Julia Kronlid

Bio

Julia Maria Kronlid, född Dolk 16 juli 1980 i Bäckseda församling i Jönköpings län, är en svensk socialpedagog och politiker (sverigedemokrat). Hon är riksdagsledamot sedan 2010, invald för Stockholms läns valkrets (sedan 2014, dessförinnan invald för Skåne läns södra valkrets). Hon är sedan 2013 ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse. Vid partiets landsdagar (partikongress) 2015 valdes hon till vice partiordförande. Kronlid är sedan september 2022 riksdagens andra vice talman.
Artikeln innehåller material från wikipedia Julia Kronlid, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
954 (29.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
592 (18.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
314 (9.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1353 (42.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Julia röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Julia röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Andre vice ordförandeKrigsdelegationen2022-12-082026-10-11
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-12-08
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
Andre vice talman2022-09-262026-09-21
Andre vice gruppledareSverigedemokraterna2022-01-012022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-092019-06-10
SuppleantUtrikesutskottet2018-10-092020-09-03
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022022-09-26
LedamotUtrikesnämnden2018-10-022021-12-02
ErsättareRiksdagsstyrelsen2018-10-022022-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2018-04-102018-09-24
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2017-11-142018-09-24
Riksdagsledamot2017-05-152018-09-24
RiksdagsledamotHeidi Karlsson 2017-03-21 - 2017-05-14 Föräldraledighet2017-03-212017-05-14
Riksdagsledamot2017-03-192017-03-20
RiksdagsledamotCrister Spets 2016-06-14 - 2016-07-28, Heidi Karlsson 2016-07-29 - 2017-03-18 Föräldraledighet2016-06-142017-03-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
LedamotEuroparådets svenska delegation2014-11-012016-04-05
SuppleantEU-nämnden2014-10-142018-10-02
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
LedamotUtrikesutskottet2014-10-072016-09-27
LedamotUtrikesnämnden2014-10-072018-10-02
Riksdagsledamot2014-09-292016-06-13
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-04-152014-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2013-11-262013-12-17
Riksdagsledamot2013-09-252014-09-29
RiksdagsledamotOlle Larsson 2013-03-11 - 2013-09-24 Föräldraledighet2013-03-112013-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2012-11-272012-12-19
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
LedamotUtrikesutskottet2011-04-212014-09-29
Riksdagsledamot2011-04-182013-03-10
LedamotUtrikesutskottet2010-10-122010-11-25
RiksdagsledamotStellan Bojerud 2010-10-12 - 2011-04-17 Föräldraledighet2010-10-122011-04-17
Riksdagsledamot2010-10-042010-10-11

