Lars-Axel Nordell

Bio

Lars-Axel Martin Nordell, född 7 augusti 1952 i Sundsvall, är en svensk socionom och politiker (kristdemokrat). Han var ordinarie riksdagsledamot 2009–2018, invald för Örebro läns valkrets.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars-Axel Nordell, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
4621 (75.2%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
632 (10.3%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
315 (5.1%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
573 (9.3%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars-Axel röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars-Axel röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
SuppleantCivilutskottet2018-04-112018-09-24
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2018-02-162018-09-24
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2017-12-152018-09-24
SuppleantEU-nämnden2017-05-042018-09-24
SuppleantEU-nämnden2016-06-142017-05-04
SuppleantEU-nämnden2016-02-102016-06-13
SuppleantKulturutskottet2016-01-202018-09-24
LedamotMiljö- och jordbruksutskottet2015-11-182017-12-15
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2014-10-142015-11-18
LedamotKulturutskottet2014-10-072015-11-18
SuppleantKonstitutionsutskottet2014-10-072018-09-24
Riksdagsledamot2014-09-292018-09-24
LedamotKulturutskottet2012-02-242014-09-29
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2012-02-242014-09-29
SuppleantSocialutskottet2010-12-202014-09-29
SuppleantKonstitutionsutskottet2010-12-202014-09-29
LedamotArbetsmarknadsutskottet2010-10-122012-02-23
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29
SuppleantKulturutskottet2009-02-092010-10-04
SuppleantSocialutskottet2009-02-092010-10-04
SuppleantTrafikutskottet2009-01-202010-10-04
Riksdagsledamot2009-01-012010-10-04

