Kalle Larsson

Bio

Karl Johan "Kalle" Larsson, född 6 december 1969 i Jonsereds kyrkobokföringsdistrikt, Göteborgs och Bohus län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 1998–2010, invald för Stockholms läns valkrets (1998–2002) respektive Stockholms kommuns valkrets (2002–2010). Larsson var ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse till 2014 och var Ung Vänsters förbundssekreterare mellan 1996 och 1998.
I riksdagen var han ledamot i socialförsäkringsutskottet 2003–2004 och 2006–2010 samt ledamot i riksdagens valberedning 2006–2010. Han var även suppleant i arbetsmarknadsutskottet, justitieutskottet, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet, socialförsäkringsutskottet, utbildningsutskottet och utrikesutskottet.Larsson deltog sommaren 2011 i Freedom Flotilla II, den andra färden med båtar mot Gaza, arrangerad av föreningen Ship to Gaza, med syfte att bryta blockaden mot Palestina.
Artikeln innehåller material från wikipedia Kalle Larsson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2056 (42.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1870 (38.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
481 (10%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
423 (8.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kalle röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kalle röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2007-03-272009-05-06
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2006-10-242010-10-04
SuppleantUtrikesutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotSocialförsäkringsutskottet2006-10-102010-10-04
LedamotValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2004-03-012006-10-02
LedamotSocialförsäkringsutskottet2003-02-202004-03-01
SuppleantJustitieutskottet2002-10-242006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-082003-02-19
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantUtbildningsutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Åtgärder mot familjeseparation inom migrationsområdet protokoll 71, 68, 46 2010-05-21
Svar på interpellation 2009/10:319 om en omprövning av pensionssystemet protokoll 48, 52, 45 2010-04-09
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd protokoll 2, 17, 19 2010-03-17
Försörjningskrav vid anhöriginvandring protokoll 9, 2, 7, 20, 22, 37, 35 2010-03-10
Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet protokoll 73, 85, 83 2009-12-11
(forts. från 10 §) Ändringar i premiepensionssystemet (forts. SfU9) protokoll 138, 140 2009-12-02
Ändringar i premiepensionssystemet protokoll 133 2009-12-02
Signalspaning protokoll 152, 154, 156 2009-10-14
Utjämnat värde för buffertfonden vid beräkning av balanstalet protokoll 167, 161, 165 2009-10-14
Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa i allmänhetens tjänst protokoll 44, 36, 40, 53, 38, 58, 42, 51, 56, 48, 46 2009-09-16
Svar på interpellation 2008/09:563 om politiskt ansvar för återvändandearbetet i asylprocessen protokoll 6, 2, 4 2009-06-18
Försöksverksamhet med sfi-bonus protokoll 95 2009-05-14
Aktuell debatt: Pensionssystemet protokoll 3, 1, 17, 10 2009-05-08
Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar protokoll 138, 142, 140 2009-05-07
Redogörelse om sänkta socialavgifter protokoll 121 2009-03-19
Svar på interpellation 2008/09:250 om försäkringskassa utan förseningar protokoll 4, 15 2009-01-27
Svar på interpellation 2008/09:227 om kvinnors asylskäl protokoll 35, 32, 29 2009-01-20
