Larry Söder

Bio

Larry Inge Söder, född 16 juli 1969 i Nol-Alafors kyrkobokföringsdistrikt, Älvsborgs län, är en svensk politiker (kristdemokrat). Han är ordinarie riksdagsledamot sedan 2015, invald för Hallands läns valkrets.Larry Söder började sin politiska karriär i Kungsbacka kommun. Han var bland annat ordförande i nämnden för skola och förskola och senare ordförande i nämnden för individ och familjeomsorg. Han blev riksdagsledamot den 25 april 2015 efter att Göran Hägglund avsagt sig sin plats i riksdagen. Han fungerade också som statsrådsersättare för Hägglund mellan den 29 september och den 3 oktober 2014. Under sin första mandatperiod i riksdagen var han ledamot i skatteutskottet och under andra mandatperioden 2018–2022 vice ordförande i civilutskottet. Han är ordinarie ledamot i civilutskottet under nuvarande mandatperiod 2022–2026. Han är Kristdemokraternas bostadspolitiska talesperson. Söder har framförallt betonat att Sverige behöver bygga fler småhus. Andra fokusområden är nya strandskyddsregler och nya VA-regler som är anpassade efter egna VA-anläggningar. Även startlån och bosparande är prioriterade frågor.
Söder bor i Kungsbacka och är ordförande för partiet i kommunen. Han är även vice distriktsordförande för partiet i Hallands län och har tidigare varit distriktsordförande.Söder är utbildad redovisningsekonom och har arbetat som säljare.
Artikeln innehåller material från wikipedia Larry Söder, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1363 (42.4%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
579 (18%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
356 (11.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
915 (28.5%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Larry röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Larry röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
KvittningspersonKristdemokraterna2022-11-24
SuppleantSkatteutskottet2022-11-092026-09-21
SuppleantFinansutskottet2022-10-122026-09-21
SuppleantSkatteutskottet2022-10-122022-11-09
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2022-10-122022-11-09
LedamotLedamotsrådet2022-10-122026-10-12
LedamotCivilutskottet2022-10-042026-09-21
SuppleantNäringsutskottet2022-10-042022-11-09
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
SuppleantFinansutskottet2021-03-032022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2018-10-162021-03-03
LedamotCivilutskottet2018-10-022018-10-02
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantFinansutskottet2017-02-162018-09-24
LedamotSkatteutskottet2015-11-182018-09-24
SuppleantKulturutskottet2015-05-082018-09-24
SuppleantSocialutskottet2015-05-082018-09-24
SuppleantUtbildningsutskottet2015-05-082017-05-04
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2015-05-082018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2015-05-082018-09-24
Riksdagsledamot2015-04-252018-09-24
StatsrådsersättareGöran Hägglund2014-09-292014-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts.) Hushållningen med mark- och vattenområden (forts. CU13) 2022/23:105 55, 55 2023-05-09
Möjligheten till tidsbegränsade bygglov för bostäder förlängs 2022/23:83 3, 5, 7, 3, 5, 7 2023-03-29
Ersättningsrätt samt insolvens- och utsökningsrätt 2022/23:71 4, 4 2023-03-08
Svar på interpellation 2022/23:163 om Öresundsverkets framtid 2022/23:60 3, 6, 3, 6 2023-02-09
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2022/23:39 224, 226, 228, 80, 82, 84, 235, 86, 237, 88, 91, 143, 93, 145, 224, 147, 226, 228, 235, 159, 237, 161, 169, 171, 80, 82, 84, 86, 88, 91, 93, 143, 145, 147, 108, 110, 112, 159, 161, 169, 171, 108, 110, 112, 63, 65, 67 2022-12-15
Statsministerns frågestund 2022/23:26 42, 42 2022-11-24
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 308, 310, 312, 308, 310, 312, 308, 310, 312, 308, 310, 312 2022-10-19
(forts. från § 15) Vägar till hållbara vattentjänster (forts. CU29) 2021/22:135 65, 65 2022-06-21
Tryggare bostadsrätt 2021/22:127 90, 90 2022-06-09
