Krister Hammarbergh

Bio

Hans Krister Hammarbergh, ursprungligen Hammarberg, född 12 november 1963 i Luleå domkyrkoförsamling, Norrbottens län, är en svensk politiker (moderat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2004–2018, invald för Norrbottens läns valkrets. Hammarbergh var tidigare oppositionsråd i Luleå kommun.[källa behövs]
Artikeln innehåller material från wikipedia Krister Hammarbergh, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
6232 (71.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1377 (15.8%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
301 (3.4%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
832 (9.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Krister röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Krister röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotValprövningsnämnden2023-03-232027-03-23
SuppleantValprövningsnämnden2019-03-132023-03-22
SuppleantEU-nämnden2014-10-152018-09-24
SuppleantEU-nämnden2014-10-072014-10-14
LedamotJustitieutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotJustitieutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
LedamotEU-nämnden2008-10-072010-10-12
SuppleantEU-nämnden2008-03-112008-10-07
DeputeradSammansatta justitie- och socialutskottet2008-01-292008-05-07
SuppleantNäringsutskottet2006-10-242010-10-04
LedamotJustitieutskottet2006-10-102010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2005-04-062006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2004-09-232006-10-02
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2004-09-232005-04-05
Riksdagsledamot2004-07-202006-10-02

