Lars Adaktusson

Bio

Lars Göran Peter Adaktusson, född 6 augusti 1955 i Jönköping (Ljungarum), är en svensk journalist, samhällsdebattör och politiker. Mandatperioden 2018 till 2022 var han riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Innan dess, mellan maj 2014 och augusti 2018 var han ledamot av Europaparlamentet. Mellan oktober 2017 och november 2019 var han andre vice ordförande i Kristdemokraterna. Fram till 2022 var han partiets utrikespolitiska talesperson.
Innan Adaktusson engagerade sig politiskt arbetade han i drygt 30 år (1976–2011) som journalist i press, radio och TV. Han var bland annat programledare och ansvarig utgivare för samhällsprogrammet Agenda i SVT. Tidigare var han nyhetsankare i Aktuellt där han även arbetat som inrikespolitisk reporter, inrikeschef samt utrikeskorrespondent i Centraleuropa, USA och Mellanöstern.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Adaktusson, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
742 (26.5%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
299 (10.7%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
202 (7.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1555 (55.6%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
Riksdagsledamot2022-06-242022-09-26
Riksdagsledamot2022-06-022022-09-26
RiksdagsledamotLennart Sacrédeus 2022-05-05 - 2022-06-01 Sjukledighet2022-05-052022-06-01
RiksdagsledamotLennart Sacrédeus 2022-05-05 - 2022-06-01 Sjukledighet2022-04-262022-06-01
RiksdagsledamotLennart Sacrédeus 2022-05-05 - 2022-06-23 Sjukledighet2022-04-262022-06-23
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-11-112021-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2021-03-182021-04-21
SuppleantEU-nämnden2021-03-092022-09-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-11-102020-12-15
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2020-03-262020-09-13
SuppleantCivilutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantRiksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete2020-02-112022-09-26
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-11-142019-12-17
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2019-05-092019-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2018-11-152018-12-05
SuppleantFörsvarsutskottet2018-10-162022-09-26
SuppleantEU-nämnden2018-10-092021-03-09
LedamotEU-nämnden2018-10-022018-10-09
LedamotUtrikesutskottet2018-10-022022-03-29
SuppleantKonstitutionsutskottet2018-10-022022-09-26
Riksdagsledamot2018-09-242022-04-25
LedamotEuropaparlamentet2014-07-012018-10-03

