Kew Nordqvist

Bio

Kew Olle Nordqvist, född 12 mars 1950 i Maria Magdalena församling i Stockholm, är en svensk politiker (miljöpartist). Han var ordinarie riksdagsledamot 2010–2014, invald för Jönköpings läns valkrets.I riksdagen var han suppleant i EU-nämnden och miljö- och jordbruksutskottet.
Artikeln innehåller material från wikipedia Kew Nordqvist, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1120 (41.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1081 (40.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
295 (10.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
203 (7.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kew röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kew röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2012-06-252014-09-29
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Ändringar i fiskelagen snabbprotokoll 2 2014-06-23
Hushållning med havsområden snabbprotokoll 130 2014-06-09
Landsbygdspolitik snabbprotokoll 94 2014-06-04
På väg mot en giftfri vardag snabbprotokoll 39 2014-03-26
Svar på interpellation 2013/14:362 om mål och stöd för ekologisk produktion och offentlig konsumtion snabbprotokoll 86, 90 2014-03-25
Trafiksäkerhet snabbprotokoll 183 2014-03-19
Svar på interpellationerna 2013/14:312, 334 och 335 och 339 om det svenska produktionsjordbruket snabbprotokoll 16, 23 2014-03-18
Grisproduktionen snabbprotokoll 44, 42 2014-03-06
Vattenvård snabbprotokoll 146 2014-02-05
Information från regeringen om WTO:s handelstoppmöte på Bali i december 2013 snabbprotokoll 92 2014-01-16
Landsbygdsprogrammet snabbprotokoll 25, 27 2013-11-14
Stöd till svenska mjölkbönder snabbprotokoll 82, 80 2013-05-30
Ny lag om kontroll av ekologisk produktion m.m. snabbprotokoll 65, 48, 42, 67, 46 2013-05-15
Naturvård och biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 132 2013-04-10
Svar på interpellation 2012/13:311 om gröna utvecklingsstrategier och förändringar vid SLU snabbprotokoll 34, 31 2013-03-15
Landsbygdspolitik m.m. snabbprotokoll 62, 64, 56, 39, 54, 41, 43, 50, 57, 55 2013-03-13
Livsmedelspolitik snabbprotokoll 15, 59 2013-03-13
Regelförenklingar inom lantbruket snabbprotokoll 59, 61 2012-12-06
Kadmium i konstgödsel snabbprotokoll 42, 44 2012-11-15
Nationella mål för återföring av växtnäring snabbprotokoll 37, 39 2012-11-08
Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket protokoll 108, 103, 90, 106, 101 2012-06-19
Beskattning av kadmium i konstgödsel protokoll 112, 114 2012-06-14
Global livsmedelsförsörjning protokoll 64 2012-05-24
Konsekvenser för lokalsamhället av näringslivssatsningar protokoll 32, 34 2012-05-10
Hushållningen med mark- och vattenområden protokoll 7, 155, 89 2012-04-26
Fiskeripolitik protokoll 77, 42, 15, 23, 40 2012-04-25
Ekologiska mål protokoll 36, 34 2012-04-19
Skyddet av Vättern protokoll 62 2012-03-29
Statlig förvaltning protokoll 139 2012-03-28
(forts. från 15 §) Havsmiljö m.m. (forts. MJU9) protokoll 114, 116, 124, 126 2012-01-25
Havsmiljö m.m. protokoll 106 2012-01-25
Dvärgbandmask protokoll 42, 44 2011-11-24
Kastrering av smågrisar snabbprotokoll 66, 64 2011-06-09
Miljöledning, miljörevision och prövning av vindkraft snabbprotokoll 46 2011-06-08
Djurskydd snabbprotokoll 56, 69, 67 2011-04-27
Jordbrukspolitik m.m. snabbprotokoll 187 2011-04-14
Kemikaliekontroll snabbprotokoll 181, 183, 155 2011-04-14
Strandskyddsfrågor snabbprotokoll 30 2011-03-30
Livsmedelskontroll snabbprotokoll 214, 83 2011-03-16
Allmänna motioner om punktskatter snabbprotokoll 94, 72 2011-03-09
Ursprungsmärkning av livsmedel snabbprotokoll 91, 78, 93, 76 2011-02-10
Kontrollen av djurfoder snabbprotokoll 52, 50 2011-01-20
Areella näringar, landsbygd och livsmedel snabbprotokoll 202, 102, 116, 158, 98, 167, 222, 114, 148, 165, 111, 156, 271, 224, 100 2010-12-15
Miljö, klimat, jord- och skogsbruk snabbprotokoll 278, 272, 274, 276, 270 2010-11-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kew Nordqvist

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.