Kjell-Arne Ottosson

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1182 (36.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
520 (16.2%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
345 (10.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1166 (36.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kjell-Arne röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kjell-Arne röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantTrafikutskottet2022-11-092026-09-21
SuppleantTrafikutskottet2022-10-122022-11-09
LedamotNordiska rådets svenska delegation2022-10-112023-10-31
SuppleantEU-nämnden2022-10-042026-09-21
SuppleantCivilutskottet2022-10-042022-11-09
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-042022-10-04
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotNordiska rådets svenska delegation2021-10-132022-10-11
LedamotNordiska rådets svenska delegation2020-10-142021-10-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotNordiska rådets svenska delegation2019-10-022020-10-14
SuppleantNäringsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-092022-10-04
LedamotNordiska rådets svenska delegation2018-10-092019-10-02
SuppleantTrafikutskottet2018-10-022022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Digitaliserings- och postfrågor 2022/23:124 122, 124, 126, 122, 124, 126 2023-06-14
(forts. från § 15) Klimatpolitik (forts. MJU16) 2022/23:116 140, 142, 144, 146, 148, 179, 181 2023-05-31
Skogspolitik 2022/23:111 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70 2023-05-24
(forts. från § 11) Övergripande miljöfrågor (forts. MJU13) 2022/23:106 94, 96, 94, 96, 94, 96 2023-05-10
Fiskeripolitik 2022/23:106 132, 134, 136, 138, 140, 132, 134, 136, 138, 140, 132, 134, 136, 138, 140 2023-05-10
Övergripande miljöfrågor 2022/23:106 84, 86, 88, 84, 86, 75, 88, 75, 84, 86, 88, 89, 89 2023-05-10
Naturvård och biologisk mångfald 2022/23:105 75, 77, 79, 81, 117, 121, 117, 123, 121, 123, 115, 118, 120, 73, 75, 77, 79, 81, 115, 118, 120, 117, 121, 123, 73 2023-05-09
Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport 2022/23:100 110, 8, 8, 32, 32, 34, 34, 84, 84, 86, 86, 92, 92, 94, 94, 96, 96, 98, 98, 100, 100, 108, 108, 110 2023-04-28
(forts. från § 5) Kemikaliepolitik (forts. MJU6) 2022/23:72 116, 118, 120, 116, 118, 120 2023-03-09
(forts. från § 11) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2022/23:43 131, 133, 131, 133 2022-12-20
(forts. från § 13) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2022/23:43 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 176, 178, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 176, 178 2022-12-20
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om restaurering av natur 2021/22:142 23, 25, 27, 23, 25, 27 2022-09-21
Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023 2021/22:136 3, 16, 18, 3, 16, 18 2022-06-22
Ordning och reda på avfallet 2021/22:132 50, 50, 50 2022-06-16
Straffbestämmelser till EU:s förordning om fartygsåtervinning och övergripande miljöfrågor 2021/22:129 73 2022-06-13
Nordiskt samarbete inklusive Arktis 2021/22:126 149, 152, 154, 13, 149, 152, 154 2022-06-08
En ökad differentiering av strandskyddet 2021/22:121 57, 59, 57, 61, 59, 61 2022-05-31
Svar på interpellation 2021/22:428 om ministerråd för infrastruktur 2021/22:102 16, 18, 20, 16, 18, 20 2022-04-26
(forts. från § 8) Klimatpolitik (forts. MJU20) 2021/22:91 108, 110, 112, 120, 122, 108, 110, 112, 120, 122 2022-03-31
Svar på interpellation 2021/22:369 om E18 i den nationella planen 2021/22:81 32, 34, 36, 32, 34, 36 2022-03-15
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om utsläppande på unionens marknad och export från unionen av vissa råvaror och produkter som är förknippade med avskogning och skogsförstörelse 2021/22:77 91, 91 2022-03-02
Svar på interpellationerna 2021/22:314 och 331 om kompletterande direktiv till utredningen om en ny renskötsellag 2021/22:69 67, 70, 73, 67, 70, 73 2022-02-18
Lättnader i tillståndsplikten för ljuddämpare 2021/22:67 237, 237 2022-02-16
Svar på interpellation 2021/22:277 om stängda gränser 2021/22:61 107, 109, 111, 107, 109, 111 2022-01-28
(forts. från § 8) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2021/22:45 100, 102, 104, 100, 102, 104 2021-12-14
Kommissionens meddelande om en ny EU-skogsstrategi för 2030 2021/22:44 102, 116, 118, 102, 116, 118, 102, 116, 118 2021-12-13
Genomförandet av EU:s ramdirektiv för vatten 2021/22:8 38, 40, 42, 44, 46, 38, 40, 42, 44, 46 2021-09-22
Producentansvar och straffansvar för nedskräpning 2021/22:8 49, 49 2021-09-22
