Lars Beckman

Bio

Lars Erik Peter Beckman, född 19 september 1967 i Överluleå församling, Norrbottens län, är en svensk politiker (moderat), som var ordinarie riksdagsledamot 2010–2014 och ånyo sedan 2017, invald för Gävleborgs läns valkrets.Som nytillträdd riksdagsledamot blev Beckman suppleant i skatteutskottet och miljö- och jordbruksutskottet.Inför riksdagsvalet 2014 gjorde Beckman sig känd som en av fyra riksdagskandidater för Moderaterna som vill införa ett förbud mot tiggeri. Beckman blev inte återvald då Moderaterna tappade ett av sina tre mandat i Gävleborgs läns valkrets. Han återinträdde som riksdagsledamot i februari 2017 efter att Margareta B. Kjellin avlidit.
Beckman har gjort sig känd som mycket aktiv på Twitter.
Artikeln innehåller material från wikipedia Lars Beckman, släppt under CC-BY-SA-3.0.

Votering

Antal röster
Färre
Fler
Färre
Fler
Ja
940 (29.3%)
Ja symbol
Ja symbol
Nej
454 (14.1%)
Nej symbol
Nej symbol
Avstå
200 (6.2%)
Avstå symbol
Avstå symbol
Frånvarande
1619 (50.4%)
Frånvarande symbol
Frånvarande symbol
Hur Lars röstar i förhållande till alla andra riksdagspolitiker. ? Hur Lars röstar i förhållande till sitt egna parti. ?
Helsida

Uppdrag

Roll Uppgift Från Till
LedamotCivilutskottet2022-10-272026-09-21
SuppleantFinansutskottet2022-10-042026-09-21
LedamotArbetsmarknadsutskottet2022-10-042022-10-27
Riksdagsledamot2022-09-262026-09-21
LedamotArbetsmarknadsutskottet2022-01-282022-09-26
SuppleantEU-nämnden2020-03-182022-10-04
SuppleantFinansutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKulturutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSkatteutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantSocialutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantTrafikutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantUtrikesutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantJustitieutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantNäringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantFörsvarsutskottet2020-03-182020-09-03
SuppleantUtbildningsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2020-03-182022-01-28
SuppleantSocialförsäkringsutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2020-03-182022-09-26
SuppleantKonstitutionsutskottet2019-06-172022-09-26
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2019-05-102019-06-17
LedamotCivilutskottet2019-02-132022-01-28
SuppleantArbetsmarknadsutskottet2019-02-132019-05-10
LedamotCivilutskottet2018-10-022019-02-12
SuppleantNäringsutskottet2018-10-022019-02-13
Riksdagsledamot2018-09-242022-09-26
SuppleantSammansatta civil- och kulturutskottet2018-03-132018-05-24
LedamotCivilutskottet2017-10-132018-09-24
SuppleantCivilutskottet2017-04-272017-10-13
SuppleantCivilutskottet2017-02-232017-04-27
Riksdagsledamot2017-02-152018-09-24
SuppleantSkatteutskottet2012-10-192014-09-29
SuppleantSkatteutskottet2010-10-122012-10-18
SuppleantMiljö- och jordbruksutskottet2010-10-122014-09-29
Riksdagsledamot2010-10-042014-09-29

Anförande

Avsnittsrubrik Protokoll Anf. nr: Datum
(forts.) Hushållningen med mark- och vattenområden (forts. CU13) 2022/23:105 60, 62, 60, 62 2023-05-09
EU:s nya tågpassagerarförordning 2022/23:102 17, 19, 21, 17, 19, 21 2023-05-03
