Josef Fransson

Bio

Terry Josef Natanael Fransson, född 25 september 1978 i Frösve församling i Skaraborgs län, är en svensk politiker (sverigedemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Jämtlands läns valkrets sedan 2022 (dessförinnan invald för Malmö kommuns valkrets (2010–2014), Uppsala läns valkrets (2014–2018) respektive Västra Götalands läns östra valkrets (2018–2022)).
Artikeln innehåller material från wikipedia Josef Fransson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
892 (27.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
560 (17.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
307 (9.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1454 (45.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Josef röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Josef röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2023-05-132026-09-21
RiksdagsledamotAnette Rangdag 2023-04-26 - 2023-05-12 Sjukledighet2023-04-262023-05-12
RiksdagsledamotAnette Rangdag 2023-04-10 - 2023-04-25 Föräldraledighet2023-04-102023-04-25
RiksdagsledamotAnette Rangdag 2023-04-10 - 2023-05-12 Föräldraledighet2023-04-102023-05-12
LedamotNäringsutskottet2022-12-212026-09-21
Riksdagsledamot2022-12-132023-04-09
Riksdagsledamot2022-11-132026-09-21
RiksdagsledamotFöräldraledighet2022-11-122022-11-12
RiksdagsledamotAnette Rangdag 2022-11-12 - 2022-12-12 Föräldraledighet2022-11-122022-12-12
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantFinansutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-10-042023-03-23
SuppleantNäringsutskottet2022-10-042022-12-21
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262022-11-11
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2019-06-182022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-10-04
SuppleantRiksbanksfullmäktige2018-10-092022-10-09
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022019-06-18
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022019-06-19
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotNäringsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantNäringsutskottet2012-01-252014-09-29
SuppleantTrafikutskottet2010-11-262013-02-21
SuppleantKulturutskottet2010-10-122013-02-21
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Immaterialrätt 2021/22:135 15, 15 2022-06-21
Svar på interpellation 2021/22:516 om tillsättning av myndighetschefer och medel till ABF 2021/22:128 186, 188, 190, 186, 188, 190 2022-06-10
Svar på interpellation 2021/22:517 om nätjättarnas valpåverkan 2021/22:128 194, 196, 198, 194, 196, 198 2022-06-10
Handelspolitik 2021/22:107 91, 91, 7 2022-05-04
En förenklingspolitik för stärkt konkurrenskraft, tillväxt och innovationsförmåga 2021/22:83 3, 3, 5, 5, 8, 8 2022-03-17
Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor 2021/22:59 125, 133, 125, 133 2022-01-26
Tidsfrister och kontaktpunkt för att främja tillförsel av förnybar energi 2020/21:142 107, 107 2021-06-16
Stärkt skydd för geografiska beteckningar och tydligare regler vid registrering av varumärken och företagsnamn i ond tro 2020/21:132 81, 81 2021-06-02
Svar på interpellation 2020/21:392 om digitalisering och yttrandefrihet 2020/21:81 29, 31, 33, 29, 31, 33 2021-02-12
Konkurrensverkets befogenheter 2020/21:71 73, 73 2021-01-27
Skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång 2019/20:135 21, 23, 25, 21, 23, 25 2020-06-09
Aktuell debatt om kapacitetsbrist i elsystemet 2018/19:105 101, 103, 105, 57, 68, 70, 136, 138, 101, 103, 105, 136, 138, 57, 68, 70 2019-06-14
En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri 2017/18:121 2, 6, 8 2018-05-29
Förstärkt följerätt 2017/18:112 39 2018-05-16
Mineralpolitik 2017/18:76 98, 12, 21, 6 2018-02-28
Svar på interpellation 2017/18:218 om statliga institutioner och fake news 2017/18:55 38, 40, 42 2018-01-16
Näringsliv 2017/18:47 28, 30, 32, 35, 37, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 148, 150, 44, 46, 48, 51, 53, 60, 62 2017-12-11
Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen 2017/18:23 53, 55, 57 2017-10-25
Frågestund 2017/18:8 69, 71, 95, 97, 39, 41, 73, 28, 30, 100, 100, 73, 66, 66, 77, 79, 43, 45 2017-09-21
Staten och kapitalet - struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt 2015/16:120 216, 229, 231 2016-06-15
