Karin Granbom Ellison

Bio

Karin Maria Granbom Ellison, född 9 april 1977 i Lund, är en svensk politiker (liberal). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2002–2014, invald för Östergötlands läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Karin Granbom Ellison, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4800 (67.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1187 (16.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
284 (4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
857 (12%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Karin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Karin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2013-01-012014-09-29
RiksdagsledamotMathias Sundin 2012-05-01 - 2012-12-31 Föräldraledighet2012-05-012012-12-31
SuppleantUtrikesutskottet2010-10-192014-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet2010-10-192014-09-29
LedamotKonstitutionsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042012-04-30
LedamotEU-nämnden2008-11-132010-10-12
SuppleantNäringsutskottet2008-11-132010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2007-10-262010-10-04
SuppleantEU-nämnden2007-10-162008-11-13
LedamotNäringsutskottet2006-10-102008-11-13
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
SuppleantSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2003-10-072003-11-20
SuppleantKonstitutionsutskottet2003-10-032004-04-16
LedamotEU-nämnden2002-10-082007-10-15
SuppleantJustitieutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Cirkulär migration och utveckling snabbprotokoll 20, 18, 22 2014-06-16
En politik för en levande demokrati snabbprotokoll 52 2014-06-12
Inledning snabbprotokoll 4, 4, 25 2014-06-10
Regeringens hantering av Vattenfall AB:s förvärv av Nuon (avsnitt 3.1) snabbprotokoll 11 2014-06-10
Etermediefrågor snabbprotokoll 98 2014-05-05
Integritets- och sekretessfrågor snabbprotokoll 95 2014-05-05
Ökad effektivitet, säkerhet och tillgänglighet i valförfarandet snabbprotokoll 111, 113, 109 2014-05-05
Fri- och rättigheter snabbprotokoll 7 2014-04-10
Ökad insyn i partiers och valkandidaters finansiering snabbprotokoll 10 2014-03-05
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 46, 43, 56, 45, 142, 41 2014-01-22
(forts. från 7 §) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) snabbprotokoll 122 2013-12-12
Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall (bet. 2013/14:FiU16) snabbprotokoll 2 2013-12-11
Rikets styrelse snabbprotokoll 103, 9, 11, 12, 101, 14, 16, 105, 7 2013-12-04
Vital kommunal demokrati snabbprotokoll 101, 99, 103 2013-11-27
Sekretess i det internationella samarbetet snabbprotokoll 120 2013-11-20
Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m. snabbprotokoll 12 2013-11-14
Omställningsstöd för riksdagsledamöter snabbprotokoll 28, 30, 32 2013-10-02
Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien (avsnitt 5.2) snabbprotokoll 115 2013-06-18
Näringsdepartementets hantering av begäran om att ta del av allmänna handlingar m.m. (Avsnitt 4.2) snabbprotokoll 38 2013-06-18
Regeringens agerande i fråga om militärt samarbete med Saudiarabien (avsnitt 5.1) snabbprotokoll 79 2013-06-18
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 172, 170, 168 2013-04-24
Riksdagens arbetsformer m.m. snabbprotokoll 177 2013-04-24
Vallagsfrågor m.m. snabbprotokoll 34 2013-04-10
Utländska studenter och doktorander i Sverige snabbprotokoll 39, 41 2013-03-21
(forts. från 9 §) Författningsfrågor (forts. KU15) protokoll 110 2012-04-12
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor protokoll 10 2012-04-12
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse protokoll 106, 33 2012-03-15
Den politiska utvecklingen i Ungern protokoll 81, 83 2012-02-16
Fråga om försök att påverka programinnehållet i Sveriges Television (avsnitt 4.5) protokoll 65, 61, 63, 57, 59 2011-06-13
Förhandsprövning av nya programtjänster (avsnitt 2.5) protokoll 21 2011-06-13
Vallagsfrågor protokoll 91 2011-06-13
(forts. från 10 §) Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2010 (forts. UU10) snabbprotokoll 108 2011-05-19
Avfall och kretslopp snabbprotokoll 17 2011-05-04
Tryck- och yttrandefrihet snabbprotokoll 217, 213, 215 2011-04-27
Offentlig förvaltning snabbprotokoll 21 2011-03-03
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) snabbprotokoll 19, 21, 23 2010-11-24
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 17 och 18 juni protokoll 100, 102 2010-06-22
Svenska miljömål protokoll 32 2010-06-22
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik snabbprotokoll 108, 106, 110, 104, 102 2010-04-28
Kretslopp, återvinning m.m. protokoll 73 2010-04-07
Information från regeringen om resultatet av det svenska ordförandeskapet samt om Europeiska rådets möte den 11 februari protokoll 40, 42 2010-02-16
