Johan Linander

Bio

Dan Johan Linander, född 13 april 1974 i Veberöds församling i Malmöhus län, är en svensk politiker (centerpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2002–2014, invald för Skåne läns södra valkrets.I riksdagen var Linander ledamot i justitieutskottet 2002–2010 och utskottets vice ordförande 2010–2014. Han har även varit ledamot av Nordiska rådets svenska delegation och suppleant i civilutskottet, EU-nämnden, lagutskottet, näringsutskottet, riksdagens valberedning och sammansatta justitie- och socialutskottet.I maj 2018 riktades det skarp kritik mot Linander efter att han hade kastat valmaterial från Sverigedemokraterna i en ICA-butik.
Artikeln innehåller material från wikipedia Johan Linander, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4304 (64.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1110 (16.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
274 (4.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1014 (15.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Johan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Johan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
SuppleantEU-nämnden2010-10-192014-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
LedamotJustitieutskottet2010-10-122010-10-12
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantNäringsutskottet2009-04-282010-10-04
Riksdagsledamot2008-06-282010-10-04
RiksdagsledamotMildred Thulin 2008-02-04 - 2008-06-272008-02-042008-06-27
Riksdagsledamot2007-05-142008-02-03
RiksdagsledamotMildred Thulin 2007-01-26 - 2007-05-132007-01-262007-05-13
SuppleantCivilutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
SuppleantEU-nämnden2006-10-102010-10-12
LedamotJustitieutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022007-01-25
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
Riksdagsledamot2005-12-242006-10-02
RiksdagsledamotStina Larsson 2005-10-17 - 2005-12-232005-10-172005-12-23
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2004-09-232006-10-02
SuppleantLagutskottet2002-10-152006-10-02
LedamotJustitieutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302005-10-16

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nämndemannauppdraget - stärkt förtroende och högre krav snabbprotokoll 14 2014-06-25
Skärpningar i vapenlagstiftningen snabbprotokoll 37 2014-06-25
En ny organisation för polisen snabbprotokoll 75, 69, 67, 71, 73 2014-05-26
Straffansvar för folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser snabbprotokoll 53 2014-05-26
Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap samt tillträde till Europarådets konvention om våld mot kvinnor snabbprotokoll 83, 81, 85 2014-05-26
Straffansvaret vid egenmäktighet med barn snabbprotokoll 10 2014-05-08
Skärpt straff för mord snabbprotokoll 23, 21, 19 2014-04-29
2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll snabbprotokoll 66 2014-04-02
Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012 snabbprotokoll 62 2014-04-02
Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang snabbprotokoll 137, 139, 141 2014-02-27
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 119, 113, 14, 29, 114, 49, 47, 16, 51, 101, 10, 133, 111, 115, 117, 112 2014-02-27
Översyn av våldtäktsbrottet snabbprotokoll 154, 156, 158, 164, 166, 160, 162 2014-02-27
Polisfrågor snabbprotokoll 21, 181, 27, 176, 35, 152, 50, 56, 33, 58, 19, 46, 18, 23, 179, 52, 48, 172, 44 2014-02-20
Aktuell debatt: Politiskt våld snabbprotokoll 6, 22, 14 2014-01-21
(forts. från 5 §) Rättsväsendet (forts. JuU1) snabbprotokoll 93, 91, 89, 85, 87, 95, 83 2013-12-05
Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer snabbprotokoll 43 2013-11-27
Aktuell debatt: Integritet på nätet snabbprotokoll 6, 14, 22 2013-11-08
Subsidiaritetsprövning av förslag om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten snabbprotokoll 161 2013-10-23
Tolkning och översättning i brottmål snabbprotokoll 111, 113, 115 2013-06-17
Norden snabbprotokoll 42, 44, 40 2013-06-05
