Karl-Göran Biörsmark

Bio

Karl-Göran Biörsmark, född 29 mars 1936 i Ulricehamn,, död 25 december 2021 i Norrköping, var en svensk adjunkt och politiker (folkpartist).
Karl-Göran Biörsmark, som var son till en pastor, tog folkskollärarexamen 1959 och var därefter lärare i Ulricehamn 1960–1962 och i Norrköping från 1962, med uppehåll 1963–1967 då han var biståndsarbetare i dåvarande Rhodesia. Under tiden i Norrköping var Biörsmark fritidspolitiker, med engagemang i socialnämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige i dåvarande Norrköpings stad och senare Norrköpings kommun.Han var riksdagsledamot för Östergötlands läns valkrets 1985–2002 och var framför allt aktiv i utrikesutskottet 1988–2002, en kortare period 1994 även utskottets ordförande. Han var även ledamot av bostadsutskottet 1985–1988, EU-nämnden 1998–2002, sammansatta konstitution- och utrikesutskottet och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet samt var suppleant i justitieutskottet, socialförsäkringsutskottet och utbildningsutskottet. Han var FN-delegat och ledamot i Svenska Unescorådet, Nationalkommittén för FN:s läskunnighetsår och FN:s konferens om befolkning och utveckling (ICPD). Därutöver har han även företrätt Folkpartiet i ett antal statliga utredningar.
Artikeln innehåller material från wikipedia Karl-Göran Biörsmark, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-01-172002-01-18
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2001-10-252001-12-11
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-10-162001-12-06
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-03-272001-04-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1999-03-231999-09-13
LedamotEU-nämnden1998-10-132002-10-08
LedamotUtrikesutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantEU-nämnden1997-12-011998-10-05
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1996-10-211996-11-20
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1995-10-261995-12-06
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1994-10-181997-09-17
LedamotUtrikesutskottet1994-10-111998-10-04
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
OrdförandeUtrikesutskottet1994-06-201994-10-02
Riksdagsledamot1992-11-171994-10-03
RiksdagsledamotLola Björkquist 1992-10-17 - 1992-11-161992-10-171992-11-16
Riksdagsledamot1991-11-121992-10-16
SuppleantJustitieutskottet1991-10-181994-10-02
RiksdagsledamotLola Björkquist 1991-10-12 - 1991-11-111991-10-121991-11-11
LedamotUtrikesutskottet1991-09-301994-06-19
Riksdagsledamot1991-09-301991-10-11
Riksdagsledamot1990-11-121991-09-30
RiksdagsledamotBörje Stensson 1990-10-12 - 1990-11-111990-10-121990-11-11
SuppleantBostadsutskottet1989-10-091991-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet1988-11-071989-10-04
LedamotUtrikesutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031990-10-11
LedamotBostadsutskottet1985-09-301988-10-02
Riksdagsledamot1985-09-301988-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 9, 21, 34, 19, 57, 32, 11, 59, 76, 74, 13 2002-06-04
Globalisering snabbprotokoll 35, 57, 33, 20, 22, 16, 14, 18, 12, 55 2002-04-19
Information från regeringen om konferen- sen för utvecklingsfinansiering i Monterrey snabbprotokoll 8, 6 2002-04-03
Aktuell debatt: Situationen i Mellanös- tern snabbprotokoll 124, 117 2002-03-21
Information från regeringen om Europeis- ka rådets möte i Barcelona 15-16 mars 2002 snabbprotokoll 4, 2 2002-03-21
Polisfrågor snabbprotokoll 201, 197, 199 2002-03-21
(forts. från 12 §) Mänskliga rättigheter m.m. - länder, områden, enskilda folkgrupper och snabbprotokoll 204, 217, 215, 192, 202, 194, 196 2002-03-20
Svar på interpellation 2001/02:136 om avdragsrätt för gåvor snabbprotokoll 167, 169, 171 2002-01-24
Svar på interpellation 2001/02:137 om bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter snabbprotokoll 209, 205, 207 2002-01-24
Internationellt bistånd snabbprotokoll 31, 33, 42, 16, 24, 111, 18, 97, 37, 21, 3, 9, 15, 80, 34, 40, 11, 9, 5, 26, 36, 82, 99, 109, 39, 19, 28, 30, 55, 7, 41, 57, 95, 20, 14, 13, 22, 39, 38, 17 2001-12-14
