Johan Löfstrand

Bio

Johan Martin Löfstrand, ursprungligen Johan Martin Lövstrand, född 3 augusti 1976 i Klockrike församling i Östergötlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2002, invald för Östergötlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Johan Löfstrand, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1676 (52.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
205 (6.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
8 (0.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1324 (41.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Johan röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Johan röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotLedamotsrådet2022-10-122026-10-12
Förste vice gruppledareSocialdemokraterna2022-10-07
SuppleantCivilutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotRiksdagsstyrelsen2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotCivilutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
Vice ordförandeSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
Vice ordförandeCivilutskottet2017-07-012018-09-24
Riksdagsledamot2017-07-012018-09-24
LedamotCivilutskottet2017-03-022017-06-30
RiksdagsledamotEva Lindh 2017-02-27 - 2017-06-30 Föräldraledighet2017-02-272017-06-30
Vice ordförandeCivilutskottet2016-01-012017-03-02
Riksdagsledamot2016-01-012017-02-26
LedamotCivilutskottet2015-09-182015-12-31
RiksdagsledamotEva Lindh 2015-09-01 - 2015-12-31 Föräldraledighet2015-09-012015-12-31
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
Vice ordförandeCivilutskottet2014-10-072015-09-18
Riksdagsledamot2014-09-292015-08-31
RevisorssuppleantSystembolaget AB2013-03-202014-03-26
SuppleantFörsvarsutskottet2010-10-192014-09-29
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotCivilutskottet2009-11-282010-10-04
OrdförandeCivilutskottet2009-11-032009-11-27
LedamotCivilutskottet2006-10-102009-11-03
SuppleantFörsvarsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotLagutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantTrafikutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Naturvård och biologisk mångfald 2022/23:105 116, 116 2023-05-09
Cirkulär ekonomi 2022/23:79 222, 224, 232, 234, 236, 222, 224, 232, 234, 236 2023-03-22
Svar på interpellation 2022/23:199 om fortsatt skattebefrielse för biogas 2022/23:70 18, 20, 22, 18, 20, 22, 18, 20, 22, 18, 20, 22 2023-03-07
Riksrevisionens rapporter om stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande och om stöd till renovering och energieffektivisering 2019/20:141 31, 33, 35, 31, 33, 35 2020-06-17
Fastighetsrätt, Bostadspolitik och Planering och byggande 2019/20:117 11, 13, 15, 11, 13, 15 2020-05-06
Frågestund 2019/20:94 70, 72, 70, 72 2020-03-26
Tydligare regler vid konsumentavtal 2019/20:93 11, 11 2020-03-25
Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare 2017/18:127 15 2018-06-07
Fastighetsrätt 2017/18:95 54, 56, 58, 60, 62 2018-04-11
Sjöfylleri 2017/18:27 74 2017-11-08
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy 2016/17:21 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55 2016-10-26
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2014/15:36 13, 74, 16, 76, 24, 26, 144, 146, 148, 150, 153, 103, 155, 105, 157, 107, 109, 111, 113, 74, 115, 76, 103, 105, 107, 109, 144, 111, 146, 113, 148, 115, 150, 153, 155, 157, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 113, 115, 19, 21, 23, 25, 131, 27, 133, 29, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 64, 66, 2, 4, 6, 8, 10 2014-12-11
Svar på interpellation 2013/14:439 om införande av kvotplikten snabbprotokoll 37 2014-05-26
