Kjell Jansson

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1271 (39.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
631 (19.6%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
253 (7.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1058 (32.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kjell röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kjell röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSkatteutskottet2023-06-022026-09-21
SuppleantTrafikutskottet2022-10-272022-11-29
SuppleantTrafikutskottet2022-10-042022-10-27
LedamotNäringsutskottet2022-10-042023-06-02
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2019-06-172022-09-26
LedamotSkatteutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
2022 års redogörelse för företag med statligt ägande 2022/23:59 38, 40, 42, 55, 57, 38, 40, 42, 55, 57 2023-02-08
Näringsliv 2022/23:43 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 233, 235, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 233, 235 2022-12-20
Regional utveckling 2022/23:40 70, 70 2022-12-16
Statsministerns frågestund 2021/22:132 114, 114, 114 2022-06-16
Svar på interpellationerna 2021/22:470, 471 och 472 om nya skatter och skattehöjningar 2021/22:110 19, 25, 31, 19, 25, 31 2022-05-10
Företag, kapital och fastighet 2021/22:107 30, 32, 34, 15, 30, 32, 34, 20, 20, 15 2022-05-04
Höjd omsättningsgräns för befrielse från mervärdesskatt 2021/22:107 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-05-04
Svar på interpellation 2021/22:359 om miljöbalken och långa handläggningstider 2021/22:98 116, 118, 120, 116, 118, 120 2022-04-19
Svar på interpellation 2021/22:382 om elpriset 2021/22:84 32, 35, 38, 35, 38 2022-03-18
Svar på interpellation 2021/22:245 om behovet av kärnkraft 2021/22:81 86, 89, 92, 86, 89, 92 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:377 om riktlinjer för vindkraft 2021/22:81 96, 96 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:379 om näringsministerns dialog med näringslivet 2021/22:81 70, 70 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:162 om en förstärkning av Tullverket 2021/22:61 128, 130, 132, 128, 130, 132 2022-01-28
Svar på interpellationerna 2021/22:153 och 161 om fastighetsskatten 2021/22:50 9, 12, 15, 9, 12, 15 2022-01-11
Svar på interpellationerna 2021/22:197 och 239 om kommuners vetorätt gällande vindkraftverk 2021/22:50 28, 28 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:45 om drivmedelsprisernas effekt på näringslivet 2021/22:26 12, 12, 16, 16 2021-11-09
Svar på interpellation 2021/22:3 om utförsel av stöldgods 2021/22:14 59, 63, 67, 59, 63, 67 2021-10-12
Svar på interpellation 2021/22:5 om strandskyddsutredningen 2021/22:14 21, 25, 29, 21, 25, 29 2021-10-12
Svar på interpellationerna 2020/21:866, 871, 872 och 873 om veteranbilar som blir klassade som miljöfarligt avfall 2021/22:14 5, 5 2021-10-12
Svar på interpellation 2021/22:6 om väg 77 2021/22:13 16, 18, 20, 16, 18, 20 2021-09-30
Svar på interpellation 2020/21:680 om strandskyddets framtid 2020/21:130 9, 11, 13, 9, 11, 13 2021-05-31
Svar på interpellation 2020/21:590 om återinförda skatter 2020/21:121 38, 40, 43, 38, 40, 43 2021-05-07
Svar på interpellation 2020/21:538 om bottentrålning 2020/21:106 23, 27, 31, 23, 27, 31 2021-04-13
Inkomstskatt 2020/21:104 1, 4, 1, 4, 19, 19 2021-04-08
Mervärdesskatt 2020/21:104 118, 118, 31, 34, 36, 33, 31, 34, 36 2021-04-08
Frågestund 2020/21:100 101, 103, 64, 95, 58, 74, 101, 90, 103, 63, 64, 66, 119, 73, 62, 75, 64, 62, 64, 58, 119, 66, 63, 119, 82, 95, 119, 90, 73, 75, 82, 74, 97, 99 2021-03-25
Svar på interpellationerna 2020/21:338 och 413 om arbetslösheten 2020/21:90 100, 105, 110, 100, 105, 110 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:439 om stöd till krisande branscher 2020/21:89 137, 139, 141, 137, 139, 141 2021-03-05
Svar på interpellation 2020/21:412 om brister i Sveriges infrastruktur 2020/21:82 89, 94, 99, 89, 94, 99 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:296 om beskattning av personbilar 2020/21:72 10, 10 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:330 om riktlinjer för utbyggnad av vindkraft 2020/21:72 26, 30, 26, 30 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:189 om förstärkning av Tullverket 2020/21:62 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-01-12
Svar på interpellationerna 2020/21:94 och 121 om framtiden för flygplatser i Stockholm 2020/21:44 47, 50, 53, 47, 50, 53, 47, 50, 53 2020-12-01
Svar på interpellationerna 2020/21:73 och 77 om beskattningen av företag 2020/21:35 16, 20, 24, 16, 20, 24 2020-11-13
Svar på interpellation 2020/21:46 om vardagsbrottslighet och otrygghet 2020/21:26 17, 17 2020-10-22
Svar på interpellation 2020/21:48 om äganderätten 2020/21:26 115, 119, 123, 115, 119, 123 2020-10-22
Svar på interpellation 2020/21:15 om paketreselagen och resegarantin 2020/21:18 4, 4 2020-10-01
Svar på interpellation 2019/20:462 om åtgärder för att minska gifterna i Östersjöns fisk 2020/21:10 4, 7, 4, 7 2020-09-18
Höjt tak för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad 2019/20:120 17, 17 2020-05-13
Svar på interpellation 2019/20:311 om bränsle- och fordonsskatter 2019/20:83 81, 83, 85, 81, 83, 85 2020-03-06
(forts.) Svar på interpellation 2019/20:350 om statens roll i att lösa bostadsbristen 2019/20:80 81, 81 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:350 om statens roll i att lösa bostadsbristen 2019/20:80 77, 77 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:224 om stärkt äganderätt 2019/20:70 2, 5, 8, 2, 5, 8 2020-02-06
Svar på interpellation 2019/20:98 om åtgärder för fler sysselsatta 2019/20:38 34, 37, 40, 34, 37, 40 2019-11-26
Svar på interpellation 2019/20:100 om avmattat bostadsbyggande 2019/20:34 47, 51, 47, 51 2019-11-19
Svar på interpellationerna 2019/20:82 och 84 om strandskydd 2019/20:30 10, 15, 20, 10, 15, 20 2019-11-12
Svar på interpellation 2018/19:284 om momsbeläggning av sjukvårdstjänster 2019/20:9 24, 28, 24, 28 2019-09-24
Svar på interpellation 2018/19:181 om Östlig förbindelse 2018/19:83 30, 32, 34 2019-04-30
Svar på interpellation 2018/19:150 om skattereformen 2018/19:79 42, 44, 46 2019-04-23
Svar på interpellationerna 2018/19:143 och 144 om reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden 2018/19:79 25 2019-04-23
Allmänpolitisk debatt 2018/19:7 84, 86, 88 2018-10-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kjell Jansson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.