Karin Svensson Smith

Bio

Karin Astrid Elisabet Svensson Smith, född 11 augusti 1956 i Kävlinge, är en svensk politiker (miljöpartist, tidigare vänsterpartist), som var riksdagsledamot 1998–2010 och 2014–2018. I riksdagen var hon ordförande i trafikutskottet 2014–2018 och Miljöpartiets trafik- och infrastrukturpolitiska talesperson.
Sedan 2018 är hon återigen kommunpolitiker och kommunalråd i opposition för Miljöpartiet i Lunds kommun.
Artikeln innehåller material från wikipedia Karin Svensson Smith, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3978 (53.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1422 (19.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
299 (4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1732 (23.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Karin röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Karin röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotTrafikutskottet2014-10-072014-10-07
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2006-10-242010-10-04
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotTrafikutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotTrafikutskottet2005-06-162006-10-02
Riksdagsledamot2005-06-032006-10-02
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2002-10-242005-06-02
LedamotTrafikutskottet2002-10-082005-06-15
Riksdagsledamot2002-09-302005-06-02
LedamotTrafikutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Infrastrukturfrågor 2017/18:135 100, 102, 104 2018-06-19
Taxifrågor 2017/18:130 42 2018-06-12
Fossiloberoende transporter 2017/18:107 28, 30, 69, 72, 74, 86, 88, 9, 12, 14 2018-05-02
Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor 2017/18:76 71, 73, 75, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146 2018-02-28
Svar på interpellationerna 2017/18:221 och 235 om biogas 2017/18:54 88, 91, 94 2017-12-20
(forts. från § 11) Sjöfartsfrågor (forts. TU18) 2016/17:126 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135 2017-06-15
(forts. från § 9) Sjöfartsfrågor (forts. TU18) 2016/17:126 119 2017-06-15
(forts. från § 6) Cykelfrågor (forts. TU16) 2016/17:118 107, 109, 111 2017-06-01
(forts. från § 8) Cykelfrågor (forts. TU16) 2016/17:118 113, 115, 117, 119 2017-06-01
Trafiksäkerhet 2016/17:92 27, 29, 247, 123, 245, 99, 101, 103, 105, 107, 241, 44, 46, 48, 107, 7, 70, 72, 117, 119, 115, 243, 113, 74, 20 2017-04-05
(forts. från § 6) Luftfartsfrågor (forts. TU10) 2016/17:81 142, 144 2017-03-16
(forts. från § 8) Luftfartsfrågor (forts. TU10) 2016/17:81 152, 154 2017-03-16
Infrastruktur för framtiden 2016/17:44 78, 81, 83, 87, 89, 93, 95 2016-12-12
Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel 2016/17:13 141 2016-10-12
(forts. från § 12) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 104, 106, 108 2016-05-26
(forts. från § 14) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU16) 2015/16:112 112, 110 2016-05-26
En fossiloberoende transportsektor 2015/16:91 1, 4, 6, 20, 22, 25, 27 2016-04-13
Fordons- och vägtrafikfrågor 2015/16:91 33, 35, 198 2016-04-13
Yrkestrafik och taxi 2015/16:85 85, 87, 89, 91, 93, 34 2016-03-23
Cykelfrågor 2015/16:62 79, 121, 108, 119, 149 2016-02-03
Postfrågor och grundläggande betaltjänster 2015/16:62 67 2016-02-03
Svar på interpellation 2014/15:286 om planering av banunderhåll 2014/15:107 79, 82 2015-06-02
Svar på interpellation 2014/15:591 om finansiering av transportinfrastruktur 2014/15:107 70, 73 2015-06-02
