Kent Persson

Bio

Kent Olov Persson, född 4 februari 1951 i Karbennings församling, Västmanlands län, är en svensk politiker (vänsterpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2006–2014, invald för Västmanlands läns valkrets.Innan Persson valdes in i riksdagen var han kommunalråd i Norbergs kommun 1994–2006. Till yrket är Persson lärare.I riksdagen var han ledamot i näringsutskottet 2006–2014 och suppleant i skatteutskottet. Han var även kvittningsperson för Vänsterpartiet 2010–2014.
Artikeln innehåller material från wikipedia Kent Persson (vänsterpartist), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
785 (16.7%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
2610 (55.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
877 (18.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
416 (8.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kent röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kent röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2010-10-122014-09-29
LedamotNäringsutskottet2010-10-122014-09-29
KvittningspersonVänsterpartiet2010-10-052014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantSkatteutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotNäringsutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Bättre information och tydligare ansvar vid mineralprospektering snabbprotokoll 60, 45, 71, 69, 49, 47, 62 2014-06-11
Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet snabbprotokoll 16, 4, 14, 32, 34 2014-04-28
Nationella patent på engelska snabbprotokoll 39 2014-04-09
(forts. från 8 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU12) snabbprotokoll 106, 121, 108, 119 2014-04-03
Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export snabbprotokoll 3 2014-03-12
Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin snabbprotokoll 106 2014-03-06
Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden snabbprotokoll 31, 29, 8, 6, 4 2014-03-06
Svar på interpellation 2013/14:139 om Vattenfalls rättsprocesser mot Tyskland snabbprotokoll 76, 74, 72 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:99 om Telia Sonera snabbprotokoll 69, 67 2013-12-03
Svar på interpellation 2013/14:69 om förhandlingarna om handels- och investeringsavtal mellan EU och USA snabbprotokoll 114, 117, 120 2013-11-12
Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning snabbprotokoll 89, 91, 82 2013-10-23
Jobb och tillväxt snabbprotokoll 135, 169, 133, 171, 131 2013-10-16
Svar på interpellation 2012/13:454 om Vattenfalls planer på förlängda drifttider för kärnkraftverk snabbprotokoll 14, 10, 18 2013-06-25
Riksrevisionens rapport om administration i strukturfondsprojekt snabbprotokoll 13 2013-06-17
Svar på interpellation 2012/13:402 om tröskeleffekter och förnybar energi snabbprotokoll 46, 42, 39 2013-05-17
(forts. från 5 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU11) snabbprotokoll 107, 105 2013-04-25
(forts. från 7 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU11) snabbprotokoll 121, 123 2013-04-25
Näringspolitiska frågor snabbprotokoll 11, 3, 28, 100, 26, 28, 9 2013-04-25
Prövning av nätkoncession snabbprotokoll 22, 20, 8 2013-04-24
Utökad undervisningstid i matematik snabbprotokoll 3 2013-04-24
(forts. från 9 §) Energipolitiska frågor (forts. NU17) snabbprotokoll 126, 128 2013-04-17
Energipolitiska frågor snabbprotokoll 108, 102, 110 2013-04-17
Handelspolitiska frågor snabbprotokoll 79, 81, 120, 122, 92, 124, 90, 83 2013-04-17
Svar på interpellation 2012/13:261 om Vattenfall och ägardirektiv snabbprotokoll 45, 53, 49 2013-03-05
Forskning och innovation snabbprotokoll 39 2013-02-20
Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem snabbprotokoll 49 2013-02-20