Svar på interpellation 2013/14:449 om landsbygdsprogrammet snabbprotokoll 16, 13, 11 2014-05-26
Svar på interpellationerna 2013/14:312, 334 och 335 och 339 om det svenska produktionsjordbruket snabbprotokoll 11, 27, 18 2014-03-18
Svar på interpellation 2013/14:97 om snedvridning av förutsättningarna för biodrivmedel snabbprotokoll 8, 14, 2 2014-02-04
Svar på interpellation 2013/14:212 om övergödningen i Östersjön snabbprotokoll 129, 133, 131 2014-01-14
Areella näringar, landsbygd och livsmedel snabbprotokoll 147, 171, 151, 169, 153, 270 2013-12-12
Svar på interpellation 2013/14:125 om Matlandet och jobben snabbprotokoll 56, 58, 60 2013-12-09
Svar på interpellation 2013/14:79 om möjligheten att sälja utsläppsutrymme till andra EU-länder snabbprotokoll 70, 76, 73 2013-12-09
Svar på interpellationerna 2013/14:122, 124, 126 och 127 om utveckling av fäbodbruk, om mosaikbetesmarkernas framtid, om ett livskraftigt skärgårdsjordbruk och om stöd till bevarandet av fjällkon snabbprotokoll 49, 45, 53 2013-12-09
Genomförandet av den nya jordbrukspolitiken snabbprotokoll 48, 50 2013-12-05
Klimat och miljö snabbprotokoll 144, 45, 138, 47, 86, 142, 140, 146, 88 2013-10-15
Svar på interpellation 2012/13:405 om svensk livsmedelsproduktion snabbprotokoll 64, 62, 60 2013-05-21
Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. snabbprotokoll 54, 41, 56 2013-05-15
Avfall och kretslopp snabbprotokoll 9, 1, 94, 11, 13 2013-03-13
EU:s framtida jordbrukspolitik snabbprotokoll 76, 74 2013-01-31
Svar på interpellation 2012/13:125 om miljöbilar och fossila bränslen snabbprotokoll 43, 41, 39 2012-12-14
Utplanteringen av lax snabbprotokoll 88, 86 2012-12-06
Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket protokoll 97, 89, 99 2012-06-19
Kemikaliekontroll protokoll 82, 80, 71 2012-05-02
Svar på interpellation 2011/12:263 om etanolen som fordonsbränsle protokoll 39, 37, 41 2012-03-23
(forts. från 8 §) Allmän miljö- och naturvård m.m. (forts. MJU1) protokoll 82, 84 2011-12-19
Allmän miljö- och naturvård m.m. protokoll 70, 62, 64, 68, 59 2011-12-19
Svar på interpellation 2011/12:113 om måluppfyllelse för biologisk återvinning protokoll 118, 121, 115 2011-12-01
Förmånsvärdet för etanolbilar protokoll 56, 58 2011-11-10
Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft snabbprotokoll 59, 45, 61 2011-06-08
(forts.) Svar på interpellation 2010/11:243 om bullerproblematik i Linköping snabbprotokoll 67 2011-04-12
Svar på interpellation 2010/11:243 om bullerproblematik i Linköping snabbprotokoll 62, 58 2011-04-12
Nya lagar om avgasrening och drivmedel snabbprotokoll 1 2011-03-17
Övergripande miljöfrågor m.m. snabbprotokoll 1, 58, 67, 69 2011-03-10
Kemikalietillsynen snabbprotokoll 96 2010-12-01
En enklare plan- och bygglag och Riksrevisionens styrelses redogörelse angående buller i plan- och byggprocessen protokoll 20, 14, 18 2010-06-21
Kärnkraften - ökat skadeståndsansvar snabbprotokoll 216, 214, 188, 207, 205 2010-06-17
Svar på interpellation 2009/10:471 om svenska höghastighetsbanor snabbprotokoll 45, 49 2010-06-08
Svar på interpellationerna 2009/10:392, 427 och 467 om bostadsbyggandet snabbprotokoll 10, 6, 2 2010-06-01
Bostadspolitiken protokoll 39, 37 2010-03-04
Kvotering till bolagsstyrelser protokoll 56 2010-02-04
Svar på interpellation 2009/10:160 om insatser för ökat bostadsbyggande protokoll 57, 61, 53 2009-12-15
(forts. från 7 §) Bostadsförsörjningsfrågor (forts. CU32) protokoll 65, 67 2009-05-14
Bostadsförsörjningsfrågor protokoll 45, 43, 39 2009-05-14
(forts.) Svar på interpellation 2008/09:361 om hyresrättens ställning protokoll 46, 52 2009-03-17
