Jonas Sjöstedt

Bio

Tor Jonas Sjöstedt, född 25 december 1964 i Oscar Fredriks församling i Göteborg, är en svensk politiker (vänsterpartist), författare och frilansjournalist. Han var partiledare för Vänsterpartiet mellan januari 2012 och oktober 2020. Han var ledamot i Europaparlamentet 1995–2006 och riksdagsledamot 2010–2020.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jonas Sjöstedt, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
701 (54.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
215 (16.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
159 (12.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
206 (16.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jonas röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jonas röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantFinansutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantKulturutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantSocialutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182020-11-03
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092020-11-03
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantEU-nämnden2018-10-022020-11-03
LedamotUtrikesnämnden2018-10-022020-11-03
Riksdagsledamot2018-09-242020-11-03
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2017-09-282018-10-09
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2016-09-292017-09-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2015-10-012016-09-29
SuppleantEU-nämnden2014-10-142018-10-02
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
LedamotUtrikesnämnden2014-10-072018-10-02
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2012-03-202012-09-18
LedamotUtrikesnämnden2012-02-142014-10-07
LedamotKrigsdelegationen2012-02-142014-10-14
SuppleantEU-nämnden2012-01-262014-10-07
PartiledareVänsterpartiet2012-01-062020-10-30
LedamotEU-nämnden2010-10-122012-01-25
SuppleantTrafikutskottet2010-10-122012-03-11
SuppleantUtrikesutskottet2010-10-122012-03-11
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotEuropaparlamentet2004-07-202009-07-14

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15-16 oktober 2020/21:24 14, 16 2020-10-20
Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer 2019/20:143 45, 47, 10, 12, 10, 12, 45, 47 2020-06-23
Svar på interpellation 2019/20:254 om privatiseringar av samhällsfunktioner 2019/20:72 2, 4, 6, 2, 4, 6 2020-02-11
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12-13 december 2019/20:53 14, 16 2019-12-17
Frågestund 2019/20:45 56, 58, 56, 58, 78, 80 2019-12-05
EU-politisk partiledardebatt 2019/20:31 14, 16, 32, 34, 53, 55, 14, 68, 16, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 32, 86, 34, 88, 99, 101, 53, 55, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 99, 101 2019-11-13
Utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister 2018/19:106 61, 63, 65, 61, 63, 65 2019-06-17
Statsministerns frågestund 2018/19:94 51, 39, 45, 22, 24, 49, 51, 28, 30, 42, 44, 41, 43, 35, 37, 34, 36, 52, 54, 35, 37, 37, 39, 35, 37, 37, 18, 39, 20, 36, 38, 48, 50, 47, 49, 102, 104, 37, 39, 46, 33, 48, 34, 35, 36, 41, 43, 43, 45, 47, 49, 48, 50, 14, 16, 23, 36, 25, 38, 34, 36, 49, 37, 43 2019-05-16
Partiledardebatt med anledning av val till Europaparlamentet 2018/19:88 6, 24, 26, 45, 47, 70, 72, 88, 90, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 134, 136, 152, 154, 165, 167 2019-05-08
Prövning av förslag till statsminister 2018/19:39 3 2019-01-18
Svar på interpellation 2017/18:501 om SJ:s utveckling 2017/18:109 2, 4, 6 2018-05-04
