Karin Rågsjö

Bio

Karin Elisabet Hellner Rågsjö, född 23 april 1955 i Enskede församling i Stockholms stad, är en svensk politiker (vänsterpartist). Hon är ordinarie riksdagsledamot sedan 2014, invald för Stockholms kommuns valkrets. Rågsjö är ledamot i Vänsterpartiets partistyrelse sedan 2012.Rågsjö var ledamot av kommunfullmäktige i Stockholms kommun från 2006 till 2014.[källa behövs]Hon är riksdagsledamot sedan valet 2014. I riksdagen är Rågsjö ledamot i socialutskottet sedan 2014 samt suppleant i EU-nämnden och kulturutskottet. Rågsjö var kvittningsperson 2017–2022. Hon har tidigare varit suppleant i bland annat finansutskottet och ledamotsrådet samt revisorssuppleant i Systembolaget AB.
Artikeln innehåller material från wikipedia Karin Rågsjö, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1662 (51.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
612 (19%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
351 (10.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
588 (18.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Karin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Karin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2023-02-082026-09-21
SuppleantEU-nämnden2022-10-182026-09-21
SuppleantKulturutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotSocialutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2019-03-132022-10-04
RevisorssuppleantSystembolaget AB2019-02-142020-02-29
SuppleantLedamotsrådet2018-10-102022-10-10
LedamotSocialutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
KvittningspersonVänsterpartiet2017-11-082022-11-24
SuppleantFinansutskottet2014-10-142018-09-24
LedamotSocialutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Läkemedel och tandvård 2022/23:128 141, 143, 155, 157, 172, 174, 181 2023-06-20
Prioriteringar inom hälso- och sjukvården 2022/23:110 40, 42, 50, 18, 20 2023-05-23
Hälso- och sjukvårdens organisation 2022/23:103 217, 217 2023-05-04
Kompetensförsörjning, e-hälsa och beredskap 2022/23:99 149, 151, 153, 155, 128, 130, 142, 144, 147, 149, 151, 153, 155, 128, 130, 142, 144, 147 2023-04-27
Folkhälsa 2022/23:88 85, 87, 96, 98, 101, 103, 105, 85, 87, 96, 98, 101, 103, 105 2023-04-13
(forts. från § 12) Vissa frågor om hälso- och sjukvårdens försörjningsberedskap (forts. SoU11) 2022/23:87 131, 133, 131, 133, 139, 141, 139, 143, 141, 143 2023-04-12
(forts. från § 12) Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (forts. SoU19) 2022/23:80 116, 122, 124, 116, 122, 124 2023-03-23
Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel 2022/23:80 13, 15, 28, 30, 13, 15, 28, 30 2023-03-23
Vissa frågor inom hälso- och sjukvårdsområdet 2022/23:71 61, 63, 66, 72, 74, 80, 82, 84, 61, 63, 90, 66, 92, 72, 74, 104, 106, 80, 82, 84, 90, 92, 104, 106 2023-03-08
Svar på interpellation 2022/23:185 om fetma som marknad för nätläkare 2022/23:66 32, 34, 36, 32, 34, 36 2023-02-21
Riksrevisionens rapport om statens tillsyn över apotek och partihandel med läkemedel 2022/23:64 124, 126, 138, 140, 142, 124, 126, 138, 140, 142 2023-02-16
Ökad kontroll i hälso- och sjukvården 2022/23:51 62, 64, 76, 78, 80, 82, 84, 62, 64, 76, 78, 80, 82, 84 2023-01-25
(forts. från § 6) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2022/23:39 178, 180, 178, 180 2022-12-15
Svar på interpellationerna 2022/23:5 och 10 om rätten till tolk 2022/23:20 3, 7, 11, 3, 7, 11 2022-11-15
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 100, 106, 119, 121, 98, 100, 106, 98, 100, 119, 121, 98, 106, 100, 106, 119, 121, 119, 121, 98 2022-10-19
Hårdare regler för nya nikotinprodukter 2021/22:135 36, 36 2022-06-21
En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken samt spel om pengar 2022-2025 2021/22:133 45, 38, 45, 38 2022-06-17
E-hälsa m.m. 2021/22:116 157, 160, 162, 164, 166, 157, 160, 162, 164, 166 2022-05-18
Folkhälsofrågor 2021/22:116 150, 51, 187, 103, 35, 38, 40, 45, 47, 51, 156, 103, 150 2022-05-18
Nya regler för organdonation 2021/22:116 173, 173 2022-05-18
