Jonas Andersson

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1169 (36.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
725 (22.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
394 (12.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
925 (28.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jonas röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jonas röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-062022-09-26
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Efterlevandestöd för barn som får vård eller boende bekostat av det allmänna 2021/22:129 45 2022-06-13
Utvisning på grund av brott - ett skärpt regelverk 2021/22:129 52 2022-06-13
Utlänningar i Sverige utan tillstånd 2021/22:86 19, 21, 23, 19, 21, 23 2022-03-23
Medborgarskap 2021/22:71 109, 112, 114, 30, 30, 109, 112, 114, 132, 139, 141, 132, 139, 141 2022-02-23
Riksrevisionens rapport om att komma till Sverige som anhörig 2021/22:68 7, 10, 12, 7, 10, 12 2022-02-17
Frågestund 2021/22:56 39, 41, 105, 97, 97, 31, 33, 34, 36, 81, 81, 43, 46, 45, 17, 19, 39, 105, 41, 43, 45, 117, 6, 8, 6, 8, 46, 83, 52, 17, 19, 46, 46, 48, 48, 31, 33, 117, 34, 36, 28, 30, 93, 26, 28, 52, 83, 93 2022-01-20
 §10  Frågestund 2021/22:9 28, 30 2021-09-23
Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut 2020/21:146 120, 120 2021-06-22
Ändrade regler i utlänningslagen 2020/21:146 114, 116, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 65, 67, 114, 116, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 65, 67 2021-06-22
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 2020/21:133 110, 120, 122, 110, 120, 122 2021-06-03
Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten 2020/21:123 86, 86 2021-05-19
Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar - anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning 2020/21:123 81, 81 2021-05-19
Migration och asylpolitik 2020/21:107 17, 17 2021-04-14
Svar på interpellation 2020/21:593 om stöd till återvandring för invandrare i utanförskap 2020/21:105 35, 39, 41, 35, 39, 41 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:489 om europeiska miniminivåer 2020/21:97 39, 41, 43, 39, 41, 43 2021-03-19
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 2020/21:95 9, 9, 9 2021-03-17
Svar på interpellation 2020/21:301 om konsekvensanalyser i utlänningspolitiken 2020/21:76 10, 12, 14, 10, 12, 14 2021-02-04
(forts. från § 9) Migration (forts. SfU4) 2020/21:55 156, 158, 158, 174, 174, 176, 176, 187, 187, 189, 189, 197, 197, 199, 199, 210, 210, 212, 212, 156, 158, 174, 176, 187, 189, 197, 199, 210, 212, 156 2020-12-16
Migration 2020/21:55 150, 152, 154, 37, 150, 150, 152, 152, 154, 154 2020-12-16
Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen 2020/21:46 132, 132 2020-12-03
Riksrevisionens rapport om återvändandeverksamheten 2020/21:33 62, 62 2020-11-11
Statsministerns frågestund 2020/21:9 78, 78 2020-09-17
Nya direktiv till utredningen om arbetskraftsinvandring 2019/20:98 40, 40 2020-04-01
Svar på interpellation 2019/20:180 om kryphål för att få permanent uppehållstillstånd 2019/20:55 16, 18, 20, 16, 18, 20 2019-12-19
Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning 2019/20:39 125, 125 2019-11-27
Svar på interpellation 2019/20:80 om efterlevandestöd i behov av förändring 2019/20:28 124, 126, 128, 124, 126, 128 2019-11-07
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring, Arbetskraftsinvandring och Medborgarskap 2018/19:75 33 2019-04-09

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jonas Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.