(forts. från § 6) Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor (forts. TU13) 2014/15:105 98, 100, 102 2015-05-28
Infrastrukturplanering 2014/15:86 149, 152, 154, 162, 164 2015-04-15
Luftfartsfrågor 2014/15:78 29, 31, 33, 25 2015-03-25
Svar på interpellation 2014/15:235 om möjlighet för tyngre och längre fordon att färdas på det svenska vägnätet 2014/15:65 83, 87 2015-03-03
Svar på interpellation 2014/15:197 om Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige 2014/15:44 97, 102 2015-01-13
Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna 2014/15:27 62 2014-11-26
Tydlig prisuppgift vid taxiresor 2014/15:27 85 2014-11-26
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd 2014/15:27 75 2014-11-26
Svar på interpellation 2014/15:25 om återreglerat järnvägssystem 2014/15:15 78, 84 2014-11-04
(forts. från 10 §) Ny kollektivtrafiklag m.m. (forts. TU21) protokoll 127, 125 2010-06-22
(forts. från 8 §) Ny kollektivtrafiklag m.m. (forts. TU21) protokoll 113, 111 2010-06-22
Ny kollektivtrafiklag m.m. protokoll 55 2010-06-22
Ny postlag m.m. protokoll 36 2010-06-22
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 179 2010-06-17
(forts. från 7 §) Åtgärdsplaner för transportsystemet 2010-2021 (forts. TU24) snabbprotokoll 158, 149, 151, 140, 156, 142 2010-06-16
Några körkorts- och fordonsfrågor snabbprotokoll 167, 161, 169 2010-06-16
Åtgärdsplanering för transportsystemet 2010-2021 m.m. snabbprotokoll 120, 124, 137, 135, 122 2010-06-16
Höghastighetståg protokoll 60 2010-04-22
(forts. från 10 §) Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. (forts. TU15) protokoll 150, 133, 135, 152 2010-04-14
Drivmedels- och fordonsfrågor m.m. protokoll 131 2010-04-14
Färjetrafiken till Gotland protokoll 48, 50 2010-03-25
Vägverkets vägunderhåll protokoll 215, 227, 220, 218, 229 2010-03-24
(forts. från 11 §) Vissa trafiksäkerhetsfrågor (forts. TU12) protokoll 102, 100, 107, 105 2010-03-17
Vissa trafiksäkerhetsfrågor protokoll 84, 82, 80 2010-03-17
Banverkets arbete med snöröjning protokoll 57, 59 2010-03-04
Svar på interpellation 2009/10:135 om kilometerskatt för tunga lastbilar protokoll 26, 28, 30 2010-01-22
Fordonsbesiktning protokoll 4, 25, 6, 8, 23 2009-12-17
Svar på interpellation 2009/10:97 om konsekvenser av att avreglera Gotlandstrafiken protokoll 98, 96, 100 2009-12-15
Svar på interpellationerna 2009/10:138 och 140 om arbetet med trafikplan 2010-2021 protokoll 105, 107, 103 2009-12-15
Svar på interpellationerna 2009/10:139, 141 och 142 om Förbifart Stockholms effekter på sårbarhet och trängsel protokoll 110, 114, 118 2009-12-15
Svar på interpellation 2009/10:117 om kritiska punkter i den nationella planen för transportsystemet och Förbifart Stockholm protokoll 88, 86, 84 2009-12-08
Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion protokoll 135, 133, 155, 137, 153 2009-11-18
Tillgängligheten för funktionshindrade i kollektivtrafiken protokoll 73, 71 2009-11-12
Hållbara framtida transporter - Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem protokoll 182, 199, 184, 201, 180 2009-10-14
Klimateffekten av Förbifart Stockholm protokoll 20, 18 2009-09-24
Svar på interpellation 2008/09:544 om Förbifart Stockholm protokoll 15, 12, 9 2009-06-18
Riktlinjer för klimatpolitiken m.m. och Vitbok om klimatanpassning protokoll 108 2009-06-15
Konkurrens på spåret protokoll 92, 68, 105, 107, 66, 64, 81, 79, 94 2009-06-12