(forts.) Svar på interpellation 2022/23:256 om nedgången i bostadsbyggandet 2022/23:82 75, 75 2023-03-28
Svar på interpellation 2022/23:256 om nedgången i bostadsbyggandet 2022/23:82 72, 72 2023-03-28
Ändringar i jordförvärvslagen i syfte att hindra att bestämmelserna om förvärvstillstånd kringgås 2022/23:71 54, 54 2023-03-08
Svar på interpellation 2022/23:92 om höga bränslepriser 2022/23:54 42, 48, 42, 48 2023-01-31
Allmänpolitisk debatt 2022/23:11 257, 259, 268, 270, 273, 275, 257, 277, 259, 279, 281, 257, 283, 259, 285, 268, 270, 273, 268, 275, 270, 277, 279, 273, 281, 275, 283, 277, 285, 279, 281, 283, 285, 257, 259, 268, 270, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285 2022-10-19
Svar på interpellationerna 2021/22:470, 471 och 472 om nya skatter och skattehöjningar 2021/22:110 21, 27, 21, 27 2022-05-10
Svar på interpellationerna 2021/22:429, 430 och 461 om vargstammen i Sverige 2021/22:105 46, 41, 51, 46, 51, 41 2022-04-29
Svar på interpellation 2021/22:378 om digital fastighetsbildning 2021/22:101 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-04-22
Svar på interpellation 2021/22:398 om befolkningsskyddet och skyddsrum 2021/22:101 17, 20, 17, 20 2022-04-22
Svar på interpellation 2021/22:350 om extratjänster 2021/22:93 2, 4, 6, 2, 4, 6 2022-04-05
Svar på interpellation 2021/22:414 om gröna näringar 2021/22:93 9, 11, 13, 9, 11, 13 2022-04-05
Svar på interpellation 2021/22:245 om behovet av kärnkraft 2021/22:81 87, 90, 87, 90 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:377 om riktlinjer för vindkraft 2021/22:81 95, 98, 100, 95, 98, 100 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:379 om näringsministerns dialog med näringslivet 2021/22:81 69, 72, 74, 69, 72, 74 2022-03-15
Svar på interpellation 2021/22:231 om förhöjd fordonsskatt för funktionsnedsatta 2021/22:66 64, 67, 70, 64, 67, 70 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:233 om reseavdraget 2021/22:66 73, 77, 73, 81, 77, 81 2022-02-15
Svar på interpellation 2021/22:212 om ökad rätt till ledsagning 2021/22:52 10, 13, 10, 13 2022-01-13
Svar på interpellation 2021/22:228 om mobila rullstolsgarage 2021/22:52 18, 22, 26, 18, 22, 26 2022-01-13
(forts.) Svar på interpellation 2021/22:229 om dumpade gifttunnor 2021/22:50 55, 55 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:229 om dumpade gifttunnor 2021/22:50 51, 53, 51, 53 2022-01-11
Svar på interpellation 2021/22:45 om drivmedelsprisernas effekt på näringslivet 2021/22:26 11, 11, 15, 15, 19, 19 2021-11-09
Svar på interpellation 2021/22:47 om ökat rovdjurstryck i Gävleborg 2021/22:26 22, 22, 26, 26, 30, 30 2021-11-09
Svar på interpellationerna 2021/22:41 och 42 om svensk konkurrenskraft 2021/22:26 3, 3, 6, 6 2021-11-09
Svar på interpellation 2021/22:5 om strandskyddsutredningen 2021/22:14 22, 26, 22, 26 2021-10-12
Svar på interpellationerna 2020/21:866, 871, 872 och 873 om veteranbilar som blir klassade som miljöfarligt avfall 2021/22:14 2, 10, 16, 2, 10, 16 2021-10-12
Svar på interpellationerna 2021/22:7 och 25 om bevarandet av veteranbilar vid ett bensin- och dieselförbud 2021/22:14 34, 40, 34, 40 2021-10-12
Svar på interpellation 2021/22:13 om oseriösa byggföretag 2021/22:13 23, 25, 27, 23, 25, 27 2021-09-30