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Borttagande av regler för tillgodoräknande av försäkringstid 2021/22:133 59, 61, 63, 59, 61, 63 2022-06-17
Sjukersättning till äldre i förvärvsarbetande ålder 2021/22:133 52, 52 2022-06-17
Ett bättre premiepensionssystem 2021/22:120 83, 85, 87, 83, 85, 87 2022-05-30
Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system 2021/22:120 91, 93, 95, 98, 100, 91, 93, 95, 98, 100 2022-05-30
Ekonomisk familjepolitik 2021/22:108 115, 24, 24, 115 2022-05-05
Pensioner 2021/22:71 101, 37, 23, 28, 30, 35, 86, 37, 89, 91, 99, 101, 30, 23, 30, 28, 30, 35, 37, 86, 23, 89, 91, 28, 30, 99, 35 2022-02-23
Socialavgifter 2021/22:71 73, 76, 78, 119, 122, 124, 73, 127, 129, 76, 78, 119, 122, 124, 127, 129 2022-02-23
Svar på interpellation 2021/22:332 om sjukförsäkringens brister för personer med psykisk ohälsa 2021/22:69 38, 40, 42, 38, 40, 42 2022-02-18
Riksrevisionens rapport om Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning 2021/22:68 22, 22 2022-02-17
Ekonomisk trygghet för familjer och barn 2021/22:44 87, 89, 91, 39, 45, 47, 87, 89, 91, 87, 89, 91 2021-12-13
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2021/22:44 73, 75, 77, 73, 75, 77, 73, 75, 77 2021-12-13
Angiven yrkesgrupp - åtgärder för en begriplig sjukförsäkring 2021/22:22 20, 20 2021-10-27
Ytterligare förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning eller utveckling 2020/21:123 97, 97 2021-05-19
(forts. från § 6) Socialförsäkringsfrågor (forts. SfU21) 2020/21:112 87, 89, 87, 89 2021-04-22
Förlängning av reglerna om förebyggande sjukpenning för riskgrupper 2020/21:112 3, 3 2021-04-22
Socialförsäkringsfrågor 2020/21:112 20, 22, 7, 9, 11, 20, 22, 2, 2, 22, 24, 3, 5, 7, 10, 12, 2, 3, 5, 7, 3, 10, 5, 12, 7, 10, 12, 7, 9, 11 2021-04-22
Frågestund 2020/21:104 83, 85, 83, 66, 85, 68, 71, 57, 73, 59, 64, 30, 76, 32, 87, 78, 71, 76, 78, 59, 61, 64, 32, 66, 34, 27, 30, 29, 32, 56, 88, 98, 56, 88, 64, 81, 83, 6, 8, 39, 41, 71, 59, 61, 64, 87, 98 2021-04-08
(forts. från § 7) Svar på interpellation 2020/21:469 om sjukförsäkringen, samverkansproblem och SGI 2020/21:92 121, 121 2021-03-11
Svar på interpellation 2020/21:467 om stärkta pensionsavsättningar 2020/21:92 25, 27, 29, 25, 27, 29 2021-03-11
Svar på interpellation 2020/21:469 om sjukförsäkringen, samverkansproblem och SGI 2020/21:92 32, 34, 32, 34 2021-03-11
Extra ändringsbudget för 2021 - Vissa ändrade regler inom sjukförsäkringen 2020/21:87 63, 66, 68, 71, 73, 80, 82, 63, 66, 68, 71, 73, 80, 82 2021-03-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängd rätt till ersättning för riskgrupper med anledning av coronaviruset 2020/21:33 12, 12 2020-11-11
Migration och asylpolitik, Anhöriginvandring och Arbetskraftsinvandring 2019/20:114 35, 35 2020-04-29
Stöd till personer med funktionsnedsättning 2019/20:114 23, 23 2020-04-29
Riksrevisionens rapport om jämställd sjukfrånvaro 2019/20:77 82, 89, 91, 82, 89, 91 2020-02-19
Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning 2019/20:53 39, 55, 57, 93, 95, 97, 110, 112, 132, 134, 141, 143, 2, 5, 7, 68, 70, 39, 68, 93, 70, 102, 93, 95, 104, 95, 97, 106, 97, 55, 108, 57, 68, 110, 70, 110, 110, 112, 112, 102, 104, 106, 108, 132, 110, 132, 134, 102, 134, 104, 106, 141, 108, 141, 143, 110, 143 2019-12-17
Svar på interpellation 2019/20:90 om en humanare sjukförsäkring 2019/20:33 32, 35, 38, 32, 35, 38 2019-11-15
Riksrevisionens rapporter om bedömningen av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa och försäkringsmedicinskt beslutsstöd 2018/19:60 61 2019-03-06
Riksrevisionens rapport om att nekas sjukersättning och aktivitetsersättning 2018/19:22 44, 52, 54 2018-11-28
Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå 2018/19:19 81, 83, 85 2018-11-21
Politiken för global utveckling (PGU) 2017/18:133 39 2018-06-15
Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter 2017/18:131 130 2018-06-13
Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem 2017/18:123 1 2018-05-31
Lag om försäkringsmedicinska utredningar 2017/18:123 24 2018-05-31
Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd 2017/18:122 3 2018-05-30
Karensavdrag - en mer rättvis självrisk 2017/18:117 52 2018-05-23
Svar på interpellation 2017/18:421 om biståndet till palestinska myndigheten 2017/18:90 2, 5, 8 2018-03-23
Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget 2017/18:68 72, 74, 76 2018-02-07
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar 2017/18:23 7 2017-10-25
(forts. från § 12) Europarådet (forts. UU13) 2015/16:116 125, 127 2016-06-09
Mellanöstern och Nordafrika 2015/16:103 2, 4, 6, 9, 11, 20, 22 2016-05-11
(forts. från § 6) Fri- och rättigheter (forts. KU15) 2015/16:88 118, 120, 122 2016-04-07
Statsministerns frågestund 2015/16:78 59, 49, 65, 49 2016-03-10
Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer 2015/16:33 103 2015-11-25
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014 2014/15:105 167 2015-05-28
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik 2014/15:100 50, 52, 54, 57, 59, 62, 64, 67, 69 2015-05-20
(forts. från § 9) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU7) 2014/15:83 110, 112, 114, 116, 118, 120 2015-04-09
Utrikespolitisk debatt 2014/15:58 76, 78, 72, 89, 91, 98, 100, 10, 70, 10, 70, 7, 9, 5, 28, 30, 157, 40, 46, 48, 18, 5, 90, 92, 68, 18, 10, 18, 5, 7, 9, 28, 30, 40, 42, 44, 158, 46, 48, 54, 56 2015-02-11
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 2, 4, 6, 8, 10, 24, 26, 70, 72, 77, 79, 83, 85 2014-11-12
(forts. från 12 §) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UFöU2) snabbprotokoll 134, 132, 128, 126 2014-06-12
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali snabbprotokoll 55 2014-06-12
(forts. från 17 §) Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten (forts. UU25) snabbprotokoll 107, 99, 111, 101, 105, 113 2014-06-11
Skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten snabbprotokoll 96 2014-06-11
Sveriges tillträde till FN:s vapenhandelsfördrag snabbprotokoll 34 2014-06-10
Biståndspolitisk plattform snabbprotokoll 40, 23, 21, 38, 3 2014-06-09
Norden snabbprotokoll 63, 25, 23, 65, 167, 48, 27 2014-06-09
(forts. från 12 §) Sveriges politik för global utveckling (forts. UU12) snabbprotokoll 125, 123 2014-05-28
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2013 snabbprotokoll 80, 78, 82 2014-05-09
Svar på interpellation 2013/14:363 om samvetsklausul och fallet Ellinor snabbprotokoll 61, 63, 59 2014-04-28
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik snabbprotokoll 85, 146, 142, 148, 33, 35, 83, 31, 73, 140, 144, 140, 154, 156 2014-04-16
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM) snabbprotokoll 100, 102, 104 2014-04-10
Aktuell debatt: Situationen i Ukraina snabbprotokoll 103, 87, 95, 81 2014-03-14
Information från regeringen om situationen i Ukraina snabbprotokoll 67, 65 2014-03-14
Situationen för världens kristna snabbprotokoll 45, 43 2014-01-30
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan snabbprotokoll 192 2013-12-16
Internationellt bistånd snabbprotokoll 120, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 104, 106, 49, 109, 122, 173, 145, 113, 148, 193, 2, 4, 191, 14, 16, 18, 20, 22, 54, 45, 30, 32, 111, 147, 178, 52, 171, 176, 47, 52, 54, 66, 68 2013-12-16
Internationell samverkan snabbprotokoll 7, 2, 163, 16, 2, 5, 14, 6, 4, 156, 11, 9, 165 2013-12-05
Omvärlden och Europa snabbprotokoll 71, 69, 73, 106, 67, 65, 75, 63, 104 2013-10-14
Stödet till flyktingar snabbprotokoll 37, 35 2013-03-07
Sveriges politik för global utveckling snabbprotokoll 58, 112, 69, 110, 107, 71 2013-03-06
Värdlandsavtal med Palestina snabbprotokoll 17, 26, 21, 24, 19, 55 2013-03-06
Vissa säkerhetspolitiska frågor snabbprotokoll 68, 58, 91, 56, 70, 89, 60 2013-02-20
Svar på interpellation 2012/13:187 om könsselektiva aborter snabbprotokoll 8, 5, 2 2013-01-22
Aktuell debatt: Blockad av Gaza snabbprotokoll 23, 15, 7 2012-12-03
(forts. från 13 §) Mellanöstern och Nordafrika (forts. UU8) snabbprotokoll 145, 147, 135, 137, 139, 143, 152, 141, 150 2012-11-28
Könsselektiva aborter snabbprotokoll 55, 53 2012-11-22
Interparlamentariska unionen (IPU) snabbprotokoll 29, 23, 21, 18, 27, 20, 22, 25 2012-11-07
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 protokoll 42 2012-05-09
(forts. från 15 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor (forts. SoU14) protokoll 129, 123, 131, 125 2012-04-18
Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor protokoll 106, 108, 103 2012-04-18
Internationell hållbar utveckling protokoll 23 2012-04-18
Fri- och rättigheter protokoll 26, 30, 22, 24, 28, 11 2012-04-12
Ofödda barn som brottsoffer protokoll 44, 46 2012-03-15
Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition protokoll 109 2012-03-14
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) protokoll 29, 33, 184, 31 2011-12-12
Översyn av den europeiska grannskapspolitiken protokoll 4 2011-11-24
Grönbok om system för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden protokoll 37 2011-10-26
Svar på interpellation 2010/11:432 om foster som lever efter abort protokoll 108, 112, 110 2011-06-10
(forts. från 10 §) Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (forts. UU10) snabbprotokoll 105 2011-05-19
Europarådet snabbprotokoll 37, 127, 102, 104, 106, 24, 26, 28, 89, 39, 125, 136, 83, 123, 41, 138, 54, 91, 56, 129, 131 2011-05-11
Skolavslutningar i kyrkan snabbprotokoll 78, 76 2011-05-05

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Julia Kronlid

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.