Kenneth Lantz

Bio

Nils Kenneth Ivan Lantz, född 22 juni 1949 i Helsingborg (Maria), är en svensk politiker (kristdemokrat), som var riksdagsledamot 1991–1994 och 1998–2006. Han var under senaste mandatperioden suppleant i kulturutskottet och socialförsäkringsutskottet. Lantz var invald för Skåne läns västra valkrets. Han är försäkringsrådgivare.
Artikeln innehåller material från wikipedia Kenneth Lantz, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1068 (37.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1186 (41.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
346 (12.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
241 (8.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kenneth röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kenneth röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantKulturutskottet2004-04-292006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotSkatteutskottet1999-05-042002-09-30
SuppleantUtrikesutskottet1998-10-202000-04-28
SuppleantSkatteutskottet1998-10-131999-05-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
SuppleantLagutskottet1991-10-081994-10-02
SuppleantTrafikutskottet1991-10-081994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301994-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Folkrörelsefrågor och allmänna samlingslokaler protokoll 156 2006-06-15
Tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher protokoll 124, 96, 122 2006-06-15
Svar på interpellation 2005/06:435 om vård av gravida missbrukare protokoll 184, 187, 181 2006-06-07
Höjt inkomsttak vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst och höjd lägstanivå för hel föräldrapenning och Vissa socialförsäkringsfrågor protokoll 58, 69, 56, 50, 67 2006-05-16
Samordning av rehabiliteringsinsatser protokoll 71, 73 2006-05-11
Löneskatter för enmansföretag protokoll 13, 10, 15 2006-05-03
Svar på interpellation 2005/06:338 om behovet av fortsatt stöd till Östtimor protokoll 17, 19 2006-04-25
Fastighetsskatten protokoll 63 2006-03-22
Rutiner vid sjukskrivning protokoll 34, 36 2006-03-16
(forts. från 9 §) Idrottsfrågor (forts. KrU8) protokoll 142, 144 2006-03-09
Hemlösa protokoll 107, 105 2006-02-23
Situationen för gränspendlare i Öresundsregionen protokoll 91, 93 2006-02-16
Svar på interpellation 2005/06:179 om patientsäkerhet inom sjukvården protokoll 12, 15, 9 2006-01-31
Samverkan mellan Försäkringskassan och Arbetsmarknadsverket protokoll 60, 58 2006-01-26
Svar på interpellation 2005/06:119 om arbetsskadeförsäkringen protokoll 163, 159, 161 2005-12-13
(forts.) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) protokoll 179, 153, 151, 177, 149 2005-12-06
Vård i livets slutskede protokoll 67, 65 2005-11-17
Försäkringsdelegationerna protokoll 69, 67 2005-10-20
Skatter protokoll 346, 348, 344 2005-10-12
Bidragsfusk protokoll 103, 101 2005-06-02
Ett reformerat underhållsstöd protokoll 8, 3, 6 2005-05-26
(forts. från 6 §) Arkivfrågor (forts. KrU9) protokoll 100 2005-05-12
Museer och utställningar protokoll 29, 31, 5 2005-05-12
Vissa frågor om sjukpenninggrundande inkomst och livränta protokoll 66 2005-05-11
Idrottsfrågor protokoll 30, 37, 118, 39 2005-04-07
Riksrevisionens granskning av Försäkringskassans köp av tjänster för rehabilitering protokoll 84, 91, 93 2005-04-06
Pensionssystemet protokoll 191, 277, 177, 193, 275, 279 2005-03-16
Jämställdhet protokoll 15, 17 2005-03-09
Allmänna motioner om socialavgifter protokoll 112, 121, 119 2005-03-03
Selektering på arbetsmarknaden protokoll 39, 41 2005-02-10
Fusket i välfärdssystemen protokoll 69, 67 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:299 om Öresundsintegrationen protokoll 141, 144 2005-01-27
Svar på interpellation 2004/05:161 om de sämst ställda pensionärernas situation protokoll 135, 137, 139 2004-12-14
Utgiftsområde 10 protokoll 84, 88, 86 2004-12-08
Utgiftsområde 11 protokoll 105, 76, 78, 92, 119, 96, 117, 107, 70, 66, 68, 94, 94 2004-12-08
