Karin Enström

Bio

Karin Märta Elisabeth Enström, född Landerholm den 23 mars 1966 i Uppsala (Helga Trefaldighet), Uppsala län, är en svensk politiker (moderat) och yrkesofficer. Hon var statsråd i regeringen Reinfeldt (försvarsminister 2012–2014) och är ordinarie riksdagsledamot sedan 1998, invald för Stockholms läns valkrets. Hon är sedan den 19 oktober 2022 även Moderaternas partisekreterare.
Artikeln innehåller material från wikipedia Karin Enström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1253 (39%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
645 (20.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
286 (8.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1029 (32%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Karin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Karin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtrikesutskottet2022-11-292026-09-21
LedamotKrigsdelegationen2022-11-152026-10-11
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2022-10-272026-10-27
SuppleantRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2022-10-262026-10-26
SuppleantUtrikesnämnden2022-10-252026-09-29
PartisekreterareModeraterna2022-10-19
LedamotKrigsdelegationen2022-10-112022-11-15
LedamotKonstitutionsutskottet2022-10-042022-10-04
SuppleantUtrikesnämnden2022-10-042022-10-25
ErsättareRiksdagsstyrelsen2022-10-042022-11-08
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-10-26
OrdförandeKonstitutionsutskottet2019-02-262022-09-26
LedamotKonstitutionsutskottet2019-02-132019-02-26
OrdförandeRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2018-10-242022-10-24
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-10-09
LedamotEU-nämnden2018-10-022019-02-14
SuppleantUtrikesnämnden2018-10-022022-10-02
ErsättareRiksdagsstyrelsen2018-10-022022-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2018-01-192018-09-24
LedamotEU-nämnden2017-12-192018-10-02
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-11-142017-12-15
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2017-05-022017-06-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-11-152016-12-14
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-282016-05-25
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2016-04-122016-04-28
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-11-172015-12-16
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-05-192015-06-16
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2015-04-142015-05-19
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2014-11-202014-12-17
Vice ordförandeRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2014-11-052018-10-24
LedamotRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2014-10-282014-11-05
SuppleantEU-nämnden2014-10-142017-12-19
LedamotKrigsdelegationen2014-10-142018-10-09
Vice ordförandeUtrikesutskottet2014-10-072017-12-19
SuppleantUtrikesnämnden2014-10-072018-10-02
Riksdagsledamot2014-10-042018-09-24
RiksdagsledamotBjörn Samuelson 2013-01-01 - 2014-09-29, Isabella Hökmark 2014-09-29 - 2014-10-03 Statsråd2014-09-292014-10-03
FörsvarsministerFörsvarsdepartementet2012-04-182014-10-03
RiksdagsledamotEdip Noyan 2012-04-19 - 2012-08-15, Bino Drummond 2012-08-16 - 2012-12-31, Björn Samuelson 2013-01-01 - 2014-09-29 Statsråd2012-04-182014-09-29
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-11-242011-12-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-09-202011-09-21
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-06-162011-06-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2011-03-312011-04-01
OrdförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-11-232010-12-15
OrdförandeRiksdagens delegation till Natos parlamentariska församling2010-11-172012-04-17
LedamotKrigsdelegationen2010-10-192014-10-14
LedamotUtrikesutskottet2010-10-122010-10-12