Ett moderniserat konsumentskydd 2021/22:116 76, 78, 80, 76, 78, 80 2022-05-18
Genomförande av elmarknadsdirektivet när det gäller nätverksamhet 2021/22:116 90, 92, 94, 90, 92, 94 2022-05-18
Bostadspolitik 2021/22:90 60, 62, 65, 72, 74, 79, 81, 83, 79, 81, 83, 11, 11, 13, 13, 15, 15, 17, 17, 19, 19, 79, 60, 81, 62, 83, 65, 72, 74 2022-03-30
En ny konsumentköplag 2021/22:90 32, 43, 45, 28, 30, 32, 43, 45, 28, 30 2022-03-30
Konsumenträtt 2021/22:90 50, 97, 27, 97, 27, 50 2022-03-30
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till ett omarbetat direktiv om byggnaders energiprestanda 2021/22:87 119, 119, 119, 119 2022-03-24
Den nationella planen för omprövning av vattenkraft 2021/22:85 6, 6 2022-03-22
Riksrevisionens rapport om systemet med energideklarationer 2021/22:68 145, 145 2022-02-17
Svar på interpellation 2021/22:256 om snabbare utbyggnad av elnäten 2021/22:62 89, 92, 95, 89, 92, 95, 89, 92, 95 2022-02-01
Svar på interpellation 2021/22:253 om öppna geodata - en digital racerbana 2021/22:57 51, 53, 55, 51, 53, 55 2022-01-21
Svar på interpellation 2021/22:255 om tillfälliga moduler 2021/22:57 58, 60, 62, 58, 60, 62 2022-01-21
Stärkt skydd för hyresgäster 2021/22:30 25, 27, 29, 25, 27, 29, 25, 27, 29 2021-11-18
Genomförandet av MKB-direktivet i plan- och bygglagen 2020/21:145 35, 35 2021-06-21
Modernare regler för bekräftelse av föräldraskap, faderskapsundersökningar och för att åstadkomma könsneutral föräldraskapspresumtion 2020/21:145 17, 17 2021-06-21
Privat initiativrätt - planintressentens medverkan vid detaljplaneläggning 2020/21:145 23, 23 2021-06-21
Svar på interpellation 2020/21:801 om åtgärder för att öka villabyggandet 2020/21:144 124, 124, 126, 126, 128, 128 2021-06-18
Svar på interpellation 2020/21:723 om likvärdig bedömning och tillsyn av impregnerat trä 2020/21:130 30, 32, 34, 30, 32, 34 2021-05-31
En effektivare konkurshantering 2020/21:127 72, 72 2021-05-26
En ny fastighetsmäklarlag - förstärkt tillsyn över fastighetsmäklarbranschen 2020/21:127 79, 79 2021-05-26
Ett stärkt barnrättsperspektiv i vårdnadstvister 2020/21:127 43, 43 2021-05-26
Förbud mot erkännande av utländska månggiften m.m. 2020/21:127 51, 51 2021-05-26
Svar på interpellation 2020/21:724 om anslaget till radonbidrag 2020/21:126 81, 83, 85, 81, 83, 85 2021-05-25
Ersättningsrätt och insolvensrätt 2020/21:115 87, 3, 9, 11, 17, 19, 21, 17, 19, 21, 87, 128, 128 2021-04-28
Planering och byggande 2020/21:115 107, 109, 111, 128, 130, 59, 59, 107, 109, 111, 18, 128, 130, 35, 35, 37, 37, 39, 39 2021-04-28
Kommissionens meddelande om en översyn av handelspolitiken 2020/21:111 148, 148 2021-04-21
Natura 2000-tillstånd vid ansökan om bearbetningskoncession 2020/21:111 139, 139 2021-04-21
Särskilt investeringsutrymme för elnätsverksamhet - investeringar i ökad nätkapacitet 2020/21:111 126, 126 2021-04-21
Fastighetsrätt 2020/21:95 105, 151, 157, 159, 40, 15, 42, 44, 105, 40, 42, 44, 105, 15 2021-03-17
Svar på interpellation 2020/21:379 om länsstyrelsernas hantering av bygglovsprocesser 2020/21:85 60, 62, 64, 60, 62, 64, 60, 62, 64, 60, 62, 64 2021-02-26
Svar på interpellation 2020/21:380 om värnande av träbyggnationer i utomhusmiljö 2020/21:85 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-02-26
(forts. från § 10) Associationsrätt (forts. CU8) 2020/21:80 93, 93 2021-02-11
Revision av det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet 2020/21:45 41, 56, 58, 41, 56, 58 2020-12-02
Riksrevisionens rapport om konsumentskydd vid köp av nyproducerade bostadsrätter 2020/21:34 3, 5, 7, 9, 11, 3, 5, 7, 9, 11 2020-11-12
Större komplementbyggnader 2019/20:140 81, 81 2020-06-16
Svar på interpellation 2019/20:416 om bostadsbyggandet i Sverige 2019/20:138 16, 18, 20, 16, 18, 20 2020-06-12
Personligt betalningsansvar i aktiebolag 2019/20:121 7, 7, 7 2020-05-14
Familjerätt 2019/20:117 29, 65, 37, 154, 154, 65, 65, 29 2020-05-06
Fastighetsrätt, Bostadspolitik och Planering och byggande 2019/20:117 12, 14, 21, 23, 4, 12, 14, 21, 23, 4 2020-05-06
