Kenneth Johansson

Bio

John Per Kenneth Johansson, född 2 maj 1956 i Folkärna församling, Dalarna, död 31 juli 2021 i Falu Kristine distrikt i Dalarna, var en svensk politiker (centerpartist). Han var riksdagsledamot 1998–2012, landshövding i Värmlands län 2012–2018 och ordförande i Statens medicinsk-etiska råd 2019–2021.
Artikeln innehåller material från wikipedia Kenneth Johansson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3825 (62.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1076 (17.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
266 (4.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
945 (15.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kenneth röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kenneth röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotSocialutskottet2010-10-122010-10-12
Riksdagsledamot2010-10-042012-08-31
OrdförandeSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
LedamotKrigsdelegationen2006-10-172010-10-19
OrdförandeSocialutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantSammansatta justitie- och socialutskottet2006-02-092006-04-26
SuppleantSammansatta utrikes- och socialutskottet2005-02-152005-03-16
LedamotValberedningen2004-09-202010-10-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-152006-10-02
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-16
LedamotSocialutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantValberedningen2002-09-302004-09-20
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1998-12-182002-09-30
LedamotSocialutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantKonstitutionsutskottet1996-02-061996-02-29
ErsättareBirgitta Hambraeus1996-01-291996-02-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts. från 12 §) Funktionshindersfrågor (forts. SoU13) protokoll 109, 105, 101, 103, 111, 107 2012-05-02
Riktlinjer för bemanning inom äldreomsorgen protokoll 123, 127, 125 2012-03-01
Äldrefrågor protokoll 42, 39, 45, 46, 40, 34, 36, 37, 41, 44, 38, 43 2012-02-22
Svar på interpellationerna 2011/12:194 och 197 om en modern lag för könskorrigering protokoll 33 2012-01-26
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar protokoll 175 2011-11-24
Folkhälsofrågor snabbprotokoll 186, 184, 182, 139, 180, 188 2011-04-27
Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun snabbprotokoll 48 2011-03-30
Funktionshindersfrågor snabbprotokoll 238, 99, 240, 236, 242, 234 2011-03-16
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade snabbprotokoll 26, 28 2011-01-27
En ny alkohollag snabbprotokoll 44, 46, 42 2010-12-01
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige snabbprotokoll 1 2010-12-01
Kvalitetssäkring av personlig assistans snabbprotokoll 34, 32 2010-11-25
Sjukvård och socialpolitik snabbprotokoll 20, 24, 2, 4, 22, 26, 28 2010-11-04
Patientsäkerhet och tillsyn snabbprotokoll 52, 54, 50 2010-06-15
Sociala företag snabbprotokoll 67, 69 2010-05-27
(forts. från 17 §) Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (forts. SoU21) snabbprotokoll 96, 94 2010-05-26
Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet snabbprotokoll 88, 90, 92 2010-05-26
Värdigt liv i äldreomsorgen snabbprotokoll 33, 31, 37, 39, 35 2010-05-24
Ökad kvalitet vid läkemedelsförskrivning snabbprotokoll 7 2010-05-24
Etisk bedömning av nya metoder i vården protokoll 17 2010-03-24
Stärkt ställning för patienten protokoll 8, 10, 6 2010-03-24
Arbetskraftsinvandringen protokoll 40, 38 2010-01-21
