Katarina Brännström

Bio

Barbro Agneta Katarina Brännström, född 10 februari 1950 i Sävsjö, är en svensk politiker (moderat). Hon var ordinarie riksdagsledamot från 2006 till 2022, invald för Kronobergs läns valkrets.I riksdagen var hon ordförande i riksdagens valberedning 2018–2022 (dessförinnan ledamot 2013–2016 och vice ordförande 2016–2018). Hon var ledamot i socialförsäkringsutskottet 2018–2022 och ledamot i arbetsmarknadsutskottet 2010–2017 och socialutskottet 2017–2018. Hon var suppleant i bland annat arbetsmarknadsutskottet, civilutskottet, EU-nämnden, försvarsutskottet, justitieutskottet, konstitutionsutskottet, socialutskottet, utrikesutskottet och Nordiska rådets svenska delegation.
Artikeln innehåller material från wikipedia Katarina Brännström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1104 (34.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
538 (16.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
226 (7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1345 (41.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Katarina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Katarina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantRiksbanksfullmäktige2022-10-112026-10-11
LedamotSocialförsäkringsutskottet2021-04-132022-09-26
SuppleantEU-nämnden2021-02-182022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182021-02-18
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-01-292022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2019-09-242020-01-29
SuppleantEU-nämnden2018-10-022018-11-20
LedamotSocialförsäkringsutskottet2018-10-022021-04-13
KvittningspersonModeraterna2018-09-242022-09-26
OrdförandeValberedningen2018-09-242022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotSocialutskottet2017-03-232018-09-24
Vice ordförandeValberedningen2016-10-262018-09-24
Vice ordförandeValberedningen2016-10-252016-10-25
LedamotArbetsmarknadsutskottet2014-10-072017-03-23
LedamotValberedningen2014-09-292016-10-25
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2013-09-172014-09-29
LedamotValberedningen2013-01-222014-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2012-10-042013-09-16
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2011-10-122012-09-18
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2010-10-192011-09-15
SuppleantSocialutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2006-10-172010-10-04
SuppleantCivilutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantJustitieutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ett bättre premiepensionssystem 2021/22:120 89, 89 2022-05-30
Justerade åldersgränser i pensionssystemet och i kringliggande system 2021/22:120 106, 108, 110, 106, 108, 110 2022-05-30
Pensioner 2021/22:71 85, 85, 85 2022-02-23
Svar på interpellation 2019/20:223 om skyltning vid vägar på landsbygden 2019/20:57 103, 105, 107, 103, 105, 107 2020-01-14
Nya regler om uppehållstillstånd för forskning och studier inom högre utbildning 2019/20:39 124, 124 2019-11-27
Svar på interpellationerna 2019/20:102 och 116 om Svenska institutets marknadsföring av Sverige 2019/20:38 118, 121, 124, 118, 121, 124 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:74 om brott mot välfärden 2019/20:33 18, 20, 22, 18, 20, 22 2019-11-15
En riktålder för höjda pensioner och följsamhet till ett längre liv 2019/20:20 157, 159, 161, 157, 159, 161 2019-10-16
Ett starkare skydd för välfärdssystemen 2019/20:20 185, 185 2019-10-16
Förbättrat grundskydd för pensionärer 2019/20:20 175, 181, 183, 175, 181, 183 2019-10-16
Svar på interpellationerna 2018/19:131 och 132 om en ansvarsfull migrationspolitik 2018/19:82 3, 5, 7 2019-04-26