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Vissa säkerhetspolitiska frågor 2021/22:82 61, 63, 61, 65, 63, 65 2022-03-16
Särskild debatt om händelseutvecklingen i gränsområdena mellan Belarus och vissa medlemsländer 2021/22:48 52, 67, 69, 7, 27, 29, 52, 67, 69, 7, 27, 29 2021-12-17
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali och Fortsatt svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 2021/22:44 20, 31, 33, 20, 31, 33, 20, 31, 33 2021-12-13
Internationell samverkan 2021/22:38 23, 30, 32, 23, 30, 32, 142 2021-12-01
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Afghanistan 2020/21:158 44, 46, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 6, 97, 99, 26, 28, 44, 46, 62, 64, 70, 72, 74, 76, 78, 97, 99, 6, 26, 28 2021-09-13
Särskild debatt om konflikten i Mellanöstern 2020/21:147 20, 20, 40, 42, 40, 42, 60, 62, 64, 60, 66, 62, 68, 64, 66, 68, 79, 81, 79, 81 2021-06-23
Strategisk exportkontroll 2020 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2020/21:137 202, 202 2021-06-09
Verksamheten i Europeiska unionen under 2020 2020/21:137 139, 158, 160, 139, 158, 160 2021-06-09
Särskild debatt om händelseutvecklingen i Ryssland 2020/21:129 51, 53, 55, 70, 72, 7, 27, 29, 51, 53, 55, 70, 72, 7, 27, 29 2021-05-28
Svar på interpellation 2020/21:658 om folkmord på den uiguriska folkgruppen i Xinjiang 2020/21:117 66, 68, 70, 66, 68, 70 2021-04-30
Mellanöstern 2020/21:112 155, 161, 163, 155, 161, 163 2021-04-22
Strategi för den arktiska regionen 2020/21:87 155, 168, 170, 155, 168, 170 2021-03-03
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:417 om antisemitism i de palestinska områdena 2020/21:82 47, 47 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:417 om antisemitism i de palestinska områdena 2020/21:82 43, 45, 43, 45 2021-02-23
Yttrandefrihet 2020/21:67 135, 135 2021-01-20
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan 2020/21:50 5, 5, 10 2020-12-09
Internationellt utvecklingssamarbete 2020/21:50 141, 141 2020-12-09
Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali 2020/21:50 40, 40 2020-12-09
Kommissionens arbetsprogram 2021 2020/21:46 15, 15 2020-12-03
(forts. från § 16) Internationell samverkan (forts. UU1) 2020/21:45 135, 142, 144, 135, 142, 144 2020-12-02
Svar på interpellation 2020/21:110 om restriktiva åtgärder mot Turkiet 2020/21:43 44, 46, 48, 44, 46, 48 2020-11-27
Frågestund 2020/21:18 48, 25, 27, 69, 71, 18, 20, 48, 18, 20 2020-10-01
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om utländska direktinvesteringar 2020/21:17 15, 15 2020-09-30
Svar på interpellation 2020/21:6 om terrorklassning av islamiströrelsen Hizbullah 2020/21:15 20, 22, 24, 20, 22, 24 2020-09-25
Svar på interpellation 2020/21:9 om den i Iran dödsdömde svenske medborgaren Ahmadreza Djalali 2020/21:15 27, 29, 31, 27, 29, 31 2020-09-25
Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland 2020/21:3 3, 14, 16, 3, 14, 16 2020-09-08
Granskning av utländska direktinvesteringar 2019/20:139 32, 32 2020-06-15
Nordiskt och arktiskt samarbete 2019/20:139 5, 11, 13, 5, 11, 13 2020-06-15
Strategisk exportkontroll 2019 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden 2019/20:137 115, 115 2020-06-11
Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali 2019/20:137 10, 10 2020-06-11
Verksamheten i Europeiska unionen under 2019 2019/20:137 39, 39 2020-06-11
Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer 2019/20:126 34, 43, 45, 34, 43, 45 2020-05-27
Kommissionens arbetsprogram 2020 och kommissionens meddelande om konferensen om Europas framtid 2019/20:90 13, 13 2020-03-19
Svar på interpellation 2019/20:338 om villkorat bistånd till fler länder 2019/20:84 34, 36, 38, 34, 36, 38 2020-03-10
Utrikespolitisk debatt 2019/20:73 19, 105, 21, 107, 102, 79, 104, 81, 36, 38, 110, 87, 112, 89, 114, 91, 116, 118, 49, 97, 51, 99, 66, 137, 114, 68, 139, 116, 18, 20, 79, 81, 87, 89, 91, 101, 103, 118, 120, 81, 83, 19, 21, 102, 104, 110, 36, 112, 38, 114, 116, 118, 49, 51, 19, 21, 19, 137, 21, 139, 66, 68, 18, 20, 79, 81, 87, 89, 53, 91, 55, 53, 55, 19, 101, 21, 103, 70, 72, 70, 72, 118, 120, 91, 93, 91, 53, 93, 99, 55, 101, 81, 103, 83, 99, 105, 101, 107, 103 2020-02-12
Svar på interpellationerna 2019/20:269 och 274 om restriktiva åtgärder mot Iran och insyn i Irans haverikommission 2019/20:72 23, 26, 29, 23, 26, 29 2020-02-11
Sveriges feministiska utrikespolitik 2019/20:62 57, 63, 65, 73, 75, 57, 63, 65, 73, 75 2020-01-22
(forts.) Svar på interpellation 2019/20:174 om hoten mot kristna befolkningsgrupper i Irak 2019/20:57 68, 70, 68, 70 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:174 om hoten mot kristna befolkningsgrupper i Irak 2019/20:57 66, 66 2020-01-14
Arbetet i frågor som rör Kina 2019/20:51 79, 83, 85, 79, 83, 85 2019-12-13
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak 2019/20:51 108, 17, 25, 27, 17, 25, 27, 19, 108 2019-12-13
Internationellt bistånd 2019/20:49 75, 75, 100, 102, 100, 102, 124, 126, 128, 130, 132 2019-12-11
(forts. från § 13) Internationell samverkan (forts. UU1) 2019/20:44 111, 111 2019-12-04
Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan 2019/20:35 48, 63, 65, 77, 79, 48, 63, 65, 77, 79 2019-11-20
Svar på interpellation 2019/20:24 om BDS-rörelsen och regeringens arbete mot antisemitism 2019/20:23 82, 84, 86, 82, 84, 86 2019-10-22
Svar på interpellation 2019/20:19 om återupprättade relationer mellan Sverige och Israel 2019/20:16 9, 11, 13, 9, 11, 13 2019-10-08
Sveriges medlemskap i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 2018/19:108 17, 19, 21, 17, 19, 21 2019-06-19
Säkerhetspolitik 2018/19:103 172, 174, 176, 172, 174, 176 2019-06-12
Verksamheten i Europeiska unionen under 2018 2018/19:93 124, 126, 128 2019-05-15
Fördjupat partnerskaps- och samarbetsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Armenien, å andra sidan 2018/19:84 6 2019-05-02
Svar på interpellation 2018/19:166 om IS folkmord och erkännande av seyfo 2018/19:78 2, 4, 6 2019-04-12
Kommissionens arbetsprogram 2019 2018/19:24 25, 27, 29 2018-12-05
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 77, 79, 90, 92 2018-10-17

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Adaktusson

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.