Kenneth Kvist

Bio

Kenneth Sven-Åke Kvist, född 24 januari 1944 i Lidköping, är en svensk politiker (vänsterpartist), som mellan 1994 och 2002 var riksdagsledamot för Stockholms läns valkrets. Under sin tid i riksdagen var Kvist bland annat ledamot i konstitutionsutskottet. Han var 1985–1993 partisekreterare för Vänsterpartiet.
Kvist var 1993–2007 ordförande för Hammarby Bandy. Han har också varit verksam som musiker och medverkade på två låtar tillsammans med Pierre Ström på samlingsalbumet Samlade krafter (1978).
Artikeln innehåller material från wikipedia Kenneth Kvist, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
109 (65.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
39 (23.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
3 (1.8%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
16 (9.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kenneth röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kenneth röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantUtrikesutskottet2006-03-102006-04-19
Ersättare2006-03-102006-04-19
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2002-04-182002-06-04
DeputeradSammansatta konstitutions- och utrikesutskottet2001-10-162001-12-06
LedamotRiksbanksfullmäktige1998-12-022002-09-30
LedamotKonstitutionsutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotValberedningen1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantEU-nämnden1995-10-181998-10-05
LedamotEU-nämnden1995-01-011995-10-17
SuppleantKulturutskottet1994-10-181995-10-10
LedamotKonstitutionsutskottet1994-10-111998-10-04
SuppleantEG-delegationen1994-10-111994-12-31
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
EU-frågor protokoll 82, 80, 78 2006-04-05
Vissa aspekter på svensk säkerhetspolitik protokoll 4 2006-04-05
Mänskliga rättigheter, FN-systemet m.m. protokoll 43, 15, 10, 6, 33, 4, 29, 39, 41, 17, 8, 12, 31 2006-03-31
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23-24 mars protokoll 56, 54 2006-03-29
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. snabbprotokoll 177, 190, 130, 210, 197, 166, 195, 168, 153, 192, 128, 175, 155, 132 2002-06-13
EU:s framtidsfrågor och verksamheten i Europeiska unionen under år 2001 samt det snabbprotokoll 55, 36, 10, 5, 38, 2, 7, 12, 53 2002-06-04
Handlingsoffentligheten i EU:s institutio- ner, m.m. snabbprotokoll 98, 102, 100 2002-06-04
(forts. från 6 §) Granskningsbetänkande (forts. KU20) snabbprotokoll 131, 125, 129 2002-05-30
Regeringens förvaltningspolitik, m.m. snabbprotokoll 116 2002-05-22
Hets mot folkgrupp, m.m. snabbprotokoll 73, 59, 67, 110, 61, 65, 95, 63, 75, 88, 112, 93, 90 2002-05-15
En nationell handlingsplan för de mänskli- ga rättigheterna, m.m. snabbprotokoll 78, 72, 68, 74, 76, 70 2002-04-04
(forts. från 8 §) Nicefördraget (forts. KUU1) snabbprotokoll 172 2001-12-06
Nicefördraget snabbprotokoll 15, 28, 11, 13, 23, 72, 9, 7, 51, 31, 53, 33, 26, 21, 74 2001-12-06
Rikets styrelse snabbprotokoll 39, 24, 21, 32, 34, 22, 41, 26, 28, 30 2001-11-28
Ökat informationsutbyte mellan arbets- löshetsförsäkringen, socialförsäkringen och studi- snabbprotokoll 60 2001-11-14