Svar på interpellation 2008/09:229 om Guantánamos fångar protokoll 42, 39 2009-01-20
Svar på interpellation 2008/09:154 om risken för tortyr efter en avvisning protokoll 71, 67 2009-01-13
Svar på interpellation 2008/09:201 om Sveriges inställning till Frontex kränkningar av asylrätten protokoll 77, 79, 81 2009-01-13
Integration och jämställdhet protokoll 26, 33, 2, 35, 7, 5, 2, 7, 18, 24, 20, 5 2008-12-11
(forts. från 11 §) Migration (forts. SfU2) protokoll 131, 133 2008-11-27
(forts. från 9 §) Migration (forts. SfU2) protokoll 116, 118 2008-11-27
Svar på interpellation 2007/08:828 om FRA-lagen protokoll 23, 19 2008-08-21
Svar på interpellation 2007/08:749 om döva asylsökande protokoll 97, 95, 99 2008-06-19
Svar på interpellationerna 2007/08:668, 724 och 727 om barnfamiljers ekonomi protokoll 43, 39, 47 2008-06-19
(forts.) Lag om signalspaning m.m. (forts. FöU14) protokoll 159, 157, 155 2008-06-17
(forts. från 12 §) Ett starkare skydd mot diskriminering (forts. AU7) protokoll 120 2008-05-22
Förbud mot klustervapen protokoll 31, 29 2008-05-22
Lag om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl. protokoll 18, 20, 7, 44, 68, 57, 66, 46, 2, 59, 27, 29, 5 2008-05-20
Åtgärder mot missbruk av tillfällig föräldrapenning protokoll 157 2008-05-20
Svar på interpellation 2007/08:493 om Armenien protokoll 13, 11, 9 2008-04-11
Aktuell debatt: Migrations- och integrationspolitiken protokoll 14, 7 2008-04-02
Socialavgifter protokoll 109 2008-03-26
Svar på interpellation 2007/08:256 om gömda barns rätt till skola protokoll 27 2008-01-22
Svar på interpellation 2007/08:305 om rätten till sjukvård för asylsökande, gömda och papperslösa protokoll 15, 19, 23 2008-01-22
Svar på interpellation 2007/08:238 om avvisningar till Grekland enligt Dublinförordningen protokoll 88, 94, 82 2008-01-15
Svar på interpellation 2007/08:111 om Frontex och asylrätten protokoll 106, 103, 100 2007-11-23
Svar på interpellation 2007/08:89 om rätten till skydd undan väpnad konflikt protokoll 97, 94, 91 2007-11-23
Svar på interpellation 2007/08:110 om militariseringen av EU:s yttre gräns protokoll 26, 30, 22 2007-11-20
Svar på interpellation 2007/08:88 om väpnad konflikt i Irak och Afghanistan protokoll 19, 15, 11 2007-11-20
Grönbok om det framtida gemensamma europeiska asylsystemet protokoll 6, 2, 38, 23, 11, 9, 4, 36, 58, 25 2007-09-26
Svar på interpellation 2006/07:611 om sjukvård till asylsökande och gömda protokoll 126, 128, 124 2007-06-21
Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år protokoll 96, 70, 94, 52, 83, 55, 57, 68, 81 2007-05-23
Genomförande av EG-direktivet om offer för människohandel protokoll 6, 25, 9, 19, 2, 16, 11, 4, 21, 27, 14 2007-05-09
Migration och asylpolitik protokoll 63, 213, 158, 74, 13, 53, 56, 32, 34, 2, 65, 81, 56, 34, 84, 7, 38, 11, 19, 24, 26, 20, 79, 75, 9, 35, 6, 4, 21, 81, 55, 5, 216, 73, 5, 41, 207, 43, 2, 32, 54, 7, 8, 43, 18, 86, 8, 18, 72, 37, 2, 83, 16, 54, 41, 77, 93 2007-05-09
Aktuell debatt: Integrationspolitiken protokoll 77, 84 2007-04-26
Svar på interpellation 2006/07:333 om flyktingskap från Afrikas horn protokoll 31, 35, 33 2007-04-23
Svar på interpellation 2006/07:353 om asylsökande från Irak protokoll 38, 40, 42 2007-04-23
Svar på interpellation 2006/07:430 om orsaker till de stora skillnaderna i migrationsdomstolarnas dömande protokoll 49, 45, 47 2007-04-23
Svar på interpellation 2006/07:331 om situationen i Västsahara och journalisters möjligheter att verka i landet protokoll 45, 51, 48 2007-04-16