(forts. från § 7) Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. (forts. SoU14) 2021/22:100 85, 87, 85, 87, 85, 87 2022-04-21
(forts. från § 9) Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. (forts. SoU14) 2021/22:100 89, 91, 89, 91, 89, 91 2022-04-21
Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m. 2021/22:100 16, 18, 16, 16, 18 2022-04-21
Riksrevisionens rapport om statens suicidpreventiva arbete 2021/22:100 106, 106, 106 2022-04-21
Ökad kontinuitet och effektivitet i vården - en primärvårdsreform 2021/22:94 96, 96 2022-04-06
Riksrevisionens rapport om statens subventionering av läkemedel 2021/22:86 81, 81 2022-03-23
Upphävande av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:86 52, 54, 56, 58, 60, 67, 69, 52, 54, 56, 58, 60, 67, 69 2022-03-23
Vårdfrågor 2021/22:86 91, 91 2022-03-23
Apoteks- och läkemedelsfrågor 2021/22:72 11, 42, 25, 25, 42, 122, 124, 126, 98, 100, 131, 102, 133, 11 2022-02-24
Statsministerns frågestund 2021/22:72 62, 62, 68, 68 2022-02-24
Alkohol, narkotika, dopnings, tobaks- och spelfrågor 2021/22:67 242, 244, 246, 242, 244, 246 2022-02-16
Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:55 31, 31, 31 2022-01-19
Fortsatt giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:41 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 31, 33, 36, 38, 1, 3, 5, 8, 10, 13, 15, 18, 20, 6, 31, 33, 36, 38, 6 2021-12-08
Statlig ersättning för personskada orsakad av vaccin mot sjukdomen covid-19 2021/22:27 2, 2, 2, 2, 2 2021-11-10
En förnyad strategi för politiken avseende alkohol, narkotika, dopning, tobak och nikotin samt spel om pengar 2021-2025 2020/21:140 63, 75, 77, 63, 75, 77 2021-06-14
Stärkt kompetens i vård och omsorg - reglering av undersköterskeyrket 2020/21:140 87, 87 2021-06-14
Riksrevisionens rapport om granskning av statens styrning av äldreomsorgen 2020/21:136 6, 8, 10, 6, 8, 10 2021-06-08
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2020/21:131 13, 29, 13, 29, 31 2021-06-01
Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2020/21:119 6, 6, 6 2021-05-05
Lag om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar 2020/21:119 15, 15, 15 2021-05-05
Vaccininköp och vaccinleveranser 2020/21:115 3, 5, 7, 3, 5, 7 2021-04-28
(forts. från § 11) Grönbok om åldrande - Främja solidaritet och ansvar mellan generationerna (forts. SoU35) 2020/21:103 108, 108 2021-04-07
Alkohol-, narkotika-, dopnings-, tobaks- och spelfrågor 2020/21:103 70, 72, 74, 82, 84, 70, 72, 74, 82, 84 2021-04-07
Livmoderhalscancer 2020/21:103 116, 116 2021-04-07
(forts. från § 15) Äldrefrågor (forts. SoU9) 2020/21:87 134, 134 2021-03-03
Frågor om psykisk hälsa 2020/21:87 146 2021-03-03
Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen 2020/21:87 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-03-03
Covid-19-pandemin och därmed sammanhängande frågor 2020/21:82 5, 16, 18, 5, 16, 18 2021-02-23
En tillfällig covid-19-lag 2020/21:61 3, 18, 20, 3, 18, 20 2021-01-08
Pandemilag 2020/21:56 6, 6 2020-12-17
(forts. från § 5) Avgiftsfritt pneumokockvaccin för vissa grupper (forts. SoU11) 2020/21:42 116, 116 2020-11-26
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform 2020/21:37 30, 32, 34, 36, 38, 30, 32, 34, 36, 38 2020-11-18
En ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2019/20:141 41, 41 2020-06-17
Kompetensförsörjning och prioriteringar inom hälso- och sjukvården m.m. 2019/20:132 125, 127, 129, 125, 127, 129 2020-06-04
Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang 2019/20:130 30, 30 2020-06-02
Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser 2019/20:130 16, 16 2020-06-02
Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen 2019/20:128 21, 23, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 5, 21, 23, 34, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 5 2020-05-29
Förbättringar för barn inom den psykiatriska tvångsvården 2019/20:121 95, 95, 95 2020-05-14
Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder 2019/20:106 14, 14 2020-04-16
Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 2019/20:106 7, 7 2020-04-16
(forts. från § 12) Frågor om psykisk hälsa (forts. SoU10) 2019/20:99 96, 96 2020-04-02
Alkohol, narkotika, dopnings- och tobaksfrågor 2019/20:77 110, 114, 116, 110, 114, 116 2020-02-19
(forts. från § 8) Äldrefrågor (forts. SoU4) 2019/20:74 100, 102, 104, 107, 109, 100, 102, 104, 107, 109 2020-02-13
Svar på interpellation 2019/20:124 om särskilda köer till svensk sjukvård 2019/20:48 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-12-10
Svar på interpellation 2019/20:135 om sjukvårdens ekonomi 2019/20:48 16, 18, 20, 16, 18, 20 2019-12-10
Svar på interpellation 2018/19:278 om NKS och det nationella uppdraget 2018/19:110 106, 101, 103, 106, 101, 103 2019-06-25
Svar på interpellation 2018/19:263 om bemötande av patienter med diagnosen ME 2018/19:98 58, 60, 62 2019-06-03
Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor 2018/19:84 166, 168, 170, 172, 174, 56, 58, 60, 63 2019-05-02
(forts. från § 9) Frågor om psykisk ohälsa (forts. SoU15) 2018/19:81 94, 97, 99 2019-04-25
Riksrevisionens rapport om investeringsstödet till särskilda boenden för äldre 2018/19:69 16 2019-03-28
Äldrefrågor 2018/19:69 11, 110, 110, 33, 37, 39, 199 2019-03-28
Ny lag om tobak och liknande produkter 2018/19:26 9, 11, 13, 15, 17 2018-12-11
Bastjänstgöring för läkare 2018/19:20 2 2018-11-22
Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan 2018/19:20 10 2018-11-22
Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre 2018/19:13 28 2018-11-07
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 11, 13, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 78, 80, 83, 85, 96, 98 2018-10-18
Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall 2017/18:133 62 2018-06-15
God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik 2017/18:132 78 2018-06-14
Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap 2017/18:129 9, 11, 13 2018-06-11
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden 2017/18:125 6, 8, 10 2018-06-04
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet 2017/18:125 80 2018-06-04
(forts. från § 7) Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti (forts. SoU22) 2017/18:113 117, 119, 121 2018-05-17
Slopad skattefrihet för förmån av hälso och sjukvård 2017/18:111 37 2018-05-15
(forts. från § 6) Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (forts. SoU8) 2017/18:105 118, 124, 126 2018-04-26
(forts. från § 8) Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (forts. SoU8) 2017/18:105 133, 135 2018-04-26
Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling 2017/18:88 19 2018-03-21
Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin 2017/18:82 7, 15, 23 2018-03-09
(forts. från § 5) En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården (forts. SoU18) 2017/18:81 113 2018-03-08
Svar på interpellation 2017/18:169 om ensamståendes rätt till assisterad befruktning 2017/18:59 11, 13, 15 2018-01-23
(forts. från § 12) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2017/18:49 119, 121, 123, 125, 127 2017-12-13
Riksrevisionens slutrapport om statens styrning på vårdområdet 2017/18:19 15 2017-10-18
Vissa frågor om läkemedelsregistret 2017/18:11 9, 15, 17 2017-09-27
Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården 2016/17:129 101, 108, 110, 114, 116 2017-06-20
Samverkan om vård, stöd och behandling mot spelmissbruk 2016/17:129 98 2017-06-20
Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 2016/17:126 5, 8, 10, 19, 21 2017-06-15
Driftsformer för universitetssjukhus 2016/17:125 234, 236, 238, 246, 248 2017-06-14
Privata sjukvårdsförsäkringar inom offentligt finansierad hälso och sjukvård 2016/17:117 29, 31, 33, 40, 42, 45, 47, 50, 52 2017-05-31
Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 2016/17:109 5 2017-05-11
Aktuell debatt om hälso- och sjukvårdens utmaningar 2016/17:89 71, 79, 87 2017-03-30