Svar på interpellationerna 2008/09:547 och 548 om stöd till trafiksäkerhetsarbetet protokoll 88, 92 2009-06-01
Mål för framtidens resor och transporter protokoll 4, 8, 20, 22, 6 2009-05-18
Flyget i utsläppshandeln protokoll 24, 22, 26, 33, 35 2009-05-14
Svar på interpellation 2008/09:437 om klimat och sårbarhet protokoll 16, 13, 10 2009-05-11
Vissa väg-, fordons- och trafikfrågor protokoll 6, 8, 4 2009-04-23
Sjöfartsfrågor protokoll 107, 59, 61, 63, 65, 67, 243, 245, 247, 249, 251, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96 2009-04-02
Konkurrens i tågtrafiken protokoll 40, 38 2009-03-26
Godkännande av motorfordon m.m. protokoll 86, 84, 74 2009-03-11
Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar protokoll 156, 168, 166 2009-02-25
Kilometerskatt för person- och lastbilar protokoll 35, 37 2009-01-29
(forts. från 13 §) Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt (forts. TU2) protokoll 85, 97, 109, 95, 107 2008-12-18
Transportstyrelsen och dess verksamhet protokoll 64, 58, 66 2008-12-01
Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket protokoll 4, 23, 14, 16, 25 2008-11-27
Transport och infrastrukur protokoll 154, 164, 150, 207, 197, 166, 199, 152, 209 2008-10-17
(forts. från 10 §) Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor (forts. TU14) protokoll 119, 105, 103, 112, 114, 117 2008-06-09
Riskutbildning för körkortsaspiranter och andra trafiksäkerhetsfrågor protokoll 84, 88, 86 2008-06-09
Regeringens satsning på vägar protokoll 41, 39 2008-06-05
Svar på interpellation 2007/08:617 om samhällsekonomisk värdering av väg- och järnvägsinvesteringar protokoll 100, 103, 105 2008-05-09
Vägtrafikens miljöanpassning protokoll 137, 130, 139, 126, 128 2008-05-08
Järnvägsfrågor protokoll 170, 172 2008-04-24
Kilometerskatt på lastbilstrafik protokoll 73, 75 2008-04-17
Prioriteringar i Motorways of the Sea protokoll 45, 47 2008-04-03
Efterkonvertering av personbilar för alternativbränslen, m.m. protokoll 141 2008-03-27
Väg- och fordonsfrågor protokoll 154, 31, 34, 134, 36, 149, 141, 143, 147, 149, 201, 143, 203, 207, 169, 151, 209, 160, 171, 162, 205 2008-03-27
Svar på interpellation 2007/08:443 om Förbifart Stockholm och jämställdheten protokoll 49, 57, 53 2008-03-14
Hållbar stadsutveckling och kollektivtrafiken protokoll 37, 39 2008-03-13
Allmänna motioner om energiskatter m.m. protokoll 109, 111, 113 2008-03-12
Järnvägskapaciteten protokoll 50 2008-02-21
Svar på interpellation 2007/08:356 om Förbifart Stockholm protokoll 27, 24, 21 2008-02-15
Svar på interpellation 2007/08:376 om alkolås i bilar protokoll 30, 32, 34 2008-02-15
Forskning som stöd för infrastrukturpolitiken protokoll 37, 39 2008-02-14
Svar på interpellation 2007/08:279 om järnvägsinvesteringar och SJ protokoll 47, 52, 57 2008-01-18
Svar på interpellation 2007/08:304 om Förbifart Stockholm och fyrstegsprincipen protokoll 61, 65, 70 2008-01-18
Svar på interpellation 2007/08:247 om Förbifart Stockholm protokoll 160, 154, 157 2007-12-18
(forts. från 12 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 130, 122, 143, 141, 128 2007-12-13
(forts. från 14 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 175, 161, 173, 158 2007-12-13
Oljepriset och planeringen av vägar och järnvägar protokoll 2, 4 2007-10-25
Del 2: Infrastruktur protokoll 388, 390 2007-10-18
Miljö och klimat protokoll 111, 191, 189, 196, 113, 151, 115, 194, 133, 135, 153 2007-10-17
Lastbilstrafiken och utsläppen protokoll 86, 88 2007-06-07
En framtida havspolitik för EU protokoll 90 2007-05-24