Svar på interpellation 2020/21:808 om Svenska Jägareförbundets uppdrag att sköta jakt- och viltvård 2021/22:7 3, 7, 3, 7 2021-09-21
Svar på interpellationerna 2020/21:809, 901 och 905 om vargangrepp 2021/22:7 15, 20, 15, 20 2021-09-21
Svar på interpellation 2020/21:860 om bilstöd 2020/21:157 37, 39, 41, 37, 39, 41 2021-09-09
Svar på interpellationerna 2020/21:716 och 717 om förvaring av hjälpmedel och Boverkets hantering av lagen om bostadsanpassningsbidrag 2020/21:131 44, 46, 48, 44, 46, 48 2021-06-01
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:712 om bristen på rastplatser för yrkesförare 2020/21:126 52, 56, 52, 56 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:696 om yrkeschaufförernas arbetsmiljö 2020/21:126 26, 30, 26, 30 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:726 om medel till underhåll 2020/21:126 61, 66, 71, 61, 66, 71 2021-05-25
Svar på interpellation 2020/21:681 om kostnaden för LAS-överenskommelsen 2020/21:122 105, 108, 111, 105, 108, 111 2021-05-18
Svar på interpellation 2020/21:608 om den framtida a-kassan 2020/21:118 34, 36, 38, 34, 36, 38 2021-05-04
Svar på interpellation 2020/21:617 om konsumenters ansvar för arbetsmiljön vid delad entreprenad 2020/21:118 41, 43, 45, 41, 43, 45 2021-05-04
Svar på interpellation 2020/21:660 om den ökande jämviktsarbetslösheten 2020/21:118 48, 50, 52, 48, 50, 52 2021-05-04
Svar på interpellation 2020/21:674 om Samhall 2020/21:118 55, 57, 59, 55, 57, 59 2021-05-04
Konsumenträtt 2020/21:115 89, 93, 95, 99, 101, 17, 35, 19, 21, 111, 114, 116, 38, 40, 120, 122, 48, 50, 89, 93, 95, 99, 101, 18, 20, 22, 17, 19, 21, 38, 40, 48, 50 2021-04-28
Svar på interpellation 2020/21:657 om det allmänna uppdraget 2020/21:114 81, 86, 81, 86 2021-04-27
Svar på interpellationerna 2020/21:653 och 656 om sälfrågor 2020/21:114 69, 73, 77, 69, 73, 77 2021-04-27
Svar på interpellation 2020/21:546 om förändringar i omställningsstödet 2020/21:110 3, 3, 8, 8 2021-04-20
Svar på interpellation 2020/21:584 om importmoms 2020/21:110 15, 17, 15, 19, 17, 19 2021-04-20
Svar på interpellationerna 2020/21:587 och 588 om bonus-malus-systemet 2020/21:110 31, 31, 36, 36 2021-04-20
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:563 om friår 2020/21:106 55, 57, 59, 55, 57, 59 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:537 om aktivitet hos arbetssökande 2020/21:106 48, 50, 52, 48, 50, 52 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:538 om bottentrålning 2020/21:106 24, 28, 24, 28 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:609 om kommunala lantmäterimyndigheter 2020/21:106 69, 71, 73, 69, 71, 73 2021-04-13
Svar på interpellation 2020/21:568 om hyrköp och ombildning till ägarlägenheter 2020/21:105 17, 21, 17, 21 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:589 om åtgärder för att fler ska få aktivitetsersättning 2020/21:105 58, 60, 62, 58, 60, 62 2021-04-09
