Lars Bäckström

Bio

Lars Christer Bäckström, född 16 mars 1953 i Uddevalla, är en svensk politiker (vänsterpartist), lärare och ämbetsman. Bäckström var riksdagsledamot 1988–2006 för Västra Götalands läns västra valkrets. Han var Vänsterpartiets gruppledare i riksdagen 1996–2006 samt dess talesman i ekonomisk-politiska frågor.
Från 2004 till 2008 var Bäckström styrelseordförande i Post- och telestyrelsen. Den 21 januari 2008 tillträdde han som landshövding i Västra Götalands län. Han innehade ämbetet till den 20 januari 2017.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Bäckström, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
1169 (41.1%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
352 (12.4%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
73 (2.6%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1247 (43.9%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotFinansutskottet2003-02-202006-10-02
SuppleantFinansutskottet2002-10-242003-02-19
SuppleantKonstitutionsutskottet2002-10-242003-02-19
LedamotKrigsdelegationen2002-10-152006-10-02
Riksdagsledamot2002-09-302006-10-02
LedamotRiksdagsstyrelsen2000-07-012006-10-02
LedamotKrigsdelegationen1998-10-202002-10-14
SuppleantFinansutskottet1998-10-132002-09-30
SuppleantRiksdagens förvaltningskontor1998-10-132000-06-30
Riksdagsledamot1998-10-052002-09-30
LedamotKrigsdelegationen1996-11-061998-10-05
SuppleantSkatteutskottet1996-09-241998-10-04
SuppleantFinansutskottet1994-10-111998-10-04
LedamotSkatteutskottet1994-10-111996-09-16
Riksdagsledamot1994-10-031998-10-05
Riksdagsledamot1993-11-221994-10-03
RiksdagsledamotBarbro Glansén 1993-10-22 - 1993-11-211993-10-221993-11-21
SuppleantSkatteutskottet1991-09-301994-10-02
Riksdagsledamot1991-09-301993-10-21
SuppleantFinansutskottet1989-10-041991-09-29
SuppleantUtbildningsutskottet1988-11-231989-10-04
LedamotSkatteutskottet1988-10-111991-09-29
Riksdagsledamot1988-10-031991-09-30

