Jörgen Andersson

Bio

Erik Jörgen Andersson, född 22 augusti 1946 i Halmstad, är en svensk politiker (socialdemokrat) och ämbetsman. Han var bostadsminister 1994–1996, inrikesminister 1996–1998 och ordinarie riksdagsledamot 1998–1999.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jörgen Andersson (socialdemokrat), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotRiksbanksfullmäktige1998-12-022002-09-30
SuppleantFinansutskottet1998-10-131999-10-15
Riksdagsledamot1998-10-071999-10-15
RiksdagsledamotPär Axel Sahlberg 1998-10-05 - 1998-10-061998-10-051998-10-06
NäringsministerNäringsdepartementet1996-02-051996-03-22
StatsrådNäringsdepartementet1994-10-071996-03-22

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utvecklingen inom den kommunala sek- torn snabbprotokoll 275, 273 1999-06-14
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1999 snabbprotokoll 118, 115, 109, 111, 113 1999-06-03
Bostadspolitiken snabbprotokoll 47, 59, 51, 61, 57, 69, 63, 67, 55, 49, 65, 45, 53 1998-06-05
Svar på interpellationerna 1997/98:176 och 191 om boendekostnaderna, m.m. snabbprotokoll 34, 30 1998-03-05
Svar på interpellation 1997/98:123 om den regionala utvecklingen snabbprotokoll 24, 34, 28, 32 1998-02-17
Svar på interpellation 1997/98:156 om grundlagsenligheten i det kommunala utjämnings- snabbprotokoll 43, 41, 35, 38 1998-02-17
Svar på interpellation 1997/98:158 om den kommunala näringsverksamheten snabbprotokoll 50, 44, 46, 48 1998-02-17
Svar på interpellation 1997/98:71 om om- bildning av bostadsstiftelser till aktiebolag snabbprotokoll 32, 34 1997-11-28
Svar på interpellationerna 1997/98:52 och 62 om bostadspolitiken snabbprotokoll 23, 29, 26 1997-11-28
Svar på interpellation 1996/97:274 om jämställdhetsaspekter på fysisk planering och snabbprotokoll 45, 35, 38, 43, 41 1997-05-27
Frågestund snabbprotokoll 85, 160, 81, 75, 46, 73, 122, 56, 71, 69, 46, 158, 113, 58, 31, 71, 72, 62, 49, 67, 102, 79, 83, 62, 74, 55, 40, 42, 73, 91, 47, 95, 77, 73, 96, 64, 81, 53, 111, 57, 164, 107, 60, 60, 104, 124, 89, 89, 75, 54, 33, 66, 71, 83, 85, 75, 60, 83, 93, 166, 75, 100, 77, 27, 162, 91, 48, 81, 87, 51 1997-04-24
Svar på interpellation 1996/97:251 om ut- jämningssystemet för kommuner och landsting snabbprotokoll 30, 33, 36 1997-04-24
Svar på interpellation 1996/97:209 om lag- lighetsprövning av kommunal verksamhet snabbprotokoll 16, 19, 21, 13 1997-04-17
Svar på interpellation 1996/97:233 om kommunala författningssamlingar snabbprotokoll 26, 24, 22 1997-04-17
Svar på interpellation 1996/97:180 om den kommunala revisionen snabbprotokoll 9, 11, 7 1997-03-04
Svar på interpellation 1996/97:143 om onödiga byggkostnader för studentbostäder snabbprotokoll 18, 20, 14 1997-02-11
Svar på interpellation 1996/97:96 om natio- nalstadsparken snabbprotokoll 51, 45, 48 1997-01-28
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 154, 138, 142, 148, 150, 136, 144, 152, 146, 140, 134 1996-12-20
Den regionala samhällsorganisationen snabbprotokoll 181, 187, 185, 183, 189 1996-12-04
Svar på interpellation 1996/97:9 om kon- trollen av ventilationssystemens funktion snabbprotokoll 16, 14 1996-10-11
Svar på interpellation 1995/96:208 om ut- försäljningar av allmännyttiga bostadsföretag snabbprotokoll 21, 26, 32 1996-05-28
Svar på interpellation 1995/96:83 om avregleringen av elmarknaden i Göteborg snabbprotokoll 3, 9, 1, 5 1996-03-15