Svar på interpellation 2020/21:508 om regeringens bilpolitik 2020/21:101 16, 20, 16, 20 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:519 om ungas möjlighet till en egenägd bostad 2020/21:101 88, 90, 92, 88, 90, 92 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:520 om handläggningstider i förrättningsverksamheten 2020/21:101 95, 97, 99, 95, 97, 99 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:534 om handeln med hästar 2020/21:101 50, 54, 50, 54 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:557 om Boverket och vindkraftsutbyggnaden i Sverige 2020/21:101 109, 111, 113, 109, 111, 113 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:570 om enskilda avlopp 2020/21:101 28, 31, 25, 28, 31, 25 2021-03-26
Svar på interpellation 2020/21:318 om arbetslöshetens inverkan på välfärden 2020/21:98 58, 61, 58, 61 2021-03-23
Svar på interpellation 2020/21:476 om tillgången till lärlingsplatser 2020/21:98 73, 75, 73, 77, 75, 77 2021-03-23
Svar på interpellation 2020/21:516 om arbetssituationen på manuella biltvättar 2020/21:98 90, 92, 90, 94, 92, 94 2021-03-23
Svar på interpellation 2020/21:447 om dumpade gifttunnor i Östersjön 2020/21:97 2, 4, 6, 2, 4, 6 2021-03-19
Svar på interpellation 2020/21:518 om postservice på landsbygden 2020/21:94 63, 65, 67, 63, 65, 67, 63, 65, 67 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:556 om elleveranser i Norrbotten 2020/21:94 70, 72, 74, 70, 72, 74, 70, 72, 74 2021-03-16
Svar på interpellation 2020/21:448 om underhållet av våra vägar 2020/21:90 18, 22, 18, 22 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:480 om svår halka på landets vägar 2020/21:90 29, 33, 29, 33 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:482 om åtgärder mot närgångna vargar 2020/21:90 46, 49, 52, 46, 49, 52 2021-03-09
Svar på interpellationerna 2020/21:338 och 413 om arbetslösheten 2020/21:90 99, 104, 109, 99, 104, 109 2021-03-09
Svar på interpellation 2020/21:367 om en kommunalisering av Arbetsförmedlingen 2020/21:82 125, 128, 131, 125, 128, 131 2021-02-23
Svar på interpellation 2020/21:412 om brister i Sveriges infrastruktur 2020/21:82 90, 95, 90, 95 2021-02-23
Svar på interpellationerna 2020/21:342 och 376 om personer som bedöms som säkerhetsrisker 2020/21:81 10, 15, 19, 10, 15, 19 2021-02-12
Svar på interpellation 2020/21:341 om bonus-malus 2020/21:77 37, 40, 43, 37, 40, 43 2021-02-05
(forts.) Svar på interpellation 2020/21:340 om ersättning för personer i daglig verksamhet 2020/21:74 59, 61, 63, 59, 61, 63 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:337 om vägar på landsbygden 2020/21:74 66, 68, 70, 66, 68, 70 2021-02-02
Svar på interpellation 2020/21:244 om massutskick av sms 2020/21:72 36, 39, 36, 39 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:295 om genomströmningstider för jaktbrottsärenden 2020/21:72 118, 121, 124, 118, 121, 124 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:297 om extratjänster 2020/21:72 156, 158, 160, 156, 158, 160 2021-01-28
Svar på interpellation 2020/21:330 om riktlinjer för utbyggnad av vindkraft 2020/21:72 24, 28, 32, 24, 28, 32 2021-01-28
Svar på interpellationerna 2020/21:298 och 320 om stöd till restaurangnäringen 2020/21:70 3, 10, 3, 17, 10, 17 2021-01-26
Svar på interpellation 2020/21:293 om rullstolsgarage 2020/21:68 23, 25, 27, 23, 25, 27 2021-01-21
Svar på interpellation 2020/21:66 om nedskräpning och brottslighet vid bärplockarläger 2020/21:35 9, 11, 13, 9, 11, 13 2020-11-13