Miljöbalkens försäkringar och avhjälpande av förorenade områden samt avfall, kretslopp och återvinning protokoll 100, 102, 104 2009-11-04
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 29 och 30 oktober protokoll 14, 16 2009-11-03
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. och Vitbok om klimatanpassning protokoll 104, 106, 102 2009-06-15
Djurskyddskontrollregister m.m. protokoll 6 2009-05-14
Flyget i utsläppshandeln protokoll 37 2009-05-14
Grundskolan protokoll 43, 45, 41 2009-04-22
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 38, 36 2009-03-24
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 96 2009-03-12
Kemikaliekontroll protokoll 19, 21, 17, 23, 25 2009-02-26
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 11 och 12 december protokoll 116 2008-12-16
Svar på interpellation 2008/09:149 om förseningar i tågtrafiken protokoll 82, 76 2008-12-02
Ny konkurrenslag m.m. protokoll 156, 158, 154, 152, 150 2008-06-11
Biståndspengar till arbetet för yttrandefrihet protokoll 52, 54 2008-03-27
Avfalls- och kretsloppsfrågor protokoll 125 2008-03-05
Regional utveckling protokoll 167, 169, 165, 163, 46, 171 2007-12-17
Skattelättnader för hushållstjänster, m.m. protokoll 105 2007-05-30
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 218, 216, 218, 210, 212, 214, 220, 216, 208, 220 2007-03-28
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008 protokoll 1 2007-02-28
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 14 och 15 december protokoll 97 2006-12-19
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 juni protokoll 34 2006-06-17
Svar på interpellation 2005/06:427 om anstalten Kolmårdens långsiktiga inriktning protokoll 111 2006-06-07
Barn som bevittnat våld protokoll 42 2006-05-19
En modernare kriminalvårdslag protokoll 19 2006-05-19
Stöd till polisen vid terrorismbekämpning protokoll 92 2006-05-05
Ökad kontroll av vapen protokoll 2 2006-04-28
Svensk narkotikapolitik protokoll 101 2006-04-26
Våldsbrott och våldsoffer protokoll 123 2006-03-29
Rättsväsendet protokoll 60, 58, 56 2005-12-15
Europeisk brottsskadeersättning protokoll 13 2005-11-29
Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen, m.m. protokoll 48 2005-11-29
Justitiefrågor protokoll 120 2005-10-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 juni protokoll 60 2005-06-18
Rättstrygghet för företagare protokoll 101, 99 2005-05-19
Svar på interpellation 2004/05:537 om kvalificerad yrkesutbildning protokoll 17, 22, 12 2005-05-13
Svar på interpellation 2004/05:545 om kriminalvårdens ekonomi protokoll 31, 25, 28 2005-05-13
Svar på interpellation 2004/05:531 om barn i rättsprocesser protokoll 54, 57, 51 2005-04-26
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 22-23 mars protokoll 35 2005-03-24
(forts. från 10 §) Kriminalvårdsfrågor (forts. JuU17) protokoll 121, 97, 119 2005-03-10
(forts. från 13 §) Våldsbrott och brottsoffer (forts. JuU18) protokoll 128 2005-03-10
Sexualbrotten protokoll 53, 57, 55, 49, 51 2005-03-02
Svar på interpellation 2004/05:335 om resurserna inom kriminalvården protokoll 79, 75, 71 2005-02-10
Ökad användning av intensivövervakning med elektronisk kontroll, m.m. protokoll 56, 49, 58 2005-02-02
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 16 och 17 december protokoll 38 2004-12-18
En ny åklagarorganisation protokoll 79, 84, 82 2004-12-07
Information från regeringen om Europeiska rådets möte i Bryssel den 5 november protokoll 86 2004-11-09
Rambeslut om verkställighet av bötesstraff protokoll 171 2004-06-17
Människohandel protokoll 58, 60, 46 2004-05-24
Svar på interpellation 2003/04:386 om förändringar i kriminalvården protokoll 27, 24 2004-04-23
Kriminalvårdsfrågor protokoll 195, 193, 160, 124, 101, 155, 122, 158 2004-04-22
Allmän inpasseringskontroll i kriminalvården protokoll 113, 121, 123 2003-12-15
En europeisk arresteringsorder protokoll 98 2003-12-15
Rambeslut om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi protokoll 107 2003-12-15
(forts. från 3 §) Europeiska konventet om EU:s framtid (forts. KUU1) protokoll 155 2003-11-20
(forts.) Svar på interpellationerna 2003/04:11, 13 och 28 om Tullverket som en del av rättsväsendet protokoll 72, 78 2003-10-21
Rättsfrågor protokoll 142, 74, 76, 144, 140, 20 2003-10-15
Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. snabbprotokoll 43, 45 2003-06-05
Våldsbrott och brottsoffer snabbprotokoll 113, 157, 164, 166, 115, 104 2003-04-09
Människohandel och prostitution snabbprotokoll 56, 61 2003-03-12
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Bryssel den 24 och 25 oktober 2002 snabbprotokoll 193 2002-11-07

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Karin Granbom Ellison

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.