Kent Ekeroth

Bio

Kent Alexander Ekeroth, född 11 september 1981 i Möllevångens församling i Malmö, är en svensk civilekonom och politiker (sverigedemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2010–2018, invald för Stockholms läns valkrets (2010–2014) respektive Skåne läns norra och östra valkrets (2014–2018). Sedan hösten 2022 är Ekeroth oppositionsråd i Region Dalarna.Ekeroth var Sverigedemokraternas rättspolitiske talesperson till november 2012, då medial uppmärksamhet kring Ekeroths delaktighet i Järnrörsskandalen ledde till att han lämnade uppdraget.Sverigedemokraternas partiledare, Jimmie Åkesson, uppmanade den 24 november 2016 Kent Ekeroth att ta timeout från sitt uppdrag i justitieutskottet efter att en förundersökning om misshandel inletts mot Ekeroth med anledning av ett krogslagsmål natten mot den 24 november 2016. Den 25 november 2016 meddelade Ekeroth, att han tar timeout från sitt uppdrag i justitieutskottet. Den 1 december 2017 meddelades hovrättens dom som friade Kent Ekeroth från misstankarna om ringa misshandel.
Artikeln innehåller material från wikipedia Kent Ekeroth, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
2090 (39.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1243 (23.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
378 (7.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1589 (30%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kent röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kent röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2014-10-072018-09-24
LedamotJustitieutskottet2014-10-072018-01-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotNordiska rådets svenska delegation2014-06-172014-09-29
LedamotSkatteutskottet2014-04-252014-09-29
SuppleantUtrikesutskottet2013-02-222014-09-29
SuppleantEU-nämnden2013-01-242014-10-07
SuppleantNäringsutskottet2013-01-242014-09-29
SuppleantUtrikesutskottet2011-11-182012-11-27
SuppleantEU-nämnden2010-10-122012-11-27
LedamotJustitieutskottet2010-10-122012-11-27
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2017/18:524 om ändringar i utlänningslagen 2017/18:128 96, 98, 100 2018-06-08
2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2017/18:73 96, 98, 100 2018-02-15
Falska polisbilar 2016/17:29 49, 51, 53, 58 2016-11-16
Genomförande av EU:s försvarardirektiv 2016/17:21 18, 21, 23, 26, 28 2016-10-26
Aktuell debatt om polisens situation 2016/17:9 4, 12, 20 2016-09-27
Aktuell debatt om situationen i utsatta stadsdelar 2015/16:122 4, 12, 20 2016-06-17
Borttagande av karenstid för särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:115 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 53, 55 2016-06-08
Ny påföljd efter tidigare dom 2015/16:107 52 2016-05-18
Utökade möjligheter till förverkande 2015/16:107 45 2016-05-18
Åtgärdsplan för förstärkning av kampen mot finansiering av terrorism 2015/16:107 55, 57, 59 2016-05-18
Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet 2015/16:104 142 2016-05-12
Migration och asylpolitik, Medborgarskap och Anhörig- och arbetskraftsinvandring 2015/16:87 45, 47, 49 2016-04-06
Svar på interpellation 2015/16:423 om kvotering inom brandkåren 2015/16:83 39, 41, 43 2016-03-18
Svar på interpellation 2015/16:412 om utvisning av kriminella utlänningar 2015/16:76 101, 103, 105 2016-03-08
2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2015/16:73 25, 27, 29 2016-03-02
Åtgärder mot missbruk av svenska pass 2015/16:73 18 2016-03-02
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte 2015/16:65 29, 31, 33, 45, 47 2016-02-10
Statsministerns frågestund 2015/16:60 45 2016-01-28
Aktuell debatt om Sveriges deltagande i kampen mot Daish 2015/16:58 4, 12, 20 2016-01-26
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet 2015/16:48 5, 7, 9, 23, 25, 70, 72, 84, 88, 90 2015-12-17
Frågestund 2015/16:43 85, 43, 45, 35, 37, 63, 65, 38, 40, 26, 28, 83 2015-12-10
Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism 2015/16:40 214 2015-12-07
Svar på interpellationerna 2015/16:150, 156 och 219 om regeringens syn på Fatah och den palestinska myndigheten 2015/16:39 7, 11, 15 2015-12-04
Ökade möjligheter att resa inom EU med nationellt identitetskort 2014/15:100 14, 16, 20, 22, 25, 27, 12 2015-05-20
2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll 2014/15:78 156, 158, 160, 163, 165 2015-03-25
Kriminalvårdsfrågor 2014/15:78 190, 193, 195, 79 2015-03-25
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet 2014/15:62 23, 27 2015-02-18
(forts. från § 14) Rättsväsendet (forts. JuU1) 2014/15:40 133, 135, 141, 143, 151, 153, 156, 158 2014-12-17
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott 2014/15:27 36, 38, 40 2014-11-26
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 131, 133, 141, 143, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169 2014-11-12
Nedskärningen av försvaret snabbprotokoll 50, 52 2014-03-06
Svar på interpellation 2013/14:286 om kartläggning av afrofobin snabbprotokoll 6, 2, 4 2014-02-21
Kvinnor, fred och säkerhet snabbprotokoll 3 2013-11-21
Aktuell debatt: Integritet på nätet snabbprotokoll 7, 15, 23 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:13 om automatiska permanenta uppehållstillstånd för syrier snabbprotokoll 27, 34, 30 2013-10-22
Integration och invandring snabbprotokoll 451, 449, 457, 455, 439, 461, 469, 459, 453, 465, 437, 467, 463 2013-10-16
Svar på interpellation 2012/13:394 om terrorresor snabbprotokoll 4, 6, 2 2013-05-14