Influensa A (H1N1) av den typ som upptäcktes och började spridas bland människor i Mexiko under första halvåret 2009 protokoll 153 2009-06-17
Handel med vissa receptfria läkemedel protokoll 17, 9, 15, 7, 11, 5, 13 2009-06-11
Omreglering av apoteksmarknaden protokoll 5 2009-04-29
Mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer protokoll 18 2009-03-25
(forts. från 7 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU13) protokoll 84, 86, 88, 82 2009-03-19
Vårdval i primärvården protokoll 5, 17, 11, 9, 7, 13, 15 2009-02-19
Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m. protokoll 9, 11, 7, 13, 5 2009-02-12
Satsningen på enskilda vägar protokoll 87 2009-01-29
(forts. från 13 §) Framtidens resor och transporter - infrastruktur för hållbar tillväxt (forts. TU2) protokoll 142 2008-12-18
(forts. från 7 §) Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. (forts. SoU1) protokoll 89, 93, 87, 91 2008-12-15
Uppföljning av WHO:s arbete mot fattigdom protokoll 24 2008-12-04
Aktuell debatt: Kvalitetskontrollen i privatdriven äldreomsorg protokoll 5, 12 2008-11-28
Valfrihetssystem protokoll 161, 159, 165, 163, 157 2008-11-19
Aktuell debatt: Felaktig läkemedelsanvändning för äldre protokoll 13, 6 2008-10-24
Äldrepolitik m.m. protokoll 230, 232, 280, 270, 268, 284, 274, 278, 272, 282, 276, 219, 217 2008-10-17
Barnpolitiken och dess inriktning protokoll 117 2008-06-05
Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder protokoll 12, 16, 14 2008-05-08
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer protokoll 13, 5, 7, 11, 15, 9, 17 2008-04-24
Meddelande om inställd votering protokoll 131, 133 2008-04-24
Kostnader för personlig assistans protokoll 31 2008-04-10
Statligt tandvårdsstöd protokoll 25, 27, 23, 29, 31 2008-04-02
Tvångsmetoder i vården av utvecklingsstörda protokoll 48, 50 2008-03-27
Särskild debatt om privat sjukvård för barn protokoll 18, 11, 4 2007-11-15
Socialpolitik protokoll 143, 145, 149, 155, 147, 153, 151 2007-10-19
Utredningar avseende barn som har avlidit i anledning av brott m.m. protokoll 228 2007-06-14
Avskaffande av åldersgräns protokoll 178, 180, 182 2007-05-23
Driftsformer för sjukhus protokoll 102, 98, 104, 100, 106 2007-05-09
Vissa läkemedels- och psykiatrifrågor protokoll 137 2007-05-09
Pensionärernas ekonomiska situation protokoll 43 2007-04-26
Hälso- och sjukvårdsfrågor protokoll 88, 15, 18, 13, 90, 126, 11, 7, 86, 84, 92, 9, 124 2007-03-21
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa protokoll 74 2006-12-15
Ideellt arbete protokoll 123 2006-12-07
Svar på interpellation 2006/07:32 om pandemiberedskap och vaccinförsörjning protokoll 18 2006-11-17
Hälso- och sjukvård, sociala frågor protokoll 95, 41, 97, 33, 29, 39, 37, 31, 2, 4, 35 2006-11-09
Svar på interpellation 2005/06:383 om fortsatta utvecklingsinsatser för primärvården protokoll 140, 138, 136 2006-06-08
Svar på interpellationerna 2005/06:342 och 440 om subventioner av speciallivsmedel protokoll 132, 129, 126 2006-06-08
Nationell IT-strategi för vård och omsorg protokoll 174 2006-05-17
Hälso- och sjukvård protokoll 35, 26, 24, 22, 33 2006-04-28
Ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m. protokoll 87 2006-04-05
(forts. från 13 §) Folkhälsa (forts. SoU18) protokoll 173, 171, 156 2006-03-29
Svar på interpellation 2005/06:206 om misslyckandet med finansiell samordning protokoll 21, 24, 18 2006-03-07
Nationell alkoholhandlingsplan protokoll 19, 70, 72, 42, 17, 40 2006-02-22
Utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att inhämta information i verksamhet för personskydd protokoll 2 2006-02-22
Psykiatri protokoll 7, 5, 9, 16, 18 2006-01-25
Tandvårdsfrågor protokoll 51, 36, 53 2006-01-25
Vårdplanering protokoll 63 2005-12-16
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 13, 201, 83, 12, 46, 13, 45, 25, 44, 239, 10, 15, 241, 14, 243, 4, 2, 26, 47, 93, 17, 91, 8, 85, 237, 23, 24, 17, 6, 15, 16, 4, 235, 6 2005-12-14
Handel med läkemedel samt andra läkemedelsfrågor protokoll 125, 127, 123 2005-11-16
Svar på interpellation 2005/06:30 om misstänkta fall av korruption inom tandvården protokoll 5, 8, 2 2005-11-15
Svar på interpellation 2005/06:28 om influensaberedskap och beslutsordning i händelse av pandemi protokoll 19, 13, 16 2005-11-11
Aktuell debatt: Tandvården protokoll 1, 10, 3, 17 2005-11-08
Aktuell debatt: Sveriges beredskap inför en pandemi protokoll 30, 23 2005-10-21
Aktuell debatt: De äldres situation i Sverige protokoll 42, 35 2005-10-19
Tilläggsdirektiv till Assistanskommittén protokoll 115, 119 2005-10-19
Särskild debatt om den psykiatriska vården protokoll 20, 13, 6 2005-10-13
Driftsformer för offentligt finansierade sjukhus protokoll 95, 67, 69, 84, 86, 93, 65, 108, 106 2005-06-15
Nationella handlingsplanen för handikappade protokoll 47, 45 2005-06-09
(forts. från 8 §) Åtgärder mot illegal alkoholhantering (forts. SoU22) protokoll 123 2005-06-02
Bygdegårdarnas ekonomiska förutsättningar protokoll 82, 84 2005-06-02
Åtgärder mot illegal alkoholhantering protokoll 37, 43, 45 2005-06-02
Kvalitetsutveckling inom den kommunala vården och omsorgen om äldre genom kompetensutveckling för personalen protokoll 209 2005-05-25
Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet protokoll 39 2005-04-27
Remissdebatt protokoll 32, 34, 30 2005-04-26
Bensinpriset protokoll 62, 64 2005-04-07
Riksrevisionens granskning av Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering protokoll 85 2005-04-06
Ideella krafter protokoll 76, 78 2005-03-10
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. protokoll 88, 84, 117, 172, 188, 119, 154, 157, 182, 82, 186, 152, 180, 90, 174, 86, 150, 184 2005-03-02
Svar på interpellation 2004/05:313 om de psykosociala följderna av stormkatastrofen protokoll 126, 124, 128 2005-02-08
Stamcellsforskning protokoll 136 2005-02-02
Särskild debatt om äldrevården protokoll 20, 6, 13 2004-11-17
Arbetsgivarnas finansieringsansvar för sjukfrånvaron protokoll 34, 36 2004-10-21
Höjd åldersgräns för läkares och sjukgymnasters rätt till offentlig ersättning m.m. protokoll 310, 306, 308 2004-10-20
Internationella adoptionsfrågor m.m. protokoll 278 2004-10-20
Hälso- och sjukvård, sociala frågor och ohälsa protokoll 322, 360, 334, 332, 324, 280, 265, 326, 328, 362, 278, 330 2004-10-14
Svar på interpellation 2004/05:36 om översynen av socialförsäkringarna protokoll 65, 61, 63 2004-10-12
Svar på interpellationerna 2004/05:6, 7, 8, 9 och 10 om stopplagen protokoll 26, 19, 11 2004-10-12
Svar på interpellation 2003/04:493 om stärkande av patientens ställning i vården protokoll 80, 83, 86 2004-06-14
Skyddsjakt på rovdjur m.m. protokoll 32 2004-04-21
Aktuell debatt: Problem och utmaningar i sjukvården protokoll 7, 14 2004-04-14
Svar på interpellation 2003/04:387 om primärvårdens framtid protokoll 23, 28 2004-04-14
Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar protokoll 203 2004-03-31