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet 2017/18:60 13 2018-01-24
Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten 2017/18:35 115, 117, 119 2017-11-22
Kameraövervakningslagen och möjligheterna att använda drönare 2016/17:129 73, 76, 78 2017-06-20
Nya möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater 2016/17:111 20 2017-05-16
Svar på interpellation 2016/17:335 om upploppet i Rinkeby 2016/17:82 9, 11, 13 2017-03-17
Svar på interpellation 2016/17:347 om Polismyndighetens ekonomi 2016/17:82 23, 25, 27 2017-03-17
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang 2016/17:60 40, 43, 45 2017-01-25
Svar på interpellation 2016/17:136 om deltidspoliser 2016/17:48 84, 86, 88 2016-12-16
Svar på interpellation 2016/17:67 om utredning av utredningsbara brott 2016/17:32 24, 26, 22 2016-11-22
Falska polisbilar 2016/17:29 55 2016-11-16
Genomförande av EU:s försvarardirektiv 2016/17:21 20, 22, 24 2016-10-26
Riksrevisionens rapport om it-relaterad brottslighet 2015/16:125 1, 3, 5, 8, 10 2016-06-22
(forts. från § 4) Polisfrågor (forts. JuU20) 2015/16:92 117, 119 2016-04-14
Statsministerns frågestund 2015/16:78 69 2016-03-10
Åtgärder mot missbruk av svenska pass 2015/16:73 21 2016-03-02
Subsidiaritetsprövning av förslag till ändring av EU:s vapendirektiv 2015/16:59 52, 54, 56 2016-01-27
Frågestund 2015/16:52 55, 57, 150, 152, 82, 112, 84 2016-01-14
Svar på interpellationerna 2015/16:176, 177, 179 och 180 om vapenlicenser, vapenförvaring och det europeiska vapenpasset 2015/16:49 84, 86, 88 2015-12-18
Genomförande av brottsofferdirektivet 2014/15:117 100 2015-06-16
Några ändringar i vapenlagen 2014/15:104 71, 74, 76 2015-05-27
Brottsbekämpande myndigheters tillgång till informationssystemet för viseringar (VIS) 2014/15:96 35 2015-05-06
Polisfrågor 2014/15:78 175, 177, 15, 12, 182, 82, 184, 22, 24, 9, 86, 31, 33, 17, 2, 4, 6, 11, 170, 90, 13, 175, 17, 171, 13, 173, 168, 23, 25, 27, 166, 167, 21, 169, 15, 19, 84, 88, 167, 169, 171 2015-03-25
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen 2014/15:62 21 2015-02-18
Återrapportering från Europeiska rådets möte den 12 februari 2014/15:61 42, 44 2015-02-17
Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang 2014/15:59 125 2015-02-12
Svar på interpellation 2014/15:201 om trafikdatalagring 2014/15:51 65, 68, 70 2015-01-27
Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten 2014/15:27 53, 56, 58 2014-11-26
Svar på interpellation 2014/15:105 om civilanställda inom polisen 2014/15:25 124, 126, 128 2014-11-20
Ordning och säkerhet vid Rättsmedicinalverkets rättspsykiatriska undersökningsenheter snabbprotokoll 40 2014-06-11
Sveriges tillträde till överenskommelser inom FN om bekämpande av terrorism snabbprotokoll 30 2014-06-04
Skärpt straff för dataintrång snabbprotokoll 2 2014-05-08
Skärpt straff för mord snabbprotokoll 11, 15, 17, 9, 13 2014-04-29
Unga lagöverträdare snabbprotokoll 185 2014-03-06
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpings, Örebro och Gävleborgs län snabbprotokoll 104, 100, 102 2014-02-27
(forts. från 5 §) Rättsväsendet (forts. JuU1) snabbprotokoll 96, 100, 98 2013-12-05
(forts. från 7 §) Rättsväsendet (forts. JuU1) snabbprotokoll 107, 105 2013-12-05
Information om personregistrering protokoll 18, 20 2013-09-26
Dataskydd vid europeiskt polissamarbete och straffrättsligt samarbete snabbprotokoll 135 2013-05-02
Kränkningar på nätet snabbprotokoll 44, 42 2013-04-18
Straffrättsliga frågor snabbprotokoll 19, 9, 2, 5, 7, 71, 73, 75, 77, 79, 82, 84, 156, 158, 160, 163, 165, 21 2013-03-07
Att hantera brottmål effektivt - en utmaning för regeringen och rättsväsendet snabbprotokoll 8, 23, 10, 12, 21 2012-11-08
Polisens resursanvändning protokoll 54, 56 2012-04-19
Subsidiaritetsprövning av förslaget om inrättande av ett europeiskt gränsövervakningssystem (Eurosur) protokoll 136, 141, 123, 125, 143, 127, 138 2012-03-14
Genomförande av FN:s vapenprotokoll snabbprotokoll 83 2011-04-06
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009 snabbprotokoll 169 2011-03-17
Tingsrättsorganisationen snabbprotokoll 140, 138, 159, 133, 157 2011-03-10
Svar på interpellation 2010/11:229 om effektiviteten i polisens arbete snabbprotokoll 19 2011-03-08
Strategi för överföring av PNR-uppgifter till tredjeländer snabbprotokoll 25 2011-02-02
Olovlig fotografering snabbprotokoll 6, 8 2011-01-27
Rättsväsendet snabbprotokoll 17, 98, 94, 160, 164, 100, 170, 13, 158, 166, 28, 15, 49, 51, 2, 4, 57, 59, 61, 1, 96, 162, 47, 30, 102, 168, 63, 65, 14, 16, 18, 72, 20, 22, 24, 26, 33, 35, 62, 64, 71, 73 2010-12-14
Svar på interpellation 2010/11:45 om hanteringen av datalagringsdirektivet snabbprotokoll 6, 10 2010-11-23
Rättsväsendet och kriminalpolitik snabbprotokoll 242, 240 2010-11-04
Svar på interpellation 2010/11:9 om byggstart för Norrbotniabanan protokoll 27, 34 2010-10-21
En ny fängelse- och häkteslagstiftning protokoll 52 2010-06-02
(forts. från 9 §) Barnpornografibrottet (forts. KU34) protokoll 110 2010-05-19
Skärpta straff för allvarliga våldsbrott m.m. protokoll 73, 77, 75 2010-05-19
Genomförande av delar av Prümrådsbeslutet snabbprotokoll 105, 103, 107 2010-05-05
Svar på interpellation 2009/10:248 om svenska språkets vikt och ställning i riksdagen och i EU protokoll 11, 15 2010-02-19