Svar på interpellation 2008/09:361 om hyresrättens ställning protokoll 40 2009-03-17
Ett nytt hyressättningssystem protokoll 77, 79 2009-02-19
Ägarlägenheter protokoll 71, 77, 94, 84, 91, 75, 89, 86, 96 2009-02-18
Lag om företagshypotek protokoll 66, 70, 60, 75, 72, 77, 64 2008-11-12
Bostadspolitik protokoll 190, 200, 196, 180, 184, 198, 192, 186, 188, 194, 182 2008-10-15
Finansmarknad och statliga bolag protokoll 134, 132 2008-10-15
Svar på interpellation 2007/08:566 om tidsplan för ändrad trafikförsäkring protokoll 62, 64, 66 2008-06-03
Äktenskap och partnerskap protokoll 33, 43, 35, 48, 60, 29, 58, 45, 50 2008-04-16
(forts. från 7 §) Plan- och byggfrågor (forts. CU11) protokoll 147, 138, 145, 136 2008-03-26
Plan- och byggfrågor protokoll 123, 129, 92, 127 2008-03-26
Bostadsbyggandet protokoll 79, 78, 80, 77 2008-03-13
Ändringar i plan- och bygglagen protokoll 65, 69, 71 2007-12-05
Svar på interpellation 2007/08:82 om marknadshyror eller bruksvärdessystem protokoll 6, 10, 2 2007-11-16
Familjepolitik och jämställdhet protokoll 202, 200 2007-10-18
Svar på interpellation 2006/07:457 om sommarjobb protokoll 40, 33, 36 2007-05-15
Byggfrågor protokoll 97, 106, 99, 108, 85 2007-04-18
Associationsrättsliga frågor m.m. protokoll 48, 40, 46 2007-04-11
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 61, 190, 188, 59, 180, 57 2006-12-19
Svar på interpellation 2006/07:77 om ojämlika villkor mellan olika boendeformer protokoll 2, 7, 4 2006-12-05
Svar på interpellation 2006/07:44 om bostadspolitiken protokoll 22, 26 2006-11-14
Ersättning till ledande befattningshavare i näringslivet protokoll 145 2006-05-31
Förenklade redovisningsregler, m.m. protokoll 172, 170, 177, 175, 168 2006-05-31
Europakooperativ protokoll 43, 45, 41 2006-05-17
Frankrikes lagförslag om arbetsvillkor för ungdomar protokoll 44, 42 2006-04-06
Företagsinteckningens förmånsrätt protokoll 202, 212, 204, 229, 214, 216, 208, 206, 218, 210, 231 2006-03-22
Aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning protokoll 143, 141, 133, 149, 137, 139, 135, 145, 147 2005-11-17
Stödköp av den svenska kronan protokoll 99, 101 2005-11-17
Ny aktiebolagslag protokoll 67, 61, 71, 59, 73, 63, 65, 69, 57 2005-06-13
Lönegaranti vid gränsöverskridande situationer protokoll 261 2005-06-01
Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande av direktiv 2001/29/EG, m.m. protokoll 71, 61, 59, 65, 55, 57, 67, 63, 69 2005-05-25
Lönegaranti vid företagsrekonstruktion protokoll 72, 74, 70 2005-05-11
Förvaltningsberättelsens innehåll protokoll 230 2005-04-06
Insolvensrättsliga frågor protokoll 42 2005-03-23
(forts. från 9 §) Associationsrättsliga frågor, m.m. (forts. LU12) protokoll 113, 109, 115, 119, 117, 111 2005-03-17
Distans- och hemförsäljningslag m.m. protokoll 69 2005-02-16
Vissa frågor rörande 2003 års reform av förmånsrättslagstiftningen protokoll 109 2004-11-24
Europabolag protokoll 3 2004-05-13
Immaterialrättsliga frågor protokoll 169, 181, 171, 179, 177, 175, 173 2004-03-31
Associationsrättsliga frågor, m.m. protokoll 29, 166, 162, 33, 85, 35, 93, 172, 168, 31, 95, 89, 160, 37, 39, 170, 164, 91, 97, 87, 27 2004-02-04
Redovisning av könsfördelningen i före- tagsledningar snabbprotokoll 187, 189, 191 2003-06-04
Franchising och avtalsvillkor mellan när- ingsidkare snabbprotokoll 31, 27, 25, 23, 29 2003-02-05
Obligatorisk redovisning av sjukfrånva- ro snabbprotokoll 76, 78, 82, 84, 74, 72, 88, 86, 80 2002-12-05

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Johan Löfstrand

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.