Karolina Skog

Bio

Karolina Maria Skog, född Algotsson 30 mars 1976 i Åhus församling, Kristianstads län, är en svensk politiker (miljöpartist). Mellan 2016 och 2019 var hon Sveriges miljöminister. Skog var riksdagsledamot från januari 2019 till januari 2022.
Artikeln innehåller material från wikipedia Karolina Skog, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
676 (31.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
54 (2.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
3 (0.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1432 (66.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Karolina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Karolina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
ErsättareRiksdagsstyrelsen2021-02-252022-01-10
Förste vice gruppledareMiljöpartiet de gröna2021-02-222022-01-10
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-01-10
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-01-10
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-01-10
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-01-10
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-01-10
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-01-10
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-01-10
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-01-10
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-01-10
SuppleantRiksdagens råd för Riksrevisionen2019-04-012022-01-10
SuppleantEU-nämnden2019-02-132022-01-10
LedamotFinansutskottet2019-02-072022-01-10
SuppleantJustitieutskottet2019-02-072022-01-10
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2019-02-072022-01-10
LedamotUtbildningsutskottet2019-01-232019-02-07
Riksdagsledamot2019-01-222022-01-10
RiksdagsledamotAnnica Hjerling 2018-09-24 - 2019-01-21 Statsråd2018-09-242019-01-21
MiljöministerMiljö- och energidepartementet2017-07-272019-01-21
MiljöministerMiljö- och energidepartementet2016-09-132017-07-27
MiljöministerMiljö- och energidepartementet2016-05-252016-09-13

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Allmänna bidrag till kommuner 2021/22:47 8, 10, 12, 24, 256, 256, 258, 258, 260, 260, 256, 258, 260, 24 2021-12-16
Avgiften till Europeiska unionen 2021/22:47 31, 33, 36, 268, 268, 270, 270, 272, 272, 268, 270, 272 2021-12-16
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2021/22:44 67, 69, 71, 74, 76, 67, 69, 71, 74, 76 2021-12-13
Statsministerns frågestund 2021/22:42 65, 67, 65, 67, 60, 60 2021-12-09
Höständringsbudget för 2021 2021/22:33 127, 127 2021-11-24
Statens budget 2022 - Rambeslutet 2021/22:33 43, 45, 69, 71, 73, 75, 77, 43, 79, 45, 81, 83, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83 2021-11-24
Debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande 2021/22:6 41, 97, 99, 101, 56, 103, 105, 59, 82, 84, 27, 97, 29, 27, 99, 29, 101, 103, 105, 27, 29, 27, 29, 51, 53, 64, 66, 68, 70, 51, 53, 73, 75, 77, 81, 79, 64, 83, 81, 66, 85, 87, 89, 68, 70, 73, 75, 77, 81, 79, 83, 81, 85, 87, 89, 39, 41, 56, 59, 82, 84, 39 2021-09-20
Prövning av förslag till statsminister 2020/21:152 10, 5, 5, 10 2021-07-07
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur, idrott och civilsamhälle samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:147 12, 12 2021-06-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2021 samt extra ändringsbudget - förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19-23-åringar under juni-augusti 2021 2020/21:142 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 2021-06-16
Förbättrat stöd till företag med anledning av coronapandemins konsekvenser 2020/21:127 8, 8 2021-05-26
(forts. från § 16) Energipolitik (forts. NU21) 2020/21:119 114, 116, 118, 120, 114, 116, 118, 120, 114, 116, 118, 120 2021-05-05
Näringspolitik 2020/21:119 78, 78, 78 2021-05-05
Särskild debatt om utbetalning av krisstöd till företag 2020/21:117 9, 45, 47, 49, 9, 45, 47, 49 2021-04-30
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag, kultur och idrott samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:111 8, 8 2021-04-21
Ändringar i statens budget för 2021 - Stöd till äldreomsorgen med anledning av coronaviruset 2020/21:103 20, 20 2021-04-07
