Josefin Brink

Bio

Sara Josefin Brink, född 11 november 1969 i Alingsås, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2006–2014, invald för Stockholms läns valkrets (2006–2010) respektive Stockholms kommuns valkrets (2010–2014). Hon valdes in i Vänsterpartiets partistyrelse år 2008.
I riksdagen var hon ledamot i arbetsmarknadsutskottet 2006–2014 och suppleant i riksdagens valberedning 2006–2010.Hon har tidigare varit chefredaktör för den feministiska tidskriften Bang och arbetat på myndigheten Jämställdhetsombudsmannen. Josefin Brink är kolumnist i Flamman.
I juni 2008 berättade Brink i en intervju i Expressen att hon i mitten av 1990-talet arbetade en period på en stripteaseklubb i Göteborg, men att hon kände motvilja mot verksamheten och slutade efter fyra månader. Brink har också spelat saxofon i bandet Vagina Grande, tillsammans med bland andra Lo Kauppi och Mia Engberg.
Brink har ett tidigare äktenskap bakom sig, men är sedan 10 juni 2011 omgift med Åsa Brunius.
Artikeln innehåller material från wikipedia Josefin Brink, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
506 (13.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2033 (54.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
643 (17.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
523 (14.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Josefin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Josefin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
RiksdagsledamotAli Esbati 2013-11-14 - 2014-09-29 Sjukledighet2013-11-142014-09-29
Riksdagsledamot2013-05-012013-11-13
RiksdagsledamotAli Esbati 2013-02-13 - 2013-04-30 Sjukledighet2013-02-132013-04-30
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042013-02-12
LedamotArbetsmarknadsutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m. snabbprotokoll 93, 76, 80, 78, 91 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:427 om utstationerad arbetskraft och snedvriden konkurrens på svensk arbetsmarknad snabbprotokoll 75, 78, 81 2013-06-11
Slutredovisning av regeringens särskilda jämställdhetssatsning 2007-2010, m.m. snabbprotokoll 24 2013-06-05
Anmälningsskyldighet vid utstationering snabbprotokoll 133, 135, 137, 147, 145 2013-05-16
Svar på interpellation 2012/13:94 om missbruk av bemanningsföretag snabbprotokoll 51, 48 2012-11-27
(forts. från 11 §) Lag om uthyrning av arbetstagare m.m. (forts. AU5) snabbprotokoll 121, 117, 119 2012-11-22
Svar på interpellation 2012/13:58 om exploatering av migrantarbetare snabbprotokoll 23, 29, 26 2012-11-15
Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster m.m. protokoll 248, 246, 260, 258, 244 2012-06-13
Frågor om ledighet och anställningsformer protokoll 59, 46, 61, 48, 50 2012-05-30
Arbetslösheten protokoll 48, 46 2012-05-24
Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering, m.m. protokoll 6, 8, 4 2012-05-24
Svar på interpellation 2011/12:279 om egenintresse i regeringens välfärdsutvecklingsråd protokoll 70, 68, 72 2012-04-10
Den svenska vapenexporten protokoll 42, 44 2012-03-29
Vissa arbetsrättsliga frågor protokoll 162, 160, 174, 150, 176 2012-03-28
Jämställdhetspolitikens inriktning 2011-2014 protokoll 10, 23, 12, 4, 25 2012-03-14
(forts. från 5 §) Arbetsmiljö (forts. AU5) protokoll 90, 100, 92, 102 2012-02-16
Arbetsmiljö protokoll 24, 22, 7, 3, 5 2012-02-16
Svar på interpellation 2011/12:177 om åtgärder mot butiksrån protokoll 49, 53, 45 2012-01-31
Aktuell debatt: Den ökande arbetslösheten protokoll 95, 87, 79 2012-01-25
(forts. från 7 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) protokoll 118, 116, 139, 141 2011-12-14
Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation protokoll 31 2011-11-30
Svar på interpellation 2011/12:44 om utanförskapet och utförsäkringarna protokoll 21, 15 2011-11-08
Svar på interpellation 2011/12:59 om fusk och exploatering av arbetskraft på biltvättar protokoll 28, 32, 36 2011-11-08
Kostnaden för försörjningsstöd snabbprotokoll 28, 26 2011-10-13
Arbetsrätt protokoll 160, 156, 158 2011-06-15
(forts. från 7 §) Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin (forts. AU11) snabbprotokoll 111 2011-06-09
Svar på interpellation 2010/11:353 om utdrag ur belastningsregistret för arbetssökande snabbprotokoll 59, 61, 63 2011-06-07
Arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 74, 143, 78, 85, 87, 162, 76, 82, 80, 177, 145, 147, 175, 164 2011-06-01
Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m. snabbprotokoll 4, 2, 6 2011-05-18
Ändringar i registerlagarna för Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen snabbprotokoll 96 2011-05-11
Ny lag om europeiska företagsråd snabbprotokoll 19, 36, 25, 27, 38 2011-04-14
Jämställdhet snabbprotokoll 127, 129, 138, 140, 131 2011-04-07
Svar på interpellation 2010/11:256 om barnomsorg snabbprotokoll 4, 2, 6 2011-03-18
Aktuell debatt: Arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 8, 16, 24 2011-03-11
Svar på interpellation 2010/11:214 om otrygga visstidsanställningar snabbprotokoll 74, 69, 71 2011-03-11
(forts. från 15 §) En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015 (forts. AU3) snabbprotokoll 121, 125, 117, 119, 123 2011-03-09
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten snabbprotokoll 91, 89, 93 2011-02-16
Svar på interpellation 2010/11:146 om dolda olyckor på praktikplatser snabbprotokoll 31, 36, 33 2011-01-28
Svar på interpellation 2010/11:123 om Diskrimineringsombudsmannens jämställdhetspolitiska uppdrag snabbprotokoll 79, 77, 81 2011-01-18
Svar på interpellation 2010/11:46 om samordning av förtida pensionsuttag och arbetslöshetsersättning snabbprotokoll 25, 28, 22 2010-11-26
Svar på interpellation 2010/11:10 om löne- och arbetsvillkor för utländska bärplockare snabbprotokoll 65, 68, 71 2010-10-26
Aktuell debatt: Arbetslösheten snabbprotokoll 41, 48, 34 2010-06-09
Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen snabbprotokoll 20, 11, 2, 9, 18 2010-05-06
En jämställd arbetsmarknad - regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet protokoll 139, 141, 132 2010-03-11
(forts. från 5 §) Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor (forts. AU5) protokoll 88, 90 2010-03-04
(forts. från 7 §) Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor (forts. AU5) protokoll 108, 122, 106, 120 2010-03-04
Åtgärder med anledning av Lavaldomen och andra arbetsrättsliga frågor protokoll 21, 6, 8, 19, 3 2010-03-04
Svar på interpellation 2009/10:198 om bemanningsföretag protokoll 21, 24, 18 2010-02-05
En förenklad semesterlag, m.m. protokoll 12, 3, 10 2009-11-25
Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 86, 88, 83 2009-11-24
Bonuslönesystem för läkare protokoll 62, 64 2009-06-11
Svar på interpellation 2008/09:425 om regeringen och arbetslösheten protokoll 50, 54, 59 2009-04-27
Arbetsmarknad och arbetsliv protokoll 92, 65, 54, 90, 186, 84, 67, 183, 101, 165, 167, 147, 99, 185, 46, 92, 158, 80, 139, 52, 109, 165, 167, 146, 78, 148, 134, 107, 156, 149, 131, 136, 188 2008-12-17
Meddelande om inställd votering protokoll 117, 119 2008-12-17
Integration och jämställdhet protokoll 50 2008-12-11
Svar på interpellation 2008/09:130 om diskriminering av lesbiska par vid assisterad befruktning protokoll 103, 97, 100 2008-12-09