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken protokoll 33, 27, 25, 66, 26, 27, 23, 64, 24, 35, 39, 41, 31, 29, 25, 37, 37, 39, 39, 27, 29, 23, 35, 37, 33, 29, 23, 31, 31, 33, 25, 22 2006-06-14
Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2005 protokoll 30, 35, 28, 26, 37, 33 2006-05-10
Svar på interpellation 2005/06:204 om regeringens hantering av Vänsterpartiets utgiftskrav protokoll 67 2006-01-27
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna protokoll 44, 50, 81, 52, 42, 79, 23, 22, 75, 77 2005-11-23
(forts. från 14 §) AP-fondernas verksamhet 2004 (forts. FiU6) protokoll 141, 139, 143, 137, 145 2005-11-09
Riksrevisionens årliga rapport 2005 protokoll 164 2005-11-09
Debatt med anledning av budgetpropositionen protokoll 5, 3, 24, 27, 3, 27, 6, 31, 23, 23, 29, 17, 13, 28, 5, 30, 18, 33, 30, 5, 21, 36, 15, 3, 24 2005-09-20
Tilläggsbudget 1 för 2005 protokoll 22, 29, 26, 24, 31, 20, 18 2005-06-16
(forts. från 9 §) Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2004 (forts. FiU23) protokoll 143, 137, 141, 135, 126, 128 2005-05-25
Penningpolitiken och Riksbankens förvaltning 2004 protokoll 116, 121, 123, 114, 118 2005-05-25
Ekonomiska och sociala frågor m.m. protokoll 24, 22 2005-02-02
Krisberedskapen med anledning av orkanen i södra Sverige protokoll 7, 9 2005-02-02
Integration och demokrati protokoll 286, 278, 282, 290, 284, 288, 280, 294, 292 2004-10-13
Produktionsnära forskning protokoll 75, 77 2004-09-30
Tilläggsbudget 1 för 2004 protokoll 36, 24, 34, 32, 26, 28, 30 2004-06-17
Svar på interpellationerna 2003/04:517, 541 och 551 om rättssäkerheten för terroristanklagade protokoll 3, 9, 15 2004-06-15
Särskilt anordnad debatt om statsfinansernas långsiktiga utveckling protokoll 5, 12, 19 2004-04-01
Svensk strategi för ökad global finansiell stabilitet protokoll 62, 55, 71, 48, 69, 60, 57 2004-03-17
Svar på interpellation 2003/04:244 om centraliseringen av Högskolan Trollhättan/Uddevalla protokoll 9, 15 2004-02-05
Samhällsekonomi och finansförvaltning protokoll 5, 7, 9 2003-12-18
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m. protokoll 28, 34, 30, 32, 24, 26, 22 2003-11-19
Svar på interpellation 2003/04:15 om regelbördan för företag protokoll 90, 93 2003-10-21
Bolagsbeskattningen protokoll 35, 33 2003-09-25
Skattedumpning protokoll 16, 14 2003-09-25
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 2003 snabbprotokoll 108, 104, 112, 100, 102, 110, 106 2003-06-11
Avgifter vid Riksrevisionen snabbprotokoll 124, 128, 130, 126 2003-05-22
Penningpolitiken och Riksbankens förvalt- ning 2002 snabbprotokoll 31, 39, 35, 41, 33, 29, 37 2003-05-22
Statsministerns frågestund snabbprotokoll 70, 39, 72, 37 2003-05-15
Styrning av försvarets fastigheter och an- läggningar snabbprotokoll 95, 104, 102 2003-04-03
Särskilt anordnad debatt om sysselsätt- ningen snabbprotokoll 5, 12, 19 2003-03-19
Det europeiska valutasamarbetet snabbprotokoll 41, 79, 71, 95, 84, 77, 97, 73, 43, 45, 37, 39, 82 2002-12-09
Omröstning om misstroendeförklaring mot statsminister Göran Persson snabbprotokoll 5 2002-10-02
Förändringar i kommunkontosystemet snabbprotokoll 126, 124, 122, 132, 130, 128, 134, 136, 120 2002-06-04
Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen snabbprotokoll 15, 6, 14, 5, 42, 16, 33, 21, 23, 21, 24, 5, 3, 23, 13, 4, 28, 22, 37, 40 2001-04-17
Riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, skattefrågor, m.m. snabbprotokoll 15, 10, 6, 44, 8, 78, 20, 18, 13, 2, 46, 4, 80 1999-06-15
Svar på interpellation 1998/99:208 om stöd till varvsnationer snabbprotokoll 62, 58 1999-04-13
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 42) Välfärdsfrågor (forts.) snabbprotokoll 71, 50, 69, 52, 74, 100, 58, 54, 56, 60, 98, 62, 76 1999-01-21
Statsbudget för budgetåret 1999 snabbprotokoll 9 1998-12-18
Utgiftsramar och beräkning av statsin- komsterna, m.m. snabbprotokoll 7, 6, 5, 22, 68, 16, 14, 10, 59, 19, 11, 2, 21, 78, 47, 20, 4, 57, 70, 9, 17, 15, 76, 49, 3, 8 1998-12-02
Svar på interpellation 1998/99:13 om svensk varvsnäring snabbprotokoll 22, 19 1998-11-27
Riksbankens ställning (vilande grundlags- förslag och följdlagstiftning) (prop. 1997/98:40) snabbprotokoll 76, 84, 82, 80, 78 1998-11-25
Val av andre vice talman snabbprotokoll 4 1998-10-05
Tilläggsbudget 1 för budgetåret 1998 samt riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, snabbprotokoll 74, 20, 52, 54, 72, 12, 16, 30, 27, 8, 14, 10, 18 1998-06-09
Uppskov med behandling av vissa ären- den snabbprotokoll 98 1998-06-05
Miljöbalken m.m. snabbprotokoll 81, 77, 79 1998-06-03
Tryckfrihetsförordningens och yttrandefri- hetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpor- snabbprotokoll 104 1998-05-13
Svar på interpellation 1997/98:114 om skatteväxling snabbprotokoll 119, 116 1998-02-05
Svar på interpellation 1997/98:118 om åt- gärder för fler nya jobb snabbprotokoll 27, 30 1998-02-05
Svar på interpellationerna 1997/98:115 och 143 om Asienkrisen snabbprotokoll 20, 14 1998-02-05
(forts. från 5 §) Allmänpolitisk debatt Sociala frågor (forts. från 5 §) snabbprotokoll 339, 337, 341 1998-01-22