Extra ändringsbudget för 2021 - Förlängda ersättningar på sjukförsäkringsområdet, stöd till företag och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2020/21:84 12, 14, 16, 12, 14, 16 2021-02-25
Förskolan 2020/21:80 141, 141 2021-02-11
Avgifter vid återköp och flytt av fond- och depåförsäkringar 2020/21:79 26, 26 2021-02-10
Nya bestämmelser om hållbarhetsrelaterade upplysningar för vissa aktörer på finansmarknadsområdet 2020/21:79 32, 32 2021-02-10
Mer träffsäkra krisstöd för företag för att möta coronapandemins konsekvenser 2020/21:71 3, 3 2021-01-27
(forts. från § 9) Migration (forts. SfU4) 2020/21:55 196, 196, 198, 198, 200, 200, 196, 198, 200 2020-12-16
Riksrevisionens rapport om tillväxthämmande incitament i den kommunala inkomstutjämningen 2020/21:51 21, 17, 19, 21, 17, 19 2020-12-10
Rättsväsendet 2020/21:50 104, 104 2020-12-09
Statens budget 2021 - rambeslutet 2020/21:41 2, 4, 72, 74, 76, 78, 80, 2, 4, 72, 74, 76, 78, 80 2020-11-25
Extra ändringsbudget för 2020 - Förlängda och förstärkta stöd och ersättningar med anledning av coronaviruset 2020/21:13 7, 7 2020-09-23
Extra ändringsbudget för 2020 - Förstärkt stöd till välfärd och företag, insatser mot smittspridning och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:141 13, 15, 13, 15 2020-06-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2020 2019/20:140 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 2020-06-16
Extra ändringsbudget för 2020 - Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen och studiestödet samt andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:102 8, 8 2020-04-08
Extra ändringsbudget för 2020 - Ytterligare åtgärder på skatteområdet med anledning av coronaviruset 2019/20:100 8, 8 2020-04-03
Extra ändringsbudget för 2020 - Stöd vid korttidsarbete och andra åtgärder med anledning av coronaviruset 2019/20:99 11, 13, 15, 17, 19, 11, 13, 15, 17, 19 2020-04-02
Ändringar i statens budget för 2020 - Anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall, med anledning av coronaviruset 2019/20:94 7, 7 2020-03-26
Extra ändringsbudget för 2020 - Kreditgarantier till flygföretag med anledning av coronaviruset 2019/20:90 6, 6 2020-03-19
Ändringar i statens budget för 2020 - Stöd till kommunsektorn för att stärka välfärden 2019/20:77 37, 37 2020-02-19
Samhällsekonomi och finansförvaltning 2019/20:54 5, 232, 232, 234, 234, 236, 236, 232, 234, 236, 5 2019-12-18
Arbetsmarknad och arbetsliv och Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen 2019/20:53 135, 137, 139, 135, 137, 139 2019-12-17
Höständringsbudget för 2019 2019/20:39 123, 123 2019-11-27
Statens budget 2020 Rambeslutet 2019/20:39 34, 36, 34, 36, 61, 63, 65, 67, 69, 61, 71, 63, 73, 65, 67, 69, 71, 73 2019-11-27
Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 2019/20:35 15, 18, 20, 22, 24, 15, 18, 20, 22, 24 2019-11-20
Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2019/20:32 2, 2 2019-11-14
En effektivare flytträtt av försäkringssparande 2019/20:31 121, 121 2019-11-13
En ny reglering för tjänstepensionsföretag 2019/20:31 116, 116 2019-11-13
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Vårändringsbudget för 2019 2018/19:107 48, 50, 52, 54, 56, 58, 61, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 61 2019-06-18
Aktuell debatt om Försvarsberedningens förslag 2018/19:101 108, 108, 110, 110, 112, 112, 114, 114, 116, 116, 118, 118, 120, 120, 122, 122, 124, 124, 9, 9, 42, 42, 44, 44, 77, 77, 79, 79 2019-06-10
Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande 2018/19:76 83, 85, 27, 29, 123, 64, 125, 66, 68, 70, 72, 140, 65, 142, 67, 144, 69, 146, 148, 150, 27, 152, 29, 65, 64, 67, 66, 69, 68, 70, 72 2019-04-10
Offentlig upphandling 2018/19:73 10 2019-04-04
Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor 2018/19:68 16, 5, 5 2019-03-27
Återrapportering från Europeiska rådets möte 2018/19:67 30, 32 2019-03-26
Klimatpolitik 2017/18:136 88, 90, 92, 94, 96 2018-06-20
Vattenmiljö och vattenkraft m.m. 2017/18:130 23, 25, 27, 29, 31 2018-06-12
Svar på interpellation 2017/18:533 om expropriering av skog 2017/18:120 46, 48, 50, 52 2018-05-28
