Jörgen Berglund

Bio

Mats Jörgen Berglund, född 4 februari 1974 i Sundsvall, är en svensk politiker för Moderaterna. Han är riksdagsledamot sedan valet 2018. Han tillträdde som riksdagsledamot den 24 september 2018.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jörgen Berglund, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1228 (38.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
612 (19%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
280 (8.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1093 (34%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jörgen röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jörgen röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
KvittningspersonModeraterna2022-11-24
LedamotKrigsdelegationen2022-11-152026-10-11
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-272026-09-21
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-272026-09-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2022-10-202022-12-21
SuppleantUtrikesutskottet2022-10-182022-10-27
LedamotLedamotsrådet2022-10-122022-12-14
SuppleantRiksdagens överklagandenämnd2022-10-112026-10-11
LedamotFörsvarsutskottet2022-10-042022-10-27
LedamotValberedningen2022-09-262022-09-26
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
LedamotFörsvarsutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2019-02-132019-06-17
SuppleantKonstitutionsutskottet2019-02-132019-06-17
SuppleantSkatteutskottet2018-10-022019-02-12
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Försvar och samhällets krisberedskap 2022/23:40 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 2022-12-16
Val 2022/23:4 1, 1, 1 2022-10-04
Svar på interpellation 2021/22:406 om fiberbankar 2021/22:98 123, 125, 127, 123, 125, 127 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:410 om miljötillstånd och Försvarsmaktens övningsmöjligheter 2021/22:98 137, 139, 141, 137, 139, 141 2022-04-19
Militära frågor 2021/22:90 143, 145, 147, 153, 155, 143, 145, 147, 153, 155, 17, 23, 25, 17, 23, 25 2022-03-30
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 2021/22:77 36, 39, 41, 36, 39, 41 2022-03-02
Riksrevisionens rapport om att bygga nationell försvarsförmåga - statens arbete med att stärka arméstridskrafterna 2021/22:77 19, 32, 34, 19, 32, 34 2022-03-02
Behandling av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt 2021/22:32 1, 16, 18, 1, 16, 18 2021-11-23
Svar på interpellation 2020/21:875 om kostnader för ERTMS 2021/22:5 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-09-17
Svar på interpellationerna 2020/21:782 och 790 om prioritering av dubbelspårig ostkustbana 2020/21:144 53, 53, 56, 56, 59, 59 2021-06-18
Skärpt kontroll över explosiva varor 2020/21:136 59, 62, 64, 72, 74, 59, 62, 64, 72, 74 2021-06-08
Svar på interpellation 2020/21:600 om tillväxt och ökad operativ militär förmåga 2020/21:105 44, 46, 48, 44, 46, 48 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:601 om konsekvenserna av reduktionsplikt i drivmedel 2020/21:105 72, 74, 76, 72, 74, 76 2021-04-09
Militära frågor och frågor om Försvarsmaktens personal 2020/21:80 94, 113, 115, 94, 113, 115 2021-02-11
Svar på interpellation 2020/21:328 om bättre möjligheter för reservofficerare att tjänstgöra 2020/21:74 44, 47, 41, 44, 47, 41 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:336 om genomförandet av försvarsbeslutet 2020/21:74 51, 54, 51, 54 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:125 om hastighetssänkning på E14 2020/21:40 103, 105, 107, 103, 105, 107 2020-11-24
Svar på interpellation 2020/21:19 om ändringar i miljöbalken 2020/21:31 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-11-06
Svar på interpellationerna 2019/20:268 och 275 om bärgning av gifttunnor i Bottenhavet 2019/20:75 3, 6, 9, 3, 6, 9 2020-02-14
(forts. från § 8) Försvar och samhällets krisberedskap (forts. FöU1) 2019/20:49 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160 2019-12-11
Svar på interpellationerna 2019/20:32 och 40 om dumpade gifttunnor 2019/20:23 37, 40, 44, 37, 40, 44 2019-10-22
Svar på interpellation 2019/20:23 om den ökande arbetslösheten 2019/20:17 12, 17, 12, 17 2019-10-10
Svar på interpellationerna 2018/19:272 och 275 om skattebelastningen på privatbilismen 2019/20:9 5, 14, 5, 14 2019-09-24
Avskaffad särskild löneskatt för äldre 2018/19:93 97, 100, 102, 106, 108 2019-05-15
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2018/19:93 19 2019-05-15
Kommunala och regionala frågor 2018/19:80 28 2019-04-24
Minoritetsfrågor 2018/19:80 20 2019-04-24
Valfrågor 2018/19:80 26 2019-04-24
Inkomstskatt 2018/19:68 115, 121, 124 2019-03-27
Skatteförfarande och folkbokföring 2018/19:68 131 2019-03-27
Avskaffad skattereduktion för fackföreningsavgift 2018/19:64 41, 44, 46 2019-03-13
Frågestund 2018/19:53 117, 81, 98, 77, 81, 42, 60, 44, 34, 36, 52, 61, 102, 98, 102, 77, 52, 82, 61, 102, 72, 72, 34, 36, 82, 102, 60, 102, 112 2019-02-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 294, 296, 298 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jörgen Berglund

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.