Katja Nyberg

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1072 (33.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
669 (20.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
386 (12%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1086 (33.8%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Katja röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Katja röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantDelegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol2022-10-112026-10-11
LedamotJustitieutskottet2022-10-042026-09-21
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantCivilutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-202020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-202022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotJustitieutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Utökade polisiära befogenheter i gränsnära områden 2022/23:127 58 2023-06-19
En ny lag om ordningsvakter 2022/23:119 105 2023-06-07
Skärpta straff för brott i kriminella nätverk 2022/23:102 13, 13 2023-05-03
Svar på interpellationerna 2022/23:238 och 286 om tillsyn av Polismyndigheten 2022/23:94 17, 20, 23, 17, 20, 23 2023-04-21
Svar på interpellationerna 2021/22:509, 510 och 557 om säkerställande av kvalitet före kvantitet i polisutbildningen 2021/22:138 2, 5, 8, 2, 5, 8, 2, 5, 8 2022-06-28
Skärpt syn på våldtäkt och andra sexuella kränkningar 2021/22:134 96, 96, 96 2022-06-20
Ökad kontroll vid verkställighet av fängelsestraff med fotboja 2021/22:134 104, 104, 104 2022-06-20
Statsministerns frågestund 2021/22:132 102, 55, 46, 102, 55, 51, 46, 102 2022-06-16
Riksrevisionens rapport om Ekobrottsmyndighetens arbete mot den organiserade ekonomiska brottsligheten 2021/22:131 120, 120, 120 2022-06-15
Våldsbrott och brottsoffer 2021/22:111 37, 10, 37, 10, 67, 16, 67, 67 2022-05-11
Svar på interpellation 2021/22:322 om otillåten påverkan mot poliser 2021/22:84 25, 27, 29, 25, 27, 29 2022-03-18
Svar på interpellationerna 2021/22:309, 311 och 312 om en särskild lönesatsning för poliser och betald polisutbildning 2021/22:73 23, 25, 27, 23, 25, 27 2022-02-25
Nya regler om husrannsakan för att söka efter vapen och andra farliga föremål 2021/22:22 2, 2 2021-10-27
Svar på interpellationerna 2020/21:886 och 889 om skadestånd till våldtäktsmän 2021/22:4 13, 17, 13, 17, 13, 17, 13, 17 2021-09-16
Riksrevisionens rapport om Polismyndighetens arbete i utsatta områden 2020/21:143 74, 74 2021-06-17
Effektivare hantering av häktningar och minskad isolering 2020/21:103 48, 61, 63, 48, 61, 63 2021-04-07
Riksrevisionens rapport om effektiviteten vid Kriminalvårdens anstalter 2020/21:103 32, 32 2021-04-07
Svar på interpellation 2020/21:208 om pausad polisutbildning och organiserad kriminalitet 2020/21:69 49, 52, 55, 49, 52, 55 2021-01-22
Svar på interpellation 2020/21:237 om brottsprovokation 2020/21:69 58, 60, 62, 58, 60, 62 2021-01-22
Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda 2020/21:37 10, 10 2020-11-18
Svar på interpellation 2020/21:43 om polisers trygghet och ekonomiska villkor 2020/21:26 11, 13, 9, 11, 13, 9 2020-10-22
Ungdomsövervakning 2019/20:139 38, 38 2020-06-15
En effektivare hantering av ärenden om överförande av straffverkställighet 2019/20:125 23, 23 2020-05-26
Hälso- och sjukvårdens organisation m.m. 2019/20:125 27, 27 2020-05-26
Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet 2019/20:125 2, 2 2020-05-26
Polisfrågor 2019/20:120 39, 68, 46, 68, 24, 6, 3, 24, 39, 46, 3 2020-05-13
Processrättsliga frågor 2019/20:120 56, 56 2020-05-13
Inget grundavdrag vid bestämmande av brottsskadeersättning 2019/20:114 17, 17 2020-04-29
Kriminalvårdsfrågor 2019/20:105 18, 18 2020-04-15
Reglering av vapenmagasin 2019/20:105 10, 10 2020-04-15
Barnpornografibrottet och preskription av brott mot barn 2019/20:98 12, 12 2020-04-01
Svar på interpellation 2019/20:257 om mängdrabatt vid flerfaldig brottslighet 2019/20:75 22, 24, 26, 22, 24, 26 2020-02-14
Rättsväsendet 2019/20:49 48, 48 2019-12-11
Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning 2019/20:35 36, 36 2019-11-20
Frågestund 2019/20:32 17, 19, 90, 97, 113, 27, 29, 58, 60, 13, 13, 15, 15, 72, 17, 19, 46, 113, 103, 68, 70, 88, 97, 47, 90, 49, 109, 45, 47, 48, 50, 47, 49, 81, 68, 83, 70, 34, 44, 36, 46, 58, 60, 72, 88, 103, 46, 72, 13, 15, 43, 45, 44, 109, 46, 88, 43, 46, 48, 45, 50, 34, 36, 102, 102, 27, 29 2019-11-14
Svar på interpellation 2018/19:267 om anstaltsplatser utomlands 2018/19:111 16, 18, 20, 16, 18, 20 2019-08-29
Datalagring vid brottsbekämpning - anpassningar till EU-rätten 2018/19:107 138, 140, 142, 138, 140, 142 2019-06-18
Svar på interpellation 2018/19:195 om yrken som omfattas av blåljusutredningen 2018/19:85 62, 64, 66 2019-05-03
Ett EU som skyddar: ett initiativ för att utsträcka Europeiska åklagarmyndighetens befogenheter till att även omfatta gränsöverskridande terroristbrott 2018/19:77 114 2019-04-11
Unga lagöverträdare 2018/19:72 39, 45, 10, 11, 11, 10 2019-04-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 372 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Katja Nyberg

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.