Jörgen Johansson

Bio

Jörgen Mauritz Johansson, född 26 september 1947 i Arboga, död 13 juni 2010 i Arbogabygdens församling, Västmanlands län, var en svensk politiker (centerpartist) från Arboga i Västmanland. Han var riksdagsledamot 2002–2010. I riksdagen var han ledamot i skatteutskottet 2004–2010 och suppleant i bostadsutskottet och finansutskottet.Johansson gick med i Centerpartiet 1965 och var inom partiet ordförande i såväl Arboga kommunkrets som i det västmanländska distriktet under 19 år. Han hade en bakgrund som såväl kommunalråd som landstingsråd.
Jörgen Johansson växte upp dels i Arboga, dels i Västra Skedvi i nuvarande Köpings kommun. Efter byggnadsingenjörsexamen arbetade han inom bygg- och anläggningssektorn och slutade 1985 som avdelningschef och började som heltidspolitiker. Under 1970-talets andra hälft och fram till 1986 var han ordförande för Centerpartiet i Arboga och blev 1986 distriktsordförande under de kommande 19 åren. Han valdes in 1973 i kommunfullmäktige i Arboga kommun och Västmanlands läns landsting. Hans kommunala uppdrag var inriktade på teknik och ekonomi där hans ledamotskap i kommunstyrelsen och ordförandeskap i kommunens tekniska nämnd under 15 år varit mest framträdande. Inom landstinget blev han redan 1976 ledamot av dåvarande förvaltningsutskottet, sedermera landstingsstyrelsen, och var kvar i den rollen fram till 2002.
Johansson hade ett otal uppdrag i styrelser och nämnder inom den offentliga sektorn och dess företag samt inom landstingsförbundet. Där i dess styrelse och som ordförande i regionprogrammet under 1990-talets första hälft. Inom landstinget var Johansson en drivande politiker i samband med strukturomvandlingarna i vården på 1990-talet. Bland annat var han en av förgrundsfigurerna i skapandet av det västmanländska familjeläkarsystemet. Det innebar bland annat den största privatiseringen av svensk sjukvård vid den tidpunkten.
I riksdagen kretsade Johanssons inriktning kring finans- och skattefrågor. Han var talesperson för skattefrågor samt kommunalekonomiska frågor. Därutöver hade Johansson styrelseuppdrag i Boverket, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, Almi Västmanland, polisstyrelsen i Västmanlands län och Västmanlands lokaltrafik för att nämna några.
Johansson kompletterade under åren sin ingenjörsutbildning med vidareutbildning inom områdena miljö, juridik, genuskunskap och demokratifrågor. Han hade företag som sidoverksamhet.
Efter sitt frånfälle ersattes Johansson av Christer Eriksson som ny ordinarie ledamot i riksdagen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Jörgen Johansson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2531 (53.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1033 (21.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
263 (5.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
881 (18.7%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Jörgen röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Jörgen röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
RiksdagsledamotChrister Eriksson 2010-06-08 - 2010-06-13 Sjukledighet2010-06-082010-06-13
Riksdagsledamot2010-03-012010-06-07
RiksdagsledamotChrister Eriksson 2010-01-19 - 2010-02-28 Sjukledighet2010-01-192010-02-28
SuppleantFinansutskottet2006-10-242010-06-13
LedamotSkatteutskottet2006-10-102010-06-13
Riksdagsledamot2006-10-022010-01-18
LedamotSkatteutskottet2004-09-202006-10-02
SuppleantFinansutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantBostadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2009/10:250 om beskattning av föreningar protokoll 13 2010-03-23
Allmänna bidrag till kommuner protokoll 100, 20, 114, 40, 106, 125, 21, 45, 23, 31, 32, 42, 30, 42, 45, 26, 28, 33, 34, 34, 43, 102, 44, 50, 48, 37, 36, 25, 32, 98, 47, 35, 112, 46, 29, 127 2009-12-17
Svar på interpellation 2009/10:153 om förutsägbarheten för ekonomin i kommuner och landsting protokoll 47, 42 2009-12-15
Svar på interpellationerna 2009/10:63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 81, 83 och 103 om skillnad i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande protokoll 85, 101 2009-12-04
Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag protokoll 101, 97, 95, 91, 93, 99, 89 2009-12-02
Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor protokoll 60, 62, 64 2009-12-02
Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens redovisning av skatteuppskov protokoll 80, 78, 76 2009-11-24
Skatt, tull och exekution protokoll 62, 70, 72 2009-11-24
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2009 protokoll 146, 138, 134, 136, 144, 142, 140 2009-06-17
Riktlinjer för energipolitiken protokoll 168, 166, 164 2009-06-15
Utvecklingen inom den kommunala sektorn protokoll 142, 138, 140, 67, 27, 63, 62, 65 2009-06-12
Skattereduktion för reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av vissa bostäder protokoll 59, 61, 63 2009-05-13
Svar på interpellationerna 2008/09:365 och 373 om skattefusk, svartjobb och taxinäringen protokoll 97, 91 2009-04-21
Svar på interpellationerna 2008/09:378 och 380 om uttagsskatt på el från vindkraftverk protokoll 105, 108 2009-04-21
Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring protokoll 169 2009-03-26
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 144, 63, 61, 142, 59, 148, 65, 140, 146, 57 2009-03-18
Allmänna motioner om punktskatter, tullfrågor och införsel protokoll 172, 168, 164, 166, 170 2009-03-18
Kommunala frågor protokoll 101, 109, 105, 103, 107 2009-03-18
Svar på interpellation 2008/09:277 om åtgärder mot jobbkrisen protokoll 50, 44 2009-03-09
Särskild debatt om kommunernas ekonomi protokoll 18, 11, 4 2009-02-27
Svar på interpellation 2008/09:188 om pensionärernas ekonomiska situation protokoll 31, 38 2009-01-13
Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk protokoll 48 2008-12-10
Sänkt skatt på förvärvsinkomster och Sänkt skatt för pensionärer protokoll 31, 29, 25, 21, 33, 23, 27 2008-12-10
Svar på interpellation 2008/09:148 om hantering av avsiktsförklaring och avtal om Citybanans finansiering protokoll 68, 65 2008-12-02
Svar på interpellation 2008/09:149 om förseningar i tågtrafiken protokoll 83, 77 2008-12-02
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket protokoll 175, 12, 4, 10, 179, 177, 8, 6 2008-11-27
Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse protokoll 1 2008-11-26
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m. protokoll 20, 16, 18, 22, 14 2008-11-26
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 80, 82, 49, 86, 76, 64, 62, 84, 80, 78, 82, 90, 88, 71, 57, 66, 64, 74, 73, 66, 78 2008-11-19
En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m. protokoll 12 2008-10-22
Svar på interpellation 2008/09:17 om vapens roll i dagens samhälle protokoll 27, 29, 25 2008-10-21
Finansmarknad och statliga bolag protokoll 87, 85 2008-10-15
Regionalpolitik protokoll 316, 272, 299, 288, 274, 286, 297, 318 2008-10-15
Skatter protokoll 364, 362, 368, 358, 349, 366, 360, 356, 352, 354 2008-10-15
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter protokoll 74, 80, 86, 84, 76, 78, 82 2008-06-18
Svar på interpellation 2007/08:692 om kommuners upphandling av avfallshantering protokoll 10, 14 2008-06-13
Priset på biogas protokoll 103, 101 2008-06-12
Svar på interpellation 2007/08:626 om pensionärsskatten protokoll 110, 113 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:669 om modernisering av slussen i Södertälje protokoll 82, 78 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:718 om översvämningsrisk för bebyggelse i Mälardalen protokoll 198, 195 2008-06-02
Svar på interpellation 2007/08:449 om sunt förnuft i rovdjurspolitiken protokoll 63, 55 2008-05-13
Samordningsnummer och anmälan av dödfödd m.m. protokoll 16, 12, 14 2008-04-23
Allmänna motioner om alkohol och tobak protokoll 51, 47, 49 2008-04-09
Svar på interpellationerna 2007/08:402 och 441 om tullens framtid protokoll 118, 123 2008-03-25
Allmänna motioner om mervärdesskatt protokoll 79 2008-03-05
Allmänna motioner om taxering och skattebetalning protokoll 104, 102, 110, 108, 106 2008-03-05
Svar på interpellation 2007/08:333 om storregioner och demokratin protokoll 40, 44 2008-02-12
Reformerad beskattning av bostäder protokoll 73, 67, 75, 71, 97, 95, 69 2007-12-14
Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande protokoll 128, 130, 126 2007-12-14
Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008 protokoll 35, 39, 43, 37, 41 2007-12-14
Svar på interpellationerna 2007/08:154, 178 och 179 om biogasutbyggnaden protokoll 8, 4 2007-12-11
Ett förstärkt jobbskatteavdrag protokoll 38, 30, 36, 32, 34 2007-12-06
Svar på interpellation 2007/08:188 om åtgärder för att förhindra skattefusk och svartjobb protokoll 40, 44 2007-11-30
Respekten för skattesystemet protokoll 59 2007-11-29
Svar på interpellation 2007/08:127 om miljöaspekt i hamnstrukturen protokoll 33 2007-11-27
Svar på interpellationerna 2007/08:120 och 123 om skattemoral protokoll 59, 65 2007-11-23
Felaktigt utbetalda bidrag och skattefusk protokoll 38, 40 2007-11-15
Del 1: Arbete protokoll 6, 8 2007-10-18
Finans- och skattepolitik protokoll 396, 388, 390, 402, 404, 392, 398, 490, 488, 394, 440, 400, 442, 384, 386 2007-10-17
Svar på interpellation 2007/08:24 om slussen i Södertälje protokoll 77, 72 2007-10-16
(forts. från 14 §) Införande av trängselskatt i Stockholm (forts. SkU19) protokoll 134, 130, 132, 126, 136, 124, 128 2007-06-14
Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen protokoll 176 2007-05-30
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. protokoll 122, 130, 126, 124, 128 2007-05-30
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. protokoll 39 2007-05-30
Svar på interpellation 2006/07:482 om stopp för EU-bidrag till Nynäshamn protokoll 19, 24 2007-05-11
Svar på interpellation 2006/07:497 om vallöften inom sjukvården protokoll 37, 34 2007-05-11
Allmänna motioner om energiskatter m.m. protokoll 211, 203, 207, 209, 205 2007-04-18
(forts. från 12 §) Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. (forts. SkU10) protokoll 139, 143, 141 2007-03-14
Allmänna motioner om mervärdesskatt m.m. protokoll 200, 198, 196 2007-03-14
Svar på interpellation 2006/07:317 om Sveriges handlingsutrymme i EU:s skatteharmoniseringsprocess protokoll 40, 43 2007-03-02
Svar på interpellation 2006/07:319 om diskriminering av bostadssökande protokoll 10, 13 2007-03-02
Hälso- och sjukvård protokoll 27, 29 2007-01-24
Möjligheten att återkalla läkarlegitimation protokoll 45, 47 2007-01-18
Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor protokoll 121 2006-12-13
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. protokoll 95, 87, 91, 93, 89 2006-12-12
(forts. från 10 §) Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m. (forts. SkU1) protokoll 132, 130, 134, 138, 136 2006-12-07
Svar på interpellation 2006/07:69 om nedläggningen av Volvo Aero i Bromma protokoll 30, 26 2006-11-28
Rovdjurspolitiken protokoll 51, 53 2006-11-23
Svar på interpellation 2006/07:63 om förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla) protokoll 58, 61 2006-11-17
Bostadsfrågor och infrastruktur protokoll 372, 370, 368 2006-11-08
Effektivisering av myndigheter protokoll 54, 52 2006-10-26
Svar på interpellation 2006/07:21 om Citytunneln protokoll 110, 115 2006-10-24
Ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken protokoll 72, 74 2006-06-08
Beskattning av visst hushållsavfall som förbränns, m.m. protokoll 34, 36, 28 2006-06-02
Effektivare skattekontroll m.m. protokoll 5 2006-06-02
En kronofogdemyndighet i tiden protokoll 80 2006-06-02
Förenklade skatteregler med anledning av ny redovisningslagstiftning protokoll 12 2006-06-02
Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn protokoll 22 2006-06-02
Skatt på flygresor protokoll 57, 47, 59 2006-06-02
Ett regionalt förhöjt grundavdrag protokoll 6, 8, 4 2006-05-19
Justering i lagen om trängselskatt protokoll 44, 38, 42 2006-05-10
Motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning protokoll 169, 167, 150, 136, 152 2006-05-10
Allmänna vattentjänster protokoll 137, 139, 135 2006-04-20
Svar på interpellation 2005/06:282 om utbyggnad av E 18 mellan Sagån och Enköping protokoll 29, 31 2006-03-17
Ny vägtrafikskattelag, m.m. samt allmänna motioner om vägtrafikbeskattning protokoll 81 2006-03-08
Svar på interpellation 2005/06:249 om OPS-lösningar inom försvarsanknuten verksamhet i Arboga protokoll 28, 30, 26 2006-02-21
Framtida kommunala pensioner protokoll 42, 44 2006-02-09