Aktuell debatt: Oroligheter i storstädernas förorter snabbprotokoll 38, 30, 22 2013-05-31
En ny kameraövervakningslag snabbprotokoll 28 2013-05-29
Förstärkt straffrättsligt skydd vid grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning snabbprotokoll 21 2013-05-29
Kränkande fotografering snabbprotokoll 5 2013-05-29
(forts. från 12 §) En skärpt sexualbrottslagstiftning (forts. JuU20) snabbprotokoll 147, 151, 149, 153, 155 2013-05-22
(forts. från 3 §) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU12) snabbprotokoll 89 2013-03-07
En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess snabbprotokoll 125, 127, 131, 129, 133 2013-02-20
En ny tidsbegränsad vapenamnesti snabbprotokoll 20 2013-01-30
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet snabbprotokoll 103 2012-11-28
Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet snabbprotokoll 68 2012-11-28
Att hantera brottmål effektivt - en utmaning för regeringen och rättsväsendet snabbprotokoll 16, 18, 14 2012-11-08
Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde snabbprotokoll 30 2012-11-08
(forts. från 4 §) Ökad säkerhet i domstol (forts. JuU24) protokoll 90 2012-05-24
En reformerad mutbrottslagstiftning protokoll 84, 82, 80 2012-05-23
Vissa åtgärder mot illegala vapen protokoll 48 2012-05-23
Aktuell debatt: Polisen protokoll 6, 14, 22 2012-05-11
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation protokoll 15 2012-05-10
Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism protokoll 31 2012-05-02
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål protokoll 54, 50, 48, 56, 52 2012-03-21
Fråga om hänvisning av motion protokoll 3 2012-03-15
Smart gränsförvaltning - valmöjligheter och framtida handlingsalternativ protokoll 6 2012-02-29
Aktuell debatt: Den organiserade brottsligheten protokoll 14, 22, 6 2012-02-17
(forts. från 11 §) Immaterialrättsliga frågor (forts. NU9) protokoll 117 2012-02-15
2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll protokoll 145 2012-02-15
Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott protokoll 56 2012-02-01
Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel protokoll 48, 57, 55, 52, 50 2012-01-25
Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning protokoll 34 2012-01-25
Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder protokoll 169 2011-12-08
Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism protokoll 163 2011-11-23
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG protokoll 152, 156, 154 2011-11-23
Subsidiaritetsprövning av förslag till gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna protokoll 7 2011-11-09
Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder protokoll 2 2011-11-09
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 oktober protokoll 43, 45 2011-10-28
Aktuell debatt: Gränskontroller i Europa protokoll 15, 23, 7 2011-06-28
(forts. från prot. 120) Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang (forts. JuU28) protokoll 61, 66, 68, 52, 63, 54 2011-06-22
Anmälningsplikt vid idrottsarrangemang protokoll 179, 177, 171 2011-06-21
Domstolarnas handläggning av ärenden protokoll 188 2011-06-15
Riksrevisionens styrelses redogörelse om polisens brottsförebyggande arbete snabbprotokoll 183 2011-06-09
Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård snabbprotokoll 89, 93, 91, 87, 95 2011-06-08
Danska gränskontroller på Öresundstågen snabbprotokoll 65 2011-05-12
Skärpt straff för köp av sexuell tjänst snabbprotokoll 27, 31, 29 2011-05-12
Förbättrat skydd mot stalkning snabbprotokoll 83 2011-04-28
Genomförande av FN:s vapenprotokoll snabbprotokoll 85 2011-04-06
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 snabbprotokoll 170 2011-03-17
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG snabbprotokoll 39, 16, 49, 14, 26, 51, 12, 28, 41, 56, 54 2011-03-16
Tingsrättsorganisationen snabbprotokoll 149, 135, 144, 142, 147 2011-03-10
Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer snabbprotokoll 27 2011-02-02
Aktuell debatt: Våldsbejakande extremism snabbprotokoll 7, 15, 23 2011-01-26
Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser snabbprotokoll 166, 164, 162 2010-12-01
Barnpornografibrottet (vilande grundlagsbeslut) snabbprotokoll 71 2010-11-24
Ny delgivningslag snabbprotokoll 80 2010-11-24
Nordiskt samarbete protokoll 137 2010-06-22
Mark- och miljödomstolar protokoll 11 2010-06-21
Svar på interpellation 2009/10:459 om polishelikopter till Skåne och samarbete med Danmark snabbprotokoll 33, 36 2010-06-07
Svar på interpellation 2009/10:462 om polishögskola snabbprotokoll 40, 43 2010-06-07
Svar på interpellation 2009/10:486 om haverikommission snabbprotokoll 48, 51 2010-06-07
Barn under 15 år som misstänks för brott protokoll 43, 39, 41 2010-06-02
En ny fängelse- och häkteslagstiftning protokoll 57, 53, 55 2010-06-02
(forts. från 9 §) Barnpornografibrottet (forts. KU34) protokoll 111 2010-05-19
Förstärkt straffrättsligt skydd mot människohandel protokoll 102, 98, 100 2010-05-19
Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. protokoll 82, 78, 80 2010-05-19
Förlängning av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, m.m. snabbprotokoll 88, 84, 86 2010-05-05
Trafiknykterhetskontroller i hamnar snabbprotokoll 101, 99, 97 2010-05-05
Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism protokoll 86 2010-04-21
Svar på interpellation 2009/10:270 om Öresundsintegrationen protokoll 35, 39 2010-04-09
Svar på interpellation 2009/10:304 om granskningskommission för förundersökningar i våldtäktsärenden protokoll 5, 8 2010-04-09
Svar på interpellation 2009/10:306 om hatbrottsenhet till Malmö protokoll 12, 15 2010-04-09
Svar på interpellation 2009/10:307 om dialog mellan Justitiedepartementet och judiska församlingen i Malmö protokoll 29, 23 2010-04-09
(forts. från 6 §) Hemlig teleavlyssning m.m. (forts. JuU18) protokoll 89 2010-02-18
Vissa immaterialrättsliga frågor protokoll 173, 177, 171, 165, 167, 175, 169 2010-01-20
(forts. från 10 §) Rättsväsendet (forts. JuU1) protokoll 116, 120, 118 2009-12-16
Internetfrågorna i telekompaketet protokoll 49, 47 2009-11-12
Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen protokoll 8 2009-11-12
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 38, 40 2009-11-03
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst protokoll 41, 43, 32, 34, 17, 21, 19 2009-09-16
Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta protokoll 65, 63, 67 2009-09-16
En långsiktigt hållbar organisation för de allmänna förvaltningsdomstolarna i första instans protokoll 49, 51, 47, 55, 53 2009-06-11
Straffet för mord m.m. protokoll 130 2009-05-13
Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar protokoll 80, 78, 82 2009-05-06
Vuxnas kontakter med barn i sexuella syften protokoll 68, 71, 73 2009-05-06
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer protokoll 41, 13, 43, 11, 39, 9 2009-03-25
Hemlig teleavlyssning m.m. under år 2007 protokoll 194, 190, 192 2009-03-18
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG protokoll 82, 80, 76, 84, 78 2009-02-25
Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål protokoll 132, 128, 130 2009-02-19
Nya poliser protokoll 31, 33 2009-02-19
Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang protokoll 110, 108, 112 2009-02-19
Genomförande av det tredje penningtvättsdirektivet protokoll 38, 36, 34 2009-02-11
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 181 2008-11-20
Rådets beslut om inrättande av Europol protokoll 201 2008-11-19
Dataskyddsrambeslutet protokoll 28 2008-11-13
Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism protokoll 5, 11, 3, 9, 7 2008-11-13
Rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder protokoll 58 2008-11-12
Rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister protokoll 59 2008-11-12
Rambeslut om utevarodomar protokoll 57 2008-11-12
Den enskilda individens frihet protokoll 34 2008-01-31
Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen protokoll 62 2008-01-23
Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare protokoll 39 2008-01-23