Svar på interpellation 2017/18:490 om åtgärder för att nå miljömålen 2017/18:114 29, 31, 33, 35 2018-05-18
Svar på interpellation 2017/18:496 om åtgärder för Östersjön 2017/18:114 36, 38, 41, 44 2018-05-18
Svar på interpellation 2017/18:454 om enskilda avlopp 2017/18:99 93, 95, 97, 99 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:467 om riksintresselagstiftningen 2017/18:99 100, 102, 104, 106 2018-04-17
Svar på interpellation 2017/18:431 om myggbekämpning 2017/18:91 73, 75, 77, 79 2018-03-26
Svar på interpellation 2017/18:372 om skogsbruket och äganderätten 2017/18:83 56, 59, 62, 64 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:391 om ostlänken förbi Skavsta flygplats 2017/18:83 67, 69, 71, 65 2018-03-13
Svar på interpellation 2017/18:194 om översyn av artskyddsförordningen 2017/18:55 74, 77, 80, 82 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:212 om skrotbilar 2017/18:55 83, 85, 87, 89 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:230 om vargens status i art och habitatdirektivet 2017/18:55 90, 92, 94, 96 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:246 om sanktionsavgift vid kemikaliebrott 2017/18:55 97, 99, 101, 103 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:251 om skyddsjakt på varg 2017/18:54 103, 105, 107, 109 2017-12-20
Svar på interpellation 2017/18:279 om mikroplast 2017/18:54 117, 119, 121, 123 2017-12-20
Svar på interpellationerna 2017/18:258 och 260 om utsläpp från dieselbilar 2017/18:54 110, 112, 114, 116 2017-12-20
(forts. från § 7) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2017/18:48 92, 94 2017-12-12
Allmän miljö- och naturvård 2017/18:48 82, 84, 86, 88, 90 2017-12-12
Svar på interpellation 2017/18:150 om glyfosat 2017/18:38 78, 80, 82, 84, 86 2017-11-28
Svar på interpellation 2017/18:103 om effekter av elcykelpremien 2017/18:34 123, 125, 127, 129 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:106 om bristande efterlevnad av svaveldirektivet 2017/18:34 130, 132, 134, 136 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:112 om tveksamma miljösatsningar 2017/18:34 137, 139, 141, 143 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:115 om en effektivare panthantering 2017/18:34 144, 146, 148, 150 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:87 om förbud mot uranbrytning i Sverige 2017/18:34 116, 118, 120, 122 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:48 om övergivna fordon 2017/18:30 40, 42, 44, 46 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:61 om ineffektiva klimatsatsningar 2017/18:30 47, 49, 51, 53 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:83 om antalet vargar i Sverige 2017/18:30 54, 59, 64, 67 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:40 om anslutning till kommunalt vatten och avlopp 2017/18:28 12, 14, 17, 20 2017-11-09
Svar på interpellation 2017/18:41 om miljömässigt motiverade krav på avloppsrening 2017/18:28 21, 23, 25, 27 2017-11-09
Svar på interpellation 2017/18:15 om klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet 2017/18:20 8, 12, 16, 18 2017-10-19
Svar på interpellation 2017/18:2 om stranderosion 2017/18:18 33, 36, 39, 41 2017-10-17
Svar på interpellation 2016/17:622 om elfordonspremie 2017/18:6 10, 13, 16, 18 2017-09-19
Svar på interpellation 2016/17:519 om åtgärder för strandskydd 2017/18:4 136, 138, 140, 142 2017-09-14
Svar på interpellation 2016/17:574 om Hanhikivi kärnkraftverk 2017/18:4 143, 145, 147, 149 2017-09-14
Svar på interpellation 2016/17:589 om sandsugning i Öresund 2017/18:4 150, 152, 154, 156 2017-09-14
Svar på interpellation 2016/17:600 om klimatråd om hållbart resande 2017/18:4 157, 159, 161, 163 2017-09-14
Svar på interpellation 2016/17:523 om översyn av artskyddsförordningen 2016/17:133 77, 79, 81, 83 2017-08-31
Svar på interpellation 2016/17:553 om myggbekämpning vid nedre Dalälven 2016/17:133 84, 86, 88, 90 2017-08-31
Svar på interpellation 2016/17:572 om grön rehabilitering 2016/17:133 91, 93, 95, 97 2017-08-31
Svar på interpellation 2016/17:365 om inventering av nyckelbiotoper 2016/17:116 132, 135, 138, 140 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:457 om Natura 2000 på norra Gotland 2016/17:116 141, 143, 145, 147 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:510 om myggbekämpning vid nedre Dalälven 2016/17:116 148, 150, 152 2017-05-30