Svar på interpellation 2012/13:159 om Vattenfalls minskande andel av förnybar el snabbprotokoll 25, 27, 23 2012-12-20
Svar på interpellationerna 2012/13:157 och 168 om ägarstyrning av företag med statligt ägande snabbprotokoll 15, 11, 19 2012-12-20
(forts. från 7 §) Energi (forts. NU3) snabbprotokoll 118, 120 2012-12-18
(forts. från 9 §) Energi (forts. NU3) snabbprotokoll 145, 147 2012-12-18
Energi snabbprotokoll 58, 13, 60, 4, 114, 30, 21, 87, 94, 257, 157, 76, 112, 37, 74, 16, 234, 43, 225, 192, 249, 49, 123, 35, 18, 96, 23, 85, 217, 87, 255, 51, 56, 67, 155, 213, 232, 215, 190, 121, 69, 179, 11, 251, 148, 215, 32, 223 2012-12-18
Låneram för SAS-koncernen snabbprotokoll 6 2012-12-11
Program för energieffektivisering och vissa andra frågor snabbprotokoll 17, 15, 11, 9, 3 2012-11-14
Svar på interpellationerna 2012/13:23 och 32 om säkerhetsbristerna på svenska kärnkraftverk snabbprotokoll 9, 3, 6 2012-11-09
Svar på interpellation 2011/12:387 om kommunala energibolag protokoll 135, 139, 137 2012-06-20
Frågor om subventioner till kärnkraft protokoll 24, 5, 35, 22, 37, 3, 7 2012-06-18
Vägen till nära-nollenergibyggnader protokoll 82, 73, 80 2012-06-18
Timmätning för aktiva elkonsumenter protokoll 180 2012-06-13
Tredje inremarknadspaketet för el och naturgas - vissa genomförandeåtgärder protokoll 176 2012-05-23
(forts. från 14 §) Energifärdplan för 2050 (forts. NU20) protokoll 92, 94 2012-05-09
Energifärdplan för 2050 protokoll 86 2012-05-09
(forts. från 3 §) Näringspolitiska frågor (forts. NU10) protokoll 96, 92, 94, 98 2012-03-22
Svar på interpellation 2011/12:231 om utökat elcertifikatssystem protokoll 80, 78, 76 2012-03-20
(forts. från 13 §) Mineralpolitiska frågor (forts. NU14) protokoll 118, 116 2012-03-01
Mineralpolitiska frågor protokoll 6, 80, 8, 27, 203, 190, 89, 4, 96, 29, 98, 87, 78, 76, 192, 205, 188 2012-03-01
Immaterialrättsliga frågor protokoll 114 2012-02-15
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer protokoll 54 2011-12-20
(forts. från 13 §) Statliga företag (forts. NU5) protokoll 104, 122, 102, 117, 115, 120 2011-11-24
En ny lag om elcertifikat - enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad protokoll 159, 166, 168 2011-11-24
Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem protokoll 135, 139, 137 2011-11-24
Svar på interpellation 2011/12:28 om de statliga företagens roll vid byggnation av ny kärnkraft protokoll 15 2011-10-28
Svar på interpellation 2011/12:47 om distributionen av läkemedel protokoll 6, 10, 2 2011-10-28
Säkerheten i svenska kärnkraftsreaktorer protokoll 3, 15, 13, 31, 33 2011-06-21
(forts. från 12 §) Horisontella konkurrensbegränsningar m.m. (forts. NU23) protokoll 109 2011-06-16
Utländsk näringsverksamhet i Sverige snabbprotokoll 148 2011-05-19
(forts. från 11 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU20) snabbprotokoll 99 2011-05-12
(forts. från 8 §) Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB (forts. NU16) snabbprotokoll 78, 80 2011-05-12
Redovisning av inriktningen av verksamheten hos Inlandsinnovation AB snabbprotokoll 33 2011-05-12
Svar på interpellation 2010/11:307 om svenskt stöd till kärnkraftsforskning i Frankrike snabbprotokoll 11, 9, 13 2011-04-26
(forts. från 6 §) Regelförenklingsarbetet (forts. NU8) snabbprotokoll 110 2011-04-07
(forts. från 9 §) Vissa handelspolitiska frågor (forts. NU13) snabbprotokoll 120, 112, 118 2011-04-07
Aktuell debatt: Kärnkraftens framtid och risker snabbprotokoll 30, 22, 38 2011-04-01
Svar på interpellation 2010/11:253 om Försäkringskassans sparbeting snabbprotokoll 21, 16, 18 2011-03-18
(forts. från 10 §) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU12) snabbprotokoll 118, 120, 103, 101 2011-03-10