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning samt vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m. protokoll 64, 25, 31, 23, 27, 19, 66, 29, 21 2007-11-14
Sexualbrottslagen protokoll 12, 103, 67, 71, 101, 44, 73, 27, 69, 10, 29 2007-10-19
Svar på interpellation 2006/07:651 om lagen om allmän kameraövervakning protokoll 5, 8 2007-08-16
Svar på interpellation 2006/07:655 om sexualbrottslagen protokoll 24, 20 2007-08-16
Våldsbrott och brottsoffer protokoll 97, 175, 93, 8, 12, 29, 40, 107, 31, 10, 6, 133, 95, 168, 119, 117, 27, 31, 177, 29, 33, 4 2007-05-16
Vapenamnesti protokoll 86, 76, 82, 88, 78, 80, 84 2007-01-24
Hemlig rumsavlyssning protokoll 18, 16, 9, 27, 46, 25 2006-05-31
Åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott protokoll 61, 54, 63 2006-05-31
Kvalificerad skyddsidentitet protokoll 38, 47, 45 2006-05-29
Personsäkerhet protokoll 32, 30, 34 2006-05-29
(forts. från 11 §) Ingripanden mot unga lagöverträdare (forts. JuU34) protokoll 69, 67 2006-05-19
Barn som bevittnat våld protokoll 52, 50, 44 2006-05-19
En modernare kriminalvårdslag protokoll 39, 30, 26, 22, 37, 24, 28 2006-05-19
Ingripanden mot unga lagöverträdare protokoll 57 2006-05-19
Ett stärkt nämndemannainstitut protokoll 4 2006-05-17
Utfärdande av provisoriska pass för barn för direkt resa till Sverige protokoll 22 2006-05-17
Aktuell debatt: Våldsangrepp mot politiska partier och myndigheter protokoll 45, 38 2006-05-12
Stöd till polisen vid terrorismbekämpning protokoll 99 2006-05-05
Ökad kontroll av vapen protokoll 8 2006-04-28
Svensk narkotikapolitik protokoll 84, 66, 86, 68, 60 2006-04-26
Trafikbrott protokoll 145, 147, 139 2006-04-05
Våldsbrott och våldsoffer protokoll 139, 137, 126 2006-03-29
(forts. från 9 §) Polisfrågor (forts. JuU14) protokoll 169, 167, 156, 154 2006-03-22
Rikspolisstyrelsens styrning av polismyndigheterna protokoll 195, 187, 193 2006-03-22
Hemlig teleavlyssning, m.m. protokoll 149, 265, 99, 91 2006-02-23
En möjlighet för Kustbevakningen att förelägga ordningsbot protokoll 77 2006-02-01
Immaterialrättsliga frågor protokoll 102 2006-02-01
Säkerhetspolisens arbetssätt protokoll 52, 50 2006-01-26
Justitiefrågor protokoll 65, 63, 57 2005-10-13
Ändringar i passlagen protokoll 40 2005-06-13
Tillträde till 2000 års konvention om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan EU:s medlemsstater protokoll 28, 26, 24 2005-06-02
Överskottsinformation protokoll 5, 9, 7 2005-06-02
Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. protokoll 32, 51, 53, 58, 34, 56, 36 2005-05-25
Förverkande vid brott, m.m. protokoll 113, 115, 107 2005-05-11
Tillträdesförbud protokoll 119, 123, 121 2005-05-11
Polisbrist i glesbygd protokoll 64, 66 2005-04-28
Bokföringsbrott och andra brott mot borgenärer protokoll 26, 24, 28 2005-04-20
Stalking protokoll 237 2005-04-13
(forts. från 10 §) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU17) protokoll 125, 110, 123, 108, 112 2005-03-10
(forts. från 13 §) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU18) protokoll 142, 144, 135 2005-03-10
Sexualbrotten protokoll 22, 41, 24, 54, 56, 43, 26 2005-03-02
Godkännande av nya funktioner i Schengens informationssystem protokoll 117, 113, 115, 111, 119 2005-02-02
Handlingsplan mot den ekonomiska brottsligheten protokoll 94, 92, 82 2005-02-02
Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll, m.m. protokoll 50, 66, 62, 68, 60 2005-02-02
Särskild debatt om regeringens agerande och omständigheterna kring avvisningen av Ahmed Agiza och Mohammed El Zari protokoll 13, 6, 20 2005-01-26
Remissdebatt protokoll 26, 22, 24 2004-11-18
Säkerheten på kriminalvårdsanstalterna protokoll 64, 66 2004-11-11
Reformeringen av tingsrättsorganisationen protokoll 83, 85, 59, 67, 65, 122, 120 2004-11-10
Godkännande av rambeslut om förverkande på grund av brott protokoll 144, 142, 152, 154, 146 2004-10-27
Lag om luftfartsskydd protokoll 125, 137, 135 2004-10-27
Svar på interpellation 2004/05:38 om sexualbrottslagstiftningen protokoll 8, 3 2004-10-21