Svar på interpellation 2016/17:414 om byggande på jordbruksmark 2016/17:107 95, 97, 99, 101 2017-05-09
Svar på interpellation 2016/17:462 om efterlevnaden av svaveldirektivet 2016/17:107 102, 104, 106, 108 2017-05-09
Svar på interpellation 2016/17:470 om export av vår miljöpåverkan 2016/17:107 109, 111, 113, 115 2017-05-09
Svar på interpellation 2016/17:436 om Sveriges förhållningssätt till nya grödor 2016/17:106 36, 38, 40, 42 2017-05-05
Svar på interpellation 2016/17:442 om nya åtgärder för miljömålen 2016/17:106 29, 31, 33, 35 2017-05-05
Svar på interpellationerna 2016/17:387 och 391 om tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft 2016/17:91 69, 72, 75, 78 2017-04-04
Svar på interpellationerna 2016/17:396 och 399 om länsstyrelsernas viltförvaltningsdelegationer 2016/17:91 85, 88, 79, 82 2017-04-04
Svar på interpellation 2016/17:256 om hästnäringen och strandskyddsreglerna 2016/17:67 108, 111, 114, 116 2017-02-14
Svar på interpellation 2016/17:232 om moratorium för omprövning av småskalig vattenkraft 2016/17:61 1, 4, 7, 9 2017-01-26
Svar på interpellation 2016/17:210 om talerätt vid skydds- och licensjakt 2016/17:58 76, 78, 80, 82 2017-01-20
Svar på interpellationerna 2016/17:172, 205 och 212 om småskaliga vattenkraftverk 2016/17:51 45, 48, 51, 54 2017-01-10
Svar på interpellation 2016/17:137 om textilinsamling av företag 2016/17:43 95, 97, 99, 101 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:144 om översynen av områden av riksintresse för friluftsliv 2016/17:43 102, 104, 106, 108 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:146 om kompetensförsörjningen inom kärnkraftsbranschen 2016/17:43 109, 111, 113, 115 2016-12-09
Svar på interpellation 2016/17:112 om strandskyddet och bostadsbyggandet 2016/17:32 35, 37, 39, 41 2016-11-22
Svar på interpellation 2016/17:120 om bromerade flamskyddsmedel 2016/17:32 42, 44, 46, 48 2016-11-22
Svar på interpellation 2016/17:104 om regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket 2016/17:30 14, 8, 10, 12 2016-11-17
Svar på interpellation 2016/17:90 om tillämpning av utvidgat strandskydd 2016/17:30 1, 3, 5, 7 2016-11-17
Svar på interpellation 2016/17:83 om fördröjning av regeringsbeslut 2016/17:26 20, 22, 24, 26 2016-11-10
Svar på interpellation 2016/17:56 om tillämpningen av strandskyddet 2016/17:22 12, 15, 18, 20 2016-10-27
Svar på interpellation 2016/17:14 om Kemikalieinspektionen, växtskyddsmedlen och generationsmålet 2016/17:12 55, 57, 59, 61 2016-10-11
Frågestund 2016/17:7 58, 60, 66, 68, 70, 72, 32, 34, 32, 34, 44, 46, 68, 12, 70, 60, 14, 72, 62, 74, 80, 82, 28, 15, 30, 17, 80, 32, 82, 93, 34, 88, 90, 48, 50, 39, 41, 56, 104, 106, 51, 53, 116, 59, 70, 118, 61, 72, 59, 59, 61, 61, 80, 82, 71, 86, 73, 79, 75, 81, 77, 3, 5, 51, 53, 55, 103, 57, 105, 15, 17, 69, 61, 63, 69, 71, 83, 87, 44, 77, 46, 79, 91, 11, 13, 52, 54, 89, 91, 23, 25, 109, 31, 33, 72, 74, 42, 44 2016-09-22
Svar på interpellation 2015/16:746 om decimering av marinens övningsförmåga 2015/16:129 90, 92, 94, 96 2016-09-01
Svar på interpellation 2015/16:712 om bekämpningsmedlet glyfosat 2015/16:127 69, 71, 73, 75 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:713 om förbud mot bisfenol A 2015/16:127 76, 78, 80, 82 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:720 om tillståndsgivning för småskalig vattenkraft 2015/16:127 83, 85, 87, 89 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:724 om miljötillståndet i Östersjön 2015/16:127 90, 92, 94, 96 2016-06-28
Svar på interpellation 2015/16:684 om insamlingsansvaret för förpackningar och tidningar 2015/16:119 106, 108, 110, 113 2016-06-14
Svar på interpellation 2015/16:687 om strandskyddsregler som inskränker äganderätten 2015/16:119 114, 117, 120, 122 2016-06-14
Svar på interpellationerna 2015/16:689 och 697 om Kemikalieinspektionen och växtskyddsmedlen 2015/16:119 123, 127, 131, 134 2016-06-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Karolina Skog

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.