Juno Blom

Bio(alpha)

En politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person som eftersträvar detta inflytande.
Politiker finns i alla typer av politiska system, såväl i demokratier, som enpartidiktaturer, eller auktoritära regimer som saknar politiska partier i vanlig bemärkelse. Politiker i maktställning kan således ha erövrat makten såväl genom allmänna val, som personliga utnämningar, revolutioner, statskupper, eller för den delen genom arv. I demokratiska flerpartisystem finns i praktiken alltid någon form av politisk opposition representerad i den lagstiftande församlingen, men även de utan någon form av representation eller något betydande inflytande är politiker, om de strävar efter att nå den politiska makten.
Företrädare för olika intresseorganisationer, PR-konsulter eller lobbyister anlitade av dessa, ledarskribenter eller företrädare för tankesmedjor, uppfattas vanligtvis inte som politiker trots att de kanske sysslar yrkesmässigt med åsiktsbildning. Inte heller offentliga ämbetsmän uppfattas som politiker, trots att de kan inneha betydande maktbefogenheter och även utöva inflytande på opinionen under vissa omständigheter, exempelvis som chefer för statliga ämbetsverk.
Att utöva någon av dessa roller och samtidigt agera som företrädare för ett politiskt parti skulle till och med kunna uppfattas som intresse- eller lojalitetskonflikter gentemot uppdragsgivarna, och är på det sättet också ovanligt. Däremot är det inte lika ovanligt att efter en avslutad politisk karriär finna före detta politiker i dessa närliggande sektorer, eller att politiska kandidater rekryteras därifrån likaväl som att detta sker från andra områden i samhället.
Ordet politiker kan härledas från gammalgrekiskans πολιτεια (politeía), πόλις (pólis), som betyder stadsförvaltning, stadsstat, statsskick eller "det som rör staten".
Artikeln innehåller material från wikipedia Politiker, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m. 2022/23:128 201, 203, 205 2023-06-20
Barn och unga inom socialtjänsten 2022/23:123 30 2023-06-13
En ny lag om ordningsvakter 2022/23:119 112 2023-06-07
Avskaffat krav på tillstånd för offentlig danstillställning på plats som inte är offentlig 2022/23:111 18 2023-05-24
Förbättrade åtgärder när barn misstänks för brott 2022/23:111 13 2023-05-24
En sänkt åldersgräns för öppna insatser till barn utan vårdnadshavarens samtycke 2022/23:110 12, 14, 16 2023-05-23
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 2022/23:110 49 2023-05-23
(forts. från § 8) Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU24) 2022/23:93 105, 107, 105, 107 2023-04-20
Avskiljningar vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2022/23:93 25, 27, 29, 25, 27, 29 2023-04-20
Kriminalvårdsfrågor 2022/23:92 61, 61, 61 2023-04-19
Unga lagöverträdare 2022/23:92 80, 80, 79, 79, 80 2023-04-19
Frågestund 2022/23:84 66, 68, 55, 57, 66, 68, 55, 57, 89, 91 2023-03-30
Kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete 2022/23:84 116, 116 2023-03-30
Barnets bästa vid fortsatt vård enligt LVU 2022/23:51 54, 54 2023-01-25
En oberoende utredning av de s.k. påskupploppen 2021/22:136 42, 42 2022-06-22
Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar 2021/22:134 100, 100, 100 2022-06-20
Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem 2021/22:132 140, 140, 140 2022-06-16
Barnets bästa när vård enligt LVU upphör - lex lilla hjärtat 2021/22:120 14, 16, 18, 14, 16, 18 2022-05-30
En samlad straffrättslig terrorismlagstiftning 2021/22:120 59, 59 2022-05-30
Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden 2021/22:120 52, 52 2022-05-30
Terrorism 2021/22:120 29, 40, 40, 40, 29, 126 2022-05-30
(forts. från § 12) Socialtjänstfrågor - barn och unga (forts. SoU18) 2021/22:117 107, 107 2022-05-19
Riksrevisionens rapport om ersättning till rättsliga biträden i brottmål 2021/22:111 52, 52 2022-05-11
Våldsbrott och brottsoffer 2021/22:111 40, 42, 44, 40, 42, 44, 68, 20, 68, 68 2022-05-11
Särskild debatt om påskhelgens kravaller 2021/22:109 68, 70, 72, 74, 76, 8, 68, 70, 72, 74, 76, 8 2022-05-06
Polisfrågor 2021/22:107 72, 72, 10 2022-05-04
Tillträdesförbud till badanläggningar och bibliotek 2021/22:107 65, 65 2022-05-04
Socialtjänstens arbete m.m. 2021/22:104 116, 116 2022-04-28
Ett särskilt brott för hedersförtryck 2021/22:103 32, 34, 36, 32, 34, 36 2022-04-27
Nya verktyg mot gängkriminaliteten 2021/22:103 62, 64, 60, 62, 64, 60 2022-04-27
Skärpta straff för grova trafikbrott 2021/22:99 110, 110 2022-04-20
Särskild debatt om hedersrelaterat våld och förtryck 2021/22:61 1, 8, 27, 29, 45, 47, 54, 56, 63, 65, 72, 74, 76, 78, 80, 1, 8, 27, 29, 45, 47, 54, 56, 63, 65, 72, 74, 76, 78, 80 2022-01-28
(forts. från § 11) Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU6) 2021/22:34 43, 45, 47, 43, 45, 47 2021-11-25
Skärpta straff för våld och andra kränkningar i nära relationer 2021/22:29 99, 101, 89, 91, 93, 99, 101, 89, 91, 93, 99, 101, 89, 91, 93 2021-11-17
Frågor om tvångsvård 2020/21:140 105, 105 2021-06-14
Internationella adoptioner 2020/21:138 138, 138 2021-06-10
Socialtjänst- och barnfrågor 2020/21:138 121, 127, 129, 121, 127, 129 2021-06-10
Förebyggande av våld i nära relationer 2020/21:136 31, 46, 48, 31, 46, 48 2021-06-08
Barn som bevittnar brott 2020/21:127 23, 25, 27, 33, 35, 23, 25, 27, 33, 35 2021-05-26
Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 2020/21:127 44, 44 2021-05-26
Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m. 2020/21:127 52, 54, 56, 66, 68, 52, 54, 56, 66, 68 2021-05-26
Särskild debatt om det grova och dödliga våldet mot kvinnor i nära relationer 2020/21:120 150, 152, 77, 84, 107, 109, 140, 150, 152, 77, 84, 107, 109, 140 2021-05-06
(forts. från § 13) Vård av unga vid Statens institutionsstyrelses särskilda ungdomshem (forts. SoU33) 2020/21:99 92, 92 2021-03-24
Frågor om placerade barn och unga 2020/21:79 19, 19 2021-02-10
Övervägande av vårdnadsöverflyttning, revidering av vårdplan för placerade barn och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden 2020/21:51 11, 11 2020-12-10
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 2019/20:125 7, 9, 12, 14, 7, 9, 12, 14 2020-05-26
Familjerätt 2019/20:117 30, 155, 155, 122, 124, 146, 122, 124, 146, 30 2020-05-06
Svar på interpellation 2019/20:272 om ytterligare insatser mot våld och hedersrelaterat förtryck mot barn 2019/20:68 9, 12, 15, 9, 12, 15 2020-02-04
Särskild debatt om mäns våld mot kvinnor 2019/20:64 9, 27, 29, 41, 43, 55, 57, 74, 9, 27, 29, 41, 43, 55, 57, 74 2020-01-28
Förstärkta återfallsförebyggande åtgärder vid villkorlig frigivning 2018/19:93 73, 75, 78, 80, 82 2019-05-15
Stärkt ordning och säkerhet i domstol 2018/19:93 57 2019-05-15
(forts. från § 6) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU13) 2018/19:81 80, 82, 84 2019-04-25
Integration 2018/19:68 75 2019-03-27
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap 2018/19:19 54 2018-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 326, 328, 330 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Juno Blom

Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.