En utvecklad översiktsplanering 2019/20:77 43, 45, 47, 43, 45, 47 2020-02-19
Frågestund 2019/20:74 86, 98, 100, 21, 23, 59, 75, 18, 20, 51, 53, 55, 86, 39, 27, 41, 29, 54, 56, 21, 27, 23, 29, 89, 91, 75, 71, 73, 81, 70, 83, 72, 55, 18, 20, 89, 91, 51, 53, 59, 82, 82, 61, 63, 71, 73 2020-02-13
Svar på interpellation 2019/20:209 om inrättande av ett testamentsregister 2019/20:66 9, 11, 13, 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-01-30
Svar på interpellation 2019/20:222 om övergivna hus 2019/20:60 3, 6, 3, 6 2020-01-17
Svar på interpellation 2019/20:244 om fler reformer för att öka andelen ägt boende 2019/20:60 11, 13, 15, 11, 13, 15 2020-01-17
Större komplementbostadshus 2019/20:58 125, 131, 133, 140, 142, 125, 131, 133, 140, 142 2020-01-15
Svar på interpellation 2019/20:144 om utvärdering av elektronikskatten 2019/20:46 32, 34, 36, 32, 34, 36 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:134 om stärkt konsumentskydd på bostadsrättsmarknaden 2019/20:41 84, 86, 88, 84, 86, 88 2019-11-29
Svar på interpellation 2019/20:42 om det offentliga åtagandet inom geodata 2019/20:23 68, 70, 72, 68, 70, 72 2019-10-22
Svar på interpellation 2019/20:43 om kreditrestriktionerna 2019/20:23 75, 77, 79, 75, 77, 79 2019-10-22
Svar på interpellation 2018/19:264 om attraktivare tomträtter 2018/19:111 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-08-29
Fler tillval för hyresgäster 2018/19:104 129, 144, 146, 129, 144, 146 2019-06-13
Åtgärder mot handel med hyreskontrakt 2018/19:104 4, 15, 17, 4, 15, 17 2019-06-13
Svar på interpellation 2018/19:265 om bosparande för unga 2018/19:102 25, 27, 29, 25, 27, 29 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:266 om tillgången till byggbar mark 2018/19:102 39, 41, 43, 39, 41, 43 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:149 om ändringar i vattentjänstlagen 2018/19:91 31, 33, 35 2019-05-13
(forts. från § 10) Planering och byggande (forts. CU12) 2018/19:84 122, 120 2019-05-02
(forts. från § 12) Planering och byggande (forts. CU12) 2018/19:84 133, 135 2019-05-02
Svar på interpellation 2018/19:148 om fastighetsskatten 2018/19:79 35, 37, 39 2019-04-23
(forts. från § 8) Bostadspolitik (forts. CU11) 2018/19:76 162, 177, 179 2019-04-10
Svar på interpellation 2018/19:146 om reformer för att möjliggöra att äga sin egen bostad 2018/19:75 36, 39, 42 2019-04-09
Svar på interpellation 2018/19:147 om oklara besked om kreditrestriktioner 2018/19:75 45, 47, 49 2019-04-09
Associationsrätt 2018/19:73 13, 15, 17, 31, 33, 41, 138, 140, 142, 138, 140, 142, 41 2019-04-04
Hushållningen med mark- och vattenområden 2018/19:60 44, 144, 159, 159, 15, 144, 15 2019-03-06
Hyresrätt m.m. 2018/19:60 17, 21, 37, 135, 39, 137, 139, 135, 137, 139, 57, 21, 57 2019-03-06
Svar på interpellation 2018/19:37 om taket för uppskov med reavinstskatt 2018/19:59 62, 64, 66 2019-03-05
Svar på interpellation 2018/19:30 om sänkta trösklar in på bostadsmarknaden 2018/19:51 72, 75, 78 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:18 om kärnkraft för framtida elbehov 2018/19:50 2, 5, 8 2019-02-08
Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap 2018/19:19 18, 20, 22, 44, 46 2018-11-21
En ny regional planering 2018/19:16 49 2018-11-14
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 363 2018-10-17
Nya skatteregler för företagssektorn 2017/18:131 228 2018-06-13
Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet 2017/18:125 56, 70, 72 2018-06-04
Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden 2017/18:125 27 2018-06-04
En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri 2017/18:121 19 2018-05-29
Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel 2017/18:121 23 2018-05-29
(forts. från § 9) Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen och Riksrevisionens rapport om folkbokföringen (forts. SkU19 och SkU16) 2017/18:118 108 2018-05-24
Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift 2017/18:112 86, 88, 90, 92, 94 2018-05-16
Slopad skattefrihet för förmån av hälso och sjukvård 2017/18:111 32, 34, 36 2018-05-15