Ny smittskyddslag m.m. protokoll 92, 90, 88 2004-03-31
Samhällsstöd till människor i kris protokoll 67, 69 2004-03-25
Äldrepolitik protokoll 62, 49, 57, 57, 97, 60, 43, 85, 45, 47, 99, 47, 51, 202, 65, 55 2004-03-10
Hemlösheten protokoll 37, 39 2004-02-19
Prioriteringsutredning i socialtjänsten protokoll 105, 103 2004-02-05
Svar på interpellation 2003/04:247 om åtgärder inom socialtjänsten för att förebygga brott och förstärkning av samhällets värdegrund protokoll 52, 58, 55 2004-02-03
Svar på interpellation 2003/04:254 om placeringen i Sverige av EU:s smittskyddsmyndighet protokoll 70, 64 2004-02-03
Svar på interpellation 2003/04:195 om beslag ur biobanker med mera protokoll 3, 6 2004-01-20
Aktuell debatt: Den svenska alkoholpolitiken protokoll 14, 7 2003-12-09
Gemensam valdag protokoll 63, 65 2003-11-27
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikapppolitiken protokoll 66, 64, 62, 79, 77 2003-11-26
Alkolås protokoll 58, 56 2003-10-30
Svar på interpellation 2003/04:9 om den psykiatriska vården protokoll 20, 25 2003-10-14
Frågestund Gränshinder snabbprotokoll 86, 84 2003-06-05
Höjd åldersgräns för tandläkares och tand- hygienisters rätt till offentlig ersättning m.m. snabbprotokoll 102 2003-05-28
Svar på interpellation 2002/03:385 om ersättning till advokater snabbprotokoll 54, 52 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:386 om Europaparlamentet och rådets direktiv (98/44EG) snabbprotokoll 46, 50, 48 2003-05-27
Svar på interpellation 2002/03:377 om finansiell samordning snabbprotokoll 197, 204, 201 2003-05-26
Svar på interpellationerna 2002/03:378 och 379 om moms på ideell verksamhet snabbprotokoll 145, 139 2003-05-26
Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. Föredrogs snabbprotokoll 24, 26, 17 2003-05-07
Samverkan mellan kommuner och lands- ting inom vård- och omsorgsområdet snabbprotokoll 68 2003-05-07
Överenskommelse mellan staten och Lands- tingsförbundet om vissa ersättningar till hälso- snabbprotokoll 44, 54, 56 2003-05-07
Vissa alkohol- och tobaksfrågor snabbprotokoll 113 2003-04-16
Alkoholfrågor snabbprotokoll 57, 55, 158, 150, 152, 156, 59, 154 2003-04-11
Mål för folkhälsan och vissa tobaksfrågor snabbprotokoll 26, 24, 13 2003-04-11
Äldrepolitiken - Uppföljning av den na- tionella handlingsplanen och förslag angående snabbprotokoll 215, 209, 228, 207, 211, 213, 226 2003-04-02
Aktuell debatt: Vården och omsorgen av äldre snabbprotokoll 7, 14 2003-02-20
Svar på interpellation 2002/03:135 om stärkt föräldraskap snabbprotokoll 44, 47, 41 2003-02-14
Svar på interpellation 2002/03:134 om ohäl- san bland elever snabbprotokoll 6, 4, 2 2003-02-11
Svar på interpellation 2002/03:137 om ohälsan hos barn och ungdomar snabbprotokoll 100, 102, 104 2003-01-31
Särskild debatt om nyfattigdom snabbprotokoll 6, 13, 20 2003-01-31
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 46, 44, 48 2003-01-29
Frågestund snabbprotokoll 104, 46, 46, 82, 34, 116, 106, 59, 320, 267, 36, 101, 114, 78, 280, 71, 265, 35, 99, 106, 72, 97, 37, 44, 61, 35, 104, 34, 182, 278, 289, 73, 80, 82, 32, 282, 44, 84, 291, 37, 184, 103, 74, 80, 318 2002-12-12
Kultur, medier, trossamfund och fritid snabbprotokoll 117, 121, 119 2002-12-11
Svar på interpellation 2002/03:34 om åt- gärder för att behålla och nyrekrytera personliga snabbprotokoll 14, 19, 17 2002-11-26
Allmänpolitisk debatt Hälso- och sjukvård, socialfrågor och ohälsa snabbprotokoll 85, 122, 124, 83, 87 2002-11-06
