Jonny Cato Hansson

Bio

Lars Jonny Anders Cato, tidigare Cato Hansson, ursprungligen Hansson, född 3 juli 1994 i Gustav Adolfs församling i Helsingborg, är en svensk politiker (centerpartist). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2018, invald för Skåne läns västra valkrets.Jonny Cato är sedan 15 juli 2023 gift med Mikael Larsson.
Cato var kommunalråd i Helsingborg 2014–2018. Han var förste vice förbundsordförande för Centerpartiets ungdomsförbund 2015–2016 och dessförinnan ledamot i CUF:s förbundsstyrelse och även ordförande för CUF Skåne.
Innan han blev heltidspolitiker studerade Cato två terminer på kandidatprogrammet i strategisk kommunikation vid Lunds universitet.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Jonny Cato, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1373 (42.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
445 (13.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
254 (7.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1141 (35.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jonny röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jonny röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotArbetsmarknadsutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotValberedningen2022-09-262026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantKulturutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2021-09-172022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2019-10-232022-09-26
SuppleantKulturutskottet2019-03-292021-09-17
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2018-10-162019-03-29
SuppleantJustitieutskottet2018-10-022021-09-17
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En fortsatt stärkt arbetslöshetsförsäkring 2022/23:119 42, 44, 46, 48, 50, 62, 64 2023-06-07
Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig 2022/23:111 16 2023-05-24
Riksrevisionens rapport om spårbyte i migrationsprocessen - kontroller och uppföljning 2022/23:111 33, 35, 37, 39, 41 2023-05-24
Arbetskraftsinvandring 2022/23:103 125, 127, 147, 149, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 15, 125, 127, 147, 149, 153, 155, 15, 157, 159, 161, 163, 165 2023-05-04
Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2022/23:98 184, 186, 188, 184, 186, 188 2023-04-26
Arbetsmiljö och arbetstid 2022/23:98 155, 155 2023-04-26
Migrationsfrågor 2022/23:92 139, 141, 165, 167, 175, 177, 139, 139, 141, 141, 193, 165, 165, 167, 167, 175, 175, 177, 177, 193, 193 2023-04-19
Svar på interpellationerna 2022/23:209 och 217 om regelverket för arbetskraftsinvandring 2022/23:70 81, 87, 93, 81, 87, 81, 93, 87, 93, 81, 87, 93 2023-03-07
Arbetsrätt 2022/23:67 86, 88, 90, 92, 94, 86, 88, 90, 92, 94 2023-02-22
Integration 2022/23:67 131, 102, 104, 120, 122, 131, 102, 104, 120, 122 2023-02-22
Arbetsmarknad och arbetsliv 2022/23:42 113, 113, 99, 101, 99, 101 2022-12-19
Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering 2022/23:42 36, 38, 36, 38, 50, 52, 50, 52, 78, 78 2022-12-19
Ett höjt försörjningskrav för arbetskraftsinvandrare 2022/23:28 51, 53, 55, 57, 59, 51, 53, 55, 57, 59 2022-11-30
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 82, 84, 86, 92, 94, 82, 84, 86, 82, 84, 92, 86, 94, 92, 94, 82, 84, 86, 92, 94 2022-10-19
Åtgärder för en jämnare fördelning av boende för vissa skyddsbehövande 2021/22:134 115, 115, 115 2022-06-20
Migration, asylpolitik och anhöriginvandring 2021/22:103 97, 97 2022-04-27
Skärpta och förbättrade regler om arbetskraftsinvandring och Arbetskraftsinvandring 2021/22:99 57, 59, 61, 63, 65, 57, 59, 61, 63, 65 2022-04-20
Riksrevisionens rapport om neddragningar hos Migrationsverket 2017-2020 2021/22:94 47, 47 2022-04-06
Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för 19-23-åringar under sommaren 2022 2021/22:86 3, 3 2022-03-23
Utlänningar i Sverige utan tillstånd 2021/22:86 36, 39, 41, 43, 45, 36, 39, 41, 43, 45 2022-03-23
Medborgarskap 2021/22:71 116, 116 2022-02-23
Migration 2021/22:46 129, 131, 133, 2, 4, 63, 65, 20, 22, 2, 4, 26, 28, 34, 36, 38, 89, 40, 91, 20, 42, 93, 22, 44, 95, 46, 97, 26, 28, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 19, 63, 65, 125, 127, 129, 131, 133, 89, 91, 93, 95, 97, 125, 127, 129, 131, 133, 125, 127 2021-12-15
Testning vid verkställighet av utvisningsbeslut 2020/21:146 121, 121 2021-06-22
Ändrade regler i utlänningslagen 2020/21:146 18, 20, 23, 25, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 94, 96, 18, 20, 23, 25, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 74, 76, 94, 96 2021-06-22
Kompletterande regler för uppehållstillstånd vid gymnasiestudier 2020/21:133 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127 2021-06-03
Vissa identitetsfrågor inom utlänningsrätten 2020/21:123 95, 95 2021-05-19
Ökad säkerhet för vissa identitets- och uppehållshandlingar - anpassning av svensk rätt till en ny EU-förordning 2020/21:123 84, 84 2021-05-19
Migration och asylpolitik 2020/21:107 30, 30 2021-04-14
Uppenbart ogrundade ansökningar och fastställande av säkra ursprungsländer 2020/21:95 10, 12, 14, 10, 12, 14, 10, 12, 14 2021-03-17
(forts. från § 9) Migration (forts. SfU4) 2020/21:55 182, 182, 184, 184, 186, 186, 188, 188, 190, 190, 192, 192, 194, 194, 222, 222, 224, 224, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 222, 224 2020-12-16
Försörjningskravet för uppehållstillstånd enligt tillfälliga lagen 2020/21:46 133, 135, 137, 139, 141, 133, 135, 137, 139, 141 2020-12-03
Frågestund 2020/21:22 33, 10, 12, 31, 33, 47, 49, 31 2020-10-15
Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång 2019/20:135 26, 26 2020-06-09
Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande 2019/20:39 144, 144 2019-11-27
Aktuell debatt om gängkriminalitet 2018/19:110 5, 45, 47, 49, 70, 72 2019-06-25
Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten 2018/19:107 143 2019-06-18
Vapenfrågor 2018/19:107 151, 162, 164 2019-06-18
Genomförande av barnrättighetsdirektivet och några andra straffrättsprocessuella frågor 2018/19:87 127 2019-05-07
Terrorism 2018/19:87 105, 107, 109 2019-05-07
Kriminalvårdsfrågor 2018/19:81 15, 17, 19 2019-04-25
Straffrättsliga frågor 2018/19:77 5, 7, 9 2019-04-11
Våldsbrott och brottsoffer 2018/19:77 17 2019-04-11
Processrättsliga frågor 2018/19:72 28 2019-04-03
Unga lagöverträdare 2018/19:72 40 2019-04-03
Genomförande av rättshjälpsdirektivet 2018/19:68 28 2019-03-27
Aktuell debatt om hantering av IS-återvändare 2018/19:63 5, 13, 22 2019-03-12
Rättsväsendet 2018/19:29 60, 62, 64, 67, 69, 71, 73 2018-12-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 197 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jonny Cato Hansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.