Statligt stöd till muslimska organisationer snabbprotokoll 58, 60 2013-04-18
Svar på interpellation 2012/13:365 om kvoteringsiver inom brandkåren snabbprotokoll 15, 9, 12 2013-04-16
Svar på interpellation 2012/13:330 om piketpolisens befogenheter snabbprotokoll 27, 29, 25 2013-03-22
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 22, 20, 18, 45, 38, 3, 76, 78, 80, 40, 31, 43 2013-03-07
Att hantera brottmål effektivt - en utmaning för regeringen och rättsväsendet snabbprotokoll 17, 19, 15 2012-11-08
Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde snabbprotokoll 28 2012-11-08
Svar på interpellation 2012/13:16 om ungas straff snabbprotokoll 49, 54, 52, 47 2012-10-23
Brottsbekämpning protokoll 126, 124 2012-06-14
(forts. från 4 §) Ökad säkerhet i domstol (forts. JuU24) protokoll 86, 88, 75, 77, 80, 82 2012-05-24
Ökad säkerhet i domstol protokoll 31 2012-05-24
En reformerad mutbrottslagstiftning protokoll 87, 85, 89 2012-05-23
Vissa åtgärder mot illegala vapen protokoll 41 2012-05-23
De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation protokoll 3 2012-05-10
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011 protokoll 54 2012-05-09
Ansvar och engagemang - en nationell strategi mot terrorism protokoll 21, 17, 34, 15, 19, 36, 23 2012-05-02
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål protokoll 19 2012-03-21
(forts.) Svar på interpellation 2011/12:278 om invandringens kostnader protokoll 66, 62 2012-03-20
Svar på interpellation 2011/12:278 om invandringens kostnader protokoll 58 2012-03-20
Polisfrågor protokoll 156, 165 2012-03-15
Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) protokoll 124, 132, 128, 145, 147, 126, 130 2012-03-14
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010 protokoll 7 2012-02-29
Smart gränsförvaltning - valmöjligheter och framtida handlingsalternativ protokoll 2 2012-02-29
Aktuell debatt: Den organiserade brottsligheten protokoll 7, 23, 15 2012-02-17
2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll protokoll 139 2012-02-15
Våldsbrott och brottsoffer protokoll 137, 134, 135, 11, 121 2012-02-15
Myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott protokoll 53 2012-02-01
Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel protokoll 51, 37, 44, 49, 46, 41, 39 2012-01-25
Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning protokoll 36 2012-01-25
Invandringspolitiken protokoll 92, 90 2011-11-24
Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism protokoll 164 2011-11-23
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG protokoll 139 2011-11-23
Svar på interpellation 2011/12:56 om EU:s regler för införsel av djur protokoll 9, 11, 13 2011-11-11
Subsidiaritetsprövning av förslag till gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna protokoll 4 2011-11-09
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 23 oktober protokoll 49, 47 2011-10-28
Aktuell debatt: Gränskontroller i Europa protokoll 3, 1, 19, 11 2011-06-28
Förbättrad utslussning från sluten ungdomsvård snabbprotokoll 99, 101 2011-06-08
Svar på interpellation 2010/11:327 om Sveriges medverkan i FN:s råd för mänskliga rättigheter snabbprotokoll 15, 17, 13 2011-05-17
Skattemedel till islamism snabbprotokoll 54, 52 2011-05-05
Migration och asylpolitik snabbprotokoll 110, 98, 96, 104, 94, 108, 106, 102, 100 2011-05-04
Svar på interpellation 2010/11:326 om motverkande av svenskfientlighet i skolan snabbprotokoll 3, 7 2011-04-29
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 24-25 mars snabbprotokoll 22, 20 2011-03-29
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG snabbprotokoll 27, 17, 25, 29, 21, 19, 23 2011-03-16
Svar på interpellation 2010/11:238 om handelsministerns deltagande i demonstration på Mynttorget snabbprotokoll 38, 35, 40 2011-03-11
Tingsrättsorganisationen snabbprotokoll 151 2011-03-10
Processrättsliga frågor snabbprotokoll 139, 134, 137, 129, 145, 143, 132 2011-03-02
Unga lagöverträdare snabbprotokoll 155 2011-03-02
Särskild utlänningskontroll snabbprotokoll 134, 137, 139, 132, 130 2011-02-16
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 84, 86, 78, 105, 78, 36, 70, 111, 40, 80, 154, 156, 158, 82, 70, 72, 72, 38, 74, 107, 74, 101, 44, 113, 42, 103, 115, 76, 68, 76, 66, 109, 99, 155 2011-02-16
Svar på interpellation 2010/11:187 om saudiarabisk finansiering av moskéer och skolor i Sverige snabbprotokoll 70, 72, 74 2011-02-15
Ensamkommande flyktingbarn snabbprotokoll 32, 30 2011-01-27
(forts. från 14 §) Rättsväsendet (forts. JuU1) snabbprotokoll 56, 58 2010-12-14
Rättsväsendet snabbprotokoll 47, 44, 154, 42, 131, 169, 148, 33, 23, 35, 31, 156, 150, 27, 152, 167, 25, 29, 50, 62, 64, 66, 68, 70, 77, 79, 86, 88 2010-12-14
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.) snabbprotokoll 43, 54, 31, 29, 27, 45, 35, 33, 56 2010-11-24
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 196, 184, 85, 100, 194, 66, 191, 80, 98, 68, 186, 82, 189, 87 2010-11-04
Rättsväsendet och kriminalpolitik snabbprotokoll 237, 235, 247, 249, 251, 241, 239, 257, 255, 253, 245, 243, 259 2010-11-04
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om insättningsgarantisystem och Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om system för ersättning till investerare protokoll 9 2010-10-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kent Ekeroth

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.