Ändrade regler om koncessionsavgift på televisionens område snabbprotokoll 97, 95, 99 2001-06-13
Granskningsbetänkande snabbprotokoll 129, 136, 119, 89, 18, 9, 110, 76, 134, 117, 112, 87, 11, 80, 78, 139, 127, 7, 11, 7, 122, 108, 20, 9, 124 2001-05-30
Skadelidandes rätt att ta del av uppgifter ur nedlagda förundersökningar samt andra frågor snabbprotokoll 143, 141 2001-05-30
Vilande förslag om kommersiell lokalra- dio, m.m. snabbprotokoll 194, 190, 192 2001-05-17
EU:s framtidsfrågor snabbprotokoll 64, 62, 71, 66, 69 2001-05-09
Svar på interpellation 2000/01:327 om kommunala förtroendeuppdrag snabbprotokoll 52, 50 2001-04-03
Författningsfrågor snabbprotokoll 59, 92, 55, 73, 90, 88, 63, 71, 66, 3, 57, 68, 61, 94 2001-03-07
(forts. från 5 §) Nationella minoritetsfrågor, m.m. (forts. KU14) snabbprotokoll 100, 98 2001-02-22
Allmänna helgdagar, symboler m.m. snabbprotokoll 121 2001-02-22
Lag om svenskt medborgarskap snabbprotokoll 31, 29 2001-02-21
Yttrande- och tryckfrihetsfrågor snabbprotokoll 42, 13, 48, 5, 11, 46, 7, 2, 40, 29, 31, 44 2001-01-24
Riksdagen och den statliga revisionen snabbprotokoll 243 2000-12-14
Statlig förvaltning snabbprotokoll 35, 40, 151, 91, 42, 31, 37 2000-11-16
Aktuell debatt: Hur demokratin lokalt ska kunna stärkas snabbprotokoll 5, 12 2000-11-10
Granskning av vissa frågor i samband med Sydafrikasatsningen snabbprotokoll 79, 77, 75, 81 2000-10-11
(forts. från 4 §) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas hand- snabbprotokoll 172, 166, 160, 162, 164, 168, 170 2000-06-08
Fortsatt giltighet av lagen (1995:1292) om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att snabbprotokoll 8 2000-06-07
EU-debatt snabbprotokoll 48, 60, 62 2000-05-10
Helgdagar, ordnar och flaggor snabbprotokoll 86, 77, 88 2000-04-12
Kommersiell lokalradio och andra medie- frågor snabbprotokoll 50, 58, 46, 42, 48, 44, 60 2000-04-12
Fri- och rättighetsskydd snabbprotokoll 71, 87, 85, 75, 73 2000-03-22
Kommunala demokratifrågor snabbprotokoll 90, 8, 4, 95, 93, 6, 81, 88 2000-03-08
Upphovsrätten och offentlighetsprincipen snabbprotokoll 26, 44, 28, 32, 34, 30, 42 2000-02-23
Nationella minoriteter i Sverige snabbprotokoll 28 1999-12-02
Frågor om styrelseskick och demokrati snabbprotokoll 136, 146, 132, 148, 142, 140, 144, 138, 134 1999-10-13
Frågestund snabbprotokoll 133, 202, 200, 143, 204, 131, 245, 135, 141, 137, 139 1999-05-27
Lagstiftningsprocessen snabbprotokoll 15, 11, 89, 17, 50, 83, 41, 45, 85, 43, 52, 87 1999-05-05
Massmediefrågor snabbprotokoll 80, 95, 66, 82, 20, 59, 68, 16, 18, 93 1999-04-21
Rikets styrelse m.m. snabbprotokoll 69, 47, 71 1998-12-14
(forts. från 5 §) Ändringar i radio- och TV- lagen, m.m. (forts. KU6) snabbprotokoll 141, 116, 114 1998-12-03
Ändringar i radio- och TV-lagen, m.m. snabbprotokoll 18, 30, 20, 32, 4, 37, 6, 2, 35 1998-12-03
Riksbankens ställning (vilande grundlags- förslag och följdlagstiftning) (prop. 1997/98:40) snabbprotokoll 11, 90, 37, 28, 39, 4, 24, 88, 20, 6, 30, 9, 2 1998-11-25
Behandlingen av personuppgifter (vilande grundlagsförslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 12, 8, 10 1998-11-18
Staten och trossamfunden (vilande för- slag) snabbprotokoll 54 1998-11-18