Svar på interpellationerna 2020/21:73 och 77 om beskattningen av företag 2020/21:35 18, 22, 18, 22 2020-11-13
Svar på interpellation 2020/21:46 om vardagsbrottslighet och otrygghet 2020/21:26 16, 20, 23, 16, 20, 23 2020-10-22
Svar på interpellation 2020/21:48 om äganderätten 2020/21:26 117, 121, 117, 121 2020-10-22
Svar på interpellation 2020/21:15 om paketreselagen och resegarantin 2020/21:18 2, 6, 9, 2, 6, 9 2020-10-01
Svar på interpellation 2019/20:462 om åtgärder för att minska gifterna i Östersjöns fisk 2020/21:10 2, 6, 9, 2, 6, 9 2020-09-18
Svar på interpellation 2019/20:458 om åtgärder mot den organiserade brottsligheten i Sveriges storstäder 2020/21:5 103, 109, 103, 109, 103, 109 2020-09-10
Svar på interpellation 2019/20:463 om ersättning för att hindra smittspridning i riskgrupper 2020/21:5 31, 33, 35, 31, 33, 35, 31, 33, 35 2020-09-10
(forts.) Svar på interpellation 2019/20:350 om statens roll i att lösa bostadsbristen 2019/20:80 79, 83, 79, 83 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:350 om statens roll i att lösa bostadsbristen 2019/20:80 75, 75 2020-03-03
Svar på interpellationerna 2019/20:323 och 325 om skönhetsoperationer 2019/20:80 51, 54, 57, 51, 54, 57 2020-03-03
Svar på interpellation 2019/20:312 om statliga bolag och konkurrens 2019/20:76 78, 81, 84, 78, 81, 84 2020-02-18
Svar på interpellation 2019/20:171 om Kronofogdemyndighetens nedläggning av lokala kontor 2019/20:75 37, 40, 37, 40 2020-02-14
Svar på interpellation 2019/20:282 om arbetsmiljö i naturområden med rovdjur 2019/20:75 66, 68, 70, 66, 68, 70 2020-02-14
Svar på interpellationerna 2019/20:268 och 275 om bärgning av gifttunnor i Bottenhavet 2019/20:75 2, 5, 8, 2, 5, 8 2020-02-14
Svar på interpellationerna 2019/20:252 och 253 om en avgift för att lägga upp virke längs vägar 2019/20:72 42, 49, 42, 49 2020-02-11
Svar på interpellation 2019/20:224 om stärkt äganderätt 2019/20:70 3, 6, 3, 6 2020-02-06
Svar på interpellation 2019/20:187 om omställning av fordonsflottan 2019/20:67 2, 5, 8, 2, 5, 8 2020-01-31
Svar på interpellation 2019/20:267 om tillståndsplikt för jägares och sportskyttars vapenmagasin 2019/20:67 52, 55, 52, 55 2020-01-31
Svar på interpellation 2019/20:271 om polisens tekniska utrustning 2019/20:67 60, 63, 66, 60, 63, 66 2020-01-31
Svar på interpellationerna 2019/20:266 och 278 om höjda kursavgifter för ordningsvakter 2019/20:67 39, 43, 47, 39, 43, 47 2020-01-31
Svar på interpellation 2019/20:201 om vargpopulationens spridning 2019/20:57 125, 128, 125, 128 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:206 om svarttaxi 2019/20:57 95, 98, 95, 98 2020-01-14
Svar på interpellation 2019/20:129 om rovdjurspolitiken 2019/20:46 60, 65, 70, 60, 65, 70 2019-12-06
Svar på interpellation 2019/20:111 om utvecklingstid 2019/20:43 27, 30, 33, 27, 30, 33 2019-12-03
Svar på interpellation 2019/20:159 om mikrobryggeriers och folkölsbutikers förutsättningar 2019/20:43 18, 22, 18, 22 2019-12-03
Svar på interpellation 2019/20:123 om indragen aktivitetsersättning för unga vuxna med funktionsnedsättning 2019/20:37 16, 19, 22, 16, 19, 22 2019-11-22
Svar på interpellation 2019/20:100 om avmattat bostadsbyggande 2019/20:34 46, 50, 46, 50 2019-11-19
Svar på interpellation 2019/20:73 om närhet till samhällsservice 2019/20:34 2, 5, 8, 2, 5, 8 2019-11-19