På väg mot en inre marknadsakt snabbprotokoll 125, 109, 127 2011-02-16
(forts. från 14 §) Regional tillväxt (forts. NU2) snabbprotokoll 113, 115 2010-12-20
Svar på interpellationerna 2010/11:53, 66, 67, 82, 89 och 90 om vindkraftverkens framtid snabbprotokoll 12, 30, 20 2010-12-07
Svar på interpellation 2010/11:44 om Sveriges agerande för energieffektivisering i EU snabbprotokoll 31, 27, 29 2010-11-30
Förändrat uppdrag för Sveaskog AB protokoll 161, 163, 158 2010-06-22
(forts. från 3 §) Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte (forts. NU26) snabbprotokoll 164, 162 2010-06-17
Företagsutveckling - statliga insatser för finansiering och rådgivning snabbprotokoll 222 2010-06-17
Kärnkraften - förutsättningar för generationsskifte snabbprotokoll 49, 40, 2, 51, 9, 11, 22, 42, 24 2010-06-17
Förtydligande av uppdraget för Vattenfall AB snabbprotokoll 114, 92, 77, 68, 75, 94, 116 2010-06-03
Vissa konkurrensfrågor snabbprotokoll 120 2010-06-03
(forts. från 10 §) Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet (forts. NU16) protokoll 105, 103 2010-05-20
Höjt mål och vidareutveckling av elcertifikatssystemet protokoll 92 2010-05-20
Effektreserven i framtiden snabbprotokoll 2, 6, 4 2010-04-29
Nyemission i SAS AB (publ) protokoll 9, 33, 35, 11, 2 2010-03-25
Vissa mineralpolitiska frågor protokoll 111, 36, 156, 11, 20, 144, 18, 3, 176, 124, 135, 9, 122, 137, 38, 146, 164, 178 2010-03-24
Vattenfalls energiinvesteringar protokoll 36, 34 2010-02-18
Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion m.m. protokoll 83, 85, 76 2010-02-17
Vissa immaterialrättsliga frågor protokoll 141, 157, 176, 159, 174, 23 2010-01-20
Svar på interpellationerna 2009/10:119, 145 och 171 om styrningen av Vattenfall protokoll 10, 18, 28 2009-12-21
Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m. protokoll 46, 37, 57, 59, 44 2009-12-17
Svar på interpellation 2009/10:149 om taxibranschens rykte protokoll 88, 90, 93 2009-12-15
Regional tillväxt protokoll 150, 4, 134, 132, 116, 97, 152, 170, 125, 10, 123, 34, 121, 12, 36 2009-12-03
Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden protokoll 19, 35, 37, 61, 28, 63, 26 2009-11-25
Skatt, tull och exekution protokoll 51, 54, 56 2009-11-24
Genomförande av tjänstedirektivet protokoll 11, 9, 24, 22, 2, 37, 35 2009-11-04
Svar på interpellation 2008/09:499 om försäljningen av apotek protokoll 47, 43, 40 2009-06-16
Riktlinjer för energipolitiken protokoll 113, 132, 130, 115, 155, 153, 110 2009-06-15
(forts. från 6 §) En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder (forts. NU19) protokoll 114, 116, 99, 97 2009-05-20
En strategi för att stärka utvecklingskraften i Sveriges landsbygder protokoll 2 2009-05-20
Svar på interpellation 2008/09:500 om könsfördelningen i företagens styrelser protokoll 57, 61, 59 2009-05-19
Europeiska energinät protokoll 146, 151, 149 2009-03-12
Ändringar i lagen om elcertifikat - tilldelningsprinciper och förhandsbesked protokoll 130, 117, 137, 128, 139 2009-03-12
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG protokoll 29, 11, 27, 20, 66, 68, 18 2009-02-25
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010 protokoll 55, 71, 73 2009-02-11
Statliga företag protokoll 77, 8, 100, 56, 55, 130, 94, 4, 30, 6, 45, 25, 74, 8, 96, 17, 128, 75, 77, 96, 28, 95, 58, 98, 132, 100, 15, 23, 68, 79, 45, 66, 47, 47, 49, 93 2009-01-21
Svar på interpellation 2008/09:222 om Rikstrafiken och tolkningen av interregional trafik protokoll 92, 94, 96 2009-01-15
Aktuell debatt: Det ökade antalet varsel och konkurser samt läget i fordonsindustrin protokoll 42, 49, 32, 35 2008-12-18