Frågestund 2021/22:4 56, 58, 56, 58, 43, 45, 84, 58, 56, 58, 45, 47, 73, 51, 53, 46, 48, 29, 90, 31, 43, 45, 84, 70, 56, 58, 78, 80, 78, 80, 46, 48, 58, 90, 45, 47, 105, 56, 58, 105, 35, 29, 37, 31, 46, 48, 51, 73, 53, 35, 37, 70, 100, 100 2021-09-16
Återupptaget sammanträde 2020/21:156 51, 53, 7, 111, 26, 28, 51, 53, 111, 7, 26, 28 2021-09-08
Reduktionsplikt för bensin och diesel - kontrollstation 2019 2020/21:145 112, 112 2021-06-21
Utfodring av vilt 2020/21:145 95, 97, 100, 102, 93, 95, 97, 100, 102, 93 2021-06-21
Svar på interpellationerna 2020/21:757 och 778 om jakten på ripa 2020/21:144 94, 94, 97, 97, 100, 100 2021-06-18
Hållbarhetskriterier - genomförande av det omarbetade förnybartdirektivet 2020/21:140 44, 55, 57, 44, 55, 57 2021-06-14
(forts. från § 15) Nordiskt samarbete (forts. UU4) 2020/21:132 107, 121, 123, 127, 129, 107, 121, 123, 127, 129 2021-06-02
Reduktionsplikt för flygfotogen 2020/21:124 4, 4 2021-05-20
Svar på interpellation 2020/21:657 om det allmänna uppdraget 2020/21:114 80, 85, 90, 80, 85, 90 2021-04-27
Särskild debatt om gränshinder inom Norden och situationen i gränsregionerna 2020/21:94 42, 44, 46, 6, 22, 24, 42, 44, 46, 6, 22, 24 2021-03-16
Klimatpolitik 2020/21:88 5, 12, 14, 159, 5, 12, 14 2021-03-04
(forts.) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2020/21:54 167, 169, 167, 169 2020-12-15
Allmän miljö- och naturvård 2020/21:54 147, 149, 103, 105, 107, 109, 111, 103, 124, 105, 126, 107, 109, 111, 124, 145, 126, 147, 145, 147, 133, 135, 137, 139, 141, 147, 149, 133, 135, 76, 137, 78, 139, 80, 141 2020-12-15
Skyddsjakt på varg 2020/21:42 140, 140 2020-11-26
En förbättrad tillsyn på miljöområdet och livsmedelspolitik 2019/20:139 110, 110 2020-06-15
Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet 2019/20:139 115, 115 2020-06-15
Nordiskt och arktiskt samarbete 2019/20:139 26, 26 2020-06-15
Kommissionens meddelande Den europeiska gröna given 2019/20:137 128, 128 2020-06-11
En samlad politik för klimatet - klimatpolitisk handlingsplan 2019/20:135 38, 38 2020-06-09
(forts. från § 5) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU15) 2019/20:118 89, 91, 93, 89, 91, 93 2020-05-07
Cirkulär ekonomi 2019/20:117 37, 231, 233, 235, 231, 233, 235, 13, 148, 155, 157, 13, 148, 37, 155, 157 2020-05-06
Kemikaliepolitik 2019/20:117 43, 115, 151, 154, 156, 115, 43 2020-05-06
(forts. från § 13) Övergripande miljöfrågor (forts. MJU12) 2019/20:109 101, 103, 96, 98, 101, 103, 96, 98 2020-04-22
Väg- och fordonsfrågor 2019/20:109 85, 85 2020-04-22
Vattenvård 2019/20:88 75, 203, 205, 107, 23, 25, 27, 192, 203, 205, 107, 23, 25, 71, 27, 75, 77, 192, 71 2020-03-18
Jakt och viltvård 2019/20:76 20, 22, 29, 31, 131, 133, 153, 155, 157, 131, 133, 119, 121, 123, 125, 127, 153, 155, 157, 119, 121, 123, 125, 127, 4, 6, 8, 20, 22, 29, 31, 4, 6, 8 2020-02-18
Svar på interpellationerna 2019/20:252 och 253 om en avgift för att lägga upp virke längs vägar 2019/20:72 45, 52, 45, 52 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:197 om erkännande av färöiska körkort i Sverige 2019/20:61 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-01-21
Riksrevisionens rapport om Klimatklivet 2019/20:24 76, 89, 91, 76, 89, 91 2019-10-23
Svar på interpellation 2019/20:9 om Naturvårdsverkets inblandning i norska angelägenheter 2019/20:16 2, 4, 6, 2, 4, 6 2019-10-08
Vapenfrågor 2018/19:107 152, 158, 160, 152, 158, 160 2019-06-18
Miljömålen - med sikte på framtiden 2018/19:104 223, 225, 227, 223, 225, 227 2019-06-13
Statsministerns frågestund 2018/19:94 85 2019-05-16
Aktuell debatt med anledning av Klimatpolitiska rådets rapport 2018/19:90 76, 78, 80, 82, 84, 8, 23, 25 2019-05-10
Svar på interpellation 2018/19:184 om politisk aktivism bland myndighetsanställda 2018/19:79 63, 65, 67 2019-04-23
Svar på interpellationerna 2018/19:183 och 192 om vargen och dess förvaltning 2018/19:79 80, 84 2019-04-23
(forts. från § 15) Naturvård och biologisk mångfald (forts. MJU9) 2018/19:72 106, 108, 110, 112, 114, 121, 123 2019-04-03
(forts.) Svar på interpellationerna 2018/19:86 och 97 om ändringar i vapenlagstiftningen 2018/19:63 65 2019-03-12
Svar på interpellationerna 2018/19:86 och 97 om ändringar i vapenlagstiftningen 2018/19:63 55, 60 2019-03-12
Skyddet av värdefull skog 2018/19:60 73, 81, 83 2019-03-06
(forts. från § 13) Jakt och viltvård (forts. MJU6) 2018/19:57 124, 126, 128, 131, 133, 144, 146 2019-02-28
(forts. från § 18) Cirkulär ekonomi (forts. MJU5) 2018/19:56 140, 142, 133 2019-02-27
(forts.) Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 130, 132, 134 2018-10-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kjell-Arne Ottosson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.