Kristina Nilsson

Bio

Ingrid Kristina Nilsson, tidigare Christina Karlsson, född 10 april 1965 i Grundsunda församling i Västernorrlands län, är en svensk politiker (socialdemokrat), som är ordinarie riksdagsledamot sedan 2010, invald för Västernorrlands läns valkrets.
Som nytillträdd riksdagsledamot år 2010 blev Nilsson ledamot i skatteutskottet och suppleant i arbetsmarknadsutskottet. Den 8 juni 2011 blev hon invald i miljö- och jordbruksutskottet som suppleant. Den 18 oktober samma år avgick hon från skatteutskottet. Från oktober 2014 är hon ordinarie ledamot i socialutskottet.Nilsson var också ordförande i Örnsköldsviks socialdemokratiska arbetarekommun mellan 2012 och 2016.Hon är sjuksköterska till yrket.
Artikeln innehåller material från wikipedia Kristina Nilsson (politiker), släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1788 (55.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
223 (6.9%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
9 (0.3%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1193 (37.1%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kristina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kristina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotKrigsdelegationen2018-10-092022-09-26
LedamotSocialutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
LedamotSocialutskottet2014-10-072018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2011-06-082014-09-29
LedamotSkatteutskottet2010-10-122011-10-18
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Nya regler för organdonation 2021/22:116 170, 170 2022-05-18
Fortsatt beredskap genom förlängd giltighet av covid-19-lagen och lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen 2021/22:55 19, 35, 21, 23, 33, 35, 15, 17, 19, 21, 23, 33, 35, 15, 17, 19, 21, 23, 15, 17, 33 2022-01-19
Uppföljning och utvärdering av ekonomiskt stöd till äldreomsorgen 2020/21:87 1, 3, 5, 10, 12, 1, 3, 5, 10, 12 2021-03-03
Hälsovård, sjukvård och social omsorg 2020/21:56 29, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 127, 41, 129, 43, 131, 45, 29, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 80, 82, 89, 91 2020-12-17
Pandemilag 2020/21:56 2, 2 2020-12-17
Inriktningen för en nära och tillgänglig vård - en primärvårdsreform 2020/21:37 35, 37, 39, 41, 43, 35, 37, 39, 41, 43 2020-11-18
Genomförande av EU:s direktiv om automatiskt utbyte av upplysningar som rör rapporteringspliktiga gränsöverskridande arrangemang 2019/20:130 31, 31 2020-06-02
Personlig assistans för samtliga hjälpmoment som avser andning och måltider i form av sondmatning 2019/20:130 4, 6, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 10, 12 2020-06-02
Vistelsekommuners ansvar för socialtjänstinsatser 2019/20:130 15, 20, 22, 15, 20, 22 2020-06-02
Ersättning till särskilt sårbara grupper i arbetsför ålder 2019/20:106 10, 10 2020-04-16
Tillfälliga bemyndiganden i smittskyddslagen med anledning av det virus som orsakar covid-19 2019/20:106 4, 4 2020-04-16
Frågestund 2019/20:50 102, 69, 71, 59, 61, 104, 102, 69, 71, 28, 30, 43, 45, 94, 104, 96, 73, 75 2019-12-12
Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan 2018/19:20 8 2018-11-22
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 8) 2018/19:9 48, 50, 52, 54, 56 2018-10-18
Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall 2017/18:133 64 2018-06-15
Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap 2017/18:129 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 2018-06-11
Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 2017/18:125 14 2018-06-04
Ett mer ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården 2016/17:109 7, 9, 11 2017-05-11
Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården 2015/16:111 124, 126, 128 2016-05-25
(forts. från § 11) Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet (forts. SoU9) 2015/16:74 140, 142 2016-03-03
Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet 2015/16:74 138 2016-03-03
Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården 2014/15:108 60 2015-06-03
Svar på interpellation 2014/15:346 om patientens rätt att välja 2014/15:93 112, 116 2015-04-28
(forts. från § 9) Hälso- och sjukvårdsfrågor (forts. SoU7) 2014/15:83 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108 2015-04-09
Statsministerns frågestund 2014/15:53 26 2015-01-29
Svar på interpellation 2014/15:146 om kvinnliga vårdföretagare 2014/15:30 84, 87 2014-12-02
Svenska miljömål snabbprotokoll 175 2014-06-18
Bredbandsutbyggnaden snabbprotokoll 74, 72 2014-01-23
Sveriges miljöpolitik snabbprotokoll 84, 82 2013-10-17
Naturvård och biologisk mångfald m.m. snabbprotokoll 120, 125, 127 2013-04-10
Svar på interpellation 2012/13:126 om förgiftade havsbottnar snabbprotokoll 41, 39, 37 2012-12-19
Naturvård och biologisk mångfald protokoll 37, 61, 59 2012-04-25
Skogspolitik protokoll 98, 100, 175, 228, 177, 90, 226, 218, 167 2012-03-21
Svar på interpellation 2011/12:186 om jämlik vård för personer med diabetes protokoll 21, 25 2012-01-26
Energilobbyism protokoll 92, 90 2011-12-01
Svar på interpellation 2010/11:285 om beskattningen av syntetisk diesel snabbprotokoll 48, 46, 44 2011-04-05
Skatten på diesel snabbprotokoll 115, 113 2010-12-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kristina Nilsson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.