Aktuell debatt: Småföretagens villkor snabbprotokoll 20, 27, 34, 36 1996-03-13
Svar på interpellation 1995/96:58 om bio- massa för drivmedelsframställning snabbprotokoll 144, 146, 148 1996-02-22
Svar på interpellation 1995/96:62 om krisen i svensk småhusindustri snabbprotokoll 157, 151, 153, 155 1996-02-15
Svar på fråga 1995/96:244 om bostadspoli- tik snabbprotokoll 72, 70, 64, 68, 66 1996-01-30
Svar på interpellation 1995/96:34 om per- manentboende utan tillgång till el snabbprotokoll 11, 9, 13 1996-01-25
Svar på fråga 1995/96:29 om barnfamil- jerna och kreditgarantierna vid villaköp snabbprotokoll 212, 214, 210 1995-11-07
Svar på frågorna 1995/96:49, 57 och 58 om stödet för att öka sysselsättningen inom bygg- snabbprotokoll 216, 222, 219 1995-11-07
Svar på fråga 1995/96:17 om jordskalvet under Ringhals snabbprotokoll 71, 73, 69 1995-10-10
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 65, 63, 48, 46, 50, 52, 34 1995-06-08
Svar på fråga 1994/95:511 om hyresgästers möjlighet att påverka ombyggnad snabbprotokoll 174, 178, 176 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:521 om Energikom- missionen snabbprotokoll 182, 180, 184, 186 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:525 om utländskt ägande av svensk kärnkraftsindustri snabbprotokoll 191, 187, 189 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:526 om EU:s energi- politik snabbprotokoll 195, 193, 197 1995-05-30
Svar på fråga 1994/95:528 om medel till kärnkraftsinformation snabbprotokoll 202, 206, 200, 198, 204 1995-05-30
Svar på interpellation 1994/95:118 om av- veckling av kärnkraften snabbprotokoll 81, 78, 72, 85, 75 1995-05-08
Bostadsförsörjningen snabbprotokoll 70, 72, 68 1995-05-03
Svar på fråga 1994/95:448 om utbyggnad av skyddade älvar snabbprotokoll 48, 52, 44, 46, 50 1995-05-02
Svar på fråga 1994/95:444 om etanoldrift snabbprotokoll 124, 122, 128, 126 1995-04-18
Svar på fråga 1994/95:399 om ny folkom- röstning om kärnkraften snabbprotokoll 113, 111 1995-03-28
Svar på fråga 1994/95:374 om klimatföränd- ringarna och utvecklingen av nya energikällor snabbprotokoll 99, 105, 103, 101, 107 1995-03-21
Svar på fråga 1994/95:376 om kärnkraftsav- vecklingen snabbprotokoll 108, 112, 110, 114 1995-03-21
Svar på fråga 1994/95:354 om elmarknadsreformen snabbprotokoll 103, 99, 97, 105, 101 1995-03-14
Svar på fråga 1994/95:298 om skatt på kärnkraft snabbprotokoll 138, 136, 134, 140 1995-03-07
Svar på fråga 1995/96:293 om solvärmean- läggningar snabbprotokoll 131, 133, 129 1995-03-07
Svar på fråga 1994/95:177 om EU:s ener- gipolitik snabbprotokoll 112, 114, 116, 108, 110 1994-12-06
Svar på fråga 1994/95:202 om Studsvik snabbprotokoll 119, 117, 121 1994-12-06
Svar på fråga 1994/95:133 om kraft- och värmelinjen snabbprotokoll 72, 68, 70 1994-11-22
Svar på fråga 1994/95:138 om bolagsbild- ningen till följd av elmarknadens avreglering snabbprotokoll 73, 77, 75, 79 1994-11-22
Svar på interpellation 1994/95:21 om Byg- gandet i Stockholmsregionen snabbprotokoll 45, 43, 39, 41 1994-11-18
Svar på fråga 1994/95:14 om energiöverenskommelsen snabbprotokoll 355, 357, 353, 359, 351 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:34 om avregleringen av elmarknaden snabbprotokoll 360, 364, 362 1994-10-18
Svar på fråga 1994/95:59 om yngre bostadsrättsföreningar snabbprotokoll 365, 369, 367 1994-10-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jörgen Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.