Laila Bjurling

Bio

Laila Bjurling, född 1947, är en svensk politiker (socialdemokrat), som var riksdagsledamot 1994–2010 (ersättare 1994–1995, ordinarie ledamot 1995–2010). Hon var ledamot i Arbetsmarknadsutskottet och suppleant i Skatteutskottet. Bjurling var invald för valkretsen Södermanlands län. Hon har varit daghemsföreståndare. Hon var verksam i kommunpolitiken i Eskilstuna kommun från 1979 och i Södermanlands läns landsting från 1988. Hon är ordförande för S-kvinnor i Södermanland.
Artikeln innehåller material från wikipedia Laila Bjurling, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
3324 (68.8%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
1240 (25.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
52 (1.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
214 (4.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Laila röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Laila röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantNordiska rådets svenska delegation2006-10-172009-02-12
LedamotSkatteutskottet2006-10-102010-10-04
SuppleantValberedningen2006-10-022010-10-04
Riksdagsledamot2006-10-022010-10-04
LedamotRiksrevisionens styrelse2003-03-122006-10-16
SuppleantSkatteutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotArbetsmarknadsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotArbetsmarknadsutskottet1998-10-132002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1995-10-101998-10-05
LedamotArbetsmarknadsutskottet1994-10-111998-10-04
ErsättareGöran Persson1994-10-081995-10-09

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Skatteverkets ekonomi protokoll 86, 84 2010-03-25
Svar på interpellationerna 2009/10:201, 202, 203 och 256 om pensionärerna och skatten protokoll 28, 33, 23 2010-03-05
Effekterna av jämlikhet protokoll 43, 41 2010-02-11
Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag protokoll 96, 83, 105, 94, 73, 81, 103 2009-12-02
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer protokoll 115, 128, 109, 130, 113 2009-12-02
Allmänna motioner om taxering, skattebetalning och folkbokföring protokoll 162, 167, 165 2009-03-26
Sänkt skatt på förvärvsinkomster och Sänkt skatt för pensionärer protokoll 26, 15, 5, 13, 28, 39, 41 2008-12-10
Skatter protokoll 384, 359, 382, 357 2008-10-15
Skattesänkning för pensionärer protokoll 57, 59 2008-04-24
Allmänna motioner om inkomstskatter protokoll 53, 55, 41, 71, 60, 58, 73 2008-03-12
(forts. från 8 §) Ett förstärkt jobbskatteavdrag (forts. SkU11) protokoll 95, 93, 98, 100 2007-12-06
Ett förstärkt jobbskatteavdrag protokoll 33, 31, 24, 40, 42, 14, 22 2007-12-06
Kontrollen av de differentierade arbetsgivaravgifterna protokoll 69 2007-11-22
Deltidsarbetslösheten protokoll 38 2007-11-01
Svar på interpellation 2007/08:51 om skatt på alkohol beställd via Internet protokoll 23, 25, 27 2007-10-30
Finans- och skattepolitik protokoll 439, 435, 408, 385, 427, 445, 387, 429, 431, 447, 441, 406, 443, 437, 433 2007-10-17
Innehållet i polisutbildningen protokoll 111, 113 2007-06-14
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (förnyad behandling) protokoll 1 2007-06-07
(forts. från 10 §) Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. (forts. SkU16) protokoll 134, 132, 137, 139 2007-05-30
Skatt på trafikförsäkringspremier m.m. protokoll 109, 115, 125, 123, 113 2007-05-30
Privata sjukvårdsförsäkringar och vårdköerna protokoll 66 2007-05-24
Skatt på trafikförsäkringen protokoll 35, 37 2007-05-10
(forts. från 9 §) Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor (forts. SkU3) protokoll 136, 134, 143, 145 2006-12-13
Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor protokoll 131, 129, 123 2006-12-13
Svar på interpellation 2006/07:71 om fördelningspolitiska konsekvenser protokoll 139, 133, 136 2006-11-23
Tidsbegränsade anställningar och förstärkt skydd för föräldralediga protokoll 5, 9, 7 2006-05-18
Tydligare genomförande av EG:s arbetstidsdirektiv protokoll 20, 26, 24, 18, 22 2005-02-16
Ekonomiska och sociala frågor m.m. protokoll 37, 43, 39, 45, 41 2005-02-02
(forts. från prot. 46) Arbetsmarknad och Arbetsliv (forts. AU1) protokoll 242 2004-12-09
Ett system för individuell kompetensut- veckling snabbprotokoll 169, 163, 167, 159, 161, 165, 155, 153, 157 2002-06-11
Offentliganställdas bisysslor snabbprotokoll 187, 183, 185 2001-11-22
(forts. från prot. 87) Arbetstid och ledighet från anställning m.m. (forts. AU9) snabbprotokoll 246, 248, 250, 254, 252, 240, 242, 244 2001-04-04
Kompetensutveckling m.m. snabbprotokoll 173, 185, 175, 181, 183, 179, 177, 171, 169 2001-02-21
Obligatorisk mammaledighet snabbprotokoll 156, 158, 154 2000-05-25
(forts. från 4 §) Vissa frågor om arbetstid (forts. AU5) snabbprotokoll 116, 110, 114, 118, 106, 112, 108 1999-02-18
Föräldraledighetsdirektivets genomförande i Sverige snabbprotokoll 68, 70, 72 1998-05-06
Vissa frågor om arbetstid snabbprotokoll 209 1998-04-22
Lag om rätt till ledighet för att bedriva näringsverksamhet snabbprotokoll 200, 192, 198, 188, 196, 194, 190, 186 1997-12-17
ILO:s konvention och rekommendation om deltidsarbete snabbprotokoll 30, 32, 28 1996-10-23
EG:s arbetstidsdirektiv, m.m. snabbprotokoll 21, 25, 23, 17, 27, 29, 19 1996-05-02
Riksdagens revisorers förslag angående den statliga personalpolitiken snabbprotokoll 38, 36, 40, 34, 32 1996-05-02
Svar på fråga 1995/96:100 om folkpension för gifta pensionärer snabbprotokoll 51, 49, 47 1995-11-14
Svar på fråga 1995/96:99 om nedsatt sjuk- penning snabbprotokoll 43, 45, 41 1995-11-14
Ny föräldraledighetslag snabbprotokoll 234, 236, 238 1995-05-18
Arbetstid m.m. Föredrogs snabbprotokoll 89, 96, 87, 91 1994-11-30

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Laila Bjurling

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.