Svar på interpellation 2005/06:209 om industrisatsning i Arboga protokoll 4, 6, 2 2006-02-07
Svar på interpellation 2005/06:193 om polisens verksamhet protokoll 44, 42, 46 2006-01-24
Folkbokföringens koppling till kyrkliga församlingar protokoll 135 2005-12-14
Reformerade beskattningsregler för ägare i fåmansföretag protokoll 107, 103, 105 2005-12-14
Vissa skattefrågor med anledning av ny aktiebolagslag, m.m. protokoll 93 2005-12-14
Momsbefrielse för idrottsföreningars lokaler protokoll 44, 42 2005-11-24
Vissa kommunalekonomiska frågor protokoll 151, 153, 149 2005-11-09
Fastighetsskatten protokoll 36, 38 2005-10-20
(forts. från 8 §) Kulturmiljövård (forts. KrU2) protokoll 69 2005-10-19
Svar på interpellation 2005/06:16 om fastighetsskatten protokoll 44 2005-10-18
Svar på interpellation 2005/06:25 om ändring av 28 § i jaktförordningen protokoll 10, 15 2005-10-18
Näringsliv protokoll 217, 219, 246, 244 2005-10-12
Ändringar i lagen om trängselskatt protokoll 117, 97, 99, 119, 91 2005-06-13
Planfrågor protokoll 155 2005-05-25
Svar på interpellation 2004/05:438 om fastighetstaxeringen protokoll 35, 32, 38 2005-05-24
Sparandedirektivet och kontrolluppgifter, m.m. snabbprotokoll 52 2005-05-18
Val av ledamot i skattenämnd, m.m. protokoll 89, 91, 87 2005-05-11
Översyn av fastighetstaxeringssystemet protokoll 58, 60 2005-04-21
Rikstrafiken protokoll 76 2005-04-07
Allmänna motioner om fastighets- och förmögenhetsbeskattning protokoll 109, 123, 125 2005-03-23
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. protokoll 66, 60, 114, 112, 110, 58, 132, 56, 134, 130, 68 2005-03-23
Motioner om energibeskattning m.m. protokoll 146 2005-03-23
Särskild debatt om Europeiska kommissionens arbetsprogram för 2005 och dess strategiska prioriteringar för perioden 2005-2009 protokoll 13, 20, 6 2005-03-18
Statliga fastighetsfrågor protokoll 99 2005-03-09
Byggfrågor protokoll 26, 9, 24 2005-03-03
Svar på interpellationerna 2004/05:397, 405 och 409 om skatterna och välfärden protokoll 44, 48 2005-03-01
Svar på interpellation 2004/05:325 om kommunernas bredbandssatsningar protokoll 78, 83, 73 2005-02-08
Svar på interpellation 2004/05:319 om rovdjurspolitik protokoll 120, 124, 115 2005-02-03
Svar på interpellation 2004/05:254 om polisens resurser protokoll 68, 71 2005-01-21
Svar på interpellationerna 2004/05:260 och 261 om kommunernas kontroll av EU:s jordbruksstöd protokoll 108, 110, 106 2005-01-21
Svar på interpellation 2004/05:245 om tågtrafiken längs Uven protokoll 36, 41 2005-01-18
Räntebeläggning av periodiseringsfonderna protokoll 12, 14, 10 2004-12-16
Slopad arvsskatt och gåvoskatt protokoll 62, 64, 52 2004-12-16
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 185 2004-12-15
Anslagen till Skatteverket, kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m. protokoll 24, 26, 5 2004-11-30
Offentlig upphandling protokoll 88, 85 2004-11-24
Svar på interpellation 2004/05:77 om uttjänta elektriska hushållsprodukter protokoll 12, 14, 16 2004-11-16
Svar på interpellation 2004/05:100 om bostadspolitikens mål protokoll 33, 39 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:95 om reglerna för kommunal verksamhet protokoll 123, 127, 125 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:89 om kommunikationsnätet i Mälardalen protokoll 26, 22 2004-11-09
God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting protokoll 79 2004-10-27
Utbetalning av EU-bidrag till jordbrukare protokoll 80, 82 2004-10-21
Kommunal medverkan vid statlig trängselskatt protokoll 126, 128, 120 2004-10-20
Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus protokoll 94, 80, 96 2004-10-20
Bostadspolitik och kommuner protokoll 96, 81, 254, 100, 98, 79, 239, 92, 121, 256, 94, 119, 237 2004-10-15
Rättsfrågor protokoll 84, 82 2004-10-14
Regionalpolitik och infrastruktur protokoll 235, 233 2004-10-13
Svar på interpellationerna 2004/05:6, 7, 8, 9 och 10 om stopplagen protokoll 15 2004-10-12
Tilläggsbudget 1 för 2004 protokoll 5, 31, 15, 29, 17 2004-06-17
Årsredovisning för staten 2003 protokoll 45 2004-06-17
Förstärkt skydd för försäkringstagare i livförsäkringsbolag protokoll 48 2004-05-28
Svar på interpellation 2003/04:340 om vikten av lagföring för brott protokoll 66 2004-05-19