Barnpolitiken - arbetet med strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rät- snabbprotokoll 151, 158, 156 2002-06-05
Svar på interpellation 2001/02:435 om biotekniska uppfinningar snabbprotokoll 184, 182, 186 2002-05-27
Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m. snabbprotokoll 22 2002-05-16
(forts.) Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. (forts. SoU13) snabbprotokoll 210, 208 2002-05-15
Beslut om ärenden som slutdebatterats vid dagens sammanträde snabbprotokoll 192, 196, 194, 137 2002-05-15
Vissa tobaksfrågor snabbprotokoll 136, 157, 159, 140, 138, 132, 149, 147 2002-05-15
Behandling av ofrivillig barnlöshet snabbprotokoll 36 2002-04-25
Bättre tandvårdsstöd för äldre m.m. snabbprotokoll 43 2002-04-17
Aktuell debatt: Situationen inom vården snabbprotokoll 55, 48 2002-04-15
De nya läkemedelsförmånerna snabbprotokoll 262 2002-04-04
Nationell narkotikahandlingsplan snabbprotokoll 221, 249, 223, 251, 219 2002-04-04
Socialtjänstfrågor snabbprotokoll 141, 162, 149, 164, 158, 153, 156, 160, 160, 143, 126, 151 2002-03-13
Svar på interpellation 2001/02:282 om svampangrepp på tallskog snabbprotokoll 21, 23, 19 2002-03-12
Aktuell debatt: Situationen inom den svenska äldreomsorgen snabbprotokoll 7, 14 2002-02-22
Alkoholpolitik snabbprotokoll 175, 105 2002-02-20
Handikappolitik snabbprotokoll 200, 115 2002-02-20
Bildande av ett familjemedicinskt institut m.m. snabbprotokoll 74, 53, 72 2002-01-30
Allmänna helgdagar, m.m. snabbprotokoll 156 2002-01-17
(forts.) Hälsovård, sjukvård och social omsorg (forts. SoU1) snabbprotokoll 190, 188, 205, 207, 185 2001-12-06
Schengenintyg snabbprotokoll 266 2001-12-06
Aktuell debatt om maxtaxa i barnomsor- gen snabbprotokoll 13, 6 2001-11-22
Avgifter inom äldre- och handikappom- sorg snabbprotokoll 43, 29, 45, 24, 20, 16, 27, 18, 22 2001-11-14
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 149, 151, 145 2001-10-17
Svar på interpellation 2001/02:4 om sub- ventionerad hemservice för pensionärer snabbprotokoll 8, 12, 10 2001-10-16
Ny socialtjänstlag m.m. snabbprotokoll 54 2001-06-01
Omskärelse av pojkar snabbprotokoll 31 2001-06-01
Vissa ändringar i alkohollagen snabbprotokoll 102, 84, 136, 132, 155, 82, 157, 80, 100, 134 2001-06-01
Svar på interpellation 2000/01:449 om maxtaxa - lokal demokrati snabbprotokoll 92, 94, 90 2001-05-29
Folkhälsofrågor samt Statens folkhälsoin- stitut - roll och uppgifter snabbprotokoll 73, 63, 71 2001-05-18
(forts. från 2 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. (forts. SoU10) snabbprotokoll 101, 99 2001-04-26
Justering av protokoll snabbprotokoll 8, 12, 10 2001-04-26
Svar på interpellation 2000/01:303 om bris- ten på personliga assistenter snabbprotokoll 39, 37, 35 2001-03-20
Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador snabbprotokoll 83, 81, 95, 79, 93 2001-02-21
Barn här och nu - Redogörelse för barnpo- litiken i Sverige snabbprotokoll 96, 80, 98 2001-01-24
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 52) Regionalpolitik (forts.) snabbprotokoll 3, 5, 1, 7, 9 2001-01-19
(forts. från 2 §) Allmänpolitisk debatt Barns och ungdomars möjligheter (forts.) snabbprotokoll 381, 379 2001-01-18
Sjukhus med vinstsyfte snabbprotokoll 12, 65, 33, 52, 31, 3, 67, 54, 3, 15, 17, 10 2000-12-13
Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 19, 194, 145, 138, 190, 169, 140, 198, 74, 166, 76, 28, 93, 91, 24, 134, 18, 132, 64, 164, 196, 68, 26, 31, 30, 192, 8, 22, 147, 21, 20, 29, 66, 136 2000-12-11