Regelförenklingsarbetet protokoll 143, 50, 153, 145, 155, 132 2008-10-22
Näringspolitik och energifrågor protokoll 288, 282, 284, 290, 280, 278, 286 2008-10-15
Ny förvaltningsstruktur inom näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken protokoll 51, 46, 49 2008-06-17
Samgående mellan Posten AB och Post Danmark A/S protokoll 11, 42, 22, 9, 24, 2, 40 2008-06-17
Ny konkurrenslag m.m. protokoll 149, 167, 153, 165, 151 2008-06-11
(forts. från 9 §) Fjärrvärmelag m.m. (forts. NU11) protokoll 105, 107, 98 2008-05-08
Svar på interpellation 2007/08:458 om ändrade miljösanktionsavgifter protokoll 20, 18, 16 2008-04-25
Svar på interpellation 2007/08:502 om utbildningen och regionerna protokoll 115, 117, 113 2008-04-11
Svar på interpellation 2007/08:501 om service i glesbygd protokoll 38, 42, 40 2008-04-08
Företagsfrämjande insatser protokoll 162, 165, 192, 194, 179, 181, 167 2008-04-02
Vissa handelspolitiska frågor protokoll 183, 173, 159, 187, 177, 198, 180, 185, 175, 164, 196, 162, 185 2008-03-26
Särskild debatt om landsbygdens utveckling protokoll 6, 20, 13 2008-03-12
Genomförande av ekodesigndirektivet protokoll 144 2008-03-05
Svar på interpellation 2007/08:319 om EU:s agerande för mer alkohol och tobak i utvecklingsländerna snabbprotokoll 144, 146, 148 2008-02-19
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - uppföljningsrapport 2007 protokoll 24, 7, 5, 22, 2 2008-01-23
Näringsliv protokoll 89, 56, 156, 133, 58, 105, 39, 145, 97, 31, 11, 69, 16, 124, 12, 127, 14, 33, 99, 135, 10, 71, 37, 122, 91, 9, 35, 20, 120, 4, 58, 158, 37, 20, 90, 50, 26, 24, 98, 26, 219, 96, 107, 122, 3, 37, 60, 2, 39, 143, 28, 93, 18 2007-12-17
Regional utveckling protokoll 170, 157, 155, 168, 48, 152, 54, 56 2007-12-17
Särskild debatt om Finansdepartementets samröre med investmentbanken Carnegie kring försäljningen av sex statliga bolag protokoll 6, 20, 13 2007-10-24
Del 1: Arbete (forts.) protokoll 350, 348 2007-10-18
Del 3: Näringspolitik protokoll 463, 461, 467, 459, 465 2007-10-18
Försäljning av vissa statligt ägda företag protokoll 11, 22, 9, 2, 42, 40, 37, 35, 24 2007-06-20
Svar på interpellation 2006/07:609 om strandskydd protokoll 17, 9, 13 2007-06-18
Svar på interpellation 2006/07:625 om utförsäljning av sex statligt ägda bolag protokoll 110, 112, 108 2007-06-12
(forts. från 11 §) Vissa energipolitiska frågor (forts. NU11) protokoll 119, 117 2007-05-24
Vissa energipolitiska frågor protokoll 104, 106, 92, 222, 239, 94, 241 2007-05-24
Vissa konkurrenspolitiska frågor protokoll 143, 137, 145 2007-05-24
Svar på interpellation 2006/07:461 om departementstjänstemännens roll i utförsäljningen av statliga företag protokoll 4, 2, 7 2007-04-20
Vissa elmarknadsfrågor protokoll 168, 170, 161, 172 2007-04-18
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 204, 123, 214, 213, 121, 118, 201, 215, 212 2007-03-28
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars protokoll 8, 6 2007-03-13
Aktuell debatt: Kärnsäkerheten protokoll 66, 59 2007-02-28
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008 protokoll 3, 12, 10 2007-02-28
Svar på interpellation 2006/07:182 om energieffektivisering protokoll 19, 23, 21 2007-02-23
Svar på interpellationerna 2006/07:287, 261 och 300 om stärkt naturskydd vid gruvverksamhet protokoll 6, 3 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:201 om utsläpp av växthusgaser protokoll 6, 4, 2 2007-01-25
Svar på interpellation 2006/07:75 om strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen protokoll 5, 8, 2 2007-01-16
Näringsliv, jord- och skogsbruk protokoll 18, 16, 10, 14, 66, 12, 64 2006-11-08

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kent Persson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.