Godkännande av rambeslut om angrepp mot informationssystem protokoll 230, 228, 232 2004-10-20
Omhändertagande av fordonsnycklar m.m. protokoll 220, 222, 214 2004-10-20
Aktuell debatt: Säkerhetsläget inom kriminalvården protokoll 14, 7 2004-10-14
Rättsfrågor protokoll 70, 72, 124, 128, 126, 43, 41 2004-10-14
(forts. fr. 12 §) Rambeslut om olaglig narkotikahandel (forts. JuU29) protokoll 210, 212 2004-06-17
Rambeslut om olaglig narkotikahandel protokoll 199 2004-06-17
Rambeslut om verkställighet av bötesstraff protokoll 183, 177, 180 2004-06-17
Korruption protokoll 72 2004-05-24
Människohandel protokoll 48, 54, 56 2004-05-24
Sexualbrottslagstiftningen protokoll 67, 69 2004-05-06
(forts. från 14 §) Unga lagöverträdare (forts. JuU19) protokoll 183, 181, 185 2004-04-01
(forts. från 10 §) Straffrättsliga frågor (forts. JuU16) protokoll 141, 150, 148, 139 2004-03-25
(forts.) Svar på interpellationerna 2003/04:343 och 344 om uppklaring av våldtäktsbrott protokoll 57, 61 2004-03-23
Information från regeringen från det extra ministerrådsmötet den 19 mars om ett åtgärdspaket mot terrorism protokoll 18 2004-03-23
Svar på interpellationerna 2003/04:343 och 344 om uppklaring av våldtäktsbrott protokoll 53 2004-03-23
Processrättsliga frågor protokoll 136, 60, 56, 140, 132, 111, 104, 54, 108, 162, 106, 130, 52, 58, 136, 135, 138 2004-03-17
Svar på interpellation 2003/04:272 om samarbete mellan tullen och polisen på Gotland protokoll 11, 16 2004-02-17
Svar på interpellation 2003/04:275 om åtgärder för att förebygga brott och stärka samhällets värdegrund protokoll 40, 43, 46 2004-02-17
Svar på interpellation 2003/04:235 om fortsatta tingsrättsnedläggningar protokoll 27, 31 2004-01-29
Aktuell debatt med anledning av fritagningen från Kumlaanstalten protokoll 24, 31 2004-01-28
Allmän inpasseringskontroll i kriminalvården protokoll 115 2003-12-15
En europeisk arresteringsorder protokoll 82, 76, 80, 74, 78 2003-12-15
Rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi protokoll 110 2003-12-15
Rättsväsendet protokoll 21, 26, 16, 17, 172, 154, 18, 49, 103, 138, 32, 150, 109, 51, 23, 140, 37, 3, 5, 156, 24, 34, 14, 105, 47, 15, 39, 11, 7, 152, 111, 150, 9, 136, 13, 45, 13, 22, 107, 166, 158, 25, 152, 19, 20 2003-12-15
(forts. från 3 §) Europeiska konventet om EU:s framtid (forts. KUU1) protokoll 150, 152, 144 2003-11-20
Fortsatt reformering av tingsrättsorganisationen protokoll 27, 33, 35 2003-11-12
Svar på interpellation 2003/04:10 om rättspsykiatrin protokoll 70, 74 2003-11-11
Svar på interpellation 2003/04:45 om strategi för centralisering av rättsväsendet protokoll 104, 107, 101 2003-11-11
Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering protokoll 69, 71, 67 2003-10-29
Förslaget till konstitutionellt fördrag för EU protokoll 106 2003-10-15
EU:s rättsliga frågor i ett framtida konsti- tutionellt fördrag snabbprotokoll 92, 98, 90, 100, 84, 86, 88 2003-06-10
Ytterligare åtgärder för att motverka våld i nära relationer snabbprotokoll 256, 268, 289, 287, 266 2003-06-04
Frågestund snabbprotokoll 90, 88 2003-05-22
Svar på interpellation 2002/03:324 om ledarskapet inom polisen snabbprotokoll 63, 58 2003-05-20
Svar på interpellation 2002/03:335 om små tingsrätters framtid snabbprotokoll 76, 70 2003-05-20
Straffansvaret för terroristbrott snabbprotokoll 18, 10, 12, 16, 14 2003-04-16
Unga lagöverträdare snabbprotokoll 25, 188, 4, 213, 10, 215, 152, 154, 12, 217, 150, 172, 23 2003-03-26
Kriminalvårdsfrågor snabbprotokoll 108, 116, 170, 69, 114, 172, 180, 183, 181, 71, 73, 174 2003-03-12
Människohandel och prostitution snabbprotokoll 76, 74, 72 2003-03-12
Svar på interpellation 2002/03:94 om nor- disk integration snabbprotokoll 75, 78, 81 2003-01-28
Aktuell debatt: Svensk påföljdspraxis snabbprotokoll 16, 7, 9 2002-12-05
Svar på interpellation 2002/03:42 om barn som brottsoffer snabbprotokoll 49, 44 2002-12-03
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 358, 351, 349 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Johan Linander

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.