Jörgen Andersson

Bio

Hans Arne Jörgen Andersson, född 14 april 1966 i Hycklinge församling i Östergötland, är en svensk politiker (moderat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2010–2018, invald för Kalmar läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jörgen Andersson (moderat), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3832 (72.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
688 (13%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
168 (3.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
612 (11.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jörgen röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jörgen röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-02-022018-09-24
LedamotFinansutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantTrafikutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantFinansutskottet2010-10-122014-09-29
SuppleantNäringsutskottet2010-10-122011-03-07
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2017/18:66 om svensk bnp-tillväxt 2017/18:37 30, 32, 34 2017-11-24
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2014-2016 2016/17:117 66 2017-05-31
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2016/17:84 1, 18, 20 2017-03-22
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015 2016/17:21 6, 8, 10 2016-10-26
Frågestund 2015/16:108 57, 59 2016-05-19
Riksbankens förvaltning 2015 2015/16:99 6, 8, 10 2016-04-27
Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om lån till Internationella valutafonden (IMF) 2015/16:85 6 2016-03-23
Genomförande av krishanteringsdirektivet 2015/16:47 279 2015-12-16
Genomförande av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet 2015/16:29 33 2015-11-18
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014 2015/16:25 3 2015-11-11
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2012-2014 2014/15:109 2 2015-06-04
Riksbankens förvaltning 2014 2014/15:90 92 2015-04-22
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013 2014/15:24 11, 17 2014-11-19
Förstärkta kapitaltäckningsregler snabbprotokoll 8, 4, 6 2014-06-25
En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna snabbprotokoll 12, 4, 10, 6, 8 2014-05-28
Riksbankens förvaltning 2013 snabbprotokoll 65, 69, 67 2014-04-16
Svar på interpellation 2013/14:259 om stigande oro för de offentliga finanserna snabbprotokoll 21, 18 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:265 om nedsättningen av arbetsgivaravgiften för unga snabbprotokoll 41, 37 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:291 om regeringens redovisning av överskottsmålet snabbprotokoll 49, 54 2014-03-28
Kreditföretagens lån till unga snabbprotokoll 48, 46 2014-03-06
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012 snabbprotokoll 103, 101, 105 2013-11-20
Bolånen och fastighetspriserna snabbprotokoll 29, 31 2013-11-14
Svar på interpellation 2013/14:36 om fler jobbskatteavdrag snabbprotokoll 100, 107 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:5 om avgiftsdifferentiering och jobbpolitik snabbprotokoll 53, 57 2013-11-12
Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för låginkomstländer snabbprotokoll 143, 147, 145 2013-06-18
Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2010-2012 snabbprotokoll 28, 26, 30 2013-05-30
Riksbankens förvaltning 2012 snabbprotokoll 2 2013-04-10
Svar på interpellation 2012/13:331 om åtgärder mot jämviktsarbetslösheten snabbprotokoll 16, 10 2013-04-09
Statlig förvaltning och statistikfrågor snabbprotokoll 135, 133, 137, 128 2013-03-27
Svar på interpellation 2012/13:257 om framgångsrik utbudspolitik för växande klyftor snabbprotokoll 37, 34 2013-03-08
Svar på interpellation 2012/13:259 om ersättningsnivån i arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 53, 57 2013-03-08
Svar på interpellation 2012/13:189 om Finansdepartementet och utanförskapet snabbprotokoll 35, 31 2013-02-15
Svar på interpellation 2012/13:202 om bankerna och de små företagen snabbprotokoll 51, 55 2013-02-15
Svar på interpellation 2012/13:207 om platt skatt snabbprotokoll 70, 67 2013-02-15
Vissa utredningsbehov med anledning av Panaxias konkurs snabbprotokoll 2 2013-01-23
Svar på interpellation 2012/13:83 om åtgärder mot fattigdom snabbprotokoll 54, 57 2012-12-07
De nya ekonomiska målen för de statliga bolagen snabbprotokoll 62, 64 2012-12-06
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011 snabbprotokoll 140 2012-12-06
Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 snabbprotokoll 152 2012-12-06
Svar på interpellationerna 2012/13:33, 39 och 44 om arbetslösheten snabbprotokoll 98, 105 2012-11-06
Svar på interpellation 2011/12:435 om den ekonomiska politiken och jobben snabbprotokoll 33, 36 2012-09-13
Bank-, försäkrings- och kreditupplysningsfrågor protokoll 55, 5, 110, 11, 57, 61, 9, 59, 13, 63, 7 2012-06-19
(forts.) Svar på interpellation 2011/12:416 om ökat behov av ekonomiskt bistånd i Sverige protokoll 61 2012-06-12
Svar på interpellation 2011/12:416 om ökat behov av ekonomiskt bistånd i Sverige protokoll 57 2012-06-12
Riksrevisionens rapport om Stabilitetsfonden protokoll 141 2012-05-31
Grönbok om skuggbanksektorn protokoll 39 2012-05-30
Bredare mått på samhällsutvecklingen protokoll 167, 169, 171 2012-04-12
Svar på interpellation 2011/12:203 om ökade ekonomiska inkomstskillnader protokoll 39, 47 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:234 om jobbkrisen och nya bidragstagare protokoll 76, 71 2012-02-28
Svar på interpellation 2011/12:239 om Nordeas bolagsstämma protokoll 17, 20 2012-02-24
Konkurrensen på bankmarknaden protokoll 71, 69 2012-02-23
Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut protokoll 3, 5, 1 2012-01-25
Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om ändring av förordning om kreditvärderingsinstitut protokoll 134 2012-01-18
Statsskuldsräntor m.m. protokoll 33 2011-12-20
Svar på interpellation 2011/12:63 om den finansiella sektorns bidrag till offentliga finanser protokoll 85, 81 2011-11-22
Svar på interpellationerna 2011/12:50 och 61 om den ekonomiska politiken och arbetslösheten protokoll 74, 69 2011-11-22
Transaktionsskatt på finansiella tjänster protokoll 77 2011-10-27
Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om kreditinstitut och värdepappersföretag protokoll 2 2011-10-19
Investeringsfondsfrågor protokoll 101 2011-06-21
Utvecklingen inom den kommunala sektorn 2010 protokoll 78 2011-06-21
Ändrade kapitaltäckningsregler (CRD 2 och 3) snabbprotokoll 2 2011-06-01
Svar på interpellation 2010/11:233 om skattepolitik för minskad barnfattigdom snabbprotokoll 97, 103 2011-03-29
Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp snabbprotokoll 5, 3, 7 2010-12-02
Likviditeten på finansmarknaden protokoll 55, 57 2010-11-18

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jörgen Andersson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.