Aktuell debatt om förutsättningar för fler snabbväxande företag i Sverige 2015/16:106 4, 12, 20 2016-05-17
Regional tillväxtpolitik 2015/16:95 44, 46, 48, 54, 56 2016-04-20
Näringspolitik 2015/16:87 67, 69, 71, 98, 100, 2, 4, 6, 32, 34, 7, 85, 87, 89 2016-04-06
Politik för hållbart företagande 2015/16:85 53 2016-03-23
(forts. från § 7) Svar på interpellation 2014/15:519 om kärnkraftens förutsättningar 2014/15:93 39, 42 2015-04-28
Aktuell debatt om företagsklimatet för forskningsintensiva företag 2014/15:80 4, 12, 20 2015-03-27
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 260, 262, 264, 266, 268, 287, 289, 309, 311, 342, 344, 248, 250, 252, 254, 256, 258 2014-11-11
En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster snabbprotokoll 144 2014-06-18
Svenska miljömål snabbprotokoll 201, 177, 203 2014-06-18
Klimatpolitik snabbprotokoll 91, 87, 100, 113, 83, 111, 89, 85, 98, 79, 81 2014-06-09
Aktuell debatt: FN:s klimatpanels senaste vetenskapliga rapport snabbprotokoll 23, 7, 15 2014-06-05
Konkurrensvillkoren för svensk grisnäring snabbprotokoll 44, 42 2014-06-05
(forts. från 20 §) Landsbygdspolitik (forts. MJU17) snabbprotokoll 120, 116, 118 2014-06-04
Landsbygdspolitik snabbprotokoll 95 2014-06-04
Djurskydd snabbprotokoll 42, 75, 71, 73 2014-03-26
På väg mot en giftfri vardag snabbprotokoll 11 2014-03-26
Fiskeripolitik snabbprotokoll 24 2014-03-05
Skogspolitik snabbprotokoll 240, 246, 242, 244, 248 2014-02-19
Ändringar i djurskyddslagen snabbprotokoll 207, 188, 205 2014-02-19
Vattenvård snabbprotokoll 147 2014-02-05
Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 60, 232, 234, 62, 64, 236 2013-12-12
Areella näringar, landsbygd och livsmedel snabbprotokoll 162, 101, 160, 103, 272, 99, 149 2013-12-12
En hållbar rovdjurspolitik snabbprotokoll 179, 181, 177 2013-12-05
Sambandet mellan invandring och export snabbprotokoll 53, 55 2013-11-28
Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen snabbprotokoll 58, 56, 64, 60, 52, 62, 54 2013-11-06
Finansieringen av Landsbygdsprogrammet protokoll 12, 10 2013-09-26
Naturvård och biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 122 2013-04-10
Klimatpolitik m.m. snabbprotokoll 31, 65, 67, 69 2013-03-20
Avfall och kretslopp snabbprotokoll 3, 111, 96, 106, 109 2013-03-13
Landsbygdspolitik m.m. snabbprotokoll 60, 51, 42, 40, 58, 44 2013-03-13
Livsmedelspolitik snabbprotokoll 40, 60, 42, 16, 18 2013-03-13
Svar på interpellation 2012/13:267 om vindkraft i Hanöbukten snabbprotokoll 112, 109, 107 2013-03-12
Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem snabbprotokoll 46, 44, 48 2013-02-20
Aktuell debatt: Klimatförändringens omfattning och effekter snabbprotokoll 23, 7, 15 2013-01-29
(forts. från 7 §) Energi (forts. NU3) snabbprotokoll 133, 131 2012-12-18
Energi snabbprotokoll 66, 68, 53, 57, 55, 59, 51 2012-12-18
Svar på interpellation 2012/13:28 om analfabetiska invandrare snabbprotokoll 23, 25, 27 2012-11-16
Svar på interpellation 2012/13:91 om Matlandet Sverige snabbprotokoll 18, 20, 16 2012-11-15
Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket protokoll 110 2012-06-19
Djurskydd och djur som används för vetenskapliga ändamål protokoll 138, 130, 136, 132, 140, 142, 134 2012-06-13
(forts. från 4 §) Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid (forts. MJU25) protokoll 109, 107, 118, 116 2012-06-07
Klimatpolitik och geologisk lagring av koldioxid protokoll 26, 28, 5, 9, 3, 11, 7 2012-06-07
Kemikaliekontroll protokoll 73 2012-05-02
Naturvård och biologisk mångfald protokoll 71 2012-04-25
Handelspolitiska frågor protokoll 131 2012-03-22
Övergripande miljöfrågor m.m. protokoll 62, 88, 86, 64, 3, 60 2012-03-21
Religiösa slaktmetoder protokoll 34, 32 2012-02-16
Havsmiljö m.m. protokoll 107 2012-01-25
Allmän miljö- och naturvård m.m. protokoll 65, 61, 63 2011-12-19
Miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster protokoll 18, 12, 20 2011-06-16
Livsmedelskontroll snabbprotokoll 226, 224, 222, 84 2011-03-16
Jakt och viltvård snabbprotokoll 26, 22, 92, 24, 122 2011-02-09
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård snabbprotokoll 166, 164, 162 2010-12-15
Åtgärder för levande hav snabbprotokoll 111, 109 2010-12-01

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Josef Fransson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.