Lars Ångström

Bio

Lars Tord Folke Jonasson Ångström, född 30 mars 1955 i Stockholm (Oscar), är en svensk politiker (miljöpartist). Han var ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen 1985–1995, VD för Greenpeace 1995–1996 och ordinarie riksdagsledamot 1998–2006, invald för Stockholms läns valkrets. Han har tagit ställning för Ukrainas rätt att försvara sig och för att Sverige bistår med vapen, samt stöder ett svenskt NATO-medlemskap. Som ledamot i riksdagens försvarsutskott har han framförallt engagerat sig i försvarspolitik, och var en av huvudpersonerna bakom beslutet om den omfattande försvarsbantningen som genomdrevs i början av 2005.[källa behövs]Han bor på Färingsö i Ekerö kommun och driver tillsammans med sin fru Katharina företaget Äppelfabriken, ett trädgårdscafé med butik och musteri. Ångström har länge engagerat sig för att få till stånd en ny och mer tillförlitlig haveriutredning av M/S Estonia, den passargerarfärja som förliste 1994 med 852 dödsoffer. Han var tidigare ledamot i Exportkontrollrådet (EKR).
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Ångström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1408 (49.6%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
526 (18.5%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
162 (5.7%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
745 (26.2%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2006-05-182006-06-14
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2005-11-222005-12-07
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-10-192004-12-15
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-05-112004-05-26
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2004-02-052004-02-18
SuppleantKonstitutionsutskottet2004-01-302006-10-02
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2003-06-112003-06-12
SuppleantSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-12-032002-12-18
SuppleantUtrikesutskottet2002-10-152006-10-02
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-02
SuppleantTrafikutskottet2002-10-082006-10-02
SuppleantNäringsutskottet2002-10-082006-10-02
LedamotFörsvarsutskottet2002-10-082006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-05-312002-06-12
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2002-01-172002-01-18
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet2001-10-252001-12-11
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1999-03-231999-09-13
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-10-14
SuppleantUtrikesutskottet1998-10-132002-09-30
LedamotFörsvarsutskottet1998-10-132002-09-30
DeputeradSammansatta utrikes- och försvarsutskottet1998-10-052002-09-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2005/06:455 om Estonias bogvisir protokoll 27, 33, 29 2006-06-12
Svar på interpellationerna 2005/06:456 om andra utförda dykningar på Estonia år 1994 än haverikommissionens egna och 473 om klargörande av omständigheterna kring Estonias förlisning protokoll 45, 37, 40 2006-06-12
Svar på interpellation 2005/06:411 om Estonia protokoll 28, 30 2006-06-07
Svar på interpellation 2005/06:417 om passagerarfärjan M/S Estonias förlisning protokoll 33, 36 2006-06-07
Samverkan vid kris - för ett säkrare samhälle protokoll 11 2006-05-29
Reformerad styrning och förvaltning för försvaret protokoll 26, 22, 28, 18, 30, 20, 24 2006-05-16
Renovering och modifiering av artillerisystemet Haubits 77B protokoll 7, 11, 9 2006-05-16
(forts. från 8 §) Sjöfartsfrågor (forts. TU12) protokoll 82, 73, 75, 71, 80, 67, 69 2006-04-27
Kompletterande utredning om M/S Estonias förlisning protokoll 56 2006-04-27
Nationell alkoholhandlingsplan protokoll 44, 50, 46, 68, 66, 48 2006-02-22
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2006 protokoll 26, 30, 20, 34, 24, 18, 22, 28, 32 2005-12-06
Utökat svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (Isaf) i Afghanistan protokoll 94, 96, 92 2005-12-06
Estonias förlisning protokoll 314, 312 2005-10-13
Information från regeringen om FN:s toppmöte i New York den 14-16 september protokoll 36, 38 2005-09-21
Krishanteringsberedskap på nationell nivå protokoll 91 2005-06-03
(forts från 5 §) Sjösäkerhet m.m. (forts. TU7) protokoll 79, 81 2005-03-17
Sjösäkerhet m.m. protokoll 6, 26, 24 2005-03-17
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 - förnyad behandling protokoll 36, 34, 32 2004-12-16
Sveriges försvarspolitik 2005-2007 och Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2005 protokoll 96, 94, 92 2004-12-15
Sveriges säkerhetspolitik protokoll 35, 33, 53, 36, 57, 16, 55, 12, 34, 31, 27, 29, 14 2004-12-15
Transport av militär materiel på Estonia protokoll 68 2004-12-02
Operation Althea protokoll 16, 14, 12 2004-10-27
Bordläggningsdebatt med anledning av proposition 2004/05:5 Vårt framtida försvar protokoll 33, 35, 37 2004-09-24