Jämställdhet protokoll 129, 143, 145, 125, 127, 134, 152, 136, 132 2007-03-29
Vissa pensionsfrågor protokoll 80, 87, 78, 89, 71, 73, 98, 111, 109, 96, 75 2007-03-14
Integrationsfrågor protokoll 58, 97, 56, 99, 61, 63, 54 2007-02-21
Särskild utlänningskontroll protokoll 48, 38, 50, 40, 43, 35, 45 2007-02-21
Svar på interpellation 2006/07:237 om Säkerhetspolisens arbetsmetoder, flyktingspionage och Sveriges relationer till Iran protokoll 34, 38, 42 2007-02-20
Utrikespolitisk debatt protokoll 74, 76, 107, 35, 70, 48, 52, 33, 78, 46, 64, 66, 58, 80, 56, 50, 96, 74, 70, 68, 44, 100, 60, 98, 109, 72, 72, 62, 76, 31 2007-02-14
Arbetsmarknad och Arbetsliv protokoll 202, 206, 193, 204 2006-12-20
(forts.) Socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 190, 188, 158, 160, 156, 181, 179 2006-12-19
Utgiftsområde 11 protokoll 203, 77, 75, 88, 211, 213, 212, 209, 205, 205, 100, 54, 95, 116, 214, 73, 86, 81, 102, 207, 47, 49, 99, 52, 71, 84, 45, 201, 97, 187, 79 2006-12-19
Utgiftsområde 12 protokoll 136, 100, 136, 113, 115, 120, 111, 215, 98, 138, 140, 134, 153, 111, 95, 109, 107, 151, 113, 136 2006-12-19
Migration protokoll 52, 431, 58, 41, 60, 72, 62, 7, 35, 427, 18, 100, 425, 43, 32, 60, 429, 56, 87, 30, 65, 28, 103, 25, 85, 20, 433, 63, 33, 105, 98, 74, 2, 5, 54, 37, 35 2006-12-11
Utrikes- och försvarsfrågor protokoll 403, 423, 421, 405 2006-11-08
(forts. från 14 §) Svar på interpellation 2006/07:8 om human flyktingpolitik (forts.) protokoll 111, 114 2006-10-26
Svar på interpellation 2006/07:15 om avvisning av homosexuella asylsökande protokoll 119, 117, 121 2006-10-26
Svar på interpellation 2006/07:8 om human flyktingpolitik protokoll 36 2006-10-26
(forts. från 17 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU10) protokoll 113, 116, 109, 111, 118 2006-05-17
Genomförande av EG-direktiven om överföring av passageraruppgifter och uppehållstillstånd för studier protokoll 155 2006-05-17
Stöd till polisen vid terrorismbekämpning protokoll 104, 94, 102, 98, 110, 96 2006-05-05
Svar på interpellation 2005/06:334 om kvotflyktingars integrationspotential protokoll 54, 56, 58 2006-04-25
Styrningen av integrationspolitiken protokoll 174, 178, 176 2006-04-05
protokoll 82, 65, 84, 67, 61 2006-03-29
Svar på interpellation 2005/06:287 om den tillfälliga utlänningslagstiftningen protokoll 58, 51 2006-03-21
Svar på interpellation 2005/06:268 om situationen i Myanmar protokoll 9, 7 2006-03-06
Svar på interpellation 2005/06:152 om situationen i Etiopien och Eritrea protokoll 63, 65, 67 2005-12-13
Utgiftsområde 10 protokoll 48, 36, 50, 58, 54, 34, 40, 32, 52, 60, 38, 56 2005-12-07
Ny prövning av avvisnings- och utvisningsbeslut protokoll 64, 4, 8, 6, 66, 12, 10 2005-11-09
Särskild debatt om situationen i vissa utsatta bostadsområden protokoll 19, 12, 5 2005-10-14
Återupptagna förhandlingar protokoll 56, 75, 85, 64, 66, 77, 61, 83, 59 2005-09-14
Bordläggningsdebatt protokoll 53, 49, 51 2005-05-31
Sveriges tillträde till FN:s tilläggsprotokoll mot människosmuggling protokoll 97 2005-05-25
Svar på interpellation 2004/05:570 om situationen i Eritrea protokoll 18, 16 2005-05-20
Riksrevisionens granskning av Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering protokoll 95 2005-04-06
Svar på interpellation 2004/05:437 om Sveriges inställning till situationen i Nepal protokoll 51, 53, 49 2005-04-05