LedamotUtrikesnämnden2010-10-122012-04-17
Riksdagsledamot2010-10-042012-04-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2010-02-042010-03-03
Vice ordförandeSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-11-122009-12-09
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2009-02-122009-03-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2008-11-202008-12-19
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-10-182008-06-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2007-03-222007-06-01
SuppleantUtrikesutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotFörsvarsutskottet2006-10-102010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-10-102006-10-13
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-05-182006-06-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2003-06-112003-06-12
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-152006-10-02
SuppleantUtrikesutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotFörsvarsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-01-172002-01-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2001-10-252001-12-11
SuppleantJustitieutskottet2000-02-152002-09-30
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1999-03-231999-09-13
SuppleantUtrikesutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet1998-10-132000-02-15
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Subsidiaritetsprövning av Europaparlamentets förslag till rådets förordning om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet 2021/22:136 43, 43 2022-06-22
Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna 2021/22:130 48, 48 2022-06-14
Riksdagens arbetsformer 2021/22:111 11, 11 2022-05-11
Föreningsfrihet och terroristorganisationer 2021/22:94 1, 1 2022-04-06
Författningsfrågor 2021/22:77 1, 1, 34, 40, 42 2022-03-02
En konsultationsordning i frågor som rör det samiska folket 2021/22:59 109, 109 2022-01-26
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning 2021/22:55 1, 1, 1, 1, 1 2022-01-19
Rikets styrelse 2021/22:38 1, 1, 6, 8, 1, 6, 8, 1 2021-12-01
2019 års riksdagsöversyn 2021/22:29 33, 33, 33 2021-11-17
Granskningsbetänkande 2020/21:140 2, 1, 1, 9, 1, 1, 9 2021-06-14
Granskningsbetänkande våren 2021 2020/21:140 2 2021-06-14
Val av chefsjustitieombudsman 2020/21:140 1, 1 2021-06-14
Ett institut för mänskliga rättigheter 2020/21:137 127, 127 2021-06-09
Minoritetsfrågor 2020/21:91 17, 17 2021-03-10
Granskningsbetänkande hösten 2020 2020/21:48 1, 26, 1, 26 2020-12-07
Uppföljning av riksdagens arbete under coronapandemin 2020/21:37 1, 1 2020-11-18
Avgångsvillkor och karens för riksrevisorn och riksrevisionsdirektören 2019/20:136 150, 150 2020-06-10
Val av riksrevisionsdirektör 2019/20:120 1, 1 2020-05-13
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av länsstyrelserna 2019/20:62 21, 21 2020-01-22
Översyn av Riksdagens ombudsmän (JO) 2019/20:49 1, 1 2019-12-11
Fri- och rättigheter, m.m. 2018/19:106 38, 38 2019-06-17
Offentlig förvaltning 2018/19:93 27 2019-05-15
Val av justitieombudsmän 2018/19:93 1 2019-05-15
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:10 6, 8, 37, 39, 6, 8, 15, 17 2018-10-23
Svar på interpellationerna 2017/18:81 och 174 om preclearance på Arlanda 2017/18:65 13, 16, 19 2018-02-01
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2017/18:51 52, 133, 2 2017-12-15
Svar på interpellation 2017/18:75 om Nuclear Ban Treaty (NBT) 2017/18:33 2, 4, 6 2017-11-17
Svar på interpellation 2017/18:89 om en ny Arktisstrategi 2017/18:33 9, 11, 13 2017-11-17
Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering 2017/18:32 1, 3, 5 2017-11-16
Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid 2017/18:27 79, 81, 83, 89, 91 2017-11-08
Svar på interpellation 2016/17:500 om omröstningen om Unescoresolution nr 30 2016/17:133 22, 24, 26 2017-08-31