Överlämnande av budgetpropositionen snabbprotokoll 23, 21, 34, 5 1997-09-19
Svar på interpellation 1996/97:370 om skatteavdrag för yrkesfiskare snabbprotokoll 132, 129 1997-05-30
Frågestund snabbprotokoll 75, 87, 47, 100, 59, 80, 159, 92, 44, 41, 97, 125, 77, 65, 53, 226, 55, 46, 43, 90, 73, 79, 67, 55, 89, 254, 76, 70, 133, 53, 84, 63, 86, 94, 39, 43, 107, 228, 95, 81, 157, 49, 105, 46, 131, 102, 61, 93, 75, 123, 78 1997-04-10
Information från regeringen om EU:s re- geringskonferens snabbprotokoll 140, 138 1997-04-10
Vissa bank- och försäkringsfrågor snabbprotokoll 92, 82, 103, 79, 84, 77, 94, 75 1997-03-19
Allmänna bidrag till kommuner snabbprotokoll 132, 117, 119, 38, 40, 98, 89, 96, 91, 130, 93, 42, 44, 153, 151, 46 1996-12-20
(forts. från 3 §) Arbetsmarknad och arbets- liv samt ekonomisk trygghet vid arbetslöshet (forts. snabbprotokoll 192 1996-12-12
Arbetsmarknad och arbetsliv samt ekono- misk trygghet vid arbetslöshet snabbprotokoll 72, 70, 74 1996-12-12
Information från regeringen om EU:s toppmöte i Dublin snabbprotokoll 97, 99, 102 1996-10-10
En ekonomisk politik för att halvera den öppna arbetslösheten till år 2000, m.m. snabbprotokoll 58, 44, 56, 15, 3, 17, 38, 36 1996-07-12
(forts. från 5 §) Riktlinjer för den ekonomis- ka politiken, utgiftstak, ändrade anslag för bud- snabbprotokoll 147 1996-06-11
Beskattningen av vissa förmåner, m.m. snabbprotokoll 3, 18 1996-05-30
Svar på interpellation 1995/96:199 om för- slag om höjning av produktionsskatt på elektrisk snabbprotokoll 76, 70 1996-05-24
En politik för arbete, trygghet och utveckling snabbprotokoll 102, 105, 100, 98, 128, 125, 123, 107 1995-12-19
Svar på interpellation 1995/96:28 om fastig- hetsskatten snabbprotokoll 49, 44 1995-12-12
Svar på interpellation 1995/96:30 om be- skattning av bilförmån snabbprotokoll 34, 27 1995-12-12
Information från regeringen om den fort- satta reformeringen av budgetprocessen (forts. snabbprotokoll 83, 85 1995-12-07
Mervärdesskatt på allmänna nyhetstid- ningar snabbprotokoll 127, 117, 125, 114 1995-12-07
Aktuell debatt: Fastighetstaxeringen och fas- tighetsbeskattningen snabbprotokoll 7, 14 1995-11-09
Skatteavdrag för yrkesfiskare snabbprotokoll 116, 108, 106, 114 1995-11-08
Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen, m.m. snabbprotokoll 94, 92, 90, 96, 103, 101, 88 1995-06-13
Undantag från förmånsbeskattning beträffande statsministerns tjänstebostad snabbprotokoll 123 1995-06-13
Skattepolitik snabbprotokoll 19, 6, 13, 10, 4, 8, 15, 17 1995-05-10
Anslag till Tullverket snabbprotokoll 23 1995-04-05
Alkoholskatt och tobaksskatt snabbprotokoll 185, 171, 183 1995-03-30
Anslag till Tullverket, m.m. snabbprotokoll 4, 11, 13, 41, 26, 43, 24, 131 1995-03-30
Svar på interpellation 1994/95:38 om svensk varvsnärings konkurrensvillkor snabbprotokoll 43 1995-01-12
Finansiering av medlemskap i EU snabbprotokoll 167 1994-12-20
Ny lag om skatt på energi snabbprotokoll 181 1994-12-20
Några folkbokföringsfrågor Föredrogs snabbprotokoll 197 1994-12-20
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. snabbprotokoll 70, 64, 62, 66, 79, 58, 77, 68, 60 1994-12-20
Ändringar av försäljningsskatten på mo- torfordon snabbprotokoll 188 1994-12-20
Differentierad skatt på blyfri bensin snabbprotokoll 55 1994-11-16
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 11) snabbprotokoll 11, 18, 4 1994-10-20
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95 snabbprotokoll 124, 109, 111, 106, 97, 95, 89, 122, 104 1994-06-10
Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m. snabbprotokoll 99, 103, 101, 111 1994-06-08
Bostadsbeskattning snabbprotokoll 113, 118, 111, 120, 115 1994-05-25
Vissa mervärdesskattefrågor snabbprotokoll 96, 106, 98, 100, 104 1994-05-25
Rättssäkerhet vid beskattningen snabbprotokoll 9, 16, 25, 18, 3 1994-05-19
Indirekta skatter snabbprotokoll 149, 151, 143 1994-05-04
Verksamhet och anslag för totalförsvaret 1994/95 snabbprotokoll 139 1994-05-04
Massmedier m.m. snabbprotokoll 196 1994-04-28
Näringspolitik snabbprotokoll 63 1994-04-13
Skattepolitiken snabbprotokoll 30, 7, 17, 19, 9, 32, 3, 5, 47, 11 1994-03-30
Anslag till skatteförvaltningen, m.m. snabbprotokoll 119, 123, 121 1994-03-16
Ny mervärdesskattelag snabbprotokoll 139, 141 1994-03-16
Den ekonomiska politiken och budgetregleringen m.m. snabbprotokoll 78, 111, 62, 126, 128, 102, 64, 66, 85, 76, 87, 100, 109 1994-03-02
Tilläggsanslag till skatteförvaltningen samt sänkt postmoms snabbprotokoll 4, 2, 6, 12, 14 1994-02-16
Allmänpolitisk debatt snabbprotokoll 104, 64, 115, 68, 164, 66, 144, 95, 85, 97, 113, 101, 150, 83, 81, 152, 115, 70, 117, 87, 62, 91, 159, 106, 89, 58, 93, 166, 161 1994-02-10
Uppskovsregler vid bostadsbyten m.m. snabbprotokoll 109, 111, 125, 113, 123 1993-12-16
Ändringar i företagsbeskattningen snabbprotokoll 128, 145, 134, 147, 136 1993-12-16
Översyn av tjänsteinkomstbeskattningen snabbprotokoll 100, 79, 73, 103, 81, 105, 98, 84, 86 1993-12-16

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Bäckström

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.