Svar på interpellation 2017/18:484 om statligt stöd till Kvarkens färjetrafik 2017/18:103 2, 4, 7 2018-04-24
Svar på interpellationerna 2017/18:331, 333 och 352 om Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien 2017/18:67 2, 7, 12 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:306 om en mänsklig sjukförsäkring 2017/18:63 2, 4, 6 2018-01-30
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april 2016/17:103 6, 8 2017-05-02
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9-10 mars 2016/17:79 14, 16 2017-03-14
Svar på interpellation 2016/17:233 om Postnord 2016/17:71 58 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:257 om den turkiska regeringens förtryck av oppositionen 2016/17:70 2, 4, 6 2017-02-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december 2016/17:50 81, 83 2016-12-20
Aktuell debatt om Vattenfalls brunkolsverksamhet och klimatet 2015/16:110 1, 7, 15, 25 2016-05-24
Aktuell debatt om vägen in på arbetsmarknaden 2015/16:81 7, 15, 23 2016-03-16
Återrapportering från toppmöte med Turkiet samt informellt europeiskt råd 2015/16:76 22, 24 2016-03-08
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 76 2015-12-17
Svar på interpellation 2015/16:127 om fusk och utnyttjande i åkeribranschen 2015/16:35 10, 2, 6 2015-11-27
Svar på interpellation 2015/16:116 om skydd av Vätterns vatten 2015/16:28 41, 48, 55 2015-11-17
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2015/16:28 20, 2, 111, 22, 4, 113, 41, 43, 95, 14, 97, 16, 2, 4, 2, 4, 14, 16, 14, 16, 22, 24, 14, 16 2015-11-17
Svar på interpellation 2014/15:438 om Sveriges och Finlands transportförbindelse i Kvarken 2014/15:92 2, 4, 6 2015-04-24
Svar på interpellation 2014/15:427 om ratificering av ILO-konvention 169 2014/15:89 68, 71 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:332 om försäljning av Vattenfalls brunkolsverksamhet i Tyskland 2014/15:69 17, 21 2015-03-10
Svar på interpellation 2014/15:271 om anställningsvillkor och trygghet för löntagarna vid upphandling 2014/15:68 2, 5, 8 2015-03-06
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12 februari 2014/15:61 18, 20 2015-02-17
Svar på interpellation 2014/15:53 om Vattenfalls skadeståndskrav på Tyskland 2014/15:21 110, 113, 117 2014-11-13
Svar på interpellation 2014/15:71 om bygget av Norrbotniabanan 2014/15:21 2, 8, 17 2014-11-13
Aktuell debatt om valfrihet och vinst i välfärden 2014/15:16 7, 15, 23 2014-11-05
Frihandelsavtalet mellan EU och USA snabbprotokoll 34, 32 2014-05-08
Partiledardebatt inför Europaparlamentsvalet snabbprotokoll 62, 94, 105, 111, 115, 35, 96, 14, 81, 103, 16, 37, 113, 60, 83 2014-05-07
Svar på interpellation 2013/14:340 om privatiseringar och kollektivavtal i hemtjänsten snabbprotokoll 6, 2, 12 2014-04-15
Svar på interpellation 2013/14:399 om frihandelsavtalet TTIP och företags möjlighet att stämma stater snabbprotokoll 2, 5, 8 2014-04-11
Svar på interpellation 2013/14:247 om arbetsvillkor och upphandling inom taxibranschen snabbprotokoll 23, 26 2014-02-28
Det privata vinstintresset i skolan snabbprotokoll 42, 44 2014-02-27
Förmögenhetsfördelningen i världen snabbprotokoll 49, 47 2014-01-30
Svar på interpellation 2013/14:169 om fastanställd personal som ersätts med bemanningsanställda snabbprotokoll 45, 41, 37 2013-12-18
Samarbete mellan FRA och amerikansk underrättelsetjänst snabbprotokoll 95, 93 2013-12-12
Svar på interpellation 2013/14:57 om industriproduktion i övre Norrland snabbprotokoll 12, 7, 2 2013-11-12
Strejkbryteri snabbprotokoll 48, 46 2013-11-07
Aktuell debatt: Mineralpolitiken snabbprotokoll 81, 73, 65 2013-10-02
Aktuell debatt: Oroligheter i storstädernas förorter snabbprotokoll 32, 40, 24 2013-05-31