Mordechai Vanunu protokoll 73, 71 2004-05-06
Remissdebatt protokoll 28, 30, 26, 51, 32, 34, 22, 49, 36, 20, 24 2004-04-30
Svar på interpellationerna 2003/04:360, 365, 361, 362, 368, 363, 364, 366 och 367 om biltullar i Stockholm protokoll 26, 37 2004-04-13
Sveriges bidrag till FN:s fredsbevarande styrka protokoll 64 2004-03-18
Svenskt deltagande i Förenta nationernas mission i Liberia protokoll 61 2004-02-18
Omförhandling av JAS-kontrakten protokoll 61, 59 2004-02-05
Försvar samt beredskap mot sårbarhet - budgetåret 2004 protokoll 61, 65, 69, 67, 63 2003-12-10
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2003 protokoll 86, 88, 84 2003-11-19
Ny räddningstjänstlagstiftning, m.m. protokoll 67 2003-11-12
Försvarsmaktens ledning protokoll 66, 64 2003-10-30
Åtgärder mot klotter och annan skadegörelse protokoll 90 2003-10-29
Aktuell debatt: Den konstitutionella bakgrunden till införande av miljöavgifter i Stockholmstrafiken protokoll 8, 15 2003-10-06
Sjösäkerhet snabbprotokoll 196 2003-05-22
Exportkontrollpolitiken och exporten av krigsmateriel år 2002 snabbprotokoll 6, 13, 4, 15, 2 2003-05-21
Svar på interpellation 2002/03:306 om sä- kerhetsdepartement i stället för försvarsdeparte- snabbprotokoll 6, 4, 2 2003-05-20
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 60 2003-04-10
Internationella freds- och hjälpinsatser snabbprotokoll 77, 79 2003-03-26
Svar på interpellation 2002/03:148 om min- röjning snabbprotokoll 31, 33, 35 2003-03-07
Frågestund snabbprotokoll 60, 49, 55, 58, 103, 55, 96, 62, 66, 53, 60, 64, 53, 46, 76, 141, 51, 53, 98, 101, 55, 94, 57, 143, 100, 48 2003-01-23
Försvar och beredskap mot sårbarhet - budget för år 2003 snabbprotokoll 15, 9, 19, 13, 11, 17, 21 2002-12-09
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. (vilande förslag och följdlagstiftning) snabbprotokoll 112 2002-11-20
Fortsatt svenskt deltagande i en internatio- nell säkerhetsstyrka i Afghanistan snabbprotokoll 5 2002-06-12
(forts. från 6 §) Granskningsbetänkande (forts. KU20) snabbprotokoll 153, 151, 157, 159, 155 2002-05-30
Det frivilliga försvaret snabbprotokoll 11, 15, 13 2002-05-23
Information om regeringens samlade syn på minhantering snabbprotokoll 101, 99 2002-05-23
Totalförsvarsplikten snabbprotokoll 16, 8, 18, 10, 30, 12, 28, 159 2002-04-17
Svenskt deltagande i en multinationell sä- kerhetsstyrka i Afghanistan snabbprotokoll 4 2002-01-18
Kommunikationer och infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem snabbprotokoll 109, 107 2001-12-13
Anslag inom socialförsäkringsområdet samt vissa socialförsäkringsfrågor snabbprotokoll 67, 65, 63 2001-12-05
Den militära flygutbildningen, m.m. snabbprotokoll 100, 85, 102 2001-05-16
EU:s framtidsfrågor snabbprotokoll 93 2001-05-09
Ett ramavtal om åtgärder för att underlätta omstrukturering och drift av den europeiska för- snabbprotokoll 42, 22, 15, 27, 24, 44 2001-03-28
Svar på interpellation 2000/01:242 om sjö- säkerhet snabbprotokoll 27, 24 2001-03-13
Svar på interpellation 2000/01:237 om svenskt bistånd snabbprotokoll 22, 25, 19 2001-03-06
Utrikespolitisk debatt snabbprotokoll 55, 63, 61, 51, 35, 57, 59, 53 2001-02-07
Sänkt mervärdesskatt på tillträde till djur- parker, m.m. snabbprotokoll 7 2000-12-14
Aktuell debatt: Alliansfriheten och dess innehåll snabbprotokoll 116, 107, 123, 109 2000-12-13
Totalförsvarsbudgeten för år 2001 snabbprotokoll 50, 23, 27, 29, 48, 25, 31, 33 2000-11-29
Samhällets räddningstjänst, m.m. snabbprotokoll 221 2000-05-10
Totalförsvarsplikten m.m. snabbprotokoll 215 2000-05-10
Det nya försvaret snabbprotokoll 17, 75, 13, 63, 77, 65, 15, 11, 9, 51, 92, 179, 177, 49, 36, 38, 90 2000-03-29
Allmänpolitisk debatt (forts. från 1 §) Sverige och internationaliseringen snabbprotokoll 172, 164, 168, 170, 166 2000-01-19
Totalförsvarsbudgeten år 2000 snabbprotokoll 238, 215, 240, 217, 219 1999-12-02
Bordläggningsdebatt med anledning av totalförsvarspropositionen snabbprotokoll 29, 23, 25, 27, 31 1999-11-25
(forts. från 9 §) Svenskt deltagande i freds- styrka i Kosovo (forts. UFöU2) snabbprotokoll 155, 153, 157 1999-06-14
(forts. från 8 §) Lag om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten (forts. FöU8) snabbprotokoll 100 1999-05-26
Försvarspolitiken snabbprotokoll 52, 50, 48, 70, 68 1999-05-26
Svar på interpellation 1998/99:267 om stöd till minröjning snabbprotokoll 17, 20 1999-05-18
Krigsmaterielexport snabbprotokoll 199, 201, 203 1999-04-21
Svar på interpellationerna 1998/99:67, 68 och 88 om svenska insatser för minröjning snabbprotokoll 41, 47 1999-01-19
Totalförsvarets budget för 1999 snabbprotokoll 207, 185, 205, 221, 179, 219, 183, 177, 181 1998-12-10

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Ångström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.