John Widegren

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1290 (40.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
645 (20.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
272 (8.5%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1006 (31.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur John röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur John röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Personlig suppleantStyrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond2022-11-172024-10-31
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-272026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-10-042026-09-21
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042022-10-27
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-02-272022-10-04
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2019-02-132022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022019-02-13
TalmansersättareAndreas Norlén2018-09-242022-09-26
Extra suppleantKonstitutionsutskottet2017-09-112017-12-31
ErsättareAndreas Norlén2017-09-112017-12-31

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Livsmedelspolitik 2022/23:125 1, 3, 5, 7, 9, 29, 31, 190, 195, 197, 201, 203, 65, 65 2023-06-15
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om hållbar användning av växtskyddsmedel 2021/22:142 41, 41 2022-09-21
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur 2021/22:142 8, 10, 12, 8, 10, 12 2022-09-21
Tydligare bestämmelser om ersättning vid avslag på ansökningar om tillstånd till avverkning i fjällnära skog 2021/22:136 25, 25 2022-06-22
Naturvård och biologisk mångfald 2021/22:112 110, 112, 114, 110, 112, 114, 110, 112, 114 2022-05-12
Jordbrukspolitik 2021/22:95 87, 104, 106, 245, 247, 87, 249, 251, 253, 255, 257, 245, 104, 247, 106, 249, 251, 253, 255, 257 2022-04-07
Stärkt äganderätt, flexibla skyddsformer och ökade incitament för naturvården i skogen med frivillighet som grund 2021/22:87 86, 88, 90, 98, 100, 113, 115, 86, 88, 90, 98, 100, 113, 115, 86, 88, 90, 98, 100, 113, 115, 86, 88, 90, 98, 100, 113, 115 2022-03-24
Särskild debatt om den ekonomiska situationen inom de gröna näringarna 2021/22:79 3, 3, 11, 13, 11, 13, 35, 37, 35, 39, 37, 41, 39, 43, 41, 43, 58, 60, 58, 60 2022-03-04
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse 2021/22:77 80, 82, 84, 80, 82, 84 2022-03-02
Märkning och registrering av katter 2021/22:72 100, 100 2022-02-24
(forts. från § 16) Livsmedelspolitik (forts. MJU14) 2021/22:63 83, 85, 83, 85 2022-02-02
Svar på interpellation 2021/22:266 om vargpopulationen 2021/22:62 30, 32, 34, 30, 32, 34, 30, 32, 34 2022-02-01
Svar på interpellationerna 2021/22:202, 224 och 269 om det svenska jordbrukets konkurrenskraft 2021/22:56 17, 21, 25, 17, 21, 25 2022-01-20
Kommissionens meddelande om en ny EU-skogsstrategi för 2030 2021/22:44 95, 97, 99, 120, 122, 95, 97, 99, 120, 122, 95, 97, 99, 120, 122 2021-12-13
Statsministerns frågestund 2021/22:23 51, 51, 51, 76, 57, 51, 76 2021-10-28
Ändrade regler för kontroll av ekologisk produktion 2021/22:12 43, 43 2021-09-29
Utfodring av vilt 2020/21:145 104, 106, 82, 84, 86, 104, 106, 82, 84, 86 2021-06-21
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks och livsmedelsprodukter 2020/21:138 9 2021-06-10
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2020/21:138 9 2021-06-10
(forts. från § 4) Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel (forts. MJU18) 2020/21:128 40, 42, 40, 42 2021-05-27
Material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel 2020/21:128 1, 1 2021-05-27
(forts. från § 10) Jordbrukspolitik (forts. MJU17) 2020/21:116 113, 115, 135, 137, 99, 102, 104, 113, 115, 135, 137, 99, 102, 104 2021-04-30
Svar på interpellation 2020/21:657 om det allmänna uppdraget 2020/21:114 82, 87, 82, 87 2021-04-27