Svar på interpellation 2019/20:105 om det statliga bolaget Metria 2019/20:30 30, 32, 34, 30, 32, 34 2019-11-12
Svar på interpellationerna 2019/20:82 och 84 om strandskydd 2019/20:30 11, 16, 11, 16 2019-11-12
Svar på interpellation 2019/20:33 om vård till personer utan tillstånd 2019/20:28 2, 6, 10, 2, 6, 10 2019-11-07
Svar på interpellation 2019/20:34 om handläggningstider för bygglov och fastighetsbildning 2019/20:23 54, 56, 58, 54, 56, 58 2019-10-22
Svar på interpellationerna 2019/20:32 och 40 om dumpade gifttunnor 2019/20:23 36, 39, 43, 36, 39, 43 2019-10-22
Svar på interpellation 2019/20:20 om dålig arbetsmiljö på Mynak 2019/20:17 3, 6, 3, 6 2019-10-10
Svar på interpellation 2019/20:23 om den ökande arbetslösheten 2019/20:17 11, 16, 21, 11, 16, 21 2019-10-10
Svar på interpellationerna 2018/19:272 och 275 om skattebelastningen på privatbilismen 2019/20:9 4, 13, 4, 13 2019-09-24
(forts. från § 9) Fler tillval för hyresgäster (forts. CU18) 2018/19:104 149, 151, 149, 151 2019-06-13
Fler tillval för hyresgäster 2018/19:104 127, 135, 137, 140, 142, 127, 135, 137, 140, 142 2019-06-13
(forts.) Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 60, 60 2019-06-11
Svar på interpellation 2018/19:211 om klimatlagen och mobilitet 2018/19:102 89, 94, 98, 89, 94, 98 2019-06-11
Svar på interpellationerna 2018/19:242, 243 och 245 om förflyttningen av generaldirektör Ann-Marie Begler 2018/19:102 47, 54, 47, 54 2019-06-11
Större frihet att bygga altaner 2018/19:99 35, 38, 40 2019-06-04
Svar på interpellation 2018/19:239 om ungas möjligheter till bostad 2018/19:98 37, 39, 41 2019-06-03
Svar på interpellation 2018/19:230 om stärkande av äganderätten i Sverige 2018/19:97 9, 11, 13 2019-05-29
Svar på interpellationerna 2018/19:208 och 209 om kostnaderna för regeringens klimatpolitik 2018/19:97 17, 21 2019-05-29
Fastighetsrätt 2018/19:84 139, 143, 145, 153, 155, 13, 17, 19, 33, 35, 49, 55, 57, 13, 17, 19, 33, 35 2019-05-02
Svar på interpellationerna 2018/19:143 och 144 om reseavdragets betydelse för matchningen på arbetsmarknaden 2018/19:79 24, 29 2019-04-23
Svar på interpellationerna 2018/19:183 och 192 om vargen och dess förvaltning 2018/19:79 78, 82, 86 2019-04-23
Svar på interpellationerna 2018/19:96 och 154 om den ekonomiska politikens konsekvenser för boende på landsbygden 2018/19:79 4, 9 2019-04-23
Svar på interpellation 2018/19:146 om reformer för att möjliggöra att äga sin egen bostad 2018/19:75 37, 40 2019-04-09
(forts. från § 9) Konsumenträtt (forts. CU10) 2018/19:73 121, 123 2019-04-04
Svar på interpellation 2018/19:121 om konsumentinformation 2018/19:70 37, 39, 41 2019-03-29
Svar på interpellation 2018/19:76 om fastighetsägarnas ansvar för gaturenhållning 2018/19:70 2, 4, 6 2019-03-29
Svar på interpellation 2018/19:114 om utvecklingsledighet 2018/19:63 29, 31, 33 2019-03-12
Hushållningen med mark- och vattenområden 2018/19:60 47, 137, 139, 141, 53, 137, 139, 141, 53 2019-03-06
Svar på interpellation 2018/19:53 om Lantmäteriets verksamhet 2018/19:54 18, 20, 22 2019-02-15
Svar på interpellation 2018/19:23 om samhällets civila beredskap 2018/19:51 95, 98, 101 2019-02-12