Järnvägspolitik och andra järnvägspaketet protokoll 31 2007-05-24
Nya hastighetsgränser protokoll 16, 5, 18 2007-05-24
(forts. från 6 §) Vissa transportpolitiska frågor m.m. (forts. TU8) protokoll 100, 102 2007-04-12
Lastbilstransporternas påverkan på klimatet protokoll 84, 82 2007-04-12
Sjöfart protokoll 123, 112, 72, 111, 121, 105, 118, 67, 116, 69, 107, 133, 57, 15, 74, 4, 17, 113, 131 2007-04-12
Vissa transportpolitiska frågor m.m. protokoll 14, 25, 27, 12, 6 2007-04-12
Svar på interpellation 2006/07:337 om styrmedel för att minska flygets klimatpåverkan protokoll 55, 52, 58 2007-03-27
(forts. från 10 §) Trafiksäkerhet (forts. TU6) protokoll 113, 137, 135, 126, 115, 128 2007-03-15
Kollektivtrafik och trafikupphandling protokoll 72, 87, 89, 76, 106, 31, 108, 74 2007-02-28
Svar på interpellation 2006/07:309 om klimatsituationen och åtgärder mot tung trafik på vägarna protokoll 111, 107, 109 2007-02-23
Klimatmålen inom transportsektorn protokoll 88, 90 2007-02-01
Svar på interpellation 2006/07:226 om jämställda löner protokoll 12, 16 2007-02-01
Svar på interpellationerna 2006/07:162 och 231 om klimat och infrastruktur i Bohuslän protokoll 20, 10, 15 2007-01-30
Miljö och energi protokoll 286, 335, 319, 330, 303, 327, 284, 290, 321, 301, 282, 316, 314, 325, 288, 332, 337 2006-11-08
Strategiska utmaningar - En vidareutveckling av svensk strategi för hållbar utveckling protokoll 180, 178, 176 2006-06-15
Moderna transporter protokoll 31, 33, 29, 39, 37 2006-05-30
Åtgärder mot svarttaxi m.m. protokoll 14 2006-05-12
(forts. från 8 §) Sjöfartsfrågor (forts. TU12) protokoll 76 2006-04-27
Sjöfartens luftföroreningar protokoll 50, 52 2006-04-06
Infrastruktur protokoll 333, 331, 324 2005-10-12
Forskning för ett bättre liv protokoll 31 2005-06-13
Luftfart snabbprotokoll 59, 94, 128, 81, 57, 132, 136, 69, 71, 79, 134, 130, 55, 96 2005-05-18
Vägfrågor snabbprotokoll 120, 118, 116 2005-05-18
Klimatmålet protokoll 63, 61 2005-04-14
Åtgärder inom kommunikationsområdet med anledning av stormen i januari 2005 över södra Sverige protokoll 138, 140, 135, 147, 149 2005-04-13
Svar på interpellation 2004/05:245 om tågtrafiken längs Uven protokoll 38, 43 2005-01-18
Svar på interpellationerna 2004/05:218, 219 och 220 om tåg i Bergslagen protokoll 21, 27 2005-01-18
Luftföroreningar protokoll 120, 122 2004-12-09
(forts. från 5 §) Kommunikationer (forts. TU1) protokoll 113, 115, 87, 85 2004-12-02
(forts. från 6 §) Fortsatt arbete för en säker vägtrafik (forts. TU2) protokoll 107, 101, 109, 103 2004-11-25
Fortsatt arbete för en säker vägtrafik protokoll 17, 13, 15 2004-11-25
Ett stärkt Green Cargo AB för hållbara transportlösningar protokoll 48, 44, 46, 42, 40 2004-06-18
Transportinfrastrukturen 2004-2015 protokoll 93, 109, 97, 95, 99, 103, 105, 101, 107 2004-06-16
Trängselskatt protokoll 39, 27, 23, 33, 25, 29, 37, 81, 79, 35, 31 2004-06-16
Svar på interpellation 2003/04:520 om syftet med att anslå medel till järnvägsinvesteringar protokoll 50, 56, 53 2004-06-15
Järnvägslag och vissa järnvägsfrågor protokoll 117, 121, 119 2004-05-27
Svar på interpellation 2003/04:357 om luftföroreningar orsakade av vägtrafik protokoll 79, 77, 81 2004-04-13
Svar på interpellationerna 2003/04:360, 365, 361, 362, 368, 363, 364, 366 och 367 om biltullar i Stockholm protokoll 48, 39, 28 2004-04-13
Yrkestrafik protokoll 208, 204, 181, 179, 177, 206, 175, 195, 197, 222, 220, 183 2004-03-31