Svar på interpellation 2018/19:42 om ekonomiskt bistånd på grund av trångboddhet 2018/19:51 51, 53, 55 2019-02-12
Frågestund 2018/19:45 75, 77, 50, 107, 109, 110, 112, 102, 22, 24, 82, 56, 104, 58, 94, 47, 104, 96, 49, 95, 97, 50, 94, 96, 96, 81, 50 2019-01-31
Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2018/19:33 11, 13, 15, 72, 41, 47, 49, 72, 41, 47, 49, 72 2018-12-19
Val 2018/19:6 1, 1 2018-10-09
Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden 2017/18:125 3 2018-06-04
Äldrefrågor 2017/18:88 30 2018-03-21
Svar på interpellation 2017/18:123 om antalet undersköterskor i äldreomsorgen 2017/18:37 9, 11, 13 2017-11-24
Svar på interpellation 2017/18:125 om brist på äldreboenden 2017/18:37 16, 18, 20 2017-11-24
Svar på interpellation 2017/18:77 om Arbetsförmedlingens upphandlingar 2017/18:26 29, 32 2017-11-07
Svar på interpellation 2017/18:7 om en generell tillståndsplikt inom socialtjänsten 2017/18:22 43, 46 2017-10-24
Riksrevisionens rapport om statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården 2016/17:129 107, 109, 111 2017-06-20
Svar på interpellation 2016/17:533 om regeringens regleringsbrev till Försäkringskassan 2016/17:124 21, 25 2017-06-13
Svar på interpellationerna 2016/17:439 och 440 om stöd från Arbetsförmedlingen för att starta eget 2016/17:99 32, 35, 38 2017-04-25
Svar på interpellation 2016/17:240 om avvecklingen av sysselsättningsfasen 2016/17:71 2, 4, 6 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:241 om Arbetsförmedlingens upphandlingar 2016/17:71 9, 11, 13 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:298 om kvinnors arbetsrelaterade sjukfrånvaro 2016/17:71 93, 95, 97 2017-02-21
Svar på interpellation 2016/17:60 om snabbspåren 2016/17:28 33, 36 2016-11-15
Svar på interpellation 2016/17:88 om Arbetsmiljöverkets försämrade resultat 2016/17:28 41, 47, 52 2016-11-15
Svar på interpellation 2016/17:58 och 75 om statligt subventionerade jobb 2016/17:27 9, 13, 17 2016-11-11
Svar på interpellation 2016/17:83 om fördröjning av regeringsbeslut 2016/17:26 21, 23, 25 2016-11-10
Svar på interpellation 2016/17:23 om jobb för dem som saknar högre utbildning 2016/17:12 24, 29 2016-10-11
Svar på interpellation 2016/17:9 om arbetsmarknadsåtgärder 2016/17:12 2, 6, 10 2016-10-11
Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden 2015/16:115 76 2016-06-08
Svar på interpellation 2015/16:590 om brister i upphandlingar hos Arbetsförmedlingen 2015/16:105 30, 32, 35 2016-05-13
Svar på interpellationerna 2015/16:577 och 589 om ökade sjukkostnader för arbetsgivare 2015/16:102 63, 66, 70 2016-05-10
Svar på interpellation 2015/16:476 om regeringens hantering av fas 3 2015/16:84 45, 47, 51 2016-03-22
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar 2015/16:73 12 2016-03-02
(forts.) Svar på interpellation 2015/16:407 om arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb 2015/16:72 68, 73 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:357 om särskild löneskatt för äldre 2015/16:72 19, 22 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:407 om arbetslöshetsmålet och fler enkla jobb 2015/16:72 63 2016-03-01
Svar på interpellation 2015/16:355 om Arbetsförmedlingens anslagsöverskott 2015/16:67 2, 4, 6 2016-02-12
Svar på interpellationerna 2015/16:316 och 317 om insatser för ökad integration på arbetsmarknaden 2015/16:61 9, 12, 17 2016-02-02
Svar på interpellationerna 2015/16:288 och 292 om alternativ till sysselsättningsfasen 2015/16:57 12, 17, 22 2016-01-22
(forts. från § 6) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) 2015/16:43 120, 122, 124 2015-12-10
Svar på interpellation 2015/16:212 om översyn av Arbetsförmedlingen 2015/16:41 22, 25, 30 2015-12-08
Svar på interpellation 2015/16:182 om nystartsjobb i småföretag 2015/16:36 49, 51, 55 2015-12-01