Svar på interpellation 2004/05:460 om amnesti i asylprocessen protokoll 13, 9, 11 2005-04-04
Pensionssystemet protokoll 189, 187, 178, 202, 204 2005-03-16
Svar på interpellation 2004/05:386 om krav för socialbidrag protokoll 31, 27 2005-03-08
Svar på interpellationerna 2004/05:395 och 400 om kvinnors sjukskrivningar protokoll 21, 24 2005-03-01
(forts. från 10 §) Anslag inom socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 122, 124 2004-12-08
Bostadsersättning för asylsökande protokoll 171, 169, 165 2004-12-08
Prövning av verkställighetshinder i utlänningsärenden protokoll 110, 108, 112 2004-12-07
(forts.) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 83, 85, 87 2004-11-30
Svar på interpellation 2004/05:108 om mäns våld och mäns kollektiva ansvar protokoll 152, 156 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:90 om palestinska barns och ungdomars situation protokoll 3, 7 2004-11-15
Svar på interpellation 2004/05:65 om avvisningar av tjetjener protokoll 111, 109, 107 2004-11-09
Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 271 2004-10-20
Svar på interpellation 2003/04:471 om feministiskt självförsvar protokoll 65, 67, 69 2004-06-01
Svar på interpellation 2003/04:463 om praxis för asylsökande från Somalia protokoll 36, 42, 39 2004-05-18
Svar på interpellation 2003/04:449 om demokratiprocessen i Nepal protokoll 2, 4 2004-05-14
Åtgärder för att klarlägga asylsökandes identitet protokoll 8, 26, 24, 12, 69, 51, 49, 10, 65, 67 2004-05-12
En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 132, 128, 130 2004-05-05
Svar på interpellation 2003/04:392 om ombyggnaden av E 18 i Stockholm protokoll 4, 2 2004-04-16
Mänskliga rättigheter och relationer till andra länder protokoll 61, 63, 65, 59 2004-03-31
Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna m.m. protokoll 247, 252, 250, 245, 235 2004-03-17
Aktuell debatt: Migrationspolitiken protokoll 13, 6 2004-02-18
Svar på interpellation 2003/04:259 om EU-direktivet om asylproceduren protokoll 25, 21, 23 2004-02-06
(forts. från 6 §) Invandrare och flyktingar (forts. SfU2) protokoll 137, 151, 143, 153, 139, 141, 135 2003-12-04
Riksdagens arbetsformer protokoll 180 2003-12-03
Svar på interpellation 2003/04:3 om reglerna om upplopp protokoll 16, 13, 19 2003-09-30
Svar på interpellation 2002/03:259 om självmordsrisk enligt utlänningslagen snabbprotokoll 44, 42, 46 2003-05-13
(forts. från 6 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU8) snabbprotokoll 83, 102, 104, 81 2003-04-10
Integrationspolitik snabbprotokoll 98, 98, 96, 102, 102, 107, 116, 100, 100, 108, 113, 104, 105, 111, 106 2003-03-26
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 112, 110, 138, 114, 136 2002-12-17
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt snabbprotokoll 53, 67, 39, 35, 37, 51, 65 2002-12-10
Särskilt anordnad debatt om integrations- politiken snabbprotokoll 12, 5, 19 2002-11-28
Ömsesidigt erkännande av beslut om av- visning och utvisning snabbprotokoll 137, 129, 142, 139, 144, 132, 134 2002-11-13
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 135, 118, 114, 116, 110, 126, 106, 108, 99, 120, 128, 78, 133, 130, 124, 97, 76, 122, 112 2002-11-08
Asylsökande barns skolgång m.m. snabbprotokoll 54, 56 2002-10-31
Integrationspolitik för 2000-talet snabbprotokoll 41, 53, 45, 43, 51 2002-05-31
Jämställdhet inom utbildning och forsk- ning snabbprotokoll 149, 153, 151, 231, 229 2002-04-24
(forts. från 9 §) Skolan, m.m. (forts. UbU10) snabbprotokoll 164, 168, 166 2002-04-10
