Jon Thorbjörnson

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1167 (36.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
470 (14.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
258 (8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1318 (41%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jon röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jon röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2021-10-222022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182021-10-21
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2019-11-072022-09-26
SuppleantCivilutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantKulturutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2021/22:501 om tillgången på konsumentvägledning 2021/22:124 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-06-03
Frågestund 2021/22:123 57, 77, 76, 77, 57, 42, 44, 49, 49, 80, 63, 42, 44, 76, 57, 63, 57, 80 2022-06-02
Ett moderniserat konsumentskydd 2021/22:116 70, 70 2022-05-18
Socialtjänstens arbete m.m. 2021/22:104 115, 115 2022-04-28
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2021/22:99 30, 30 2022-04-20
Cirkulär ekonomi 2021/22:78 8, 10, 12, 147, 8, 10, 12, 147 2022-03-03
Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion 2020/21:145 16, 16 2021-06-21
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks och livsmedelsprodukter 2020/21:138 7 2021-06-10
Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter 2020/21:138 7 2021-06-10
Internationella adoptioner 2020/21:138 137, 137 2021-06-10
Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 2020/21:127 42, 42 2021-05-26
Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m. 2020/21:127 50, 50 2021-05-26
Ersättningsrätt och insolvensrätt 2020/21:115 86, 16, 16, 86, 127, 127 2021-04-28
Konsumenträtt 2020/21:115 92, 94, 96, 92, 94, 96, 8, 8 2021-04-28
Fastighetsrätt 2020/21:95 107, 107, 107 2021-03-17
Översyn av resegarantisystemet 2020/21:95 116, 116, 116 2021-03-17
Svar på interpellation 2020/21:400 om adoptioner från Chile 2020/21:86 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-03-02
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2020/21:45 122, 194, 196, 198, 122, 113, 194, 196, 198, 113, 58, 60, 62 2020-12-02
Socialtjänst- och barnfrågor 2019/20:132 120, 120 2020-06-04
Familjerätt 2019/20:117 28, 60, 62, 64, 32, 34, 36, 60, 62, 64, 60, 62, 64, 28 2020-05-06
Fastighetsrätt, Bostadspolitik och Planering och byggande 2019/20:117 16, 18, 20, 22, 24, 16, 18, 20, 22, 24 2020-05-06
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2019/20:45 26, 26 2019-12-05
Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag 2019/20:40 12, 12 2019-11-28
Associationsrätt 2018/19:73 12 2019-04-04
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap 2018/19:19 39, 41, 43, 45, 47 2018-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 59, 61, 63, 65, 67 2018-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jon Thorbjörnson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.