Tryckfrihetsförordningens och yttrandefri- hetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpor- snabbprotokoll 22, 35, 20, 4, 24, 33 1998-11-18
Svar på interpellation 1998/99:1 om kom- munismen snabbprotokoll 20, 17 1998-10-20
Statlig förvaltningspolitik snabbprotokoll 195 1998-06-04
Regeringsformens egendomsskydd snabbprotokoll 90, 94, 92, 103, 96, 98 1998-06-03
Riksdagens arbetsformer snabbprotokoll 197, 193, 136, 195, 75, 189, 191, 210, 209, 70, 208, 200, 77, 199, 64, 72, 201, 198, 203 1998-06-03
Staten och trossamfunden - grundlagsfrå- gor m.m. snabbprotokoll 179 1998-06-03
(forts. från 2 §) Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas hand- snabbprotokoll 104, 121, 138, 202, 136, 102, 165, 187, 190, 192, 212, 221, 156, 108, 106, 219, 125, 127, 119, 141, 100, 169 1998-05-27
Fri- och rättighetsfrågor snabbprotokoll 79, 108, 90, 77, 106, 88, 81 1998-05-06
Amsterdamfördraget snabbprotokoll 109, 113, 111, 115, 117 1998-04-29
(forts. från 4 §) Schengensamarbetet (forts. JuU15) snabbprotokoll 155, 153, 157 1998-04-16
Mediefrågor snabbprotokoll 75, 77, 73 1998-03-04
Riksbankens ställning snabbprotokoll 41, 48, 68, 22, 15, 1, 24, 13, 4, 70, 63, 39, 6, 65, 50 1998-03-04
Information från regeringen om Försvar- smaktens ekonomi snabbprotokoll 157, 153, 155 1997-12-18
Rikets styrelse samt Riksdagens förvalt- ningskontors årsredovisning snabbprotokoll 125, 130, 128 1997-12-08
(forts. från 5 §) Allmänna helgdagar m.m. (forts. KU9) snabbprotokoll 188, 193, 195, 190 1997-11-27
Allmänna helgdagar m.m. snabbprotokoll 20 1997-11-27
Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1996 snabbprotokoll 213, 216 1997-11-27
Minoritetsfrågor snabbprotokoll 205, 202 1997-11-27
Särskild debatt om SÄPO:s register m.m. snabbprotokoll 22, 2, 8, 15 1997-11-20
Kommunal samverkan snabbprotokoll 45 1997-05-28
Samtjänst vid medborgarkontor snabbprotokoll 36, 40, 38 1997-05-28
Fortsatt giltighet av lagen om tillfälliga bestämmelser i fråga om tillstånd att sända lokal- snabbprotokoll 119, 98, 100, 102, 96 1997-05-14
Vissa ändringar i radio- och TV-lagen m.m. snabbprotokoll 95, 99, 101, 93, 97 1997-05-14
Digitala TV-sändningar m.m. snabbprotokoll 35, 33 1997-04-09
Ny vallag snabbprotokoll 26, 9, 7, 5, 11, 3, 28 1997-04-09
Kommunala kompetensfrågor snabbprotokoll 136, 132, 124, 140, 134, 126, 128, 122, 130 1997-03-19
Fri- och rättigheter snabbprotokoll 90, 20, 3, 102, 109, 11, 27, 100, 84, 86, 82, 88, 29, 9, 18, 115 1997-03-12
Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor snabbprotokoll 120 1997-03-12
Idrottsfrågor snabbprotokoll 142, 131, 122, 129 1997-02-12
Riksdagens arbetsformer m.m. snabbprotokoll 51, 64, 62 1997-02-05
Meddelande om fördröjda svar på interpel- lationer snabbprotokoll 87, 85, 66 1997-01-23
Kulturpolitik, m.m. snabbprotokoll 249, 253, 251 1996-12-19
Budgetpropositionen - utgiftsområde 1 Rikets styrelse snabbprotokoll 87, 106, 104, 91, 74, 102 1996-12-09
Den regionala samhällsorganisationen snabbprotokoll 164, 166, 162 1996-12-04
EU-frågornas behandling i riksdagen snabbprotokoll 138 1996-12-04
(forts. från 3 §) Statliga stiftelser (forts. LU2) snabbprotokoll 112, 110, 95 1996-11-28