Polisfrågor snabbprotokoll 200, 198, 196 2002-03-21
Gymnasieskolan snabbprotokoll 107, 205, 2, 9, 115, 197, 195, 201, 4, 20, 117, 199, 18, 109, 203, 6, 11, 207, 111 2002-03-20
Svar på interpellation 2001/02:229 om svenska medborgares rättssäkerhet snabbprotokoll 6, 3 2002-03-08
Aktuell debatt: Kvaliteten på undervisningen i grundskolan snabbprotokoll 4, 11 2002-02-14
Svar på interpellation 2001/02:184 om ungt val snabbprotokoll 26, 28, 24 2002-02-05
Särskilt anordnad debatt om våld och mobbning i skolan, ungdomsvåld samt integration snabbprotokoll 21, 19, 17, 13, 27, 29, 15 2002-01-23
Studiestöd snabbprotokoll 117 2001-12-07
Rambeslut om förstärkning av den straffrättsliga ramen för bekämpning av olaglig snabbprotokoll 199, 208, 210 2001-11-29
Svar på interpellation 2001/02:22 om Gö- teborgshändelserna snabbprotokoll 74, 77, 80 2001-10-23
Skolan snabbprotokoll 25, 34, 27, 52, 50, 29, 32 2001-04-20
En nationell handlingsplan mot rasism, främlingsfientlighet, homofobi och diskrimine- snabbprotokoll 18, 2, 6, 12, 16, 36, 10, 34, 4 2001-04-06
Information från regeringen om regering- ens skrivelse En nationell handlingsplan mot snabbprotokoll 115, 113 2001-02-08
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 41, 29, 24, 33, 22, 39, 31, 49, 51 2001-01-19
Forskningspolitik, utbildning och universi- tetsforskning samt studiestöd snabbprotokoll 169, 171, 173 2000-12-12
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 29, 173, 27, 31, 177, 175 2000-12-01
Aktuell debatt: Den svenska skolan snabbprotokoll 4, 11 2000-10-18
Ändring i skollagen m.m. snabbprotokoll 4, 33, 2, 10, 31, 6, 8 2000-05-25
Vissa högskolefrågor snabbprotokoll 6, 10, 4, 2, 14, 8, 16 2000-05-11
Jämställdhetsfrågor inom utbildningsvä- sendet snabbprotokoll 149, 161, 147, 145, 159, 154, 156, 164, 143, 151, 166 2000-04-06
Aktuell debatt: TV-kanalernas pornogra- fiska utbud snabbprotokoll 12, 5 2000-02-24
Frågestund snabbprotokoll 44, 208, 212, 210, 46 2000-02-17
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 53) Frågor om trygghet (forts.) snabbprotokoll 79, 63, 65, 61, 77 2000-01-21
Invandrare och flyktingar snabbprotokoll 185, 187, 111, 199, 78, 76, 194, 189, 183, 86, 80, 109, 84, 181, 192, 197 1999-12-14
Utgiftsområde 16 Utbildning och universi- tetsforskning snabbprotokoll 130, 134, 132 1999-12-13
(forts. från 6 §) Svar på interpellation 1999/2000:39 om fristående skolor snabbprotokoll 44, 56 1999-11-23
Aktuell debatt: Den aktuella situationen i skolan snabbprotokoll 4, 11 1999-11-16
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning snabbprotokoll 210, 212, 206 1999-10-27
Information från regeringen om EU- toppmötet i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 snabbprotokoll 75, 73 1999-10-21
Skolfrågor snabbprotokoll 178, 156, 152, 170, 158, 160, 165, 163, 154, 168, 180 1999-05-06
(forts. 5 §) Gymnasieskolan (forts. UbU3) snabbprotokoll 117, 115, 136, 139 1999-03-18
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 412 1999-01-21
(forts. från 6 §) Utbildning och universitets- forskning samt studiestöd (forts. UbU1 och snabbprotokoll 136, 144, 157, 126, 134, 124, 130, 128, 132, 146 1998-12-15
Medborgarskap och identitet snabbprotokoll 169, 167 1998-11-25
Verkställighet och återvändande - en del av asylprocessen snabbprotokoll 194, 183, 192 1998-11-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kalle Larsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.