Svar på interpellation 2016/17:506 om kemvapenattacken mot civila i Syrien 2016/17:133 29, 31, 33 2017-08-31
Verksamheten i Europeiska unionen under 2016 och Vitbok om EU:s framtid 2016/17:123 1, 13, 15 2017-06-12
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta) 2016/17:121 131 2017-06-08
Konsulär krisberedskap 2016/17:84 50 2017-03-22
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari 2016/17:67 34, 36 2017-02-14
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 15 december 2016/17:50 89, 91 2016-12-20
Statsministerns frågestund 2016/17:30 44, 58, 78, 36 2016-11-17
Samförståndsavtal om värdlandsstöd 2015/16:111 100, 102, 104, 106, 108 2016-05-25
(forts. från § 6) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UföU3) 2015/16:104 109 2016-05-12
Mellanöstern och Nordafrika 2015/16:103 1, 36, 38 2016-05-11
Svar på interpellation 2015/16:528 om FN-ambassadörernas besök 2015/16:97 39, 42, 45 2016-04-22
Utrikespolitisk debatt 2015/16:69 3, 5, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 42, 44, 5, 7, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 23, 23, 112, 57, 60, 62, 3, 5, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 50, 52 2016-02-24
Svar på interpellation 2015/16:319 om det svenska stödet till Frankrike 2015/16:66 2, 4, 6 2016-02-11
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 2015/16:59 65, 72, 74 2016-01-27
Aktuell debatt om Sveriges deltagande i kampen mot Daish 2015/16:58 1, 3, 11, 19 2016-01-26
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2015/16:46 107, 109, 111 2015-12-15
Svar på interpellation 2015/16:147 om kabinettssekreterarens besök i Moskva 2015/16:39 2 2015-12-04
Svar på interpellation 2015/16:7 om omprioritering av biståndet för att möta det akuta behovet 2015/16:11 20, 23, 26 2015-10-02
Säkerhetspolitisk inriktning - Sveriges försvar för perioden 2016-2020 2014/15:116 17, 19, 21, 31, 33, 42, 44 2015-06-15
Mot en ny europeisk grannskapspolitik 2014/15:109 18, 20, 22 2015-06-04
Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak 2014/15:108 67, 72, 74 2015-06-03
Svar på interpellationerna 2014/15:569 och 572 om Sveriges säkerhetspolitik 2014/15:103 41, 45, 50 2015-05-26
Svar på interpellation 2014/15:396 om konsekvenser av försämrade diplomatiska relationer 2014/15:97 23, 28, 33 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:459 om statsministerns besök i Kina 2014/15:97 104, 106, 108 2015-05-07
Svar på interpellation 2014/15:314 om kabinettssekreterarens besök i Moskva 2014/15:76 40, 42, 44 2015-03-20
Svar på interpellation 2014/15:196 om frihandelsavtalet mellan EU och USA 2014/15:51 88, 90, 93 2015-01-27
Aktuell debatt om det säkerhetspolitiska läget i närområdet 2014/15:50 1, 3, 11, 19 2015-01-22
Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan 2014/15:40 78 2014-12-17
(forts. från § 8) Internationell samverkan (forts. UU1) 2014/15:36 116, 118 2014-12-11
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 1, 36, 38 2014-11-12
Svar på interpellationerna 2014/15:21, 44 och 48 om erkännande av Palestina 2014/15:15 28, 36, 45 2014-11-04
Svar på interpellation 2013/14:526 om marina skjutövningar snabbprotokoll 202, 200, 206, 204 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:527 om generalläkarens anhållan om att regeringen klargör tillsynsmyndighetens uppdrag och befogenheter snabbprotokoll 213, 209, 207, 211 2014-06-25
Svar på interpellation 2013/14:534 om synen på stödet till frivilliga försvarsorganisationer snabbprotokoll 217, 222, 214, 220 2014-06-25
Svar på interpellationerna 2013/14:505 och 516 om framtiden för försvarsmusiken snabbprotokoll 181, 188, 196, 199 2014-06-25
(forts. från 12 §) Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali (forts. UFöU2) snabbprotokoll 133, 135, 131 2014-06-12
Anskaffning av nya generationens ubåtar snabbprotokoll 70, 72 2014-06-12