Sveriges säkerhetspolitik snabbprotokoll 27, 28, 43, 10, 29, 45, 8, 26, 17 2001-12-10
Nicefördraget snabbprotokoll 42, 44, 34, 36, 30, 32 2001-12-06
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 286, 278, 284, 266, 280, 282, 288, 290, 268 2001-10-17
Utvecklingssamarbetet med Central- och Östeuropa snabbprotokoll 17, 2, 8, 19, 10 2001-06-11
EU:s framtidsfrågor snabbprotokoll 45, 43, 25, 6, 27 2001-05-09
Svar på interpellationerna 2000/01:334, 355 och 402 om situationen i Mellanöstern snabbprotokoll 46, 38 2001-05-02
En säkerhetsordning för 2000-talet snabbprotokoll 50 2001-04-25
Svar på interpellation 2000/01:268 om Västsahara snabbprotokoll 22, 19 2001-04-03
Svar på interpellation 2000/01:274 om Su- dan snabbprotokoll 35, 29 2001-04-03
Svar på interpellation 2000/01:324 om situ- ationen i Burma snabbprotokoll 45, 43, 47 2001-04-03
Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska för- snabbprotokoll 40, 38, 14 2001-03-28
Mänskliga rättigheter m.m. - länder, om- råden och enskilda folkgrupper snabbprotokoll 62, 69, 58, 60, 71 2001-03-28
Information från regeringen om EU- toppmötet i Stockholm snabbprotokoll 28, 26 2001-03-27
Allmänpolitisk debatt Partiledardebatt snabbprotokoll 111, 113, 151, 149, 130, 132, 134, 70, 72, 136 2001-01-17
Information från regeringen om toppmö- tet i Nice och det svenska ordförandeskapet snabbprotokoll 140, 138 2000-12-14
Utrikesförvaltning och internationell sam- verkan snabbprotokoll 53, 120, 118, 55, 51, 49, 89, 87, 200, 198, 47, 57, 76, 189, 74, 45 2000-12-04
EU-debatt snabbprotokoll 70, 49, 47, 62, 68, 72, 74, 64, 102, 66 2000-11-09
Justering av protokoll snabbprotokoll 2, 2, 4, 4, 6 2000-10-17
Verksamheten i Europeiska unionen under 1999 snabbprotokoll 9, 11, 24, 15, 22, 68, 70, 65, 44, 17, 46, 13 2000-05-29
Kulturmiljövård snabbprotokoll 268 2000-04-27
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 147 2000-01-19
Svar på interpellation 1999/2000:125 om mänskliga rättigheter på Kuba snabbprotokoll 112, 114, 116 2000-01-18
Information från regeringen om toppmö- tet i Helsingfors den 10 och 11 december snabbprotokoll 138, 140 1999-12-15
Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen snabbprotokoll 91 1999-12-06
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd snabbprotokoll 58, 86, 69, 60, 37, 24, 39, 71, 28, 30, 22, 84, 26 1999-12-06
Information från regeringen om aktuella EU-frågor - nästa regeringskonferens och utvidg- snabbprotokoll 30, 32 1999-11-23
Nordiskt samarbete 1998 snabbprotokoll 2, 10, 8 1999-11-03
Om kryptografi snabbprotokoll 43, 35, 57, 55, 64, 41, 62 1999-11-03
Information från regeringen om resultatet av EU-toppmötet i Köln m.m. snabbprotokoll 119, 117 1999-06-15
(forts. från 9 §) Svenskt deltagande i freds- styrka i Kosovo (forts. UFöU2) snabbprotokoll 148, 150, 152 1999-06-14
Verksamheten i Europeiska unionen under 1998 snabbprotokoll 54, 75, 60, 56, 52, 77, 58 1999-06-02
En svensk Asienstrategi för 2000-talet snabbprotokoll 25, 27, 10, 8, 2 1999-06-01
Svar på interpellation 1998/99:358 om FN- stadgan snabbprotokoll 13, 9, 11 1999-05-21
Verksamheten inom Europarådet under 1998 snabbprotokoll 7 1999-05-05
Särskilt anordnad debatt om Agenda 2000 snabbprotokoll 33, 23, 21, 6 1999-03-17
(forts. från 4 §) Mänskliga rättigheter, m.m. (forts. UU3) snabbprotokoll 112, 114 1999-03-11
Mänskliga rättigheter, m.m. snabbprotokoll 5, 101, 9, 7, 115, 113 1999-03-11
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Demokratifrågor (forts.) snabbprotokoll 276, 272, 278, 290, 288, 270, 323, 314, 325, 274, 316 1999-01-21
(forts. från 8 §) Verksamheten i Europeiska unionen under 1997 (forts. UU20) snabbprotokoll 69, 81, 67 1998-05-29
Information från regeringen om WTO:s andra ministermöte i Genève den 18-20 maj snabbprotokoll 55, 53 1998-05-29
Verksamheten i Europeiska unionen under 1997 snabbprotokoll 31 1998-05-29
En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet snabbprotokoll 148, 138, 144 1998-05-25