Svar på interpellation 2015/16:4 om jobben i energisektorn 2015/16:18 17, 19, 22 2015-10-22
Svar på interpellation 2014/15:547 om ungdomsgaranti utan effekt 2015/16:3 3, 6 2015-09-17
Svar på interpellation 2014/15:493 om äldre på framtidens arbetsmarknad 2014/15:102 121, 123, 125 2015-05-22
Svar på interpellation 2014/15:492 om heltid 2014/15:95 2, 6, 11 2015-05-05
Svar på interpellation 2014/15:429 om varsel och jobb som försvinner 2014/15:84 9, 11, 13 2015-04-10
Svar på interpellationerna 2014/15:430 och 448 om ett längre arbetsliv 2014/15:84 16, 19, 22 2015-04-10
Svar på interpellation 2014/15:221 om nyanländas sysselsättning inom två år 2014/15:57 69, 73, 78 2015-02-10
Svar på interpellation 2014/15:224 om bemanningsföretag 2014/15:57 98 2015-02-10
Arbetsmarknad och arbetsliv 2014/15:42 9, 11, 13, 15, 17 2014-12-19
Svar på interpellation 2014/15:121 om turordningsregler i LAS 2014/15:26 2, 5 2014-11-25
Svar på interpellation 2014/15:122 om lex Laval 2014/15:26 12, 15, 19 2014-11-25
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 21, 23, 56, 58, 86, 88 2014-11-11
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:366 om Långshyttan snabbprotokoll 64, 71 2014-04-01
(forts. från 8 §) Arbetsrätt (forts. AU6) snabbprotokoll 86, 98, 96, 92, 100, 94, 88, 90, 102 2014-03-27
Arbetsmiljö snabbprotokoll 100, 6, 4, 10, 16, 102, 8, 199, 209, 104, 14, 12, 211 2014-03-20
Svar på interpellation 2013/14:313 om nedskärningar på Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 108, 103 2014-03-18
Svar på interpellationerna 2013/14:305 och 309 om arbetslösheten snabbprotokoll 69, 79 2014-03-18
Svar på interpellationerna 2013/14:131, 132, 140 och 160 om Arbetsmiljöverket snabbprotokoll 58, 52 2013-12-13
Svar på interpellationerna 2013/14:145 och 148 om en trygg och säker arbetsmiljö snabbprotokoll 86, 90 2013-12-13
(forts.) Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 68 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:30 om aktivt arbetsmiljöarbete och tillsyn i byggbranschen snabbprotokoll 49, 53 2013-11-05
Svar på interpellation 2013/14:49 om ökningen av antalet dödsolyckor snabbprotokoll 88, 78 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:42, 46 och 62 om ungdomsarbetslösheten snabbprotokoll 62 2013-11-05
Svar på interpellationerna 2013/14:55 och 68 om arbetslösheten i de mest utsatta grupperna snabbprotokoll 113, 109 2013-11-05
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 282, 284, 252, 268, 262, 264, 274, 254, 280, 276, 270, 278, 256, 258, 260, 272, 266 2013-10-16
Effektivare sanktioner för arbetsmiljö- och arbetstidsreglerna m.m. snabbprotokoll 79, 77, 83, 85, 81 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:427 om utstationerad arbetskraft och snedvriden konkurrens på svensk arbetsmarknad snabbprotokoll 76, 79 2013-06-11
(forts. från 12 §) Arbetsrätt (forts. AU8) snabbprotokoll 108, 106 2013-04-24
Arbetsrätt snabbprotokoll 85, 142, 163, 1, 5, 159, 7, 12, 14, 157, 87, 89, 91, 140, 144, 93, 1, 5, 7, 16, 18 2013-04-24
Svar på interpellation 2012/13:299 om lex Laval och brott mot internationella konventioner snabbprotokoll 93, 88 2013-04-09
Svar på interpellationerna 2012/13:205 och 238 om vägen till ett hållbart arbetsliv snabbprotokoll 57, 52 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:239 och 246 om Arbetsförmedlingens regelverk snabbprotokoll 106, 100 2013-02-19
Svar på interpellationerna 2012/13:55 och 131 om insatser mot ungdomsarbetslöshet snabbprotokoll 59, 67 2012-11-27
Svar på interpellationerna 2012/13:79, 93 och 110 om åtgärder mot varsel snabbprotokoll 110, 102 2012-11-27
Lag om uthyrning av arbetstagare m.m. snabbprotokoll 104, 106, 102 2012-11-22