Svar på interpellation 2018/19:22 om vinterväghållningen 2018/19:47 39, 41, 43 2019-02-05
Svar på interpellation 2018/19:16 om arbetslöshetsmålet 2018/19:46 2, 5, 8 2019-02-01
Svar på interpellation 2018/19:17 om Arbetsförmedlingen 2018/19:46 11, 14, 17 2019-02-01
Allmänpolitisk debatt (forts. från prot. 7) 2018/19:8 156, 158, 168, 170, 179, 181, 204, 206, 212, 214, 220, 222, 224, 227, 229, 237, 239, 243, 245 2018-10-17
Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning 2017/18:132 73 2018-06-14
Svar på interpellation 2017/18:498 om bärgning av bilar 2017/18:128 47, 49, 51 2018-06-08
Svar på interpellation 2017/18:511 om information till försäkringstagare 2017/18:128 89, 91, 93 2018-06-08
Svar på interpellation 2017/18:521 om flexjobb 2017/18:115 29, 31, 33 2018-05-21
Svar på interpellation 2017/18:450 om regelförbättringar 2017/18:109 9, 11, 13 2018-05-04
Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter 2017/18:107 2 2018-05-02
Svar på interpellation 2017/18:456 om konkurrensvillkoren på den svenska tv-marknaden 2017/18:102 17, 20 2018-04-20
Svar på interpellation 2017/18:480 om Unga Örnar i kommunal verksamhet 2017/18:102 39, 42, 45 2018-04-20
Ny lag om bostadsanpassningsbidrag 2017/18:95 34 2018-04-11
Planering och byggande m.m. 2017/18:95 2, 6, 8, 16, 18, 29, 31 2018-04-11
Svar på interpellation 2017/18:431 om myggbekämpning 2017/18:91 74, 76, 78 2018-03-26
Svar på interpellation 2017/18:413 om samhällsekonomiska konsekvenser av trafikstörningar 2017/18:87 16, 18, 20 2018-03-20
Svar på interpellation 2017/18:415 om statliga veterinärers försäljning av djurfoder 2017/18:87 2, 4, 6 2018-03-20
Svar på interpellation 2017/18:396 om en utvärdering av sjöfyllerilagen 2017/18:86 25, 27, 29 2018-03-16
Svar på interpellation 2017/18:414 om integrationsutmaningen 2017/18:86 2, 4, 6 2018-03-16
Svar på interpellation 2017/18:417 om regionala skyddsombud 2017/18:86 9, 11, 13, 16 2018-03-16
Svar på interpellation 2017/18:390 om kollektivavtal vid upphandling 2017/18:82 43, 46 2018-03-09
Svar på interpellation 2017/18:376 om anslag för vägunderhåll 2017/18:79 38, 42 2018-03-06
Svar på interpellation 2017/18:361 om public service 2017/18:71 4, 8 2018-02-13
Svar på interpellation 2017/18:282 om Lantmäteriets handläggningstider 2017/18:67 27, 29, 31 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:290 om kommunal lantmäterimyndighet 2017/18:67 34, 37, 40 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:329 om Boverkets föreskrifter om vedspisar 2017/18:67 44, 49 2018-02-06
Svar på interpellation 2017/18:276 om Nya Ostkustbanan 2017/18:66 25, 27, 29 2018-02-02
Svar på interpellation 2017/18:310 om brister i vinterväghållningen 2017/18:66 32, 34, 36 2018-02-02
Svar på interpellation 2017/18:311 om förändringar på riksväg 50 2017/18:66 39, 41, 43 2018-02-02
Svar på interpellation 2017/18:330 om reformering av Arbetsförmedlingen 2017/18:66 3, 6 2018-02-02
Svar på interpellation 2017/18:271 om vinstförbud i vården 2017/18:63 9, 14, 21 2018-01-30
(forts.) Svar på interpellationerna 2017/18:141 och 256 om vinstförbudets påverkan på jämställdheten 2017/18:59 54 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:270 om vinstförbud 2017/18:59 57, 60, 65 2018-01-23