Sverige i Förenta nationerna snabbprotokoll 73, 75, 86, 77, 95, 84 1998-05-25
Sveriges utvecklingssamarbete med Cen- tral- och Östeuropa snabbprotokoll 108, 103, 129, 101, 110, 105, 127 1998-05-25
Svar på interpellationerna 1997/98:236, 220, 221, 222, 224, 226 och 238 om MAI-avtalet snabbprotokoll 8, 19 1998-03-27
(forts. från 4 §) Fattigdomsbekämpning i Sveriges utvecklingssamarbete (forts. UU9) snabbprotokoll 130, 128 1998-03-26
Fattigdomsbekämpning i Sveriges utveck- lingssamarbete snabbprotokoll 2, 20, 22 1998-03-26
Utrikesförvaltningen snabbprotokoll 133 1998-03-26
Sveriges totalförsvar 1998 s snabbprotokoll 77 1997-12-05
Svar på interpellationerna 1997/98:35 och 72 om Algeriet snabbprotokoll 10, 2, 6 1997-11-18
Skydd mot extraterritoriell lagstiftning som antas av ett tredje land snabbprotokoll 42, 40, 38 1997-11-05
Svar på interpellation 1996/97:358 om Nordkorea - isolerat land i kris snabbprotokoll 101, 98, 104 1997-05-30
Internationellt utvecklingssamarbete snabbprotokoll 33, 46, 58, 71, 32, 48, 56, 37, 29, 73, 31, 39, 50 1997-05-21
Frågestund snabbprotokoll 77, 75, 53, 81, 37, 114, 62, 37, 55, 79, 79, 87, 58, 114, 40, 60, 6, 8, 65, 112, 84, 85, 116, 41, 78, 39, 39, 63, 25, 27, 114, 42, 82, 76, 116 1997-04-17
Svar på interpellation 1996/97:141 om Iran snabbprotokoll 4, 10 1997-02-27
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 18, 48, 13, 40, 4, 29, 4, 80, 18, 82, 6, 71, 32, 62, 20, 20, 60, 25, 60, 29, 50, 44, 20, 42, 18, 11, 46, 27, 6, 13, 6, 31, 34, 11, 23, 4, 73, 13, 38, 11 1997-02-12
Sveriges försvarspolitik mot sekelskiftet snabbprotokoll 137 1996-12-13
(forts. FiU1) Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (forts. från prot. 31) snabbprotokoll 104, 111, 97 1996-11-22
Statsrådet Pierre Schori lämnar informa- tion om svensk EU-strategi om utvecklingsarbe- snabbprotokoll 135 1996-11-07
Svar på interpellation 1996/97:11 om situa- tionen i Burundi snabbprotokoll 45, 40 1996-11-07
Europa-Medelhavsavtalet mellan EU och Marocko snabbprotokoll 25, 8, 31, 3, 27, 10, 29 1996-10-24
Information från regeringen om Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd snabbprotokoll 109 1996-10-24
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 157, 159, 149 1996-06-11
Jämställdhet som ett nytt mål för Sveriges internationella utvecklingssamarbete snabbprotokoll 143, 151, 149 1996-05-29
Muntlig frågestund snabbprotokoll 60, 62 1996-02-01
FN inför framtiden snabbprotokoll 115 1995-12-13
Svar på interpellation 1995/96:19 om bistånd till Kuba snabbprotokoll 16, 10, 13 1995-11-24
Svar på fråga 1995/96:123 om väg E 22 genom Söderköping snabbprotokoll 112, 116, 114 1995-11-21
Bordläggningsdebatt snabbprotokoll 5, 12 1995-10-25
Ändringar i utlänningslagen snabbprotokoll 71, 79, 81 1995-06-07
Invandrar- och flyktingpolitiken snabbprotokoll 38, 18, 7, 3, 5, 36, 20, 56 1995-05-03
Vissa anslag m.m. inom Utrikesdepartemen- tets område snabbprotokoll 39, 26, 41 1995-03-15
Svar på interpellation 1994/95:34 om kvin- norna och de biståndspolitiska målen snabbprotokoll 23, 29 1995-01-11
Tillämpning i fråga om Haiti av lagen om vissa internationella sanktioner snabbprotokoll 62 1994-11-16
Svar på fråga 1994/95:97 om Haiti snabbprotokoll 52, 54, 50 1994-10-25
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. snabbprotokoll 108, 29 1994-06-09
Anslag till polisväsendet snabbprotokoll 126, 118, 130, 132, 124, 122, 120 1994-04-13
Samarbete med Baltikum, Central- och Östeuropa snabbprotokoll 81 1994-03-29
Svar på interpellation 1993/94:89 om Sydafrika snabbprotokoll 11, 5 1994-03-03
Svenska företags verksamhet i Sydafrika snabbprotokoll 211, 207, 209 1994-03-02
Svar på frågorna 1993/94:270, 272, 278, 298, 299 och 303 om kriminalisering av innehav av snabbprotokoll 57, 60, 46, 41, 65 1994-01-18
Ordningslag m.m. snabbprotokoll 70, 65, 62, 68 1993-10-20

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Karl-Göran Biörsmark

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.