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Svar på interpellation 2017/18:576 om tystnadsplikten inom själavården 2017/18:139 46, 48, 50 2018-06-27
Klimatpolitik 2017/18:136 108 2018-06-20
Ny djurskyddslag 2017/18:132 17, 19, 21, 35, 37 2018-06-14
Avfall och kretslopp 2017/18:104 82, 84, 86 2018-04-25
Offentlighet, sekretess och integritet 2017/18:64 39 2018-01-31
Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC 2017/18:27 64 2017-11-08
Miljöbedömningar 2017/18:23 32 2017-10-25
Ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige 2016/17:125 180, 182, 184, 186, 178 2017-06-14
Övergripande miljöfrågor 2016/17:117 111, 169 2017-05-31
Svar på interpellation 2016/17:492 om distanshandel med alkohol 2016/17:116 110, 112, 114 2017-05-30
Skogspolitik 2016/17:101 198, 200, 202 2017-04-27
(forts. från § 13) Avfall och kretslopp (forts. MJU15) 2016/17:96 118, 120, 122 2017-04-19
Trafiksäkerhet 2016/17:92 39 2017-04-05
Naturvård och områdesskydd, Utvidgning av Tivedens nationalpark och Utvidgning av Björnlandets nationalpark 2016/17:80 100, 102, 104, 106, 108 2017-03-15
Kultur för alla 2016/17:73 163, 115, 12, 15, 17, 151 2017-02-23
Giftfri vardag 2016/17:72 119 2017-02-22
Vattenvård 2016/17:72 130 2017-02-22
(forts. från § 6) Allmän miljö- och naturvård (forts. MJU1) 2016/17:46 167, 169 2016-12-14
Falska polisbilar 2016/17:29 57 2016-11-16
Frågestund 2016/17:26 126, 128, 111, 113, 67, 69, 103, 105, 62, 64, 87, 89, 96, 98, 103, 105, 10, 12 2016-11-10
Vildsvin och viltskador 2016/17:21 84 2016-10-26
Riksrevisionens rapport om ekonomiska risker för staten i fråga om gruvavfall 2016/17:10 41, 57, 59 2016-09-28
Klimat- och energimålen - Kontrollstation 2015 m.m. 2015/16:123 141 2016-06-20
Miljöbalken och EU:s kemikalielagstiftning m.m. 2015/16:121 28 2016-06-16
Jakt och viltvård 2015/16:103 90 2016-05-11
(forts. från § 6) Vattenvård (forts. MJU14) 2015/16:96 95, 97, 99 2016-04-21
Svar på interpellationerna 2015/16:409, 439 och 443 om förändring i jaktförordningen 2015/16:86 37, 42 2016-04-05
Naturvård och områdesskydd och Biologisk mångfald 2015/16:77 100, 111, 113, 115, 117, 119 2016-03-09
(forts. från § 12) Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall m.m. (forts. MJU7) 2015/16:73 154 2016-03-02
Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m. 2015/16:70 176 2016-02-25
Allmän miljö- och naturvård 2015/16:45 202, 204, 206, 64, 78, 80, 247, 249, 149, 151, 153, 155, 157 2015-12-14
Anläggningsbesked för biodrivmedel 2015/16:37 152 2015-12-02
Svar på interpellation 2014/15:678 om sjösäkerheten på Hjälmaren 2014/15:120 79, 81, 83 2015-06-23
Svar på interpellation 2014/15:644 om teckenspråkstolkning via bildtelefon 2014/15:119 144, 146, 148 2015-06-22
Politik för det civila samhället inklusive idrott och trossamfund 2014/15:114 34 2015-06-11
(forts. från § 12) Folkbildningsfrågor (forts. KrU8) 2014/15:82 129 2015-04-08
Kultur och fritid för barn och unga 2014/15:75 140 2015-03-19
Spelfrågor 2014/15:75 157 2015-03-19
(forts. från § 7) Vissa kulturfrågor (forts. KrU2) 2014/15:59 118, 120, 122 2015-02-12
Kultur, medier, trossamfund och fritid 2014/15:42 151 2014-12-19
Svar på interpellation 2014/15:120 om fri entré på statliga museer 2014/15:28 156, 159 2014-11-27
Svar på interpellation 2014/15:126 om statens stöd till trossamfund 2014/15:28 165, 168 2014-11-27
Allmänpolitisk debatt 2014/15:19 142, 144, 146, 148, 150 2014-11-11
(forts. från 16 §) Folkbildningsfrågor (forts. KrU8) snabbprotokoll 120 2014-06-24
(forts. från 12 §) Lättare att läsa (forts. KrU11) snabbprotokoll 110 2014-06-17
Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor snabbprotokoll 102 2014-06-17
Politik för det civila samhället m.m. snabbprotokoll 26, 28, 24 2014-05-05
(forts. från 13 §) Spelfrågor (forts. KrU6) snabbprotokoll 124, 122, 120 2014-02-05
(forts. från 8 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 155, 157, 139, 137 2013-12-11
Läsa för livet snabbprotokoll 191 2013-12-11
Ny bibliotekslag snabbprotokoll 19 2013-10-24
Utbyggnad av väg E20 snabbprotokoll 78, 80 2013-10-24
Kulturfrågor snabbprotokoll 498, 502, 500 2013-10-16
Mål för friluftslivspolitiken snabbprotokoll 81, 83, 85 2013-06-13
Kulturmiljöns mångfald snabbprotokoll 177 2013-06-12
Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön snabbprotokoll 122 2013-05-23
Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund snabbprotokoll 93, 91, 89 2013-05-23
(forts. från 11 §) Litteratur, läsande, bibliotek och språk (forts. KrU7) snabbprotokoll 114 2013-05-02
Public service-frågor snabbprotokoll 133 2013-05-02
(forts. från 10 §) Kultur och fritid för barn och unga (forts. KrU5) snabbprotokoll 133, 127, 129, 131, 135 2013-03-14
(forts. från 7 §) Kultur, medier, trossamfund och fritid (forts. KrU1) snabbprotokoll 124, 128, 126 2012-12-11
Filmpolitiska frågor snabbprotokoll 155 2012-12-11
Den ekonomiska situationen i kommunerna snabbprotokoll 55 2012-11-29
Allmänna kulturfrågor protokoll 129 2012-06-11
Politik för det civila samhället protokoll 105, 109, 107 2012-06-11
Kulturarvsfrågor protokoll 163, 165, 129, 167 2012-05-10
Kulturskaparnas villkor och kultur i det offentliga rummet protokoll 24 2012-05-03
Eftersupning protokoll 66, 68 2012-04-19
Påföljden för brott begångna av berusade protokoll 62, 64 2012-03-22
(forts. från 5 §) Arbetsmiljö (forts. AU5) protokoll 101, 97, 99, 105, 103, 95, 107 2012-02-16
Aktuell debatt: Den ökande arbetslösheten protokoll 88, 96, 80 2012-01-25
(forts. från 7 §) Arbetsmarknad och arbetsliv (forts. AU2) protokoll 128 2011-12-14
(forts. från 13 §) Arbetsrätt (forts. AU10) protokoll 161 2011-06-15
Ett svenskt teckenspråksinstitut snabbprotokoll 57 2011-05-12
Ny lag om europeiska företagsråd snabbprotokoll 39, 35, 37 2011-04-14
En samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken m.m. snabbprotokoll 88 2011-03-30
Aktuell debatt: Arbetsmarknadspolitiken snabbprotokoll 25, 9, 17 2011-03-11
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten snabbprotokoll 106 2011-02-16
Arbetsmarknad och arbetsliv snabbprotokoll 86, 94, 92 2010-12-17
Migration, integration och invandring snabbprotokoll 179, 192, 188, 190, 181 2010-11-04
Ny postlag m.m. protokoll 33 2010-06-22
Olovlig tobaksförsäljning snabbprotokoll 78 2010-06-15
Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken snabbprotokoll 66 2010-06-15
(forts. från 17 §) Personlig assistans och andra insatser - åtgärder för ökad kvalitet och trygghet (forts. SoU21) snabbprotokoll 107 2010-05-26
Tillgängliga elektroniska kommunikationer snabbprotokoll 62 2010-05-26
Lex Sarah och socialtjänsten - förslag om vissa förändringar snabbprotokoll 6 2010-05-24
Värdigt liv i äldreomsorgen snabbprotokoll 27 2010-05-24
Narkotikafrågor snabbprotokoll 30 2010-05-05
Socialtjänst protokoll 40 2010-04-07
Sjöfart protokoll 54 2010-03-03
Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m. protokoll 266 2009-12-10
Mål för framtidens resor och transporter protokoll 1 2009-05-18
Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten m.m. protokoll 69 2009-05-18
Folkbildning och friluftsliv protokoll 106 2009-04-16
IT-politiska frågor protokoll 132 2009-03-25
Psykiatrin protokoll 58, 60 2009-02-26

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars-Axel Nordell

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.