Kalle Olsson

Bio

Kalle Karl Henry Olsson, ursprungligen Karl Henry Olsson, född 1 juni 1984 i Östersund, är en svensk politiker (socialdemokrat) och tidigare politisk redaktör. Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Jämtlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Kalle Olsson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1676 (52.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
218 (6.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
3 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1297 (40.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kalle röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kalle röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2023-02-252026-09-21
RiksdagsledamotLena Bäckelin 2023-01-15 - 2023-02-24 Föräldraledighet2023-01-152023-02-24
SuppleantUtbildningsutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotSocialförsäkringsutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262023-01-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
SuppleantKonstitutionsutskottet2019-02-132022-09-26
Riksdagsledamot2019-01-142022-09-26
RiksdagsledamotMaria Jacobsson 2018-12-13 - 2019-01-13 Föräldraledighet2018-12-132019-01-13
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2018-10-242022-10-24
LedamotFörsvarsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242018-12-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-05-152018-06-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
SuppleantFinansutskottet2017-04-282018-09-24
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-05-25
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-06-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
SuppleantRiksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet2014-10-282018-10-28
SuppleantFörsvarsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2022/23:369 om regeringens strategi för norra Sverige 2022/23:129 78, 81, 84 2023-06-21
Svar på interpellation 2022/23:365 om resurstilldelning till vägarna i Jämtlands län 2022/23:118 40, 42, 44 2023-06-02
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2022/23:42 191, 193, 191, 193, 199, 201, 199, 203, 201, 203, 211, 213, 211, 213 2022-12-19
Svar på interpellation 2022/23:80 om beredskapen vid Försäkringskassan 2022/23:37 150, 152, 154, 150, 152, 154 2022-12-13
Förvalsalternativet inom premiepensionen 2022/23:25 8, 11, 13, 8, 11, 13 2022-11-23
Svar på interpellationerna 2022/23:3 och 18 om det politiska ansvaret för pensionssystemet 2022/23:20 47, 50, 53, 47, 50, 53 2022-11-15
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 135, 135, 135, 135 2022-10-19
Civilt försvar och krisberedskap 2021/22:107 41, 43, 45, 5, 7, 9, 41, 43, 45 2022-05-04
Cybersäkerhetsfrågor 2021/22:66 36, 38, 40, 36, 38, 40 2022-02-15
Riksrevisionens rapport om projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap 2021/22:29 10, 10, 10 2021-11-17
Samhällets krisberedskap 2020/21:116 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 2021-04-30
En effektivare kommunal räddningstjänst 2020/21:25 11, 13, 15, 11, 13, 15 2020-10-21
Skärpta regler avseende hanteringen av sprängämnesprekursorer 2020/21:21 2, 2 2020-10-14
(forts. från § 10) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2019/20:106 101, 101 2020-04-16
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2019/20:44 87, 89, 91, 87, 89, 91 2019-12-04
Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning - samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner 2018/19:22 34 2018-11-28
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 113, 115 2018-10-17
Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster 2017/18:129 71 2018-06-11
En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt 2017/18:112 47, 49 2018-05-16
(forts. från § 6) Civilt försvar och krisberedskap (forts. FöU7) 2017/18:96 81 2018-04-12
Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet 2017/18:60 6 2018-01-24
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) 2016/17:121 132 2017-06-08
Frågestund 2016/17:69 113, 115, 82, 84, 79, 100, 79, 82, 67, 69, 50, 52, 84, 86, 109, 82, 169, 46, 48, 50, 52, 49, 169, 51, 82, 84 2017-02-16
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter 2016/17:69 8 2017-02-16
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2016/17:45 148 2016-12-13
Gemensam ram för att motverka hybridhot 2016/17:25 19 2016-11-09
Riksrevisionens rapport om länsstyrelsernas krisberedskapsarbete 2015/16:95 80, 82, 84 2016-04-20
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm 2015/16:87 62 2016-04-06
Försvar och samhällets krisberedskap 2015/16:47 273, 275, 277 2015-12-16
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2015/16:46 133 2015-12-15
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet i den civila statsförvaltningen 2014/15:108 25, 27, 29 2015-06-03
Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2014/15:40 83 2014-12-17
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 238 2014-11-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kalle Olsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.