Svar på interpellation 2012/13:386 om kollektivavtal vid etableringsbidrag snabbprotokoll 26, 24, 28 2013-05-24
Klassklyftor som orsak till förortsproblem snabbprotokoll 49, 51 2013-05-23
LOV i äldreomsorgen snabbprotokoll 38, 40 2013-04-11
Svar på interpellation 2012/13:315 om friskolereformens effekter snabbprotokoll 12, 9, 15 2013-03-22
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 14 och 15 mars snabbprotokoll 25, 27 2013-03-19
Aktuell debatt: Reformen för förenklad utomeuropeisk arbetskraftsinvandring snabbprotokoll 8, 24, 16 2013-02-14
Uranbrytning i Sverige snabbprotokoll 54, 52 2013-02-14
Svar på interpellation 2012/13:215 om stöd till kvinnojourer snabbprotokoll 53, 56, 59 2013-02-12
Aktuell debatt: Klimatförändringens omfattning och effekter snabbprotokoll 16, 8, 24 2013-01-29
Arbetskraftsinvandringen snabbprotokoll 62, 60 2013-01-24
Partiledardebatt snabbprotokoll 75, 130, 64, 47, 87, 66, 5, 49, 62, 113, 65, 85, 133, 68, 19, 14, 60, 107, 70, 105, 112, 73, 88, 87, 135, 21, 16, 62, 44, 46, 47, 93, 106, 42, 49, 95, 79, 108, 97, 44, 22, 81, 110, 99, 85, 73, 24, 68, 83, 112, 14, 101, 87, 75, 5, 111, 70, 106, 85, 114, 132, 79, 106, 119, 16, 103, 14, 87, 116, 105, 16, 89, 118, 40, 107, 93, 91, 42, 109, 112, 5, 95, 93, 65, 84, 39, 97, 116, 95, 67, 86, 41, 99, 68, 74, 97, 88, 115, 106, 101, 104, 70, 6, 117, 103, 91, 39, 22, 105, 93, 44, 31, 132, 24, 107, 95, 46, 33, 134, 109, 78, 97, 57, 93, 103, 80, 39, 59, 22, 118, 95, 23, 41, 24, 115, 103, 85, 117, 86, 105, 60, 22, 87, 112, 88, 62, 24, 35, 37, 39, 90, 92, 106, 5, 112, 94, 108, 5, 114, 44, 65, 141, 96, 46, 67, 84, 143, 98, 78, 60, 80, 103, 43, 77, 103, 62, 82, 60, 120, 46, 118, 61, 84, 62, 106, 120, 86, 81, 7, 108, 78, 108, 122, 128, 88, 83, 22, 141, 110, 80, 110, 124, 90, 24, 22, 143, 47, 112, 126, 110, 92, 24, 49, 114, 118, 128, 20, 94, 65, 116, 86, 116, 6, 130, 67, 88, 118, 132, 98, 16, 90, 120, 134, 100, 116, 108, 62, 100, 92, 81, 122, 35, 102, 65, 23, 94, 83, 37, 25, 96, 68, 98, 102, 85, 78, 97, 41, 104, 144, 87, 80, 39, 22, 106, 146, 68, 44, 134, 24, 108, 70, 46, 136, 136, 110, 86, 120, 56, 16, 102, 86, 79, 108, 138, 112, 88, 81, 110, 114, 90, 83, 92, 85, 56, 104, 58, 94, 87, 58, 106, 89, 113, 48, 108, 76, 91, 124, 50, 100, 110, 93, 97, 126, 89, 25, 112, 114, 85, 56, 102, 112, 95, 110, 89, 65, 114, 97, 112, 91, 67, 116, 47, 70, 114, 5, 118, 49, 72, 110, 116, 82, 120, 118, 37, 122, 105, 54, 120, 134, 124, 78, 122, 136, 57, 126, 120, 80, 78, 124, 115, 101, 14, 82, 80, 126, 69, 7, 128, 71, 14, 130, 64, 16, 110, 22, 86, 132, 66, 112, 24, 118, 109, 116, 88, 134, 102, 60, 114, 95, 92, 90, 108, 97, 83, 116, 140, 59, 94, 92, 96, 118, 142, 94, 120, 99, 105, 78, 105, 118, 91, 39, 92, 23, 86, 122, 25, 35, 88, 124, 100, 37, 126, 108, 93, 122, 72, 16, 90, 60, 107, 15, 91, 18, 14, 16, 83, 14, 107, 41, 98, 84, 114, 106, 91, 96, 108, 104, 16, 104, 14, 100, 46, 40, 114, 109, 14, 86, 109, 81, 111, 107, 120, 93, 121, 77, 76, 75, 17, 111, 89, 41, 114, 130, 110, 102, 59, 99, 110, 95, 102, 148, 150, 109, 39, 41, 136, 138, 103, 105, 107, 98, 121, 56, 109, 100, 123, 48, 58, 111, 102, 50, 14, 113, 104, 56, 16, 5, 115, 106, 58, 117, 108, 119, 110, 112, 70, 114, 72, 65, 5, 129, 67, 31, 78, 131, 33, 22, 5, 80, 24, 124, 82, 126, 81, 83, 5, 82, 92, 22, 84, 94, 6, 24, 39, 22, 41, 24, 22, 60, 102, 5, 24, 62, 109, 6, 104, 39, 106, 22, 41, 103, 108, 24, 105, 110, 107, 112, 43, 109, 114, 111, 46, 121, 64, 116, 113, 39, 123, 66, 118, 115, 22, 41, 22, 117, 24, 81, 24, 119, 83, 121, 7, 123, 128 2013-01-16