Kultur, medier, trossamfund och fritid protokoll 56 2004-12-06
Svar på interpellation 2004/05:169 om fastighetsskatt på äldreboende protokoll 38, 34, 36 2004-11-29
Föräldraförsäkringen protokoll 56, 58 2004-11-11
Anpassningar med anledning av en ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 259, 261, 252 2004-10-20
Hälso- och sjukvård, sociala frågor och ohälsa protokoll 403, 400, 398 2004-10-14
En ny statlig myndighet för socialförsäkringens administration protokoll 145, 160, 143, 162, 127 2004-05-05
Karensdagen protokoll 50, 52 2004-04-29
Det reformerade pensionssystemet protokoll 150, 140, 148 2004-03-18
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet protokoll 14, 3, 16 2003-12-11
Pensionsförsäkringar protokoll 62, 60 2003-10-30
Bilstödet protokoll 90, 88 2003-10-02
(forts. från 6) Förändringar inom sjukför- säkringen för ökad hälsa i arbetslivet (forts. snabbprotokoll 158, 160, 162 2003-06-05
Frågestund Gränshinder snabbprotokoll 92, 94 2003-06-05
Svar på interpellation 2002/03:361 om integrationen i Öresundsregionen snabbprotokoll 107, 103 2003-05-20
Svar på interpellation 2002/03:68 om moms på skidliftar snabbprotokoll 13, 9 2003-01-23
Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. snabbprotokoll 41, 33, 43 2002-10-31
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken snabbprotokoll 93, 103, 89, 101, 91 2002-06-13
ROT-avdragets effekter snabbprotokoll 164 2002-06-12
Allmänna motioner om avdrag för s.k. sponsring snabbprotokoll 99 2002-04-10
Allmänna motioner om mervärdesskatt snabbprotokoll 37 2002-04-10
Allmänna motioner om reklamskatt snabbprotokoll 88 2002-04-10
Allmänna motioner om taxering och skat- tebetalning m.m. snabbprotokoll 76, 140, 78, 60, 97, 158, 156, 144, 142 2002-04-10
Svar på interpellation 2001/02:327 om tra- fiken över Öresund snabbprotokoll 25, 27, 29 2002-04-09
Pensionsöverföringar till Europeiska ge- menskaperna snabbprotokoll 213 2002-03-14
Allmänna motioner om fastighets- och för- mögenhetsbeskattning snabbprotokoll 81, 87, 85 2002-03-13
Motioner om företags- och kapitalbeskatt- ning snabbprotokoll 67, 69, 55 2002-03-13
En ny lag om självdeklarationer och kon- trolluppgifter snabbprotokoll 143 2001-12-12
Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m. snabbprotokoll 100, 91, 98 2001-12-12
Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m. snabbprotokoll 137 2001-12-12
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt senareläggning av premiepensionens efterle- snabbprotokoll 89, 78, 91, 74, 76 2001-12-05
Anslagen till skatteförvaltningen, Tullver- ket och kronofogdemyndigheterna m.m. snabbprotokoll 72, 74, 76 2001-11-28
En begränsningsregel för fastighetsskatten, m.m. snabbprotokoll 87, 85, 98, 100, 78 2001-11-28
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001 samt utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, snabbprotokoll 77, 98, 79, 96, 75 2001-11-21
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 13) snabbprotokoll 32, 21, 34 2001-10-18
Vissa frågor inför den allmänna fastig- hetstaxeringen 2003, m.m. snabbprotokoll 11, 22, 24, 9, 2 2001-06-13
Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension snabbprotokoll 2, 15, 13 2001-06-01
Inköp av bränsle och alkohol utan punkt- skatt, m.m. snabbprotokoll 158, 170 2001-05-30
Svar på interpellation 2000/01:314 om in- samling av miljöfarliga batterier snabbprotokoll 43, 45 2001-04-24
Vissa förmögenhets- och punktskattefrå- gor snabbprotokoll 60, 58, 50, 73, 71, 81 2000-12-14
(forts. från 5 §) Anslag inom socialförsäk- ringsområdet och vissa ålderspensionsfrågor, snabbprotokoll 110, 108, 87 2000-12-08
Anslagen till Skatteförvaltningen och Tull- verket, m.m. snabbprotokoll 23 2000-11-30
En ny tullag snabbprotokoll 177 2000-11-30
Frågestund snabbprotokoll 127, 129, 25, 98, 55, 96, 56, 29, 31, 57, 54, 108, 27, 57, 45, 43, 59, 110, 72 2000-11-30