Svar på interpellation 2016/17:307 om Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid depression och ångest 2016/17:83 93, 96, 99 2017-03-21
(forts. från § 4) Apoteks- och läkemedelsfrågor (forts. SoU6) 2016/17:77 128, 130, 132, 134, 136 2017-03-02
Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel 2016/17:77 139 2017-03-02
Frågestund 2016/17:73 108, 63, 47, 49, 31, 33, 21, 63, 23, 57, 59, 76, 78, 42, 44, 49, 55, 51, 57, 21, 68, 23, 86, 42, 44, 42, 44, 49, 49, 56, 51, 50, 52, 42, 44, 57, 56, 67, 59, 34, 69, 36, 48, 50, 34, 36, 40, 42, 31, 33, 159, 159, 46, 48, 42, 44, 21, 86, 49, 23, 101, 55, 103, 57, 68, 42, 44, 67, 69, 106 2017-02-23
En ny hälso- och sjukvårdslag 2016/17:64 32 2017-02-01
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige 2016/17:52 146 2017-01-11
(forts. från § 8) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) 2016/17:47 184, 186 2016-12-15
Svar på interpellation 2016/17:105 om apotekens tillgänglighet och service 2016/17:43 75, 77, 79 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:134 om Nya Karolinska Solna 2016/17:43 82, 84, 86 2016-12-09
(forts. från § 11) En samlad strategi för alkohol, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020 (forts. SoU8) 2015/16:121 131, 134, 136 2016-06-16
(forts. från § 17) Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården (forts. SoU17) 2015/16:111 130, 132, 134 2016-05-25
Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering 2015/16:104 12 2016-05-12
Hälso- och sjukvårdsfrågor 2015/16:99 62, 19, 21, 23, 22, 28, 71, 30, 73, 75, 33, 35, 81, 83 2016-04-27
Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet - genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv 2015/16:87 58 2016-04-06
Svar på interpellation 2015/16:359 om äldreomsorg 2015/16:84 63, 65, 67 2016-03-22
Socialtjänstfrågor 2015/16:82 10 2016-03-17
Svar på interpellation 2015/16:458 om hälsoundersökningar av asylsökande 2015/16:79 60, 62, 64 2016-03-11
(forts. från § 11) Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet (forts. SoU9) 2015/16:74 145 2016-03-03
Bidrag för glasögon till barn och unga 2015/16:62 13, 15, 17 2016-02-03
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor 2015/16:51 131, 133, 135 2016-01-13
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2015/16:45 140, 142, 144, 94, 10, 96, 12, 15, 17, 103, 105, 108, 24, 110, 26, 112, 28, 114, 116, 119, 121, 38, 123, 40, 125, 46, 48, 136, 138, 51, 58, 53, 60, 55, 64, 66, 73, 58, 80, 75, 60, 82, 88, 90, 92, 80, 82, 99, 101, 88, 90, 92, 94, 96, 103, 105, 108, 110, 112, 10, 114, 12, 116, 15, 119, 17, 121, 123, 125, 24, 26, 42, 28, 44, 47, 136, 49, 138, 52, 51, 46, 54, 38, 53, 48, 56, 40, 56, 58, 51, 58, 60, 53, 62, 55, 64, 65, 67, 64, 70, 66, 72, 90, 27, 92, 29, 31, 73, 95, 33, 75, 97, 35, 84, 86, 104, 41, 106, 43, 93, 95, 113, 115, 118, 120, 104, 99, 101 2015-12-14
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2015/16:40 101, 103, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 149, 151 2015-12-07
Riksrevisionens rapport om primärvårdens styrning 2014/15:118 3, 5, 7, 15, 17, 25, 27 2015-06-17
Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården 2014/15:108 63 2015-06-03
En ny läkemedelslag 2014/15:100 29, 31, 33, 36, 38, 44, 46, 48 2015-05-20
(forts. från § 6) Äldrefrågor (forts. SoU11) 2014/15:91 91, 93, 95 2015-04-23
(forts. från § 9) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU7) 2014/15:83 85, 87, 89, 91, 93, 95, 119 2015-04-09
Riksrevisionens rapport om stödet till anhöriga omsorgsgivare 2014/15:67 84 2015-03-05
Vårdvalssystem i primärvården 2014/15:67 3, 5, 7, 18, 20, 28, 30 2015-03-05
Infektion med ebolavirus 2014/15:63 5 2015-02-19
Svar på interpellation 2014/15:80 om förändrade regler för sprututbyte 2014/15:22 68, 70, 72 2014-11-14
Svar på interpellation 2014/15:10 om ekonomiskt utsatta barns hälsa 2014/15:14 37, 39, 41 2014-10-24

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Karin Rågsjö

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.