Tunneln genom Hallandsås protokoll 39, 37 2004-03-04
Svar på interpellation 2003/04:130 om tågtrafiken och statens ansvar protokoll 27, 30, 24 2003-12-05
Kommunikationer protokoll 140, 49, 2, 77, 4, 65, 21, 5, 111, 113, 165, 109, 138, 124, 14, 16, 18, 18, 20, 104, 22, 24, 26, 6, 126, 14, 28, 120, 16, 93, 178, 65, 30, 32, 34, 83, 145, 13, 62, 176, 15, 2, 67, 11, 143, 145, 147, 85, 7, 7, 159, 47, 107, 73, 88, 21, 93, 32, 35, 37, 7, 45, 47, 102, 8, 181, 45, 5, 152, 40, 43, 4, 9, 19, 11, 179, 122, 6, 54, 154, 41, 90, 95, 13, 95, 9, 128, 69, 71, 2, 38, 42, 46, 14, 12, 52, 60, 167, 40, 15, 117, 75, 143, 20, 115, 48, 17, 109, 10, 67, 85, 83, 23, 44, 46, 64, 66, 69, 71 2003-12-03
Svar på interpellation 2002/03:280 om bi- lavgifterna på Öresundsbron snabbprotokoll 8, 2, 5 2003-04-29
(forts. från 4 §) Transportpolitik (forts. TU3) snabbprotokoll 110, 112 2003-03-27
Svar på interpellation 2002/03:128 om etablering av externa köpcentrum snabbprotokoll 72, 64, 68 2003-01-28
(forts. från 15 §) Naturresursfrågor och vattenrätt (forts. BoU3) snabbprotokoll 217 2002-12-05
Aktuell debatt: Åtgärder för att förebygga oljeolyckor snabbprotokoll 7, 14 2002-12-03
Svar på interpellation 2002/03:64 om fi- nansiering av kollektivtrafik i glesbygd snabbprotokoll 78, 86, 82 2002-12-03
Svar på interpellation 2002/03:32 om nollvi- sion i trafiken snabbprotokoll 10, 6, 2 2002-11-22
Yrkestrafik m.m. snabbprotokoll 285 2002-04-04
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 144, 153, 12, 22, 29, 57, 155, 59, 8, 14, 10, 6, 27, 142, 24 2001-12-13
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 11, 30, 22, 9, 24, 28, 7 2001-10-04
Beslutsunderlag för investeringar i vägar och järnvägar snabbprotokoll 237, 235, 243, 239, 241 2001-06-13
Sjöfartsinspektionens tillsyn snabbprotokoll 65 2001-03-14
Aktuell debatt: Trafiksäkerhet snabbprotokoll 10, 1, 3, 17 2001-02-22
Aktuell debatt: Översvämningarna i Norr- land snabbprotokoll 6, 13 2000-10-12
(forts. från 10 §) Forskning för framtiden - en ny organisation för forskningsfinansiering snabbprotokoll 159 2000-06-13
Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. snabbprotokoll 73, 71, 69 2000-05-30
Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. snabbprotokoll 90, 94, 104, 122, 124, 92, 99, 102, 97 2000-05-30
Svar på interpellation 1999/2000:306 om skatt på avfallsförbränning snabbprotokoll 40, 37, 43 2000-05-16
Frågestund snabbprotokoll 39, 59, 92, 53, 37, 140, 55, 46, 51, 103, 105, 48, 21, 103, 19, 105, 50, 94, 31, 90, 142, 57, 69, 29, 96, 71, 48, 57, 76, 78, 53, 55 2000-05-11
Svar på interpellation 1999/2000:236 om interneringsläger under andra världskriget snabbprotokoll 4, 7, 2 2000-04-04
Trafiksäkerhet m.m. snabbprotokoll 191, 225, 193, 189, 227, 195, 214, 195, 212, 187, 191, 201, 232, 199, 203, 193 2000-03-23
Utgiftsområde 22 Kommunikationer snabbprotokoll 63, 15, 65, 60, 42, 136, 33, 49, 9, 58, 11, 7, 40, 51, 13, 138, 31 1999-12-08
Vissa trafikfrågor m.m. snabbprotokoll 218, 216, 214 1999-05-19
Miljöpolitiken snabbprotokoll 70 1999-04-28
Transportpolitik snabbprotokoll 240, 22, 18, 10, 14, 16, 12, 20 1999-04-28
Vissa mineralpolitiska frågor snabbprotokoll 127, 185 1999-04-21
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 243 1999-01-20
Information från regeringen om klimatar- betet efter Buenos Aires snabbprotokoll 139 1998-11-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Karin Svensson Smith

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.