Anslaget till Försvarsmakten snabbprotokoll 118, 120 2014-06-12
Framtiden för hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna snabbprotokoll 94, 96 2014-06-12
Kustbevakningens ekonomiska situation snabbprotokoll 66, 68 2014-06-12
Kustbevakningens resurser snabbprotokoll 92, 90 2014-06-12
Svar på interpellation 2013/14:436 om allvarliga brister i den långsiktiga ekonomiska och organisatoriska planeringen av försvaret snabbprotokoll 15, 21, 19, 17 2014-05-06
Svar på interpellation 2013/14:369 om besparingar inom Försvarsmakten snabbprotokoll 68, 58, 66, 62 2014-03-28
Svar på interpellation 2013/14:376 om havererad revservdelshantering för JAS 39 Gripen snabbprotokoll 75, 71, 73, 69 2014-03-28
Försvarets materielförsörjning snabbprotokoll 68, 70 2014-03-27
Neddragningar inom Kustbevakningen snabbprotokoll 38, 36 2014-03-27
Stöd till veteransoldater snabbprotokoll 40, 42 2014-03-27
Svenskt medlemskap i Nato snabbprotokoll 62, 60 2014-03-27
Den militära närvaron på Gotland snabbprotokoll 74, 72 2014-03-20
Flygvapnets reservdelsförsörjning snabbprotokoll 55, 57 2014-03-20
Svar på interpellation 2013/14:282 om försvarets överlevnadsskola i Karlsborg snabbprotokoll 88, 95, 91, 98 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:283 om soldater som slutar i förtid snabbprotokoll 99, 105, 102, 107 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:300 om framtiden för Kustbevakningen i Västernorrland snabbprotokoll 111, 116, 114, 108 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:307 om akutinsatser utefter Gävleborgskusten snabbprotokoll 119, 122, 117, 125 2014-03-04
Svar på interpellation 2013/14:254 om rekryteringen av soldater till insatsorganisationen snabbprotokoll 23, 19, 21, 16 2014-02-06
Svar på interpellation 2013/14:257 om avbrutna försvarsmaterielsamarbeten snabbprotokoll 28, 24, 32, 30 2014-02-06
Svar på interpellation 2013/14:258 om försvaret av Gotland snabbprotokoll 93, 99, 95, 97 2014-02-06
Svar på interpellation 2013/14:228 om flygverkstaden på F 17 snabbprotokoll 23, 29, 31, 26 2014-01-30
De afghanska tolkarna i den svenska försvarsmakten snabbprotokoll 65, 67 2014-01-23
Den grundläggande militära utbildningen snabbprotokoll 89, 91 2014-01-23
Upphandlingen av lastbilar till försvaret snabbprotokoll 77, 79 2014-01-23
Svar på interpellation 2013/14:219 om undantag från upphandlingsdirektivet snabbprotokoll 10, 14, 12, 16 2014-01-16
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan snabbprotokoll 191, 189, 187 2013-12-16
Försvar och samhällets krisberedskap snabbprotokoll 131, 137, 129, 135, 127, 133, 139 2013-12-10
Svar på interpellation 2013/14:181 om kulturarvet Marinens Musikkår snabbprotokoll 27, 30, 32, 24 2013-12-09
Svar på interpellation 2013/14:187 om Försvarsmaktens korvetter snabbprotokoll 41, 39, 36, 33 2013-12-09
Direktupphandling av försvarsmateriel snabbprotokoll 79, 77 2013-11-21
Kustbevakningen snabbprotokoll 67, 65 2013-11-21
Stöd till veteraner och anhöriga i internationella insatser snabbprotokoll 47, 45 2013-11-21
Aktuell debatt: Integritet på nätet snabbprotokoll 2, 18, 10, 26 2013-11-08
Bostäder för soldater och försvarsanställda sjömän protokoll 40, 42 2013-09-26
Den svenska krigsmaterielexporten protokoll 7, 9 2013-09-26
Lönekostnaderna inom försvaret protokoll 61, 59 2013-09-26
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali snabbprotokoll 11, 13, 2, 17, 19, 9 2013-06-18
Svar på interpellation 2012/13:407 om Försvarets radioanstalt snabbprotokoll 40, 42, 44, 38 2013-06-14
Försvarsindustrin i Europa och svenska säkerhetsintressen snabbprotokoll 65, 67 2013-05-30
Sveriges bidrag till FN-insatsen i Mali snabbprotokoll 73, 75 2013-05-30
Svar på interpellation 2012/13:383 om europeisk samverkan kring försvars- och säkerhetsfrågor snabbprotokoll 9, 1, 7, 4 2013-04-26
Svar på interpellation 2012/13:365 om kvoteringsiver inom brandkåren snabbprotokoll 11, 8, 16, 14 2013-04-16