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 198, 179, 196, 175, 177 2008-11-20
Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister protokoll 111 2008-11-13
Aktuell debatt: Det ökande antalet varsel på arbetsmarknaden protokoll 14, 7 2008-11-12
Nya regler om rätt till ledighet från anställning protokoll 2 2008-06-12
(forts. från 10 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 92, 94 2008-05-22
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 107, 105 2008-05-22
Ett starkare skydd mot diskriminering protokoll 11, 4, 13 2008-05-22
Prövningstillstånd i Arbetsdomstolen m.m. protokoll 196 2008-05-15
Svar på interpellationerna 2007/08:624, 560, 561, 562, 563 och 582 om frågor med anledning av Laval- och Rüffertmålen protokoll 9, 23 2008-05-13
Aktuell debatt: De fackliga rättigheterna i EU protokoll 15, 8 2008-05-12
Svenska kollektivavtal och Lissabonfördraget protokoll 57 2008-04-10
Svar på interpellation 2007/08:453 om social dumpning och EG-domstolen protokoll 107, 113, 110 2008-03-14
Svar på interpellation 2007/08:306 om effekten av arbetsmarknadsutbildning protokoll 69, 75, 72 2008-01-29
Svar på interpellation 2007/08:293 om insatser för att motverka prostitution protokoll 31, 35, 33 2008-01-18
Särskild debatt om den svenska modellens framtid på svensk arbetsmarknad protokoll 20, 13, 6 2008-01-18
Svar på interpellationerna 2007/08:228 och 237 om svensk arbetslivsforskning efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet protokoll 53, 41, 47 2007-12-18
En jobbgaranti för ungdomar protokoll 92, 97, 111, 109, 95 2007-10-31
Del 1: Arbete protokoll 33, 35, 18, 16, 14 2007-10-18
(forts. från 7 §) Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning (forts. AU14) protokoll 98, 96 2007-05-31
Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning protokoll 21, 6, 8, 3, 19 2007-05-31
Ytterligare reformer inom arbetsmarknadspolitiken protokoll 24, 22, 12, 10, 3 2007-05-30
Svar på interpellation 2006/07:510 om situationen för deltidsarbetslösa protokoll 22, 24, 26 2007-05-29
Svar på interpellation 2006/07:458 om medlemsras i a-kassorna protokoll 53, 55, 58 2007-04-20
Svar på interpellation 2006/07:352 om ökande inkomstskillnader mellan kvinnor och män protokoll 63, 59, 61 2007-04-10
Offentlig upphandling protokoll 41, 50, 48 2007-02-28
Svar på interpellationerna 2006/07:279 och 302 om plusjobb för personer över 60 år protokoll 73, 65, 69 2007-02-27
Aktuell debatt: A-kassan protokoll 10, 3, 17, 1 2007-02-15
Svar på interpellationerna 2006/07:129 och 137 om abort för utländska kvinnor protokoll 51, 54, 58 2007-01-16
Arbetsmarknad och Arbetsliv (förnyad behandling) protokoll 68 2006-12-21
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling) protokoll 64 2006-12-21
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen protokoll 32, 3, 54, 105, 116, 45, 85, 14, 47, 34, 114, 92, 16, 56, 107, 94 2006-12-20
Särskild debatt om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 20, 13, 6 2006-11-10
Svar på interpellation 2006/07:10 om kvinnors löner och inkomster protokoll 142, 140, 138 2006-10-24
Svar på interpellation 2006/07:5 om Rikskvinnocentrum protokoll 169, 166, 172 2006-10-24
Svar på interpellation 2006/07:6 om föräldraförsäkringen och jämställdheten mellan kvinnor och män protokoll 135, 131, 133 2006-10-24
Svar på interpellation 2006/07:7 om den borgerliga integrationspolitikens omfattning protokoll 174 2006-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Josefin Brink

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.