Svar på interpellationerna 2020/21:653 och 656 om sälfrågor 2020/21:114 70, 74, 70, 74 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:482 om åtgärder mot närgångna vargar 2020/21:90 47, 50, 47, 50 2021-03-09
En anpassning av bestämmelser om kontroll i livsmedelskedjan till EU:s nya kontrollförordning 2020/21:82 35, 38, 40, 35, 38, 40 2021-02-23
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2020/21:51 228, 160, 230, 162, 173, 243, 175, 245, 188, 190, 192, 194, 196, 135, 137, 139, 141, 143, 153, 155, 159, 161, 171, 173, 120, 122, 128, 130, 132, 160, 134, 162, 136, 160, 162, 173, 146, 175, 148, 135, 120, 137, 173, 122, 139, 175, 141, 188, 143, 190, 128, 192, 130, 194, 132, 196, 134, 136, 188, 153, 190, 155, 192, 194, 159, 196, 161, 146, 148, 171, 203, 173, 205, 207, 209, 211, 228, 230, 243, 245, 203, 205, 207, 209, 211 2020-12-10
Skyddsjakt på varg 2020/21:42 121, 121, 123, 123, 125, 125, 127, 127, 129, 129 2020-11-26
Svar på interpellation 2020/21:11 om inställda färjeturer 2020/21:14 32, 34, 36, 32, 34, 36 2020-09-24
Landsbygdspolitik 2019/20:86 5, 7, 20, 22, 33, 35, 2, 5, 7, 20, 22, 33, 35, 2 2020-03-12
(forts.) Skogspolitik (forts. MJU7) 2019/20:76 51, 53, 51, 53 2020-02-18
Jakt och viltvård 2019/20:76 24, 26, 135, 137, 139, 141, 143, 135, 137, 139, 141, 143, 129, 131, 133, 135, 137, 129, 131, 133, 135, 137, 122, 2, 10, 12, 24, 26, 2, 10, 12 2020-02-18
Skogspolitik 2019/20:76 35, 46, 48, 94, 48, 100, 50, 102, 52, 83, 85, 94, 100, 102, 35, 46, 48 2020-02-18
Svar på interpellation 2019/20:270 om gårdars lönsamhet och livsmedelsstrategin 2019/20:72 67, 70, 73, 67, 70, 73 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:284 om åtgärder mot vildsvin 2019/20:72 77, 80, 77, 80 2020-02-11
(forts. från § 10) Statliga företag (forts. NU4) 2019/20:58 204, 204 2020-01-15
Svar på interpellation 2019/20:129 om rovdjurspolitiken 2019/20:46 62, 67, 62, 67 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:139 om utfasning av burar inom äggindustrin 2019/20:46 74, 77, 74, 77 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:148 om måluppfyllnad i livsmedelsstrategin 2019/20:46 83, 86, 83, 86 2019-12-06
Fri- och rättigheter, m.m. 2018/19:106 46, 46 2019-06-17
Riksrevisionens rapport om Landsbygdsprogrammet 2014-2020 2018/19:104 188, 211, 213, 193, 195, 211, 213, 188, 193, 195 2019-06-13
Aktuell debatt om landsbygdens förutsättningar 2018/19:101 128, 128, 136, 136, 138, 138, 152, 152, 154, 154, 156, 156, 158, 158, 160, 160, 162, 162, 164, 164, 171, 171, 173, 173, 199, 199, 201, 201 2019-06-10
Svar på interpellation 2018/19:229 om Sveriges virkesförsörjning till industrin 2018/19:95 16, 18, 20 2019-05-27
Svar på interpellationerna 2018/19:183 och 192 om vargen och dess förvaltning 2018/19:79 79, 83, 87 2019-04-23
Skyddet av värdefull skog 2018/19:60 70, 75, 77 2019-03-06
(forts. från § 13) Jakt och viltvård (forts. MJU6) 2018/19:57 139, 141 2019-02-28
Fiskeripolitik 2018/19:53 125 2019-02-14
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2018/19:42 13 2019-01-23
Stärkt skydd för valhemligheten 2018/19:19 8 2018-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 235 2018-10-17
Svar på interpellation 2017/18:195 om stärkt äganderätt och näringsfrihet 2017/18:53 44, 47, 50 2017-12-19
Svar på interpellation 2017/18:229 om Sveriges livsmedelsproduktion 2017/18:53 78, 80, 82 2017-12-19
Frågestund 2017/18:50 135, 75, 77, 74, 21, 23, 70, 120, 120, 69, 21, 23, 69, 112, 70, 72, 74, 104, 106, 76, 74, 76, 21, 23, 92, 72, 100, 21, 74, 23, 75, 77, 46, 48, 55, 57, 101, 55, 103, 57 2017-12-14
Svar på interpellation 2017/18:63 om avmagringssjuka hos hjortdjur 2017/18:26 48, 51, 54 2017-11-07
Svar på interpellation 2017/18:15 om klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet 2017/18:20 11, 15 2017-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

John Widegren

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.