Den nya försvarsorganisationen snabbprotokoll 78, 76 2013-03-07
Försvarets personalförsörjning snabbprotokoll 46, 44, 34, 32 2013-03-07
Försvarsmaktens ledning snabbprotokoll 62, 60 2013-03-07
Anställda soldaters bostadssituation snabbprotokoll 51, 53 2013-01-31
Försvaret snabbprotokoll 39, 41 2013-01-31
Försvarets nya insatsorganisation snabbprotokoll 47, 49 2013-01-31
Nordiskt försvarssamarbete snabbprotokoll 45, 43 2013-01-31
Regeringens syn på försvaret snabbprotokoll 73, 71 2013-01-31
Skyddet av livsmedelstransporterna till Afrikas horn snabbprotokoll 69, 67 2013-01-31
Synen på försvaret snabbprotokoll 83, 85 2013-01-31
Svar på interpellation 2012/13:182 om skjutfälten i Älvdalen och vid Vättern snabbprotokoll 3, 1, 5, 7 2013-01-18
(forts. från 9 §) Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2013 (forts. FöU1) snabbprotokoll 116, 120, 114, 122, 118 2012-12-06
Det nordiska försvarssamarbetet snabbprotokoll 28, 30 2012-12-06
Rekrytering av personal till Försvarsmakten snabbprotokoll 83, 85 2012-12-06
Svar på interpellation 2012/13:102 om försvaret i Boden snabbprotokoll 167, 164, 160, 169 2012-11-27
Svar på interpellation 2012/13:65 om Veckholms skjutfält snabbprotokoll 37, 41, 43, 39 2012-11-09
Svar på interpellation 2012/13:22 om Swedec snabbprotokoll 98, 102, 96, 100 2012-10-23
Svar på interpellation 2012/13:27 om försvarsmusikens framtid snabbprotokoll 109, 105, 103, 107 2012-10-23
Finansieringen av JAS 39 Gripen snabbprotokoll 64, 62 2012-10-18
Försvarets provskjutningar över Vättern snabbprotokoll 46, 48 2012-10-18
JAS 39 Gripen protokoll 43, 45 2012-10-04
Torped 45 protokoll 39, 41 2012-10-04
Svar på interpellation 2012/13:2 om personalförsörjningen i Försvarsmakten protokoll 1, 3, 7, 5 2012-09-28
Besök i Sverige av rysk general protokoll 62, 64 2012-06-07
Den svenska insatsen i Afghanistan protokoll 90, 92 2012-06-07
Militära skjutövningar i skärgårdsmiljö protokoll 80, 78 2012-06-07
Svar på interpellation 2011/12:380 om arméinspektörens förslag till förbättringar av arméstrukturen protokoll 19, 21, 23, 17 2012-06-05
Svar på interpellation 2011/12:338 om hoten mot vår säkerhet protokoll 89, 84, 81, 87 2012-05-11
Svar på interpellation 2011/12:332 om Riksrevisionens rapport Besparingar i försvarets materielförsörjning - genomförandegrupp 2008 protokoll 94, 88, 90, 92 2012-04-27
Nedrustning, icke-spridning och konventionell rustningskontroll samt Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition protokoll 119, 115, 113, 111, 117 2012-03-14
Internationella insatser protokoll 29, 23, 25, 21, 27 2012-02-29
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor) protokoll 36 2011-12-12
Internationell samverkan protokoll 12, 8, 100, 102, 104, 106, 108, 10, 145, 159, 161, 130, 132 2011-11-30
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen protokoll 7, 3, 5 2011-06-17
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) snabbprotokoll 3, 191 2010-12-15
Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011 snabbprotokoll 150, 148, 146 2010-12-13
Försvarsmaktens personalförsörjning m.m. protokoll 6, 10, 14, 4, 12, 16, 8 2010-05-19
Svenskt deltagande i EU:s marina insats utanför Somalias kust (Operation Atalanta) protokoll 2 2010-03-03
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF) protokoll 180, 186, 190, 8, 182, 178, 10, 184, 12, 188 2009-11-18
Signalspaning protokoll 89, 99, 97, 93, 87, 95, 91 2009-10-14
Försvarets inriktning protokoll 55, 57, 59 2009-06-12
Ändrad tidpunkt för signalspaning i kablar protokoll 146, 136, 144 2009-05-07
Försvar och samhällets krisberedskap - budgetåret 2009 protokoll 190 2008-12-11
Lag om signalspaning m.m. (förnyad behandling) protokoll 2 2008-06-18
Lag om signalspaning m.m. protokoll 102, 106, 104, 110, 98, 100, 108 2008-06-17