Svar på interpellation 2003/04:441 om militariserad polis protokoll 75, 78, 72 2004-05-19
Kommunernas ekonomi protokoll 32, 30 2004-05-13
Reformerade regler för bank- och finansieringsrörelse protokoll 149 2004-05-12
Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2003 protokoll 84, 82, 72 2004-05-05
Riksdagens revisorers förslag angående upphandling vid Sveriges riksbank protokoll 102 2004-05-05
Svar på interpellation 2003/04:422 om vägnätet på landsbygden protokoll 21, 17, 19 2004-04-23
Skyddsjakt på rovdjur m.m. protokoll 30 2004-04-21
Tillväxt protokoll 77, 75 2004-04-15
Åldersdiskriminering protokoll 48, 50 2004-03-25
En oberoende riksbank protokoll 12, 10 2004-03-04
Fastighetsrättsliga frågor m.m. protokoll 216 2004-03-04
En ny lag om investeringsfonder protokoll 73, 75, 77 2004-02-18
Svar på interpellation 2003/04:237 om rätt signaler om rättssäkerhet protokoll 101, 98 2004-01-29
Svar på interpellation 2003/04:211 om regler för förvärvsarbete efter 65 års ålder protokoll 118, 116 2004-01-27
Svar på interpellation 2003/04:219 om lodjursjakt utanför renskötselområdena protokoll 131, 134, 129 2004-01-20
Avgiften till Europeiska gemenskapen protokoll 74 2003-12-18
Svar på interpellation 2003/04:152 om polisens användande av vapen protokoll 59, 56 2003-12-12
(forts. från 6 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 142 2003-12-03
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2003 protokoll 78 2003-11-19
Svar på interpellation 2003/04:71 om lika förutsättningar i hela landet protokoll 28, 31 2003-11-18
AP-fondernas verksamhet 2002 protokoll 95, 93, 87 2003-11-13
Utjämning av vissa kostnader för stöd och service till funktionshindrade protokoll 113, 115, 124, 101, 122 2003-11-13
Arkeologi på uppdrag protokoll 76 2003-10-22
Hälso- och sjukvård, sociala frågor och ohälsa protokoll 268 2003-10-16
Regelförenklingar för småföretag protokoll 61, 59 2003-10-02
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken snabbprotokoll 70, 139, 68, 72, 141, 74, 137, 143, 145 2003-06-12
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2003 snabbprotokoll 113 2003-06-11
Utvecklingen inom den kommunala sek- torn snabbprotokoll 53, 68, 70, 51, 45, 77 2003-06-11
Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 1998-2002 snabbprotokoll 126 2003-06-11
Svar på interpellation 2002/03:364 om landstingens situations snabbprotokoll 29, 25 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:388 om folk- styrets utveckling snabbprotokoll 49, 51 2003-06-02
Svar på interpellation 2002/03:328 om de förtroendevaldas roll i samband med strejker snabbprotokoll 181, 177, 179 2003-05-26
Svar på interpellation 2002/03:281 om näringsidkare som utsätts för brott snabbprotokoll 20, 17 2003-05-12
Styrning av försvarets fastigheter och an- läggningar snabbprotokoll 106, 96, 108 2003-04-03
Transportpolitik snabbprotokoll 27, 29, 31, 25, 23 2003-03-27
Svar på interpellation 2002/03:209 om jäm- ställda löner inom offentlig sektor snabbprotokoll 49, 46, 42 2003-03-14
Planfrågor m.m. snabbprotokoll 159, 157, 161 2003-03-12
Jakt och viltvård snabbprotokoll 143 2003-03-06
Svar på interpellation 2002/03:159 om eko- nomin i kommuner och landsting snabbprotokoll 73, 71, 75 2003-02-20
Frågestund snabbprotokoll 85, 64, 62, 83 2003-02-13
Svar på interpellation 2002/03:136 om an- mälningsskyldighet för läkare snabbprotokoll 17 2003-02-04
Svar på interpellation 2002/03:105 om rån- drabbade näringsidkare snabbprotokoll 70, 68 2003-01-31
Svar på interpellation 2002/03:85 om säd som värmekälla i bostäder snabbprotokoll 34, 31 2003-01-21
Statsskuldsräntor m.m. snabbprotokoll 50 2002-12-20
AP-fondernas verksamhet år 2001 snabbprotokoll 21 2002-12-13
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande snabbprotokoll 69, 94, 92, 96 2002-12-13
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 31, 4, 50, 65, 48, 33, 67 2002-12-04
Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen snabbprotokoll 31 2002-11-07
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 308, 306 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Jörgen Johansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.