Processrättsliga frågor protokoll 53 2010-02-10
Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen protokoll 7 2009-11-12
Svar på interpellationerna 2009/10:42 och 45 om fängelser i Haparanda och Östersund protokoll 28, 24 2009-11-06
Sveriges antagande av rambeslutet om ömsesidigt erkännande av beslut om övervakningsåtgärder för brottsmisstänkta protokoll 68 2009-09-16
Utvidgat avlägsnande vid ordningsstörningar protokoll 89, 87, 93, 85, 95, 83, 91 2009-05-06
Genomförande av EG-direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer för väktare protokoll 89 2009-04-22
Våldsbrott och brottsoffer protokoll 33, 31, 37, 39, 35 2009-04-15
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 19 och 20 mars protokoll 70 2009-03-24
(forts. från 1 §) Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet protokoll 95 2009-03-12
Arbetsmarknaden för människor med funktionsnedsättningar protokoll 65 2009-03-12
(forts. från 8 §) Lissabonfördraget (forts. UU8) protokoll 180 2008-11-20
Svar på interpellation 2008/09:86 om fjälljakt protokoll 55, 52 2008-11-14
Dataskyddsrambeslutet protokoll 25, 27 2008-11-13
Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 15 och 16 oktober protokoll 53, 55 2008-10-22
Rambeslut om överförande av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen protokoll 17, 21, 19 2008-06-04
Svar på interpellationerna 2007/08:719, 720 och 793 om länsrätterna i Östersund, Luleå och Falun protokoll 31, 37 2008-06-03
Godkännande av Prümrådsbeslutet protokoll 67, 71, 65, 69, 63 2008-05-19
Svar på interpellation 2007/08:612 om polisorganisationen protokoll 26, 29 2008-05-09
Svar på interpellation 2007/08:614 om åklagarresurser protokoll 43, 40 2008-05-09
En långsiktigt hållbar tingsrättsorganisation protokoll 12, 30, 14, 28, 10 2008-05-07
Kriminalvårdsfrågor protokoll 53, 7, 55, 13, 47, 60, 49, 5, 11, 62, 9, 51 2008-04-23
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 76 2008-03-12
Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen protokoll 59, 55, 57, 61, 53 2008-01-23
Svar på interpellation 2007/08:105 om civilt test- och övningscentrum i Arvidsjaur protokoll 7, 3 2007-11-30
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen protokoll 73 2007-11-14
Samarbete mellan svensk och finsk polis protokoll 46 2007-11-01
Svar på interpellation 2007/08:47 om golf som avdragsberättigad friskvård protokoll 17, 11 2007-10-30
Svar på interpellation 2007/08:39 om kriminaliseringen av sexköp protokoll 121, 113 2007-10-23
Justitiefrågor protokoll 181 2007-10-19
Svar på interpellation 2006/07:384 om svenska jägares möjlighet till småviltsjakt i fjällvärlden protokoll 42, 38, 34 2007-03-27
Svar på interpellation 2006/07:258 om gränshinder i Norden protokoll 102 2007-02-23
Svar på interpellation 2006/07:266 om elpriserna och basindustrins konkurrenskraft protokoll 58, 53 2007-02-23
Svar på interpellationerna 2006/07:285, 286, 288 och 291 om transportbidraget protokoll 75, 69 2007-02-23
Särskild utlänningskontroll protokoll 41, 39, 37 2007-02-21
Svar på interpellation 2006/07:124 om Arvidsjaur protokoll 52, 55 2006-12-22
Svar på interpellation 2006/07:64 om Öresundsintegration protokoll 36 2006-11-23
Villkoren för gränspendlare i Norrbotten protokoll 88, 90 2006-10-26
Svar på interpellation 2005/06:437 om golf som friskvårdsförmån protokoll 101, 106, 104 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:452 om beskattning av pensioner i Sverige och Finland protokoll 110, 112, 108 2006-06-12
(forts.) Vissa konkurrenspolitiska frågor (forts. NU16) protokoll 95, 97 2006-05-30
Vissa konkurrenspolitiska frågor protokoll 90 2006-05-30
Redogörelse för regelförbättringsarbetet protokoll 23 2006-04-21
(forts. från 5 §) Vissa näringspolitiska frågor (forts. NU13) protokoll 72, 88, 74, 86 2006-03-30
Vissa näringspolitiska frågor protokoll 28 2006-03-30
Allmänna motioner om inkomstskatter m.m. protokoll 129 2006-03-15
Skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel protokoll 100, 95, 93, 98, 76 2005-12-16
Svar på interpellation 2005/06:141 om småviltsjakt i fjällvärlden protokoll 57, 59, 61 2005-12-09
Statliga företag protokoll 1, 42, 10, 12, 35, 33, 44 2005-11-25
Svar på interpellation 2005/06:44 om utförsäljning av statliga företag protokoll 15, 13, 17 2005-10-27
Golf som friskvårdsförmån protokoll 83, 85 2005-10-20
Utveckling av nya bilmotorer och alternativa drivmedel protokoll 103 2005-10-19
Näringsliv protokoll 227, 74, 85, 233, 225, 251, 205, 207, 223, 83, 249, 221, 229, 231, 175, 173, 100, 102 2005-10-12
Golfsport som friskvård protokoll 50, 48 2005-09-22
Den svenska turistnäringen protokoll 28, 57, 23, 55, 30, 53 2005-06-14
Regelförenkling protokoll 78, 80, 71, 60, 69 2005-03-16
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 171, 167, 173, 194, 192 2004-12-15
Utbildning och universitetsforskning protokoll 65 2004-12-13
(forts. från 10 §) Anslag inom socialförsäkringsområdet (forts. SfU1) protokoll 147, 145, 142, 140 2004-12-08
Utgiftsområde 12 protokoll 117 2004-12-08
Internationell militär övningsverksamhet i Sverige protokoll 102, 100 2004-11-11
Näringsliv och energi protokoll 202, 204, 180, 182 2004-10-14

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Krister Hammarbergh

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.