Kristina Yngwe

Bio

Kristina Marie Yngwe, född 14 juli 1983 i Östraby, är en svensk politiker (centerpartist). Hon var ordinarie riksdagsledamot 2014–2022, invald för Skåne läns södra valkrets. Hon var ordförande i miljö- och jordbruksutskottet 2018–2020 och 2020–2022 samt dessförinnan vice ordförande i utskottet 2015–2018.Yngve växte upp på en gård utanför Sjöbo i Skåne och utbildade sig till mark- och växtagronom. Hon var ordförande för LRF Ungdomens riksstyrelse 2011–2014.
Hon kandiderade till Europaparlamentsvalet i Sverige 2014 som nummer tre på Centerpartiets lista. Hon kom då inte in i Europaparlamentet, trots att hon fick mer än 26 000 kryss, då en kamp om det enda mandatet mellan henne, Fredrick Federley och Kent Johansson resulterade i att Federley valdes in i Europaparlamentet. Några månader senare valdes hon istället in i riksdagen.
Artikeln innehåller material från wikipedia Kristina Yngwe, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1230 (43%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
416 (14.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
254 (8.9%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
961 (33.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Kristina röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Kristina röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
OrdförandeMiljö- och jordbruksutskottet2020-11-302022-09-26
Riksdagsledamot2020-11-302022-09-26
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2020-04-162020-11-29
RiksdagsledamotStina Larsson 2020-04-07 - 2020-11-29 Föräldraledighet2020-04-072020-11-29
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-09-26
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242020-04-06
Vice ordförandeMiljö- och jordbruksutskottet2015-06-022018-09-24
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2015-05-282015-06-02
SuppleantUtbildningsutskottet2014-10-072015-09-18
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-072015-05-28
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2014-10-072015-10-01
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
En ny växtskyddslag 2021/22:121 33, 33 2022-05-31
En ökad differentiering av strandskyddet 2021/22:121 44, 44, 51, 53, 51, 53, 58, 60, 58, 60, 63, 65, 63, 65 2022-05-31
Jordbrukspolitik 2021/22:95 86, 89, 91, 86, 89, 91, 27, 27 2022-04-07
Vapenfrågor 2020/21:143 72, 72 2021-06-17
Landsbygdspolitik 2019/20:86 1, 1 2020-03-12
Skogspolitik 2019/20:76 34, 27, 141, 143, 145, 34 2020-02-18
Statsministerns frågestund 2019/20:25 47, 47 2019-10-24
Frågestund 2019/20:17 32, 34, 31, 33, 38, 40, 38, 40, 32, 34, 54, 56, 88, 78, 90, 80, 38, 40, 2, 4, 36, 38, 32, 34, 32, 34, 74, 76 2019-10-10
Kommissionens meddelande om en EU-ram för hormonstörande ämnen 2018/19:72 96 2019-04-03
Naturvård och biologisk mångfald 2018/19:72 97 2019-04-03
Skyddet av värdefull skog 2018/19:60 69 2019-03-06
Jakt och viltvård 2018/19:57 121, 1, 1 2019-02-28
Areella näringar, landsbygd och livsmedel 2018/19:34 133, 151, 151 2018-12-20
Svar på interpellationerna 2017/18:488 och 492 om hot och trakasserier mot djurägare och jägare 2017/18:128 40, 42, 44 2018-06-08
(forts. från § 8) Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor (forts. SoU8) 2017/18:105 141 2018-04-26
Avfall och kretslopp 2017/18:104 71, 111 2018-04-25
Övergripande miljöfrågor 2017/18:95 166 2018-04-11
Kemikaliepolitik 2017/18:77 178 2018-03-01
Vattenvård 2017/18:77 168, 128, 64 2018-03-01
(forts. från § 8) Areella näringar, landsbygd och livsmedel (forts. MJU2) 2017/18:45 96, 127, 129 2017-12-07
En livsmedelsstrategi för Sverige 2016/17:128 76, 78, 80, 93, 95 2017-06-19
Offentliggörande av uppgifter om ekologiska aktörer 2016/17:88 11 2017-03-29
Giftfri vardag 2016/17:72 112 2017-02-22
Svar på interpellation 2016/17:137 om textilinsamling av företag 2016/17:43 96, 98, 100 2016-12-09
Godkännande av klimatavtalet från Paris 2016/17:13 139 2016-10-12
Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. 2015/16:121 22 2016-06-16
Svar på interpellation 2015/16:491 om giftiga kemikalier från brandskum i dricksvatten 2015/16:86 2, 4, 6 2016-04-05
Svar på interpellationerna 2015/16:427, 496 och 518 om villkoren för svenska mjölkbönder 2015/16:86 71, 77 2016-04-05
Svar på interpellation 2015/16:440 om initiativet Fossilfritt Sverige 2015/16:79 2, 4, 6 2016-03-11
Naturvård och områdesskydd och Biologisk mångfald 2015/16:77 89, 96, 98, 100, 102, 104 2016-03-09
(forts. från § 12) Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. (forts. MJU7) 2015/16:73 139, 141, 143 2016-03-02
Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. 2015/16:70 173 2016-02-25
Allmän miljö- och naturvård 2015/16:45 188, 190, 192, 194, 196, 62, 216, 218, 83, 85, 239, 241, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143 2015-12-14
Anläggningsbesked för biodrivmedel 2015/16:37 150, 158, 160 2015-12-02
Klimatpolitik m.m. 2014/15:104 7, 9, 11, 53, 55 2015-05-27
Svar på interpellation 2014/15:575 om vattendirektivet 2014/15:101 2, 5, 8 2015-05-21
Svar på interpellation 2014/15:549 om offentlig upphandling av livsmedel 2014/15:99 20, 23, 26 2015-05-19
Svar på interpellation 2014/15:460 om statliga jobb på landsbygden 2014/15:89 29, 33, 37 2015-04-21
Svar på interpellation 2014/15:292 om regelförenklingsarbetet för de gröna näringarna 2014/15:65 64, 67, 70 2015-03-03
Utbildning och universitetsforskning 2014/15:42 117, 119, 121 2014-12-19
Svar på interpellation 2014/15:125 om förgröningen 2014/15:28 108, 111 2014-11-27
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 19) 2014/15:20 246, 248, 250 2014-11-12
(forts. från § 5) Svar på interpellationerna 2014/15:43 och 65 om handelsgödselskatt 2014/15:17 107, 114 2014-11-06
Svar på interpellationerna 2014/15:43 och 65 om handelsgödselskatt 2014/15:17 31 2014-11-06
Svar på interpellation 2014/15:3 om landsbygden 2014/15:11 29, 36 2014-10-21

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Kristina Yngwe

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.