11-06
Klimat och miljö snabbprotokoll 132, 30, 85, 75, 81, 95, 77, 93, 143, 83, 6, 97, 91, 145, 73, 79, 8, 89, 87, 130, 28 2013-10-15
Svar på interpellation 2012/13:387 om internationell klimatpolitik snabbprotokoll 73, 69 2013-05-21
Skogspolitik snabbprotokoll 170, 182, 97, 93, 223, 172, 233, 225, 176, 171, 175, 177, 229, 184, 178, 186, 189, 191, 99, 180, 103, 184, 231, 227, 105, 182, 101, 180, 174, 221, 95, 118, 120, 122, 126, 128, 130, 137, 139, 147, 149 2013-04-25
Svar på interpellation 2012/13:236 om klimatanpassat skogsbruk snabbprotokoll 6, 3 2013-02-19
Aktuell debatt: Klimatförändringens omfattning och effekter snabbprotokoll 12, 4, 20 2013-01-29
Förvaltningen av vildsvinsstammen snabbprotokoll 73, 71 2013-01-17
Svar på interpellation 2011/12:379 om skogspolitiken protokoll 8, 4 2012-06-08
Övergripande miljöfrågor m.m. protokoll 70, 66, 68, 74, 72 2012-03-21
Förbud mot oinredda hönsburar protokoll 52, 50 2012-01-19
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 147, 149 2010-11-04

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Johan Hultberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.