(forts. från 5 §) Anslag inom socialförsäk- ringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, snabbprotokoll 127 2000-12-08
Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården snabbprotokoll 25, 29, 35, 27, 31, 33, 37 2000-11-24
(forts. från 6 §) Maxtaxa och allmän förskola m.m. (forts. UbU5) snabbprotokoll 103, 105, 120, 122 2000-11-23
Maxtaxa och allmän förskola m.m. snabbprotokoll 21, 3, 19 2000-11-23
Personlig assistans till personer över 65 år snabbprotokoll 82 2000-11-08
Hänvisning av ärende till utskott snabbprotokoll 21, 25, 45, 23, 43 2000-11-07
Svar på interpellation 2000/01:54 om för- sämrad tandhälsa hos unga snabbprotokoll 80, 78 2000-11-07
Svar på interpellation 2000/01:2 om hör- selvård snabbprotokoll 15, 18, 12 2000-10-19
Nationell handlingsplan för handikappoli- tiken snabbprotokoll 28, 50, 3, 14, 16, 30, 48 2000-05-31
(forts. från 3 §) Vissa högskolefrågor (forts. UbU14) snabbprotokoll 129 2000-05-11
(forts. från 8 §) Hälso- och sjukvårdsfrågor m.m. (forts. SoU9) snabbprotokoll 191, 210, 193, 208 2000-04-27
Barnfrågor snabbprotokoll 231, 227, 229 2000-04-27
Information från regeringen om skrivelsen Reformeringen av domstolsväsendet - en hand- snabbprotokoll 165 2000-04-27
Integrationspolitik snabbprotokoll 109 2000-04-12
(forts. från prot. 80) Folkhälsofrågor m.m. (forts. SfU7) snabbprotokoll 168, 166 2000-03-22
Folkhälsofrågor m.m. snabbprotokoll 171, 71, 175, 173 2000-03-15
Svar på interpellation 1999/2000:147 om vård av unga snabbprotokoll 173, 169, 171 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:177 om den psykiska hälsan bland barn och ungdomar snabbprotokoll 181, 178, 175 2000-02-17
Svar på interpellation 1999/2000:131 om förtidspensionering av unga snabbprotokoll 85, 87, 83 2000-01-18
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 117, 132, 119, 134, 109 1999-12-14
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg snabbprotokoll 58, 14, 31, 18, 33, 24, 20, 56, 16, 12, 22 1999-12-10
(forts.) Utgiftsområde 23 Jord- och skogs- bruk m.m. (forts. MJU2) snabbprotokoll 204 1999-12-09
Genetisk integritet snabbprotokoll 90 1999-11-19
Vissa alkoholfrågor snabbprotokoll 14, 53, 16, 8, 51 1999-11-19
Svar på interpellation 1999/2000:3 om te- lemedicin snabbprotokoll 14, 16 1999-09-28
Aktuell debatt: Inslagen av privata alterna- tiv i sjukvården snabbprotokoll 14, 7 1999-09-23
Svar på interpellation 1998/99:349 om folkhälsoinstitut till Sverige snabbprotokoll 174, 177 1999-05-31
Vissa ändringar i läkemedelsförmånen m.m. snabbprotokoll 70, 53, 34, 17, 15, 51, 68, 36, 4 1999-05-19
Handikappolitik m.m. snabbprotokoll 182, 184, 196 1999-05-05
Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, m.m. snabbprotokoll 34, 16, 18, 4, 32 1999-03-26
Narkotikapolitik samt kontroll av syntetis- ka droger och åtgärder mot dopning snabbprotokoll 8, 11, 4, 6 1999-02-18
Svar på interpellation 1998/99:131 om hälso- och sjukvården i hela landet snabbprotokoll 60, 58 1999-02-16
(forts. från 1 §) Allmänpolitisk debatt Välfärdsfrågor snabbprotokoll 87, 89, 179 1999-01-20
Stärkt patientinflytande m.m. snabbprotokoll 26, 24, 8, 16, 14, 10, 12 1998-12-04
Svar på interpellationerna 1998/99:38, 40 och 44 om alkoholpolitiken snabbprotokoll 28, 20 1998-12-01
Medborgarskap och identitet snabbprotokoll 181, 179 1998-11-25

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kenneth Johansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.