Svar på interpellation 2012/13:170 om utnyttjande av arbetskraftsinvandrare snabbprotokoll 2, 5, 8 2012-12-20
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 13 och 14 december snabbprotokoll 101, 103 2012-12-18
Aktuell debatt: Blockad av Gaza snabbprotokoll 24, 8, 16, 1 2012-12-03
Svar på interpellation 2012/13:94 om missbruk av bemanningsföretag snabbprotokoll 47, 53, 50 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:6 om Sveriges beredskap för ett eurosammanbrott snabbprotokoll 34, 31, 28 2012-11-06
Svar på interpellation 2012/13:4 om förtäckta anställningar inom flygbranschen protokoll 6, 2, 4 2012-10-02
Svar på interpellation 2011/12:322 om inspektionen för strategiska produkter protokoll 2, 6, 10 2012-04-27
Aktuell debatt: Vapenfabrik i Saudiarabien protokoll 57, 80, 64, 72 2012-04-11
Svar på interpellation 2011/12:267 om sjukvården i glesbygd protokoll 15, 8, 2 2012-03-13
Arbetsskadeförsäkringen protokoll 34, 32 2012-02-02
Svar på interpellation 2011/12:158 om förberedelser inför en eventuell kollaps av euron protokoll 77, 72, 74 2011-12-16
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 december protokoll 26, 28 2011-12-13
Svar på interpellation 2011/12:85 om översvämningsrisk i Vänern och Arvika protokoll 94, 92, 89 2011-12-13
Svar på interpellation 2011/12:150 om ökad makt över nationell budgetpolitik inom EU protokoll 78, 80, 76 2011-12-09
Användandet av Ericssons mobilteknologi i Syrien protokoll 58, 60 2011-11-24
Svar på interpellation 2011/12:84 om social dumpning för lastbilschaufförer och åkerier protokoll 59, 57, 61 2011-11-11
Svar på interpellation 2011/12:8 om regeringens vallöfte om solvärme och solel samt översyn av uttagsskatten på vindel protokoll 125, 121 2011-11-10
Svar på interpellationerna 2011/12:31 och 34 om ny kärnkraft i närheten av Sverige protokoll 140, 146, 143 2011-11-10
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 oktober protokoll 33, 31 2011-10-28
Svar på interpellation 2011/12:28 om de statliga företagens roll vid byggnation av ny kärnkraft protokoll 13, 20, 17 2011-10-28
Svar på interpellation 2011/12:47 om distributionen av läkemedel protokoll 3, 7 2011-10-28
Svar på interpellation 2011/12:25 om regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet protokoll 17, 13 2011-10-27
Svar på interpellation 2011/12:36 om minskade utsläpp inom EU protokoll 34, 31 2011-10-27
Grönbok om system för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden protokoll 38 2011-10-26
Norden protokoll 15, 26, 3, 24, 17 2011-10-26
Svar på interpellation 2011/12:26 om uranbrytning protokoll 43, 48, 52 2011-10-18
Reglering av finanssektorn snabbprotokoll 48, 46 2011-09-22
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 och 24 juni protokoll 59, 57 2011-06-28
Svar på interpellation 2010/11:394 om miljöskatt på flyget och energiskattedirektivet protokoll 115, 111 2011-06-22
Svar på interpellation 2010/11:423 om EU:s budget och informationskampanjer protokoll 50, 53, 47 2011-06-17
Svar på interpellation 2010/11:403 om tillstånd för uranbrytning protokoll 51, 53, 56 2011-06-10
Svar på interpellation 2010/11:392 om Arlanda flygplats utsläppstak snabbprotokoll 162, 160, 158 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:386 och 387 om flygförbindelsen Östersund-Umeå och tillgång till specialistsjukvård snabbprotokoll 148, 152 2011-06-07
(forts. från 10 §) Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (forts. UU10) snabbprotokoll 106 2011-05-19
Svenska interneringsläger under andra världskriget snabbprotokoll 63, 61 2011-05-19
Svar på interpellation 2010/11:371 om valet till FN:s säkerhetsråd snabbprotokoll 35, 33, 31 2011-05-17