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2008 protokoll 41, 39, 37 2007-12-03
Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m. protokoll 145 2007-11-21
Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur protokoll 57, 59 2007-10-31
En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet protokoll 107, 105, 109, 111, 103 2007-06-13
Högskoleutbildning av officerare m.m. protokoll 172 2007-05-31
Strategisk exportkontroll 2006 protokoll 199, 201, 193, 195, 197 2007-05-23
Behandling av personuppgifter inom Försvarsmaktens och Försvarets radioanstalts underrättelseverksamhet protokoll 3 2007-04-25
Bordläggningsdebatt med anledning av prop. 2006/07:63 En anpassad försvarsunderrättelseverksamhet protokoll 19, 31, 33, 23, 21 2007-03-12
Svenskt deltagande i en EU-ledd militär förstärkningsstyrka till stöd för FN-insatsen i Demokratiska republiken Kongo protokoll 154 2006-06-13
Svar på interpellation 2005/06:380 om svenska anmälningar till militära styrkeregister protokoll 174, 172, 176 2006-06-12
Reformerad styrning och förvaltning för försvaret protokoll 36, 13, 38 2006-05-16
Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m. protokoll 1 2006-03-31
Vissa personalfrågor i Försvarsmakten protokoll 89, 104, 102 2006-02-22
Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) i Afghanistan protokoll 97 2005-12-06
Terroristbekämpning protokoll 81, 83 2005-05-19
Svar på interpellation 2004/05:457 om helikoptrar inom sjöräddningen protokoll 60, 66, 63 2005-04-12
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 123 2004-12-15
Svar på interpellation 2004/05:159 om amfibiekåren protokoll 93, 89, 91 2004-12-10
Operation Althea protokoll 15, 2, 13, 4, 6 2004-10-27
Vissa frågor rörande sjö- och kustöver- vakning m.m. snabbprotokoll 170, 180, 178 2003-05-22
(forts. från 6 §) Migration och asylpolitik (forts. SfU8) snabbprotokoll 106 2003-04-10
Tjänstgöringsskyldighet i internationell verksamhet snabbprotokoll 201, 199 2003-04-09
Svar på interpellation 2002/03:222 om riks- dagsbeslut på försvars- och säkerhetsområdet snabbprotokoll 18 2003-03-28
(forts. från 9 §) Integrationspolitik (forts. SfU7) snabbprotokoll 160 2003-03-26
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vid massflykt snabbprotokoll 57, 59, 55 2002-12-10
Svar på interpellationerna 2002/03:33 och 36 om Migrationsverkets uppgifter snabbprotokoll 23, 27, 31 2002-11-29
Frågestund snabbprotokoll 80, 31, 102, 104, 44, 46, 77, 61, 63, 31, 33, 41, 43, 34, 36, 57, 75, 59, 92, 94, 82, 29, 82, 84, 122, 124, 30, 32, 82, 84 2002-11-28
Ömsesidigt erkännande av beslut om av- visning och utvisning snabbprotokoll 138, 136, 140 2002-11-13
Krigsmaterielexporten år 2001 snabbprotokoll 74 2002-05-31
Globalisering snabbprotokoll 53 2002-04-19
Svar på interpellation 2001/02:342 om illegala vapen snabbprotokoll 80, 84, 82 2002-04-12
Sveriges säkerhetspolitik snabbprotokoll 50, 48, 52 2001-12-10
Krigsmaterielexporten år 2000 snabbprotokoll 36, 32, 38 2001-10-24
Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska för- snabbprotokoll 21, 36, 23, 25, 34 2001-03-28
Svar på interpellation 2000/01:165 om handläggningstiderna för asylärenden snabbprotokoll 6, 2, 4 2001-01-26
Krigsmaterielexporten 1998 och 1999 snabbprotokoll 56, 65, 63 2000-05-24
Svar på interpellation 1999/2000:345 om asylärenden snabbprotokoll 14, 10, 12 2000-05-16
Kryptografi snabbprotokoll 74 2000-03-08
Ett forskningssamarbete med Västeurope- iska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Fin- snabbprotokoll 80 1999-11-03
Om kryptografi snabbprotokoll 39, 49, 47, 32, 37 1999-11-03
Krigsmaterielexport snabbprotokoll 205 1999-04-21
Sveriges tillträde till Förenta nationernas fördrag om fullständigt förbud mot kärnspräng- snabbprotokoll 151 1998-11-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Karin Enström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.