Ungdomsarbetslösheten protokoll 26, 28 2012-09-27
Vissa arbetsrättsliga frågor protokoll 163, 159, 161, 155, 153, 157, 151 2012-03-28
Svar på interpellation 2011/12:243 om hållbart arbetsliv protokoll 95, 90 2012-03-13
Svar på interpellation 2011/12:206 om sluten kontanthantering i detaljhandeln protokoll 6, 9 2012-02-21
(forts. från 7 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) protokoll 150, 148, 152, 156, 154 2011-12-14
Svar på interpellation 2011/12:105 om Arbetsmiljöverket protokoll 42, 37 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:106 om arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn protokoll 54, 49 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:107 om arbetslöshetsförsäkringen protokoll 69, 62 2011-11-29
Svar på interpellationerna 2011/12:108, 122 och 123 om säkerställande av likvärdiga villkor på den svenska arbetsmarknaden protokoll 81 2011-11-29
Svar på interpellation 2011/12:44 om utanförskapet och utförsäkringarna protokoll 14, 20 2011-11-08
Svar på interpellation 2011/12:59 om fusk och exploatering av arbetskraft på biltvättar protokoll 34, 30 2011-11-08
Riktade insatser för arbetslösa snabbprotokoll 47 2011-09-29
(forts. från 13 §) Arbetsrätt (forts. AU10) protokoll 173, 171 2011-06-15
Svar på interpellationerna 2010/11:352 och 400 om Ungas väg in på arbetsmarknaden snabbprotokoll 49, 55 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:362 och 389 om småföretagens behov av yrkesutbildad arbetskraft snabbprotokoll 72, 68 2011-06-07
Svar på interpellationerna 2010/11:369, 380 och 381 om kvinnors situation på arbetsmarknaden snabbprotokoll 83, 88 2011-06-07
Ändrade regler om övertid och skyddskommitté m.m. snabbprotokoll 7, 13, 3, 9, 15, 11, 5 2011-05-18
Utvecklingen på arbetsmarknaden snabbprotokoll 92, 90 2011-03-31
(forts. från 15 §) En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015 (forts. AU3) snabbprotokoll 120, 118, 132, 134 2011-03-09
En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell handlingsplan 2010-2015 snabbprotokoll 101, 103, 105, 109, 107 2011-03-09
Svar på interpellation 2010/11:46 om samordning av förtida pensionsuttag och arbetslöshetsersättning snabbprotokoll 23, 26 2010-11-26
Svar på interpellation 2010/11:54 om arbetskraftens villkor på den svenska arbetsmarknaden snabbprotokoll 33, 37 2010-11-26
Åtgärder för dem som står långt från arbetsmarknaden protokoll 42 2010-11-11
Insolvens- och utsökningsrätt protokoll 25 2010-01-27
Konsumentfrågor och sms-lån protokoll 38, 40, 36 2010-01-27
(forts. från prot. 49) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 145 2009-12-16
Förslaget till ny semesterlag protokoll 66 2009-11-26
Sms-lånen protokoll 49 2009-11-05
(forts. från 10 §) Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik (forts. CU1) protokoll 140, 142, 125, 138 2008-12-11
Småföretag och betalningstiden för fakturor protokoll 61 2008-11-20
Ny marknadsföringslag m.m. protokoll 27, 29, 35, 33, 31 2008-06-04
Framtidens pensioner protokoll 59 2008-04-10
Frågor om s.k. sms-lån och överskuldsättning protokoll 94, 96, 98 2008-04-02
Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik protokoll 47, 45, 49 2007-12-19
Bristen på arbetskraft protokoll 67 2007-11-22
EU-konstitutionen protokoll 52 2007-10-31
Företagares trygghet protokoll 6, 12, 16, 14, 18, 8, 10 2007-10-31
Grönboken om översynen av konsumentregelverket protokoll 14, 16, 18 2007-05-10
Konsumentfrågor protokoll 91, 8, 12, 93, 6, 126, 10, 4 2007-03-15
Läkarbristen protokoll 68 2007-02-22
Meddelande om inställd votering protokoll 130, 128, 134, 132 2006-12-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Katarina Brännström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.