Svar på interpellation 2010/11:296 om stimulans av bilpooler snabbprotokoll 27, 31, 29 2011-05-13
Svar på interpellation 2010/11:295 om Sveriges exportråds resa till Marocko snabbprotokoll 27, 25, 23 2011-04-15
Svar på interpellation 2010/11:303 om Iterprojektet snabbprotokoll 11, 13, 9 2011-04-15
Svar på interpellation 2010/11:241 om uranbrytning i Sverige snabbprotokoll 18, 25 2011-04-12
Svar på interpellation 2010/11:300 om EU-rätten och lönedumpning snabbprotokoll 82, 85, 79 2011-04-12
Den ekonomiska krisen inom euroområdet snabbprotokoll 50, 48 2011-04-07
Tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner snabbprotokoll 95 2011-03-30
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 24-25 mars snabbprotokoll 24, 26 2011-03-29
Återrapportering från det extrainsatta mötet med Europeiska rådet snabbprotokoll 31, 33 2011-03-17
Kommissionens arbetsprogram för 2011 snabbprotokoll 175, 173, 186, 170, 184 2011-03-02
Svar på interpellation 2010/11:163 om EU:s fiskeavtal snabbprotokoll 29, 26 2011-02-17
Svar på interpellation 2010/11:201 om implementeringen i svensk rätt av internationella brott snabbprotokoll 18, 20, 22 2011-02-17
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 75, 35, 77 2011-02-16
Svar på interpellation 2010/11:154 om remitteringar snabbprotokoll 28, 24, 26 2011-02-15
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 4 februari snabbprotokoll 24, 26 2011-02-08
Svar på interpellation 2010/11:156 om utredning om Enbomsaffären snabbprotokoll 6, 2, 4 2011-02-04
Svar på interpellation 2010/11:149 om Task Force 3-10 snabbprotokoll 12, 9, 15 2011-02-03
Svar på interpellation 2010/11:114 om regeringens köp av utsläppskrediter snabbprotokoll 63, 67 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:117 om CAP-reform snabbprotokoll 43, 46 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:118 om utsläpp från gruvor snabbprotokoll 78, 72, 75 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:39 om regeringens insatser för Västsahara snabbprotokoll 8, 4 2010-12-22
Svar på interpellation 2010/11:57 om järnväg till Kaunisvaara snabbprotokoll 123, 119, 115 2010-12-22
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 16 och 17 december snabbprotokoll 86, 84 2010-12-21
Kommunikationer snabbprotokoll 70 2010-12-21
Lundin Oil och CPA-avtalet snabbprotokoll 95, 93 2010-12-16
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) snabbprotokoll 49, 43, 47, 51, 45 2010-12-15
Svar på interpellation 2010/11:74 om svenska företag och folkrätten snabbprotokoll 69, 71, 67 2010-12-03
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) snabbprotokoll 46, 44, 42, 40, 38 2010-11-24
Svar på interpellation 2010/11:45 om hanteringen av datalagringsdirektivet snabbprotokoll 9, 5 2010-11-23
Svar på interpellation 2010/11:14 om Sveriges röst i klimatförhandlingarna protokoll 19, 14 2010-11-18
Svar på interpellation 2010/11:16 om ländernas självbestämmande angående GMO protokoll 27, 30 2010-11-18
Svar på interpellation 2010/11:21 om eurokrisen och stabilitets- och tillväxtpakten snabbprotokoll 15, 23, 19 2010-11-09
Ekonomisk politik och skatter snabbprotokoll 142, 152, 146, 190, 148, 140, 150, 154, 144, 138, 192 2010-11-03
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 28 och 29 oktober snabbprotokoll 233, 235 2010-11-03
Svar på interpellation 2010/11:8 om ACTA protokoll 6, 3 2010-10-21
Svar på interpellation 2010/11:9 om byggstart för Norrbotniabanan protokoll 37, 31, 24 2010-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jonas Sjöstedt

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.