Svar på interpellation 2000/01:100 om Helsingborg snabbprotokoll 105, 102, 99 2000-11-28
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor, m.m. snabbprotokoll 75, 85, 83 2000-06-14
Privat införsel av alkoholdrycker, m.m. snabbprotokoll 94, 81, 96, 119 2000-06-07
Vissa punktskattefrågor snabbprotokoll 64, 160, 51, 62 2000-06-07
Vissa frågor om det nya pensionssystemet samt efterlevandepensioner och efterlevandestöd snabbprotokoll 7, 26, 24 2000-05-30
Svar på interpellation 1999/2000:384 om uteblivna satsningar på väg och järnväg snabbprotokoll 117, 120 2000-05-23
Svar på interpellation 1999/2000:315 om Öresundsbrons avgifter snabbprotokoll 73, 76 2000-05-09
Allmänna motioner om punktskatter snabbprotokoll 219, 27, 190, 208, 176, 192, 29, 10 2000-03-08
Vissa skattefrågor med anledning av att aktiebolag ska kunna förvärva egna aktier, snabbprotokoll 67, 72, 74, 69, 61 2000-02-23
Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m. (förnyad behandling) snabbprotokoll 210, 195, 212 1999-12-15
Statlig förvaltning av premiepensionsme- del snabbprotokoll 155, 157, 169, 161, 159 1999-12-14
Förmånsbeskattning av miljöbilar, m.m. snabbprotokoll 75, 83, 81 1999-12-01
Socialförsäkringens personkrets snabbprotokoll 33, 25, 31 1999-10-27
Justeringar i skattereglerna vid omstruk- turering snabbprotokoll 215, 223, 221 1999-06-15
Lag om skatt på avfall snabbprotokoll 279 1999-06-14
Vissa frågor om det nya pensionssystemet snabbprotokoll 10, 41, 18, 20 1999-06-03
Riksdagens revisorers förslag om socialför- säkringens administration snabbprotokoll 109, 107, 111 1999-05-28
Svar på interpellation 1998/99:365 om sju- kersättning för företagare snabbprotokoll 4, 2 1999-05-25
Avdrag för ökade levnadskostnader vid tillfälligt arbete snabbprotokoll 214 1999-05-06
Vissa socialavgiftsfrågor snabbprotokoll 156, 158, 154 1999-03-18
Allmänna motioner om företags- och kapi- talbeskattning snabbprotokoll 155, 169, 176, 157, 166, 149, 139, 172, 174, 153, 147, 171, 164 1999-03-17
Mervärdesskatt snabbprotokoll 132, 126 1999-03-03
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 43) Regionalpolitik snabbprotokoll 98 1999-01-22
Anslag inom socialförsäkringsområdet snabbprotokoll 52, 74, 88, 71, 70, 96, 72, 73, 86, 79, 98, 50, 54 1998-12-16
Avdrag för vissa pensionskostnader, m.m. snabbprotokoll 30, 24 1998-12-09
Omstruktureringar och beskattning snabbprotokoll 39 1998-12-09
Vissa punktskatte- och tullfrågor snabbprotokoll 51 1998-12-09
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 132, 127 1998-12-02
Information från regeringen om Öresundsbron snabbprotokoll 91 1994-06-11
Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor snabbprotokoll 157 1994-06-01
Svar på fråga 1993/94:506 om omkostnader vid utövande av umgängesrätt snabbprotokoll 105, 107 1994-05-17
Svar på fråga 1993/94:508 om u- landsinriktad högre utbildning m.m. snabbprotokoll 123, 125 1994-05-17
Skuldsaneringslag snabbprotokoll 3 1994-05-05
Post- och telekommunikation snabbprotokoll 13, 15 1994-03-28
Trafikpolitikens mål snabbprotokoll 28, 22 1994-03-16
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 210 1994-02-09
Postlag och en förändrad verksamhetsform för Postverket, m.m. snabbprotokoll 184 1993-12-16
Sjöfartspolitiska åtgärder snabbprotokoll 228, 226 1993-12-14
Svar på fråga 1993/94:233 om Tullens kontrollområde snabbprotokoll 108, 104, 106 1993-12-07
Svar på fråga 1993/94:70 om åtgärder mot olaga fiske snabbprotokoll 88, 84, 86 1993-11-23
Svar på frågorna 1993/94:154 och 159 om förtidspension m.m. snabbprotokoll 266, 263 1993-11-16
Farligt gods snabbprotokoll 70 1993-11-10
Svar på fråga 1993/94:83 om statligt stöd till enskilda vägar snabbprotokoll 82, 84, 86 1993-10-26
Svar på fråga 1993/94:32 om åtgärder för att minska den ekonomiska brottsligheten snabbprotokoll 37, 33, 35, 39 1993-10-19

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kenneth Lantz

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.