Lag om statsbudgeten snabbprotokoll 108, 119, 117, 106, 110 1996-11-06
Radio- och TV-frågor snabbprotokoll 4, 2 1996-06-10
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning snabbprotokoll 45, 73, 169, 156, 20, 141, 76, 18, 61, 161, 143, 30, 60, 11, 36, 7, 22, 28, 15, 73, 163, 158, 153, 69, 47, 84, 98, 11, 9, 7, 22, 9, 17, 43, 18, 3, 36, 88, 31, 190, 127, 67, 83, 75, 41, 43, 132, 173, 20, 9, 139, 34, 41, 70, 171, 90, 76, 20, 81, 58, 78, 78, 17, 69, 64, 145, 44, 71 1996-05-29
Hänvisning av ärenden till utskott snabbprotokoll 118, 116, 107, 109, 104 1996-05-29
Några frågor om rättsprövning m.m. snabbprotokoll 156, 165, 163 1996-05-08
(forts. från 7 §) EU:s regeringskonferens (forts. UU13) snabbprotokoll 217, 234, 215, 213, 232 1996-03-28
Offentlighet och sekretess snabbprotokoll 68, 66, 63 1996-03-13
Svar på interpellation 1995/96:44 om med- delarskyddet snabbprotokoll 20, 23 1996-02-01
Översyn av vissa arvodesbestämmelser inom riksdagsområdet snabbprotokoll 44, 42, 39 1995-12-13
Ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan snabbprotokoll 28, 40, 26, 10, 21, 8, 42 1995-12-08
Förvaltningsmyndigheternas ledning snabbprotokoll 3 1995-11-23
Grundlagsfrågor snabbprotokoll 9, 7, 14 1995-11-23
Nationaldagen m.m. snabbprotokoll 35, 44, 33, 25, 42 1995-11-23
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 26, 12, 19 1995-10-11
Debatt om Schengenavtalet snabbprotokoll 120, 106, 113 1995-06-14
Muntliga frågor till regeringen snabbprotokoll 68, 66 1995-06-08
Eu:s institutioner m.m. snabbprotokoll 15, 2, 4, 13, 6 1995-06-07
Information från regeringen om aktuella EU-frågor snabbprotokoll 54, 56 1995-06-01
Svar på interpellation 1994/95:90 om insyn i EU-organisationen snabbprotokoll 37, 33, 35 1995-04-28
Val till Europaparlamentet och andra valfrå- gor snabbprotokoll 5, 10, 12, 3, 7 1995-04-20
Statistikfrågor snabbprotokoll 141, 139 1995-04-05
Sveriges avgift till gemenskapsbudgeten m.m. snabbprotokoll 149 1995-04-05
Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frå- gor snabbprotokoll 110, 118, 128, 106, 116, 108, 126 1995-04-05
Anslag till statschefen och regeringen snabbprotokoll 182, 186, 188 1995-03-29
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 30, 42, 28, 44, 32 1995-02-22
Utrikessekretess m.m. Föredrogs snabbprotokoll 26, 19, 28 1994-12-19
Meddelande om aktuell debatt Talmannen meddelade att på begäran av moderata snabbprotokoll 57, 64, 53, 71, 66, 73, 55 1994-12-14
Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen snabbprotokoll 14, 12, 8 1994-11-23
Lokalradiofrågor snabbprotokoll 30, 48, 32, 50, 34 1994-11-23
Svar på interpellation 1994/95:21 om Byg- gandet i Stockholmsregionen snabbprotokoll 40, 42, 44 1994-11-18
En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området snabbprotokoll 6 1994-11-16
Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor snabbprotokoll 13, 11, 9 1994-11-16
Reformera riksdagsarbetet snabbprotokoll 3 1994-11-16
Remissdebatt snabbprotokoll 68 1994-10-11

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kenneth Kvist

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.