Svar på interpellationerna 2017/18:141 och 256 om vinstförbudets påverkan på jämställdheten 2017/18:59 48 2018-01-23
Svar på interpellation 2017/18:309 om utökad verksamhet med regionala skyddsombud 2017/18:58 2, 5, 8 2018-01-19
Svar på interpellation 2017/18:225 om landsbygdens villkor 2017/18:55 2, 5, 10 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:267 om Migrationsverket i Gävleborg 2017/18:55 131, 133, 135 2018-01-16
Svar på interpellation 2017/18:243 om Försäkringskassans utbetalning av assistansersättning 2017/18:53 53, 56, 59 2017-12-19
Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik 2017/18:39 45, 49, 51 2017-11-29
Svar på interpellation 2017/18:129 om partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern 2017/18:34 37, 40, 44 2017-11-21
Svar på interpellation 2017/18:70 om konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar 2017/18:30 25, 28, 31 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:83 om antalet vargar i Sverige 2017/18:30 55, 60, 65 2017-11-14
Svar på interpellation 2017/18:62 om en effektiv socialtjänst 2017/18:29 3, 6 2017-11-10
Svar på interpellation 2017/18:40 om anslutning till kommunalt vatten och avlopp 2017/18:28 13, 15, 18 2017-11-09
Svar på interpellation 2017/18:51 om Sverigebilden 2017/18:28 3, 7 2017-11-09
Sjöfylleri 2017/18:27 75 2017-11-08
Svar på interpellation 2016/17:625 om vinstbegränsning i skolan 2017/18:10 19, 25 2017-09-26
Frågestund 2016/17:121 93, 95, 139, 90, 92, 90, 92, 77, 79, 65, 90, 51, 53, 122, 124, 94, 65, 80, 82, 79, 81, 107, 87, 90, 100, 102, 120, 122, 106, 90, 43, 45, 94, 108, 110, 95, 97 2017-06-08
Skärpt ansvar för fartygsvrak 2016/17:120 49 2017-06-07
Svar på interpellationerna 2016/17:501, 505 och 518 om dubbdäckslagstiftningen 2016/17:114 32, 35, 38 2017-05-19
Statsministerns frågestund 2016/17:113 82, 92, 146, 71 2017-05-18
Svar på interpellation 2016/17:395 om jämställdhetspolitiken 2016/17:91 9, 13 2017-04-04
(forts.) Svar på interpellation 2013/14:98 om sociala avgifter snabbprotokoll 59 2013-11-26
Svar på interpellation 2013/14:98 om sociala avgifter snabbprotokoll 54 2013-11-26
Svar på interpellationerna 2013/14:74 och 82 om konkurrensneutrala villkor för företagare snabbprotokoll 43, 36 2013-11-26
Svar på interpellation 2013/14:5 om avgiftsdifferentiering och jobbpolitik snabbprotokoll 45, 51 2013-11-12
Svar på interpellation 2013/14:12 om åtgärder mot dubbdäck snabbprotokoll 75, 78 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:2 om kostnader för massarbetslösheten snabbprotokoll 47, 52 2013-11-08
Svar på interpellation 2013/14:6 om avdrag för privatundervisning och läxhjälp snabbprotokoll 67, 62 2013-11-08
Investeraravdrag snabbprotokoll 34, 38, 36 2013-10-02
Skattekonsekvenser av fondverksamhet över gränserna protokoll 113 2011-06-21
Vissa frågor om Kronofogdemyndighetens elektroniska uppgiftshantering snabbprotokoll 1 2011-05-11
Skattefrihet för alkolås i förmånsbilar snabbprotokoll 52 2011-04-06

Nyheter

Javascript stöd saknas eller inte aktiverat.

Forum

Login

Lars Beckman

  • Detta ämne har 1 deltagare och 0 svar.
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
Visar 1 inlägg (av 1 totalt)
  • Du måste vara inloggad för att svara på detta ämne.