(forts.) Skatteförfarande (forts. SkU12) 2017/18:92 37 2018-03-27
Inkomstskatt 2017/18:92 6, 8, 10, 46, 56, 58 2018-03-27
(forts. från § 13) Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring (forts. SkU6) 2017/18:39 120, 122, 124 2017-11-29
Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen 2017/18:39 90 2017-11-29
Statens budget 2018 Rambeslutet 2017/18:35 77, 83, 85, 92, 94, 101, 103 2017-11-22
Svar på interpellation 2016/17:550 om företrädaransvar i aktiebolag 2016/17:124 77, 79, 81 2017-06-13
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn 2016/17:117 11, 18, 20 2017-05-31
Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el 2016/17:111 5 2017-05-16
Riksrevisionens rapport om att hantera ett komplicerat skattesystem 2016/17:108 104 2017-05-10
Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen 2016/17:108 88 2017-05-10
(forts. från § 11) Punktskatter (forts. SkU24) 2016/17:93 136 2017-04-06
(forts. från § 8) Beskattning av företag, kapital och fastighet (forts. SkU23) 2016/17:93 105, 107, 109, 119, 121 2017-04-06
Skatteförfarande och folkbokföring 2016/17:93 152, 154, 156, 69, 71, 73 2017-04-06
Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft 2016/17:92 86 2017-04-05
(forts. från § 15) Inkomstskatt (forts. SkU22) 2016/17:88 125, 131, 133 2017-03-29
Mervärdesskatt 2016/17:88 109, 156, 158, 160, 163, 165, 149 2017-03-29
Svar på interpellation 2016/17:371 om företrädaransvaret 2016/17:86 9, 11, 13 2017-03-24
Svar på interpellation 2016/17:302 om arbetsgivaravgifter 2016/17:83 30, 32, 34 2017-03-21
Gymnasieskolan 2016/17:81 188 2017-03-16
Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen 2016/17:76 80, 87, 89 2017-03-01
Kommunala frågor 2016/17:73 24 2017-02-23
Allmänna bidrag till kommuner 2016/17:46 205, 207, 209, 220, 222, 229, 231 2016-12-14
Utbildning och universitetsforskning 2016/17:45 103 2016-12-13
(forts. från § 11) Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (forts. SkU11) 2016/17:41 162 2016-12-07
En stärkt yrkeshögskola 2016/17:34 7 2016-11-24
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux 2016/17:34 23 2016-11-24
Statens budget 2017 Rambeslutet 2016/17:33 109, 116, 118 2016-11-23
Svar på interpellation 2016/17:106 om företrädaransvar i aktiebolag 2016/17:31 2, 4, 6 2016-11-18
Ett svenskt tonnagebeskattningssystem 2016/17:10 38 2016-09-28
Svar på interpellation 2015/16:772 om information till skatteutskottet 2016/17:8 9, 12, 15 2016-09-23
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och Redovisning av skatteutgifter 2016 2015/16:124 66 2016-06-21
Tilläggsbelopp för särskilt stöd till barn och elever 2015/16:111 11 2016-05-25
Ytterligare undervisningstid i matematik 2015/16:111 17 2016-05-25
Beskattning av företag, kapital och fastighet (förnyad behandling) 2015/16:103 156, 158, 160, 166, 168 2016-05-11
Aktuell debatt om internationell skatteflykt och svenska bankers agerande 2015/16:101 9, 17, 25 2016-04-29
Beskattning av företag, kapital och fastighet 2015/16:95 166, 22, 29, 31 2016-04-20
Aktuell debatt om villkor för upphandling 2015/16:90 16, 24, 8 2016-04-12
Forskning 2015/16:88 156 2016-04-07
Punktskatter 2015/16:77 58, 135 2016-03-09
En ny tullag 2015/16:73 76 2016-03-02
Svar på interpellation 2015/16:397 om särskild löneskatt för äldre 2015/16:68 127, 129, 131 2016-02-23
Granskning av meddelande om handel för alla 2015/16:65 64 2016-02-10
Handelspolitik 2015/16:65 93 2016-02-10
(forts. från § 9) Utbildning och universitetsforskning (forts. UbU1) 2015/16:47 203 2015-12-16
Skatt, tull och exekution 2015/16:47 95, 103, 105, 72, 172, 174, 176 2015-12-16
Statens budget 2016 - Rambeslutet 2015/16:33 94 2015-11-25
Litteratur, läsande och språk 2014/15:114 19 2015-06-11
Ökad individanpassning och en effektivare sfi och vuxenutbildning 2014/15:114 145 2015-06-11
Legitimation för kuratorer inom hälso- och sjukvården 2014/15:108 65 2015-06-03

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Larry Söder

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.